Мови

Виграйте поїздку на фінал Клубного чемпіонату світу з футболу FIFA 2018 року в ОАЕ

з 15 жовтня 2018 до 30 листопада 2018

Акцію завершено!

Акцію завершено!

Хто може брати участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники преміальних карток Visa Platinum, Lady Platinum та Infinite.

Як узяти участь в акції?
Розраховуйтеся преміальною карткою Visa на території України або за кордоном через POS-термінали та в Інтернеті. Здійсніть щонайменше 5 транзакцій на суму від 1 000 грн кожна.

Яка винагорода чекає на учасників акції?
Дві поїздки до ОАЕ з 20 до 23 грудня з відвіданням фіналу та матчу за третє місце Клубного чемпіонату світу з футболу FIFA 2018.

Вітаємо переможців акції - Дмитро Сєроухов (м. Київ) та Ямінь Яо (м. Київ)

Поширені питання

 
 
 
 
 

Офіційні Правила проведення Акції
«Вигравайте поїздку на клубний Чемпіонат Світу з футболу в ОАЕ завдяки Visa»

1. Терміни та загальні положення Правил:
1.1. Цими Офіційними правилами (надалі — «Правила») рекламної акції «Вигравайте поїздку на клубний Чемпіонат Світу з футболу в ОАЕ завдяки Visa» (надалі – «Акція») визначаються порядок та умови її проведення. Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції: Акція діє на території України (за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.)), та замежами території України, тобто на території всіх країн світу, де приймаються картки Visa Platinum, Lady Platinum та Visa Infinite. До участі в Акції допускаються всі транзакції, здійснені Учасниками з фізичною присутністю картки у POS-терміналах, що є законно діючими відповідно до законодавства країни розташування терміналу, з оплати не заборонених законодавством країни розташування POS-терміналу та законодавством України товарів, робіт чи послуг, а також операції з оплати товарів та послуг на інтернет-сайтах.
1.3. «Період проведення Акції»: акція проводиться в період з 00:00 години 15 жовтня 2018 року до 23:59 години 30 листопада 2018 року (включно) за Київським часом.
1.4. «Організатор Акції» або «Виконавець Акції»: ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (надалі – «Виконавець, Організатор») Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, б. 41 код ЄДРПОУ 3853655, тел. 044 451 84 33. Представник: Євген Бортнійчук (visa-promo@havasengage.com.ua)
1.5. «Партнер Акції» - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (надалі – «Партнер»). Місцезнаходження: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, ЄДРПОУ 14360570.
1.6. «Заохочення» - 2 (дві) поїздки на 2 (двох) осіб на матч за 3-е місце та фінал матчу Чемпіонату світу з футболу FIFA UAE 2018, що відбудеться на стадіоні «Zayed Sports City Abu Dhabi», Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати, детальніше в розділі 4 цих Правил.
1.7. «Учасник Акції» фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років та які держателями карток Visa Platinum, Lady Platinum та/або Visa Infinite емітованих ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та активованих до початку та/або в період проведення Акції (надалі – «Картка») (надалі – «Картка»), що повністю згодні з умовами Акції та надали згоду на обробку своїх персональних даних у порядку, вказаному у цих Правилах (надалі - «Учасник» або «Учасники»).
Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або співробітники Виконавця/Партнера, члени їх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або приватних підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їх сімей.
Учасниками Акції не визнаються держателі інших карток емітованих ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», крім Visa Platinum, Lady Platinum та/або Visa Infinite
1.8. «Переможець» - це Учасник, що отримав право на отримання Заохочення за результатами розіграшів згідно з п. 4.9 цих Правил, і який виконав умови п.п. 3.1 та. 4.13 цих Правил з метою отримання Заохочення.
1.9. «Офіційна сторінка Акції» - вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за такою Інтернет – адресою http://promos.pb.ua (надалі – «Офіційна сторінка»).
1.10. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової версії Правил на Офіційній сторінці.

2. Учасники Акції.
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
2.2. В разі отримання Учасником права на отримання Заохочення, такий Учасник має надати Виконавцю дані для ідентифікації своєї особи, та надати Виконавцю скановані копії (електронні зображення) документів в порядку передбаченому п. 4.13 цих Правил.
2.3. Надання Учасником невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.
2.4. Виконавець не зобов’язаний перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників.
2.5. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставляння відповідної відмітки у реєстраційній формі як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:
3.1.1. Для участі у визначенні Переможців Заохочення, Учасник має протягом періоду проведення Акції, з використанням Картки Visa Platinum, або Lady Platinum, або Visa Infinite здійснити у платіжному терміналі не менше 5 (п’яти) операцій з успішної оплати будь-яких товарів, робіт чи послуг на території України або за її межами, та/або здійснити не менше 5(п’яти) операцій з оплати товарів та послуг на інтернет-сайтах, кожна окрема операція на суму не менше 1000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок). Чим більше транзакцій тим більше шансів на отримання Заохочення.
Не відповідають умовам Акції:
операції, які було здійснено до 00:00 години 15 жовтня 2018 року та після до 23:59 години 30 листопада 2018 року за Київським часом;
здійснення менше 5 (п’яти) операцій з однієї картки за весь період проведення Акції, навіть якщо загальна сума таких операцій перевищує 5000,00 гривень (п’ять тисяч гривень 00 копійок);
операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові заклади;
будь-які операції з переказу коштів (включаючи, але не обмежуючись з рахунку картки Visa від «ПРИВАТБАНК» на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено в філіалах банку, перекази для оплати податкових платежів та інше);
операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків;
операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет;
будь-які операції з оплати будь-яких товарів, робіт чи послуг, після яких відбулося повне чи часткове повернення оплати за такі товари, роботи чи послуги;
будь-які операції із використанням Системи ПРИВАТ24 для оплати;
3.1.2. Зайти на Офіційну сторінку та заповнити реєстраційну форму Учасника, а саме зазначити такі дані:
контактний номер телефону, зареєстрований в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Для участі у Акції Учасник має мати актуальний контактний номер телефону, що зареєстрований в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»);
погодитись з Правилами Акції шляхом проставляння відповідної відмітки у реєстраційній формі
надати згоду на обробку Персональних даних.

4. Заохочення Акції та порядок його отримання.
4.1. Заохоченням Акції є 2 (два) комплекти поїздки на 2 (двох) осіб на матч за 3 місце та фінал Клубного Чемпіонату світу з футболу FIFA Club World Cup 2018 відбудеться на стадіоні «Zayed Sports City Abu Dhabi», Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати. Поїздка включає:
переліт 20 грудня 2018 року, на 2 осіб Київ — Дубай, (Об'єднані Арабські Емірати), (2 (два) квитки економ класом);
зустріч в аеропорту Дубай, трансфер до готелю;
проживання у готелі (номер на двох осіб) на весь період подорожі;
активності у рамках розважальної програми (деталі будуть надані після заселення до готелю);
22 грудня – відвідування матчу за 3-тє місце та фіналу Клубного Чемпіонату світу з футболу FIFA Club World Cup 2018 (включаючи трансфер з готелю та назад);
переліт 23 грудня 2018 року, на 2 осіб Дубай - Київ, (2 (два) квитки економ класом);
Деталі поїздки визначаються Виконавцем Акції та можуть бути змінені.
Всього 2 (два) Заохочення на весь Період проведення Акції.

Виконавець не здійснює оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, довідок, віз для виїзду за кордон та будь-яких інших документів, пов’язаних з виїздом за кордон і використанням Заохочення Учасником, який здобув право на отримання
Заохочення та/або супроводжуючої його особи. Виконавець не несе відповідальності за неможливість виїзду такого Учасника та/або супроводжуючої його особи за кордон з будь-яких причин, що не залежать від Виконавця, в тому числі, але не обмежуючись: неможливість оформлення віз з причин/підстав, що висуваються візовим центром/консульством/посольством країни здійснення подорожі, відмови Учаснику та/або супроводжуючій його особі у видачі візи консульством/посольством, скасування та/або затримку рейсів та ін.

Отримувач Заохочення Акції за бажанням має право додатково за власний кошт оплатити всі власні витрати, не пов’язані з послугами, що включені до Заохочення як це вказано у п. 4.1. вище.

4.2. Виконавець залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг, для придбання Заохочень або будь-яких їх елементів.
4.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.
4.4. Виконавець/Партнер не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочення.
4.5. Відповідальність Виконавця обмежується вартістю Заохочень.
4.6. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.
4.7. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень та враження від їх використання, що зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці та/або у рекламних матеріалах, які будуть поширюватись про Акцію, може відрізнятись від реальних та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника.
4.8. Право на участь у отриманні Заохочень мають ті Учасники, котрі виконали умови Правил відповідно до ст. 3 цих Правил.
4.9. Визначення Переможця, який отримає право одержати Заохочень, здійснюється:

Дата визначення Переможця Заохочення
Учасники акції серед яких проводиться визначення

Заохочення щодо яких здійснюється визначення Переможців
05.12.2018
Серед всіх держателей карток Visa Platinum та Lady Platinum , які виконали умови цієї Акції
1 (одне) Заохочення згідно з п. 4.1. цих правил
05.12.2018
Серед всіх держателей карток Visa Infinite, які виконали умови цієї Акції
1 (одне) Заохочення згідно з п. 4.1. цих правил

4.9.1. Визначення Переможців відбувається серед всіх Учасників, які виконали всі умови Акції відповідно до ст. 3 цих Правил на момент проведення визначення. Всього за Період проведення Акції буде обрано 2 (два) Переможця.
4.9.2. Під час визначення переможців апу Організатор разом з Переможцями Акції також визначає 3 (трьох) резервних Переможців Заохочення, на випадок якщо Переможець втратить право на отримання Заохочень згідно з умовами цих правил. У випадку якщо Переможець втратить право на отримання Заохочення згідно з умовами цих Правил, Партнером буде обрано наступного за списком Переможця серед резервних переможців.

4.10. Визначення Переможців проводиться Організатором за допомогою сервісу random.org методом випадкового вибору серед усіх Учасників за відповідний Етап проведення Акції, які виконали всі умови Акції відповідно до ст. 3 цих Правил в дату вказану в п. 4.9 цих Правил.
4.11. Результати визначення Переможця фіксуються в Протоколі визначення Переможців, створеною Організатором комісією. Комісія формується з представників Організатора, а саме з 3 (трьох) осіб. до складу комісії входять три особи, а саме:
Бортнійчук Євген Сергійович, провідний фахівець по роботі з клієнтами, ТОВ «Хавас Інгейдж Україна»
Антипенко Уляна Володимирівна, провідний фахівець по роботі з клієнтами, ТОВ «Хавас Інгейдж Україна»
Небогіна Оксана Володимирівна, провідний фахівець по роботі з клієнтами, ТОВ « Хавас Інгейдж Україна»
Комісія своїм рішенням має право відмовити Учаснику у наданні Заохочення/Заохочення у випадку виявлення шахрайства, маніпуляцій, фальсифікацій, використанням заборонених програмних засобів та інші порушення. Комісія своїм рішенням визначає наявність маніпуляцій, шахрайства та фальсифікації на власний розсуд.
Оголошення результатів визначення Переможців, розміщуються Організатором на Офіційній сторінці Акції.

4.13. Порядок Отримання Заохочень:
4.13.1 Для отримання Заохочення Учаснику, якого(яку) було визначено Переможцем, необхідно протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати публікації результатів визначення Переможця звернутися до Виконавця шляхом направлення електронного листа на контактну адресу Виконавця вказану в п.1.4. цих правил та надати:
копію паспорта громадянина України, а саме 1, 2 сторінки - обов’язково, 3, 4, 5, 6 сторінок – за вимогою Виконавця, і сторінки з відмітками про реєстрацію, якщо така є, або дані ID-картки громадянина України;
копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого закінчується не раніше ніж через 6 (шість) місяців після дати завершення подорожі. Зазначені копії документів повинні бути достовірними, чіткими та розбірливими.
Переможець отримує Заохочення (документи для здійснення подорожі) особисто у найближчому до місця проживання Переможця відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Проїзд до відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для підписання Акту приймання-передачі здійснюється Переможцем за власний рахунок. Про адресу найближчого до місця проживання Переможця відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», точну дату та час підписання Акту приймання-передачі Виконавець повідомляє Переможця за номером телефону, наданими Учасником для реєстрації в Акції. При підписанні Акту приймання-передачі Переможцю Акції необхідно пред’явити оригінал документу, що посвідчує особу Переможця..
У випадку неможливості Учасника, який здобув право на отримання Заохочення, отримати Заохочення особисто, вважається, що такий Учасник відмовився від отримання Заохочення .
4.14. Відмова від надання зазначених вище копій документів, надання їх пізніше вказаного строку надання копій документів, що мають ознаки фальсифікації, надання неповних / нерозбірливих копій документів, відмова Переможця від підписання Акту приймання-передачі, відмова пред’явити оригінал документу що посвідчує особу Переможця / довідку про присвоєння індивідуального податкового номера (реєстраційного номеру облікової картки фізичної особи – платника податків, або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), при підписанні Акту приймання-передачі, позбавляє такого Переможця права на отримання Заохочення/Заохочення та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Заохочення/Заохочення .

4.15. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.16. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

5. Обмеження
5.1. Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за роботу/будь-які помилки операторів зв’язку, Інтернет провайдерів, внаслідок яких повідомлення Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасники не були повідомлені чи були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Заохочення/Заохочення . Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати Заохочення/Заохочення чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Виконавця, зокрема у зв’язку з відсутністю в Переможця необхідних документів, тощо.
5.3. Отримання Заохочення/Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення/Заохочення . Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочення/Заохочення , де Заохочення/Заохочення або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.
5.4. У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
5.5. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.6. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Партнера обставини.

6. Персональні дані
6.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення/Заохочення .
6.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Виконавцю та Партнеру на збирання, зберігання та обробку (як ці терміни визначені законодавством) наданих персональних даних, а саме: номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення (надалі — «Персональні дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцю та на передачу таких даних Партнеру. (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя — НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ). Персональні дані Переможця можуть використовуватися Виконавцем/Партнером з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам). Крім того, кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Виконавцю та Партнеру пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем/Партнером. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
6.3. Переможець на вимогу Виконавця/Партнера зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються Партнером та Виконавцем винятково з метою проведення Акції та протягом Періоду проведення Акції.
6.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.
6.5. Виконавець/Партнер не несуть жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних окрім Персональних даних, що передаються згідно умов Акції, розміщених Учасником в соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дій. Так само Виконавець/Партнер не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з надання таких персональних даних.

7. Додаткові умови:
7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці.
7.2. Партнер та Виконавець, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Партнера та Виконавця, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Акції стає неможливою.
7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Виконавець Акції залишає за собою. Таке рішення Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
7.5. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного законодавства України.
7.6. Компанія Visa Inc. і будь-які її афілійовані особи не беруть участі в проведенні розіграшів, визначенні Переможців, а також врученні Заохочень, і не несуть відповідальності за дотримання Виконавцем/Партнером законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Виграйте поїздку на фінал Клубного чемпіонату світу з футболу FIFA 2018 року в ОАЕ» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.