Мови

  • Русский

Розігруємо 10 сертифікатів на авіаперельоти по 10 000 грн щомісяця з Visa

Акція діє з 1 лютого до 31 липня 2020 року.

Акція діє з 1 лютого до 31 липня 2020 року.

Хто може брати участь в акції?

Клієнти ПриватБанку – власники преміальних карток Visa Platinum, Visa Signature, Visa
Infinite.

Як стати учасником акції?

Розраховуйтеся картками Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite на загальну суму від 10 000 грн на місяць та вигравайте один із 10 сертифікатів на авіапереліт номіналом 10 000 грн.

Яка винагорода чекає на учасників акції?

10 (десять) сертифікатів на суму 10 000 (десять тисяч) грн кожен щомісяця.

Який період дії акції?

З 1 лютого до 31 липня 2020 року.

Розігруємо 10 (десять) сертифікатів щомісяця на суму 10 000 (десять тисяч) грн кожен!

Сертифікати діють на оплату авіаквитків у будь-яку частину світу незалежно від обраного напрямку або авіакомпанії.

Строк дії сертифіката – до 31.12.2020. Дата подорожі – без обмежень.

 Поширені питання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційні Правила проведення Акції
«Вирушайте в мандрівку разом з Visa та ПриватБанком»

1. Терміни та загальні положення Правил

1.1. Цими Офіційними правилами (надалі — «Правила») рекламної акції «Вирушайте в мандрівку разом з Visa та ПриватБанком» (надалі – «Акція») визначаються порядок та умови її проведення. Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. «Територія проведення» - Акція діє на всій території України (за винятком АР Крим, території проведення ООС та території, що не контролюється українською владою (згідно з переліком, затвердженим Розпорядженням КМУ №1085-р від 07.11.2014 року) та за її межами за Транзакціями, здійсненими картками Visa, які емітовані АТ КБ «ПРИВАТБАНК». До участі в Акції допускаються всі Транзакції, здійснені Учасниками з фізичною присутністю картки у POS-терміналах, що є законно діючими відповідно до законодавства країни розташування терміналу, з оплати не заборонених законодавством країни розташування POS-терміналу товарів, робіт чи послуг, а також операції з оплати товарів та послуг на інтернет-сайтах розташованих в Україні та за її межами.
1.3. «Період проведення»: Акція проводиться в період з 00:00 години 01 лютого 2020 року до 23:59 години 31 липня 2020 року (включно) за Київським часом.
Загальний період Акції поділено на 6 етапів (надалі - Етапи Акції):

1.3.1. Етап 1 - 01.02.2020 - 29.02.2020;
1.3.2. Етап 2 - 01.03.2020 - 31.03.2020;
1.3.3. Етап 3 - 01.04.2020 - 30.04.2020;
1.3.4. Етап 4 - 01.05.2020 - 31.05.2020;
1.3.5. Етап 5 - 01.06.2020 - 30.06.2020;
1.3.6. Етап 6 - 01.07.2020 - 31.07.2020.

1.4. «Замовник»/«Організатор» - АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження: вул. Грушевського, буд. 1 д, м. Київ, 01001, Україна, ідентифікаційний код: 14360570.
1.5. «Виконавець» - ТОВ «ІНФОКУС» (надалі – «Виконавець») Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, б. 56-А, ідентифікаційний код: 36563986, тел. +380991444310.
Для проведення Акції Виконавець має право залучати третіх осіб.
1.6. «Подарунки» - сертифікати на покупку авіабілетів номіналом 10 000,00 (десять) тисяч гривень. Загальна кількість сертифікатів на період проведення Акції - 60 (шістдесят) штук:
10 (десять) штук для Етапу 1 (01.02.2020 - 29.02.2020);
10 (десять) штук для Етапу 2 (01.03.2020 - 31.03.2020);
10 (десять) штук для Етапу 3 (01.04.2020 - 30.04.2020);
10 (десять) штук для Етапу 4 (01.05.2020 - 31.05.2020);
10 (десять) штук для Етапу 5 (01.06.2020 - 30.06.2020);
10 (десять) штук для Етапу 6 (01.07.2020 - 31.07.2020).
1.7. «Учасник» - фізична особа – громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, та який є держателем картки «Visa Platinum», «Visa Signature» або «Visa Infinite», емітованої АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що активована до початку та/або в період проведення Акції (надалі – «Картка»), що повністю згоден з умовами Акції та надав згоду на обробку своїх персональних даних у порядку, вказаному у цих Правилах.
Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або співробітники Замовника/Організатора/Виконавця, члени їх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або приватних підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їх сімей.
1.8. «Переможець» - це Учасник, що отримав право на отримання Подарунку за результатами розіграшів згідно з п. 4.9 цих Правил, і який виконав умови п.п. 3.1 та. 4.13 цих Правил з метою отримання Подарунку.
1.9. «Офіційна сторінка» - веб-сторінка в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою https://promos.privatbank.ua/ua/visa_avia10.
1.10. Замовник/Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, а також Подарунку Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової версії Правил на Офіційній сторінці.

2. Учасники Акції

2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:

2.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах.

2.2. В разі отримання Учасником права на отримання Подарунку, такий Учасник має надати Організатору дані для ідентифікації своєї особи, та надати Організатору скановані копії (електронні зображення) документів, в порядку передбаченому п. 4.13 цих Правил.
2.3. Надання Учасником невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Організатора від обов’язку вручити/надіслати Подарунок, і такий Учасник, який здобув право на отримання Подарунку, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Подарунку.
2.4. Організатор/Виконавець не зобов’язаний перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників.
2.5. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставляння відповідної відмітки у реєстраційній формі як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Подарунків. У випадку порушення будь-якої умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, такий Учасник втрачає право на отримання Подарунку.

3. Порядок участі в Акції

3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Подарунок, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:

3.1.1. Використовуючи одну з Карток, активовану до початку та/або в Період проведення Акції, здійснити транзакції з використанням Картки в розмірі 10 000,00 (десять) тисяч гривень за один Етап Акції. Не відповідають умовам Акції транзакції:

● операції, які було здійснено до 00:00 години 01 лютого 2020 року та після до 23:59 години 31 липня 2020 року за Київським часом;
● операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові заклади;
● будь-які операції з переказу коштів (включаючи, але не обмежуючись з рахунку картки Visa від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено в філіалах банку, перекази для оплати податкових платежів та інше);
● операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків;
● операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет;
● будь-які операції з оплати будь-яких товарів, робіт чи послуг, після яких відбулося повне чи часткове повернення оплати за такі товари, роботи чи послуги;
● будь-які операції із використанням системи «Приват24» для оплати;
● будь-які операції із використанням карток, відмінних від «Visa Platinum», «Visa Signature» або «Visa Infinite», навіть якщо такі картки емітовані АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
3.1.2. Зайти на Офіційну сторінку та заповнити реєстраційну форму Учасника, а саме зазначити такі дані:
● контактний номер телефону, зареєстрований в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (для участі у Акції Учасник має мати актуальний контактний номер телефону, що зареєстрований в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»);
● погодитись з Правилами Акції шляхом проставляння відповідної відмітки у реєстраційній формі;
● надати згоду на обробку Персональних даних.

4. Подарунки Акції та порядок їх отримання

4.1. Подарунки Акції сформовані з розрахунку по 10 (десять) сертифікатів в кожному Етапі Акції.
4.2. Виконавець залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг, для придбання Подарунків або будь-яких їх елементів.
4.3. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягає.
4.4. Організатор/Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Подарунків Учасниками після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками скористатись наданим Подарунком з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Подарунків.
4.5. Відповідальність Виконавця обмежується вартістю Подарунків.
4.6. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Подарунків, зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.
4.7. Зовнішній вигляд/форма/зображення Подарунків та враження від їх використання, що зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці та/або у рекламних матеріалах, які будуть поширюватись про Акцію, може відрізнятись від реальних та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника. Подарунки Акції можуть бути змінені Організатором Акції в односторонньому порядку, про що Учасники Aкції будуть попереджені в порядку, передбаченому п. 1.10 цих Правил.
4.8. Право на участь у отриманні Подарунків мають ті Учасники, котрі виконали умови Правил відповідно до ст. 3 цих Правил.
4.9. Визначення Переможців, які отримають право одержати Подарунки, здійснюється протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту завершення кожного Етапу Акції.
4.9.1. Один Учасник Акції, який виконав умови цих Правил, може здобути право на отримання лише одного Подарунку протягом Періоду проведення Акції.
4.9.2. Визначення Переможців відбувається серед всіх Учасників, які виконали всі умови Акції відповідно до ст. 3 цих Правил на момент проведення визначення. Всього за Період проведення Акції буде обрано 60 (шістдесят) Переможців, а саме по 10 (десять) Переможців в кожному Етапі Акції.
4.9.3. Під час визначення Переможців кожного Етапу Акції Організатор разом з Переможцями Акції також визначає 3 (трьох) резервних Переможців (надалі – Резервні Переможці) на випадок, якщо Переможець втратить право на отримання Подарунку. У випадку, якщо Переможець Подарунку втратить право на отримання Подарунку, згідно з умовами цих Правил, Організатором буде обрано наступного за списком Переможця серед Резервних Переможців, складеного у алфавітному порядку.

4.10. Визначення Переможців проводиться Організатором за допомогою сервісу random.org методом випадкового вибору серед усіх Учасників за відповідний Етап Акції, які виконали всі умови Акції відповідно до ст. 3 цих Правил в дату вказану в п. 4.9 цих Правил.

4.10.1. Результати визначення Переможців фіксуються в Протоколі визначення Переможців, створеною комісією. Комісія формується з представників Організатора, а саме з 3 (трьох) осіб. Комісія своїм рішенням має право відмовити Учаснику у наданні Подарунку у випадку виявлення шахрайства, маніпуляцій, фальсифікацій, використанням заборонених програмних засобів та інші порушення. Комісія своїм рішенням визначає наявність маніпуляцій, шахрайства та фальсифікації на власний розсуд.
4.10.2. Оголошення результатів визначення Переможців, розміщуються Організатором на Офіційній сторінці Акції.
4.10.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати проведення визначення Переможців Акції/Резервних Переможців відповідного Етапу Акції, Організатор забезпечує інформування Учасників Акції про факт їх визначення Переможцями Акції, які отримують Подарунки Акції, шляхом телефонного дзвінка на номери, які було зазначено під час реєстрації в Акції.
4.10.4. Організатор здійснює три спроби інформування Переможців Акції протягом 10 (десяти) робочих днів, з 10:00 до 19:00, з відповідної дати проведення визначення Переможців Акції.
4.10.5. Якщо Переможець Акції не відповів на телефонний дзвінок Організатора у вищезазначений період, це вважається відмовою від отримання Подарунка Акції. У такому випадку право на отримання Подарунка Акції переходить до Резервного Переможця Акції (у такому випадку вручення Подарунка Акції здійснюється Резервному Переможцю Акції по черзі, наступному за головним Переможцем Акції відповідно. Будь-які претензії головного Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором.
4.10.6. У разі невиконання Учасником Акції вищезазначених умов з причин, які не залежать від Організатора, Організатор не виплачує Переможцю Акції жодних компенсацій, пов’язаних з таким порушенням Правил. У такому разі право отримати Подарунок Акції перейде до відповідного Резервного Переможця.

4.11. Порядок Отримання Подарунків:

4.11.1. Для отримання Подарунку Учаснику, якого(яку) було визначено Переможцем, необхідно протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту його інформування Організатором як Переможця, звернутися за адресою відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке буде узгоджено Переможцем та Організатором в телефонному режимі. Для отримання Подарунку Переможець повинен підписати акт прийому-передачі та надати:
● копію паспорта громадянина України, а саме 1, 2 сторінки - обов’язково, 3, 4, 5, 6 сторінок – за вимогою Виконавця, і сторінки з відмітками про реєстрацію, якщо така є, або дані ID-картки громадянина України;
● копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
● пред’явити оригінал документу, що посвідчує особу Переможця.

4.12. Відмова від надання зазначених в п. 4.11 Правил копій документів, надання їх пізніше вказаного строку, надання копій документів, що мають ознаки фальсифікації, надання неповних/нерозбірливих копій документів, відмова Переможця від підписання Акту приймання-передачі, відмова пред’явити оригінал документу що посвідчує особу Переможця/довідку про присвоєння індивідуального податкового номера (реєстраційного номеру облікової картки фізичної особи – платника податків, або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), при підписанні Акту приймання-передачі, позбавляє такого Переможця права на отримання Подарунку та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Подарунку.
4.13. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасниками Подарунків.
4.14. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Подарунок.

4.15. Порядок обміну Подарунку на авіабілети

4.15.1. Для обміну Подарунку на обрані Переможцем авіабілети необхідно звернутися до Виконавця за контактами, вказаними на сертифікаті. Виконавець запропонує Переможцю варіанти авіаперельотів, авіабілети на які можна буде отримати в обмін на Подарунок.
4.15.2. Термін дії сертифікату – до 31.12.2020 року. У випадку, якщо Переможець не використає сертифікат до вказаного терміну, сертифікат анулюється і ним буде неможливо скористатися.
4.15.3. Подарунок можна обміняти тільки на запропоновані Виконавцем авіабілети.
4.15.4. Авіабілети можливо отримати тільки на ім'я Переможця.
4.15.5. У випадку, якщо вартість обраних Переможцем авіабілетів буде вищою, ніж 10 000,00 (десять) тисяч гривень, Переможець може доплатити різницю вартості Виконавцю та отримати бажані авіабілети.
4.15.6. У випадку, якщо вартість авіаквитків буде меншою за суму сертифікату, то сума залишку анулюється.

5. Обмеження

5.1. Виконавець/Організатор не несуть відповідальності за роботу/будь-які помилки операторів зв’язку, Інтернет провайдерів, внаслідок яких повідомлення Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасники не були повідомлені чи були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Подарунку. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати Подарунок чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Виконавця, зокрема у зв’язку з відсутністю в Переможця необхідних документів, тощо.
5.3. Отримання Подарунку допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Подарунку. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Подарунку, де Подарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.
5.4. У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Подарунок особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
5.5. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема, інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.6. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Організатора обставини.

6. Персональні дані

6.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Подарунку.
6.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організатору та Виконавцю на збирання, зберігання та обробку (як ці терміни визначені законодавством) наданих персональних даних, а саме: номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Подарунку (надалі — «Персональні дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Подарунків, вручених Переможцю та на передачу таких даних Організатору. (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя — НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ). Персональні дані Переможця можуть використовуватися Виконавцем/Організатором з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам). Крім того, кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Виконавцю та Організатору пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем/Організатором. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані обробляються протягом Періоду проведення Акції
6.3. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, які передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.
6.4. Виконавець/Організатор не несуть жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних окрім персональних даних, що передаються згідно умов Акції, розміщених Учасником в соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дій. Так само Виконавець/Організатор не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з надання таких персональних даних.

7. Додаткові умови

7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Подарунків здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці.
7.2. Замовник/Організатор/Виконавець, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Організатора/Виконавця, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок яких участь у Акції стає неможливою.
7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
7.5. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного законодавства України.
7.6. Компанія Visa Inc, Організатор, і будь-які її афілійовані особи не беруть участі в проведенні розіграшів, визначенні Переможців, а також врученні Подарунків, і не несуть відповідальності за дотримання Виконавцем/Замовником законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників.