Мови

Вигравайте поїздку на фестиваль EXIT завдяки Visa

з 1 лютого 2019 до 20 квітня 2019

Ацію завершено!

Ацію завершено!

Хто може брати участь в акції?

Клієнти ПриватБанку – держателі платіжних засобів Visa від ПриватБанку, яким на момент проведення акції вже виповнилось 18 років.

Як узяти участь в акції?

З 1 лютого до 20 квітня 2019 р. розраховуйтеся карткою Visa від ПриватБанку в POS-терміналах за кордоном або на закордонних інтернет-сайтах.

Які подарунки чекають на учасників акції?

  • поїздку на двох на музичний фестиваль EXIT, що відбудеться 4–7 липня 2019 р. (м. Белград, Сербія) – 1 шт.;
  • навушники JBL – 30 шт.;
  • наплічники Xiaomi – 30 шт.;
  • портативні колонки JBL – 30 шт.

З 1 лютого до 20 квітня 2019 р. розраховуйтеся карткою Visa від ПриватБанку в POS-терміналах за кордоном або на закордонних інтернет-сайтах і вигравайте незабутню поїздку на двох на музичний фестиваль EXIT у Сербії та багато інших крутих подарунків.

 Поширені запитання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційні правила проведення акції
«Вигравайте поїздку на фестиваль EXIT завдяки Visa»

1. Терміни та загальні положення правил.

1.1. Цими офіційними правилами (далі – Правила) рекламної акції «Вигравайте поїздку на фестиваль EXIT завдяки Visa» (далі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою та не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником усіх умов цих Правил.

1.2. Територія проведення Акції. Акція діє в Україні за транзакціями за межами України, здійсненими картками Visa, які емітовані АТ КБ «ПРИВАТБАНК». До участі в Акції допускаються всі транзакції, здійснені учасниками з фізичною присутністю картки в POS-терміналах, що є законно діючими відповідно до законодавства країни розташування термінала, з оплати не заборонених законодавством країни розташування POS-термінала товарів, робіт чи послуг, а також операції з оплати товарів та послуг на закордонних інтернет-сайтах.

1.3. Період проведення Акції. Акція проводиться в період з 00:00 1 лютого 2019 року до 23:59 20 квітня 2019 року (включно) за київським часом та буде складатися з таких періодів:

1 період: з 1 лютого 2019 року до 20 лютого 2019;
2 період: з 21 лютого 2019 року до 20 березня 2019;
3 період: з 21 березня 2019 року до 20 квітня 2019 року.

1.4. Організатор/Виконавець Акції»: ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (далі – Виконавець, Організатор). Місцезнаходження: вул. Воздвиженська, 41, м. Київ, 04071, Україна; ЄДРПОУ 3853655, тел. (044) 451 84 33. Представник: Євген Бортнійчук (visa-promo@havasengage.com.ua).

1.5. Партнер Акції: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Партнер). Місцезнаходження: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна; ЄДРПОУ 14360570.

1.6. Подарунки: 30 (тридцять) навушників JBL, 30 (тридцять) наплічників Xiaomi, 30 (тридцять) портативних колонок JBL, 1 (одна) поїздка на 2 (двох) осіб на музичний фестиваль EXIT, що відбудеться 4–7 липня 2019 року в м. Белград, Сербія. Детальніше – у розділі 4 цих Правил.

1.7. Учасники Акції: фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років та які є держателями карток Visa, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що активовані до початку та/або в період проведення Акції (далі – Картка), які повністю згодні з умовами Акції та надали згоду на опрацювання своїх персональних даних у порядку, зазначеному в цих Правилах (далі – Учасник/Учасники).
Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або співробітники Виконавця/Партнера, члени їхніх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або приватних підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їхніх сімей.

1.8. Переможець – це Учасник, що отримав право на отримання Подарунка за результатами розіграшів згідно з п. 4.9 цих Правил, а також виконав умови пп. 3.1 та 4.13 цих Правил з метою отримання Подарунка.

1.9. Офіційна сторінка Акції. Ці Правила будуть розміщені для публічного доступу за такою інтернет-адресою: http://promos.pb.ua (далі – Офіційна сторінка).

1.10. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, а також Подарунки Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової версії Правил на Офіційній сторінці.

2. Учасники Акції.

2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.1.4. зазначати повні, коректні та правдиві відомості, визначені у цих Правилах.

2.2. У разі отримання Учасником права на отримання Подарунка такий Учасник має надати Виконавцю дані для ідентифікації своєї особи та скановані копії (електронні зображення) документів у порядку, передбаченому п. 4.13 цих Правил.

2.3. Надання Учасником неправильних/неіснуючих/неправдивих/чужих даних, у т. ч. вигаданих, звільняє Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Подарунок, і такий Учасник, який здобув право на отримання Подарунка, але надав неправильні/неіснуючі/неправдиві/чужі дані, втрачає право на отримання Подарунка.

2.4. Виконавець не зобов’язаний перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників.

2.5. Учасник, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставлення відповідної відмітки в реєстраційній формі, як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунків. У разі порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Подарунка та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції.

3.1. Щоб узяти участь в Акції та мати можливість отримати Подарунок, Учасник має протягом періоду проведення Акції вчинити такі дії:
3.1.1. Для участі у визначенні Переможців Подарунків Учасник має протягом періоду проведення Акції з використанням Картки здійснити в платіжному терміналі не менше 1 (однієї) операції з оплати будь-яких товарів, робіт за межами території України та/або здійснити не менше 1 (однієї) операції з оплати товарів та послуг на закордонних інтернет-сайтах. Чим більше успішних операцій, тим більше шансів на отримання Подарунка. Максимальна кількість операцій в період проведення Акції – без обмежень.
Не відповідають умовам Акції:
операції, які було здійснено до 00:00 1 лютого 2019 року та після до 23:59 20 квітня 2019 року за київським часом;
операції з отримання готівки через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові заклади;
будь-які операції з переказу коштів (у т. ч. з рахунку картки Visa від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено у філіях банку, перекази для оплати податкових платежів та інше);
операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків;
операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у т. ч. через Інтернет;
будь-які операції з оплати будь-яких товарів, робіт чи послуг, після яких відбулося повне чи часткове повернення оплати за такі товари, роботи чи послуги;
будь-які операції із використанням системи Приват24 для оплати.
3.1.2. Зайти на Офіційну сторінку та заповнити реєстраційну форму Учасника:
зазначити контактний номер телефону, зареєстрований в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
погодитися з Правилами Акції шляхом проставлення відповідної відмітки в реєстраційній формі;
надати згоду на опрацювання персональних даних.

4. Подарунки Акції та порядок їх отримання.

4.1. Подарунки Акції:
4.1.1. Подарунок № 1 – 30 (тридцять) навушників JBL.
4.1.2. Подарунок № 2 – 30 (тридцять) наплічників Xiaomi.
4.1.3. Подарунок № 3 – 30 (тридцять) портативних колонок JBL.
Далі за текстом – Подарунок.
4.1.4. Головний Подарунок – 1 (одна) поїздка на 2 (двох) осіб на музичний фестиваль EXIT, що відбудеться 4–7 липня 2019 року в м. Белград, Сербія. Поїздка включає:
переліт на 2 осіб Київ – Белград (Сербія) – 2 (два) квитки економкласу з пересадкою;
зустріч в аеропорту Белград, трансфер до готелю;
проживання у готелі (номер на двох осіб) на весь період подорожі (3 (три) дні та 2 (дві) ночі);
оглядова екскурсія «Новий Сад», включаючи трансфер та послуги гіда;
відвідування 2 (двох) днів музичного фестивалю EXIT;
переліт на 2 осіб Белград – Київ (2 (два) квитки економкласу).
Деталі поїздки визначаються Виконавцем Акції та можуть бути змінені.
Усього 1 (один) Головний Подарунок на весь Період проведення Акції.

Виконавець не здійснює оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, довідок, віз для виїзду за кордон та будь-яких інших документів, пов’язаних з виїздом за кордон і використанням Подарунка Учасником, який здобув право на отримання Подарунка та/або супроводжуючої його особи. Виконавець не несе відповідальності за неможливість виїзду такого Учасника та/або супроводжуючої його особи за кордон з будь-яких причин, що не залежать від Виконавця, у тому числі за неможливість оформлення віз з причин/підстав, що висуваються візовим центром/консульством/посольством країни здійснення подорожі, відмови Учаснику та/або супроводжуючій його особі у видачі візи консульством/посольством, скасування та/або затримку рейсів тощо.

Отримувач Подарунка Акції за бажанням має право додатково за власний кошт оплатити всі власні витрати, не пов’язані з послугами, що включені до Подарунка, як це зазначено у п. 4.1 вище.

4.2. Виконавець залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг для придбання Подарунків або будь-яких їх елементів.

4.3. Заміну Подарунків/Головного Подарунка грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не дозволено. Подарунки/Головний Подарунок обміну та поверненню не підлягає.

4.4. Виконавець/Партнер не несуть ніякої відповідальності щодо подальшого використання Подарунків/Головного Подарунка Учасниками після їх одержання, зокрема за неможливість Учасниками скористатись наданим Подарунком з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Подарунків/Головного Подарунка.

4.5. Відповідальність Виконавця обмежується вартістю Подарунків/Головного Подарунка.

4.6. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Подарунків/Головного Подарунка, зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.

4.7. Зовнішній вигляд/форма/зображення Подарунків/Головного Подарунка та враження від їх використання, що зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці та/або у рекламних матеріалах Акції, може відрізнятись від реальних та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника. Подарунки Акції можуть бути змінені Організатором Акції односторонньому порядку, про що Учасники акції будуть попереджені в порядку, передбаченому п. 1.10 цих Правил.

4.8. Право на участь у отриманні Подарунків/Головного Подарунка мають ті Учасники, які виконали умови Правил відповідно до ст. 3 цих Правил.

4.9. Визначення Переможців, які отримають право одержати Подарунок, здійснюється:
Один Учасник Акції, який виконав умови цих Правил, може отримати по одному Подарунку кожного типу – наприклад, один Подарунок № 1, один Подарунок № 2, один Подарунок № 3 та один Головний Подарунок. Усі Учасники, які виконали умови цих Правил, але не були визнані Переможцями за результатами кожного визначення (згідно з графіком наведеним в п. 4.9), беруть участь у наступному визначенні Переможців (згідно з графіком наведеним в п. 4.9).

Дата визначення Переможця Період Акції Учасники Акції, серед яких проводиться визначення Подарунки, щодо яких здійснюється визначення Переможців
22.02.2019 21.01.2019–20.02.2019 Серед усіх держателів карток Visa, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК», активованих до початку та/або в період проведення Акції, які виконали умови цієї Акції на дату проведення визначення 10 (десять) Подарунків № 1 згідно з п. 4.1.1 цих Правил;
10 (десять) Подарунків № 2 згідно з п. 4.1.2 цих Правил;
10 (десять) Подарунків № 3 згідно з п. 4.1.3 цих Правил
22.03.2019 21.02.2019–20.03.2019 Серед усіх держателів карток Visa, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК», активованих до початку та/або в період проведення Акції, які виконали умови цієї Акції на дату проведення визначення 10 (десять) Подарунків № 1 згідно з п. 4.1.1 цих Правил;
10 (десять) Подарунків № 2 згідно з п. 4.1.2 цих Правил;
10 (десять) Подарунків № 3 згідно з п. 4.1.3 цих Правил
24.04.2019 21.03.2019–20.04.2019 Серед усіх держателів карток Visa, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК», активованих до початку та/або в період проведення Акції, які виконали умови цієї Акції на дату проведення визначення 10 (десять) Подарунків № 1 згідно з п. 4.1.1 цих Правил;
10 (десять) Подарунків № 2 згідно з п. 4.1.2 цих Правил;
10 (десять) Подарунків № 3 згідно з п. 4.1.3 цих Правил; 1 (один) Головний Подарунок згідно з п. 4.1.4 цих Правил

 

4.9.1. Визначення Переможців відбувається серед усіх Учасників, які виконали всі умови Акції відповідно до ст. 3 цих Правил на момент проведення визначення. Усього за Період проведення Акції буде обраний 91 (дев’яносто один) Переможець.
4.9.2. Під час визначення Переможців Партнер також визначає по 3 (три) резервних Переможці для Подарунків № 1, № 2 та № 3. Якщо Переможець Подарунка № 1, № 2 або № 3 втратить право на отримання Подарунка згідно з умовами цих Правил, Партнер обере наступного за списком Переможця серед резервних Переможців.
Під час визначення Переможця Головного Подарунка Партнер також визначає 3 (трьох) резервних Переможців для Головного Подарунка. Якщо Переможець Головного Подарунка втратить право на отримання Головного Подарунка згідно з умовами цих Правил, Партнер обере наступного за списком Переможця серед резервних переможців Головного Подарунка.

4.10. Визначення Переможців проводиться Партнером за допомогою сервісу random.org методом випадкового вибору серед усіх Учасників за відповідний етап проведення Акції, які виконали всі умови Акції.
4.11. Результати визначення Переможця фіксуються в протоколі визначення Переможців, створеному Партнерською комісією. Комісія формується з представників Партнера, а саме з 3 (трьох) осіб.

Комісія своїм рішенням має право відмовити Учаснику в наданні Подарунка в разі виявлення шахрайства, маніпуляцій, фальсифікацій, використання заборонених програмних засобів та інших порушень. Комісія своїм рішенням визначає наявність маніпуляцій, шахрайства та фальсифікації на власний розсуд.
Результати визначення Переможців розміщуються Партнером на Офіційній сторінці Акції.

4.12. Порядок отримання Подарунків:

4.12.1 Для отримання Подарунка № 1, Подарунка № 2 або Подарунка № 3 Учаснику, якого було визначено Переможцем, необхідно протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати публікації результатів визначення Переможця звернутися до Виконавця шляхом направлення електронного листа на контактну адресу Виконавця, зазначену в п. 1.4 цих Правил, і надати:
● копію паспорта громадянина України, а саме 1, 2 сторінки – обов’язково, 3, 4, 5, 6 сторінок – за вимогою Виконавця, сторінки з відмітками про реєстрацію, якщо така є, або дані ID-картки громадянина України;
● копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;
Подарунок може бути отриманий Переможцем особисто за місцезнаходженням Організатора або в іншому місці, погодженому з Організатором, чи надісланий кур’єрською доставкою за адресою, зазначеною Переможцем, за умови пред’явлення оригіналу документа, що посвідчує особу Переможця, та підписання Акта приймання-передачі Подарунка. У разі відмови підписати Акт приймання-передачі Подарунка вважається, що Переможець відмовився від отримання Подарунка.
У разі відправки Подарунка кур’єрськими службами такий Подарунок може бути надіслано виключно за адресами на території України (відправлення Подарунка за межі території України не здійснюється). Подарунок не може бути надіслано за адресами на території, яку визнано тимчасово окупованою, а саме: АР Крим та м. Севастополь (у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII), а також низка населених пунктів Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» від 13.04.2014 та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015, № 254-VIII). Також Подарунок не може бути надіслано за адресами на території України, де внаслідок ведення бойових дій або антитерористичних операцій не надаються кур’єрські послуги організації, з якою співпрацює Організатор у рамках цієї Акції, або відсутнє відповідне відділення. У такому разі Переможцю необхідно буде зазначити іншу адресу для доставки або забрати Подарунок у погоджені строки за місцем розташування Організатора.

4.12.2 Для отримання Головного Подарунка Учаснику, якого було визначено Переможцем, необхідно протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати публікації результатів визначення Переможця Головного Подарунка звернутися до Виконавця шляхом надсилання електронного листа на контактну адресу Виконавця, зазначені в п.1.4 цих Правил, і надати:
● копію паспорта громадянина України, а саме 1, 2 сторінки – обов’язково, 3, 4, 5, 6 сторінок – за вимогою Виконавця, сторінки з відмітками про реєстрацію, якщо така є, або дані ID-картки громадянина України;
● копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;
● копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого закінчується не раніше ніж за 6 (шість) місяців після дати завершення подорожі. Зазначені копії документів повинні бути достовірними, чіткими та розбірливими.

Переможець отримує Головний Подарунок (документи для здійснення подорожі) особисто в найближчому до свого місця проживання відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Проїзд до відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» для підписання Акта приймання-передачі здійснюється Переможцем за власний рахунок. Про адресу найближчого до місця проживання Переможця відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», точну дату та час підписання Акта приймання-передачі Виконавець повідомляє Переможця за номером телефону, наданим Учасником для реєстрації в Акції. Під час підписання Акта приймання-передачі Переможцю Акції необхідно пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу.
У разі неможливості Учасника, який здобув право на отримання Головного Подарунка, отримати Головний Подарунок особисто, вважається, що такий Учасник відмовився від отримання Головного Подарунка.

4.13. Відмова від надання зазначених вище копій документів; надання їх пізніше зазначеного строку; надання копій документів, що мають ознаки фальсифікації; надання неповних/нерозбірливих копій документів; відмова Переможця від підписання Акта приймання-передачі; відмова пред’явити оригінал документа що посвідчує особу Переможця/довідку про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН) або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, позбавляє такого Переможця права на отримання Подарунка/Головного Подарунка та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Подарунка/Головного Подарунка.

4.14. Неухильне дотримання цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Подарунків/Головного Подарунка.

4.15. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Подарунок.

5. Обмеження.
5.1. Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за роботу/будь-які помилки операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, унаслідок яких повідомлення Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасники не були повідомлені чи були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Подарунка/Головного Подарунка. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера цієї послуги.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати Подарунок/Головний Подарунок чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Виконавця, зокрема у зв’язку з відсутністю в Переможця необхідних документів тощо.

5.3. Отримання Подарунка/Головного Подарунка допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Подарунка/Головного Подарунка. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Подарунка/Головного Подарунка, де Подарунок/Головний Подарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.

5.4. Якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Подарунок/Головний Подарунок особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.

5.5. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).

5.6. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Партнера обставини.

6. Персональні дані.
6.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно та самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Подарунка/Головного Подарунка.

6.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Виконавцю та Партнеру на збирання, зберігання та опрацювання (як ці терміни визначені законодавством) наданих персональних даних, а саме: номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Подарунка/Головного Подарунка (далі – Персональні дані), для ідентифікації Переможця та оподаткування Подарунків/Головного Подарунка, вручених Переможцю та на передачу таких даних Партнеру. Опрацювання персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя, – НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ. Персональні дані Переможця можуть використовуватися Виконавцем/Партнером з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т. ч. шляхом передачі третім особам). Крім того, кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Виконавцю та Партнеру пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у т. ч. право публікації в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем/Партнером (статті 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних»).

6.3. Переможець на вимогу Виконавця/Партнера зобов’язується надати письмову згоду на опрацювання своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються Партнером та Виконавцем винятково з метою проведення Акції та протягом Періоду проведення Акції.

6.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, права, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.

6.5. Виконавець/Партнер не несуть жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних, окрім Персональних даних, що передаються згідно з умовами Акції. Виконавець/Партнер не несуть жодної відповідальності за захист даних, що розміщені Учасником у соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дії. Так само Виконавець/Партнер не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з надання таких персональних даних.

7. Додаткові умови.
7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Подарунків/Головного Подарунка здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці.

7.2. Партнер і Виконавець, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Партнера та Виконавця, а також залучених ними третіх осіб обставини, внаслідок яких участь в Акції стає неможливою.

7.3. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Виконавець Акції залишає за собою. Таке рішення Виконавця Акції є остаточним й оскарженню не підлягає.

7.4. Терміни, що вжито в цих Правилах, застосовуються виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

7.5. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

7.6. Компанія Visa Inc. і будь-які її афілійовані особи не беруть участі в проведенні розіграшів, визначенні Переможців, а також врученні Подарунків і не несуть відповідальності за дотримання Виконавцем/Партнером законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Вигравайте поїздку на фестиваль EXIT завдяки Visa» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.