Мови

Акцію завершено!

Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років (з наявністю ІПН). Власники активної картки Visa.

Як стати учасником акції?
Зареєструйтеся в акції на лендінговій сторінці.
Отримайте/надішліть грошовий переказ з/на картку Visa за системою MoneyGram на суму від 50 USD (в екв.).
Оплатіть карткою Visa не менше ніж 3 купівлі від 50 грн кожна.

Які подарунки чекають на учасників?
Разовий кешбек 100 грн від MoneyGram.
Подарунки від Visa: планшети та грошові сертифікати на 500 грн.

 Поширені питання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Терміни та загальні положення Правил.
1.1. Цими Офіційними правилами акції «Мані-мані – планшет і кешбек у кишені!» від MoneyGram і Visa (далі – Акція) є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Організатор) визначаються порядок та умови її проведення. Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції:.
Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).
1.3. Період проведення Акції: з 15.11.2019 до 31.03.2020 (включно).
1.6. Заохочення – в розділі 4 цих Правил (далі – Заохочення).
1.7. Учасники Акції: фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, які мають ІПН та зареєструвалися за своїм фінансовим номером телефону за формою на сторінці акції https://promos.privatbank.ua/, визначеною Організатором, та протягом Періоду Акції (згідно з п. 2 Правил) надіслали або отримали грошовий переказ MoneyGram від 50 доларів (в еквіваленті) через будь-який канал обслуговування Банку та здійснити не менше ніж 3 транзакції від 50 грн кожна (далі – Учасник та/або Учасники).
1.8. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової версії правил на Офіційній сторінці.
2. Учасники Акції.
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
2.5. Учасник, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та свою повну та безумовну згоду з ними, поставивши відповідну відмітку в реєстраційній формі як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.
3. Порядок участі в Акції.
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:
- зареєструватися за своїм фінансовим номером телефону за формою на сторінці акції https://promos.privatbank.ua/, визначеною Організатором;
- протягом Періоду Акції (згідно з п. 1.3 Правил) надіслати або отримали грошовий переказ MoneyGram від 50 доларів (в еквіваленті) у будь-якому каналі обслуговування Банку та здійснили не менше ніж 3 транзакції від 50 грн кожна.
4. Заохочення Акції та порядок його отримання.
4.1. Організатор одноразово повертає 124,22 грн без урахування податку (на картку буде зараховано 100,00 грн з урахуванням податку) на основний рахунок картки Клієнта (далі – Заохочення Акції) для тих клієнтів, які понад 3 місяці не здійснювали переказів через систему MoneyGram і виконали умови акції.
4.2. Загальна сума повернень грошових коштів (Заохочень Акції) одному Учаснику Акції – не більше ніж 100,00 грн за весь Період Акції.
4.3. Кількість Заохочень Акції, що зазначені в п. 4.1 Правил, обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі дострокового вичерпання Заохочень Акції, зазначених в п. 4.1 Правил.
4.4. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків із Заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.
4.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.6. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.
4.7 Регламент отримання.

ПРЕМІАЛЬНИЙ ФОНД АКЦІЇ.
4.8. Виконавши умови пунктів 3.1–3.3, клієнт бере участь в Акції та може виграти подарунок.
4.9. За весь період акції (4 місяці) розігрується 12 планшетів , 20 сертифікатів по 500 грн через систему Random.org.
4.10. Етапи нагородження:
За період з 15.11.2019 до 14.12.2019 – виплату кешбеку буде здійснено до 23.12.2019.
Переможців у розіграші 3 планшетів і 5 сертифікатів буде опубліковано на лендінговій сторінці до 23.12.2019.
За період з 15.12.2019 по 14.01.2020 – виплату кешбеку буде здійснено до 23.01.2020
Переможців у розіграші 3 планшетів і 5 сертифікатів буде опубліковано на лендінговій сторінці до 23.01.2020.
За період з 15.01.2020 по 14.02.2020 – виплату кешбеку буде здійснено до 24.02.2020
Переможців у розіграші 3 планшетів і 5 сертифікатів буде опубліковано на лендінговій сторінці до 24.02.2020.
За період з 15.02.2020 по 31.03.2020 – виплату кешбеку буде здійснено до 10.04.2020
Переможців у розіграші 3 планшетів і 5 сертифікатів буде опубліковано на лендінговій сторінці до 10.04.2020.

5. Обмеження.
5.1. Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення. До участі в акції не допускаються співробітники Організатора та особи, які не мають особистого ідентифікаційного податкового номера України.
5.2. У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто, він не має права поступитися своїм правом третій особі.
5.3. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема, й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.4. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
6. Умови виплати винагороди.
6.1. Винагорода зараховується Учасникам Акції, які виконали умови п. 3 цих Правил.
6.2. В Акції беруть участь унікальні клієнти, які протягом Періоду Акції (згідно з п. 2 Правил) надіслали або отримали грошовий переказ MoneyGram у будь-якому дистанційному каналі обслуговування Банку.
6.3. Винагорода повертається разово на основний рахунок гривневої картки Visa (щомісяця протягом Періоду Акції). Пріоритет для виплати винагороди – Картка для виплат.
6.4. У разі відсутності активної гривневої Картки для виплат Visa в Учасника Акції виплата винагороди проводиться на Картку «Універсальна» Visa.
7. Персональні дані.
7.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.
7.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організатору на збирання, зберігання та обробку наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного номера платника податку, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення (надалі — Персональні дані) для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцю та на передачу таких даних Партнеру.
Кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Організатору пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч., але не обмежуючись, право публікації (в т. ч. його імені та зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю в ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Надання такої згоди розглядається у ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
7.3. Переможець на вимогу Організатора зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються винятково з метою проведення Акції та протягом Періоду проведення Акції.
7.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.
8. Додаткові умови:
8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua/
8.2. Партнер, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора, а також залучених ним третіх осіб, обставини, унаслідок яких Участь в Акції стає неможливою.
8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
8.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, стосуються виключно Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
8.5. Усі питання, прямо неврегульовані в цих Правилах, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Мані-мані – планшет і кешбек у кишені!» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.