Мови

  • Русский

Ваші онлайн-оплати виграють сертифікати

з 1 квітня 2020 до 30 квітня 2020

Акцію завершено!

Акцію завершено!

Хто бере участь в акції?

Власники карток Mastercard «Універсальна» та «Універсальна Gold».

Як стати учасником акції?

  1. Зареєструватися в акції.
  2. Розраховуватися карткою «Універсальна»/«Універсальна Gold» Mastercard в Інтернеті на суму від 500 грн (в еквіваленті).

Який приз чекає на учасників акції?

Сертифікати в «Сільпо»

  • 2 000 грн – 20 шт
  • 1 000 грн – 40 шт.

 Вітаємо переможців!

 
 
 
 

Офіційні Правила Акції
«Твої онлайн оплати виграють сертифікати»
для клієнтів – держателів карток Masterсard® (далі – «Правила» та «Акція» відповідно)

Організатором Акції є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 14360570 (надалі – «Організатор» /«Банк»).
Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», яке розташоване за адресою: вул. Кирилівська, 13Б, офіс 2, м. Київ, Україна, 04080, ЄДРПОУ 41346403 (надалі – «Виконавець»).
Партнерами Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404А, м. Київ, Україна, 01030 (надалі – «Партнер»)

1. Основні положення Акції.
1.1. В Акції беруть участь громадяни України, а також особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років та які є держателями карток Masterсard® - Універсальна Mastercard або Універсальна Gold Mastercard, для використання фізичними особами емітованих Організатором та активованих до початку та/або в період проведення Акції (далі – «Картка», «Картки» та «Учасник» відповідно).
1.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
1.2.1. Особи, які не виконали умов цих Правил;
1.2.2. Особи, які перебувають у трудових відносинах із Організатором та/або Виконавцем та/або Партнером;
1.2.3. Чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених в п.1.2.2 цих Правил.
1.2.4. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які не мають реєстраційного номеру облікової картки платника податків України.
1.3. Акція триватиме з 01 квітня 2020 по 30 квітня 2020 року включно (надалі – «Період Акції» або «Тривалість Акції»), та проводитиметься в такі періоди:
перший період: з 01.04.2020 по 12.04.2020 включно;
другий період: з 13.04.2020 по 30.04.2020 включно;
1.4. Акція діє на всій території України, за виключенням АР Крим, території проведення ООС та території, що не контролюється українською владою (згідно з переліком, затвердженим Розпорядженням КМУ№1085-р від 07.11.2014 року).

2. Умови участі в Акції
2.1. Для участі в Акції необхідно:
2.1.1. мати відкриту/відкриті Картку/Картки або оформити Картку/Картку, до початку та/або протягом Періоду Акції;
2.1.2. заповнити реєстраційну форму Учасника Акції за посиланням https://promos.privatbank.ua;
2.1.3. здійснити щонайменше 1 (одну) успішну онлайн оплату Карткою будь яких товарів, робіт чи послуг в мережі Інтернет, на веб сайтах та/або у мобільних додатках, на суму від 500 грн. (п’ятсот гривень) одним чеком з ПДВ (або еквівалент цієї суми у відповідній валюті, включаючи курсову різницю, у випадку здійснення оплати за кордоном), на всій території України або за кордоном, протягом Періоду проведення Акції (надалі – «Транзакція»).
Транзакції, які будуть здійснені з використанням Карток, відкритих до різних поточних карткових рахунків Учасника Акції, не підсумовуються між собою, а враховуються лише в межах одного поточного карткового рахунку.
2.2. Дані про кожну Транзакцію, яка відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п. 2.1. Правил, заносяться Організатором до бази учасників Акції, серед яких визначаються Переможці Акції, які мають право на отримання Заохочень Акції (надалі – «База Акції»). База Акції містить дані про дату та суму Транзакції, номер телефону Учасника Акції, а також інші дані Учасника, визначені Організатором. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор.
2.3. Не відповідають умовам Акції та не відносяться до операцій з використанням Карток:
2.3.1. Операції, які було здійснено до 00:00 01 квітня 2020 року та після 23:59 30 квітня 2020 року за київським часом.
2.3.2. Операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові заклади, через POS термінали будь-яких банків.
2.3.3. Перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено у філіях банку, у т. ч. перекази для оплати податкових платежів тощо.
2.3.4. Операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних білетів.
2.3.5. Операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у т. ч. через Інтернет.
2.3.6. Операції з оплати за допомогою веб/мобільної версії сайту «Приват 24» або мобільного додатку «Приват 24».
2.3.7.Операції з безконтактної оплати за допомогою смартфону або смарт годинника.
2.3.8.Операції з використанням будь яких інших Карток, окрім Карток, вказаних в п.1.1. Правил.
2.4.Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Беручи Участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують, що не мають та не матимуть жодних претензій до Організатора в частині надання ними інформації, що визначена в п. 2.2 цих Правил, Виконавцю.
2.5. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим надають згоду Організатору, Виконавцю на обробку їх персональних даних відповідно до мети, що визначена п.7.5. цих Правил, а також підтверджують, що ознайомлені з правами, що передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

3. Фонд Заохочень Акції
3.1. Фонд Заохочень Акції складається з:
3.1.1.Електронний сертифікат мережі супермаркетів «Сільпо», номіналом 2000 грн. - 20 штук (далі Заохочення №1);
3.1.2. Електронний сертифікат мережі супермаркетів «Сільпо», номіналом 1000 грн.- 40 штук (далі Заохочення №2);
*Електронний сертифікат мережі супермаркетів «Сільпо» – унікальний код (набір символів), який надає можливість його пред'явнику придбати обрані товари у мережі супермаркетів «Сільпо» на суму, що дорівнює сумі номіналу сертифікату.
3.2. За весь Період Акції один Учасник Акції може отримати лише одне Заохочення №1 та/або одне Заохочення № 2.
3.3. Організатор/Виконавець залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг для придбання Заохочень Акції.
3.4. Заміна Заохочень Акції грошовим еквівалентом не допускається. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає.
3.5. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками скористатись наданим Заохоченнями Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції.
3.7. Відповідальність Організатора/Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції.
3.8.Зобов'язання з оподаткування вартості Заохочень Акції забезпечується Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.
3.9. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень Акції, що зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці Акції на сайті https://promos.privatbank.ua та/або в рекламних матеріалах, які будуть поширюватись про Акцію, а також враження від використання таких Заохочень, можуть не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника Акції.
3.10. Учасник усвідомлює, що отримання Заохочення може вплинути на отримання державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо, у зв’язку з чим Учасник на власний розсуд приймає рішення щодо участі в Акції та отримання Заохочення.

4. Порядок визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції
4.1. Визначення Переможців Акції відбувається на основі Бази Акції, зазначеної в п. 2.2. цих Правил.
4.2. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочення № 1, проводить Організатор Акції на основі Бази Акції: перші 10 учасників, які здійснили найбільшу кількість транзакцій у відповідному періоді Акції, гарантовано отримують Заохочення № 1.
4.3. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочення № 2, проводить Організатор Акції на основі Бази Акції: другі 20 учасників, які здійснили найбільшу кількість транзакцій у відповідному періоді Акції, гарантовано отримують Заохочення № 2
4.4. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочення № 1 та Заохочення № 2, проводить Організатор Акції в наступні дати:
не пізніше 15 квітня 2020 року – за перший період Акції;
не пізніше 04 травня 2020 року – за другий період Акції;
4.5. Під час кожного визначення Переможців Акції формується резервний список Переможців(надалі за текстом – «Резервний Список») з Учасників Акції (надалі за текстом – «Резервні переможці»), що взяли участь в Акції та виконали умови, зазначені в цих Правилах, які матимуть право отримати Заохочення №1 та Заохочення №2 (15 резервних) Переможців Акції у разі неможливості вручення та/або відмови від нього Учасника Акції, який був визначений, як Переможець Акції.
4.6. Результати визначення Переможців фіксуються в Протоколах визначення Переможців Акції створеною Організатором комісією.
4.7. Комісія формується з представників Організатора, а саме з 3 (трьох) осіб. Комісія своїм рішенням має право відмовити Учаснику Акції в наданні Заохочення Акції у випадку виявлення шахрайства, маніпуляцій, фальсифікацій, використанням заборонених програмних засобів та інших порушень. Комісія своїм рішенням визначає наявність маніпуляцій, шахрайства та фальсифікації на власний розсуд.
4.8. Протягом 9 (дев’яти) робочих днів з відповідної дати проведення визначення Переможців Акції/резервних Переможців Акції Виконавець забезпечує інформування Учасників Акції про факт їх визначення Переможцями Акції шляхом телефонного дзвінка на номери, які було зазначено під час реєстрації в Акції, перелік яких Організатор передає Виконавцю на офіційному бланку с підписом уповноваженої особи та печаткою Організатора та/або на основі Протоколів визначення Переможців Акції.
4.9. У випадку неможливості повідомлення відповідного Учасника Акції з вини такого Учасника (невірно зазначений номер телефону, телефон знаходиться поза зоною досяжності і т.д.) або з причин, які не залежать від Виконавця/Організатора, Організатор/Виконавець не сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій, пов'язаних з таким порушенням Правил. У такому випадку право отримати Заохочення Акції перейде до відповідного Резервного переможця з Резервного Списку.
4.10. Організатор має право:
- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;
- відмовити у видачі відповідного Заохочення Акції Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Заохочення Акції, згідно з цими Правилами.
3.11. Переможець Акції, отримуючи Заохочення Акції, усвідомлює, що:
- таке Заохочення Акції є доходом Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;
- отримання Заохочення Акції може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.
4.11.Переможець Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Заохочення Акції. Організатор/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцем Акції додаткового блага (доходу), такого як Заохочення Акції.
4.12.Результати визначення Переможців розміщуються Організатором на Офіційній сторінці promos.pb.ua.

5. Умови та строки отримання Заохочень Акції
5.1. Вручення Заохочень Переможцям Акції відбувається протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання представниками Виконавця документів, передбачених п.5.2. Правил, шляхом відправки Заохочень електронною поштою на адресу, зазначену Переможцем під час телефонної розмови, згідно п. 4.8. Правил.
5.2.Для отримання Заохочення №1 та Заохочення №2 Акції Переможцю Акції необхідно протягом 2 (двох) робочих днів від дня, коли Переможець Акції отримає телефонний дзвінок від представника Виконавця Акції, надіслати Виконавцю або залученим ним третім особам скан-копії наступних документів (своїх) на електронну адресу mastercard@adsapience.com;
паспорта громадянина України (всіх сторінок, де є записи);
- довідки про присвоєння податкового номера (РНОКПП, окрім випадку, коли Переможець через свої релігійні переконання відмовився від отримання РНОКПП, про що має відповідну відмітку в паспорті/id- картці;
-угода про отримання Заохочень та Згода на обробку персональних даних.
5.3. Організатор/Виконавець/Організатор не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Переможцем Програми неповних, застарілих, недостовірних персональних даних.
5.4. Організатор/Виконавець/Організатор не відповідають за будь-які витрати Переможців Акції, які матимуть право на отримання Заохочень до умов цієї Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням цих Заохочень.
5.5. Організатор/Виконавець/ Партнер та залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця/ Організатора та залучених ним третіх осіб обставини.
5.6. Відмова Переможця Акції від отримання Заохочення та/або надання необхідних документів, передбачених Правилами, а так само надання їх пізніше вказаного терміну, або надання інформації, що має ознаки фальсифікації або є недостовірною/невірною, позбавляє Переможця Акції права на отримання Заохочення та вважається відмовою Переможця Акції від отримання ним Заохочення. У такому випадку право на отримання Заохочення переходить до резервного Переможця Акції (наступному по черзі за Переможцем Акції згідно з Протоколом). Будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором/Партнером/Виконавцем.
5.7.У разі відсутності у Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Заохочення Акції з причин, які не залежать від Виконавця/Організатора, Виконавець /Організатор не сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Заохочення Акції. У такому випадку право отримати Заохочення Акції перейде до відповідного Резервного переможця з відповідного Резервного Списку.
5.8. У разі відсутності у відповідного Резервного переможця, до якого перейшло право отримати Заохочення Акції, згідно з цими Правилами, можливості/бажання використати/отримати Заохочення Акції з причин, які не залежать від Виконавця/Організатора, Виконавець/Організатор не сплачують відповідному Резервному переможцю жодних компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю використання/отримання Заохочення Акції. У такому випадку право отримати Заохочення Акції перейде до наступного відповідного Резервного переможця з відповідного Резервного Списку або Організатор/Організатор використовує таке Заохочення на власний розсуд.
5.9. Грошовий еквівалент Заохочення Акції не видається.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
6.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил на інтернет-сайті Банка promos.privatbank.ua (далі – «Сайт»).
6.2. Організатор може вносити зміни до цих Правил шляхом розміщення Правил в новій редакції на Сайті. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.

7. Інші умови
7.1. Організатор/Організатор не несуть відповідальності за неможливість отримання Заохочення Акції Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора/Виконавця(відсутність у Учасника необхідних документів, хвороба, відпустка, перенесення та/або скасування рейсів в рамках використання Головного заохочення, тощо), за роботу підприємств телекомунікацій України.
7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
7.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси).
7.4. Дані Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення даних Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором/Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до даних Правил та умов. Організатор/Організатор не несуть відповідальності у випадку, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені з такими змінами.
7.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:
7.5.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор. З метою реалізації Правил Акції та мети обробки персональних даних, яка вказана у п.п. 7.5.2. цих Правил, Організатор передає персональні дані Переможців Акції/Резервних переможців Акції Виконавцю.
7.5.2. Персональні дані Переможців Акції/ Резервних переможців Акції передаються Виконавцю та обробляються останнім з метою забезпечення їх участі в цій Акції, визначення Переможців Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
7.5.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п.п. 7.5.2. цих Правил, Організатор/Виконавець може обробляти ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу реєстрації.
7.5.4. З персональними даними, з метою, визначеною у п.п. 7.5.2 цих Правил, будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
7.5.5. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників Акції будуть зберігатися протягом строку, який необхідного для виконання мети, зазначеної у п.п. 7.5.2. цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
7.5.6. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних з метою, що визначена у п.п. 7.5.2. цих Правил, надіславши Організатору письмовий запит на адресу, вказану у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень Акції.
7.5.7. Учасники Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
7.6. Виконавець і Організатор не несуть жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних, окрім Персональних даних, що передаються згідно з умовами Акції, розміщеними Учасником в соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дій. Так само Виконавець і Організатор не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб у результаті дій Учасника з надання таких персональних даних.
7.7. У разі відмови Учасника Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, від отримання ним заохочення Акції будь-які претензії такого Учасника Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором/.
7.8. Організатор / Виконавець не несуть відповідальності за:
- неотримання Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, Заохочення Акції з вини такого Учасника Акції;
- за відмову Учасника Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, від одержання Заохочення Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей;
- інші обставини, які не залежать від Організатора/Організатора.
Організатор/Організатор/Виконавець не сплачують Учасникам Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, жодних компенсацій.
7.9. Номери телефонів, IP адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників Акції, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в Акції. У цьому випадку Організатор залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Організатором і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Заохочень Акції), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій від Організатора.
7.10.Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор /Виконавець не зобов’язані листуватися з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
7.11. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду Акції. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.