Мови

Подорожуй Україною

з 4 квітня 2019 до 12 травня 2019

Акцію завершено!

Акцію завершено!

Вартість поїздок у трамваї або тролейбусі, оплачених за QR-кодом, буде повернено в повному обсязі на вашу картку.

Максимальний кешбек за весь період акції – 100 грн.

 Поширені запитання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційні Правила проведення Акції
«Подорожуй Україною»

1. Терміни та загальні положення Правил.
1.1. Цими Офіційними правилами акції «Подорожуй Україною» (далі – Акція) організатором якої є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Організатор)» визначаються порядок та умови її проведення.
Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції:.
Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).
1.3. «Період проведення Акції»: з 04.04.2019 до 12.05.2019 (включно) .
1.6. «Заохочення» - детальніше в розділі 4 цих Правил (надалі – «Заохочення»).
1.7. «Учасник Акції» фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 16 років, з наявністю ІПН, які протягом Періоду Акції здійснили купівлю ж/д квитка на поїзд у мобільному додатку Privat24 з картки Mastercard (надалі - «Учасник» та/або «Учасники»).
1.8. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції.

2. Учасники Акції.
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
2.2. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставлення відповідної відмітки у реєстраційній формі як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції.
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:
- протягом Періоду Акції, здійснити купівлю ж/д квитка на поїзд у мобільному додатку Privat24 з картки Mastercard.
- В місті прибуття сплачувати проїзд в електротранспорті (трамвай, тролейбус) карткою Mastercard від ПриватБанку (Картка для виплат чи Картка «Універсальна») з допомогою QR коду.

4. Заохочення Акції та порядок його отримання.

4.1. Організатор в період акції повертає 100% вартості квитків на електротранспорт (трамвай, тролейбус), придбаних з картки Mastercard від ПриватБанку з допомогою QR коду (далі – Заохочення Акції).
Максимальний кешбек за весь період акції – 100 грн.
Пропозиція діє в день приїзду в зазначене вище місто і наступні три дні включно.
За період акції один клієнт має можливість скористатися пропозицією один раз. Відшкодування за оплату проїзду в електротранспорті за QR-кодом у місті прибуття відбудеться лише після першої купівлі залізничного квитка. Усі наступні купівлі залізничного квитка та, відповідно, оплата проїзду в електротранспорті через QR-код не відшкодовуються.
4.2. Загальна сума повернень грошових коштів (Заохочень Акції) одному Учаснику Акції – не більше ніж 100 грн за весь Період Акції.
4.3. Виплати винагород проводяться щоп’ятниці протягом акції.
У разі виконання всіх умов акції до 16:00 четверга – відшкодування буде зараховано на картку найближчої п’ятниці.
У разі виконанні всіх умов акції після 16:00 четверга – відшкодування буде зараховано на картку наступної п’ятниці.
4.4. Кількість Заохочень Акції, що зазначені в п. 4.1 Правил, обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі дострокового вичерпання Заохочень Акції, зазначених в п. 4.1 Правил.
4.5. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, Акції здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.
4.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.7. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

4.8 Повернення вартості проїзду в електротранспорті передбачено тільки для того, з чиєї картки була купівля залізничного квитка в додатку Privat24 з картки Mastercard від ПриватБанку та згодом оплата проїзду за QR-кодом карткою Mastercard від ПриватБанку (Картка «Універсальна» чи Картка для виплат) у місті прибуття протягом 3 днів.
У дату прибуття, зазначену в залізничному квитку, ви отримаєте нагадування про безкоштовний проїзд в електротранспорті.
Якщо ви купували квиток не для себе, проігноруйте це повідомлення.

5. Обмеження.
5.1. Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення. До участі в акції не допускаються співробітники Організатора та особи які не мають особистого ідентифікаційного податкового номеру України.
5.2. У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
5.3. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.4. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

6. Умови виплати винагороди.
6.1. Винагорода зараховується Учасникам Акції, які виконали умови п. 3 цих Правил.
6.2. В Акції беруть участь унікальні клієнти, які мають ІПН та протягом Періоду Акції, здійснили купівлю квитка на поїзд у мобільному додатку Privat24 з картки Mastercard В місті прибуття сплачували проїзд в електротранспорті (трамвай, тролейбус) з допомогою QR коду.
6.3. Винагорода повертається на картку, з якої здійснені купівлі квитка (Картка «Універсальна» чи Картка для виплат) на електротранспорт з допомогою QR кода, по умовам акції.
Якщо оплати за проїзд по QR-коду проведені з різних карток - винагорода повертається на картку, з якої була перша оплата.

7. Персональні дані
7.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.
7.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організатору на збирання, зберігання та обробку наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного номера платника податку, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення (надалі — «Персональні дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцю та на передачу таких даних Партнеру.
Кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Організатору пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
7.3. Переможець на вимогу Організатора зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються винятково з метою проведення Акції та протягом Періоду проведення Акції.
7.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.

8. Додаткові умови:
8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua/ .
8.2. Партнер, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Акції стає неможливою.
8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
8.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
8.5. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного законодавства України.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Подорожуй Україною» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.