Мови

В Інтернеті купуйте – мобільний поповнюйте!

з 1 листопада 2019 до 30 листопада 2019

Акцію завершено!

Акцію завершено!

Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку, які отримали повідомлення в мобільному додатку Privat24 або Інтернет-банку Приват24 про проведення акції «В Інтернеті купуйте – мобільний поповнюйте!»

Якою карткою необхідно здійснити купівлі?
Карткою «Універсальна» або «Універсальна Gold» від Mastercard®.

Як отримати поповнення телефону?
1. Здійснити від 3 купівель в Інтернеті на суму від 500 гривень (сумарно за всіма платежами) та отримати поповнення мобільного телефону на 50 гривень*.
2. Здійснити від 5 купівель в Інтернеті на суму від 1 000 гривень (сумарно за всіма платежами) та отримати поповнення мобільного телефону на 100 гривень*.

* Поповнення буде здійснено на основний фінансовий телефон за фактом підбиття підсумків акції – після 1 грудня 2019 року.

 Поширені питання

 
 
 
 
 
 
 

Замовником Акції є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 14360570 (надалі – Замовник).
Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», що знаходиться за адресою: вул. Кирилівська, 13Б, офіс 2, м. Київ, Україна, 04080, ЄДРПОУ 41346403 (надалі – Виконавець).
Партнером Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404А, м. Київ, Україна, 01030 (надалі – Партнер).

1. Основні положення Акції:
1.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи (громадяни України; та іноземні громадяни, що мають законні підстави для перебування на території України), яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років (далі – учасники Акції), які є держателями кредитних карток «Універсальна» або «Універсальна Gold» Masterсard®, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» для використання фізичними особами (надалі – Картка/Картки), та здійснили за допомогою Карток у мережі Інтернет: 3 та більше купівель на загальну суму від 500 грн (сумарно за всіма платежами) та/або 5 та більше купівель на загальну суму від 1 000 грн (сумарно за всіма платежами) (надалі – Транзакція), враховуючи умови п. 1.3 Правил (надалі – Учасники).
1.2. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:
1.2.1. Особи, які не виконали умов цих Правил.
1.2.2. Особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником, та/або Виконавцем, та/або Партнером.
1.2.3. Чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених в п. 1.2.2. цих Правил.
1.3. Акція триватиме з 1 до 30 листопада 2019 року включно (надалі – Період Акції або Тривалість Акції).
1.4. Акція діє на всій території України, окрім АР Крим, території проведення Операції об’єднаних сил та території, що не контролюється українською владою.
2. Умови участі в Акції:
2.1. Для участі в Акції учаснику Акції необхідно протягом Періоду Акції:
2.1.1. Мати відкриту/відкриті Картку/Картки або оформити та активувати Картку/Картки.
2.1.2. Отримати повідомлення про Акцію у мобільному додатку Privat24 або в Інтернет-банку Приват24.
2.1.3. Протягом періоду Акції здійснити Транзакції.
2.2. Дані про кожну Транзакцію, що відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п. 2.1. Правил, заносяться Замовником до бази учасників Акції, серед яких визначаються Переможці, які мають право на отримання заохочень Акції (надалі – База Акції). База Акції містить дані про дату та суму Транзакції, номер телефону Учасника Акції, а також інші дані Учасника, визначені Замовником. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Замовник.
2.3. Не відповідають умовам Акції та не належать до операцій з використанням Карток:
2.3.1. Операції, які було здійснено до 00:00 1 листопада 2019 року та після 23:59 30 листопада 2019 року за київським часом.
2.3.2. Операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові заклади.
2.3.3. Перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено у філіях банку, у т. ч. перекази для оплати податкових платежів тощо.
2.3.4. Операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків.
2.3.5. Операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у т. ч. через Інтернет.
2.3.6. Операції, які було здійснено за допомогою всіх інших карток, окрім Картки/Карток.
2.4. Беручи участь в Акції, Учасники тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими Правилами Акції та свою повну та безумовну згоду з ними. Беручи участь в Акції, Учасники тим самим підтверджують, що не мають та не матимуть жодних претензій до Замовника щодо надання ним інформації, що визначено в п. 2.2 цих Правил, Виконавцю.
2.5. Беручи участь в Акції, Учасники тим самим дають згоду Замовнику та Виконавцю на опрацювання їхніх персональних даних відповідно до мети, що визначено в п. 7.5. цих Правил, а також підтверджують, що ознайомилися з правами, які передбачено ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
3. Фонд Заохочень Акції:
3.1. Фонд Заохочень Акції складається з:
3.1.1. Гарантоване Заохочення 1 – гарантоване поповнення рахунку оператора мобільного зв’язку Учасника на 50 (п’ятдесят) грн за умови здійснення 3 та більше купівель на загальну суму від 500 грн (сумарно за всіма платежами). Поповнення буде здійснено на основний фінансовий телефон, який використовується для входу в мобільний додаток Privat24 або в Інтернет-банк Приват24.
3.1.2. Гарантоване Заохочення 2 – гарантоване поповнення рахунку оператора мобільного зв’язку Учасника на 100 (сто) грн за умови здійснення 5 та більше купівель на загальну суму від 1 000 грн. (сумарно за всіма платежами). Поповнення буде здійснено на основний фінансовий телефон, який використовується для входу в мобільний додаток Privat24 або в Інтернет-банк Приват24.
3.2. За весь Період Акції один Учасник Акції може отримати лише одне Заохочення 1 та/або одне Заохочення 2.
3.3. Заміна Заохочень Акції грошовим еквівалентом не допускається. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає.
3.4. Замовник/Виконавець не несе жодної відповідальності за подальше використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками скористатись наданим Заохоченнями Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції.
3.5. Відповідальність Замовника та Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції.
3.6. Замовник має право відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах.

4. Порядок визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції:
4.1. Визначення Переможців Акції відбувається на основі Бази Акції, зазначеної в п. 2.2. цих Правил.
4.2. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочення 1 та/або Заохочення 2, проводить Замовник Акції на основі Бази Акції: кожний учасник, який виконав умови Акції, гарантовано отримує Заохочення 1 та/або Заохочення 2 не пізніше ніж 10 грудня 2019 року.

4.4. Створена Замовником Комісія формується з представників Замовника, а саме з 3 (трьох) осіб. Комісія своїм рішенням має право відмовити Учаснику Акції в наданні Заохочення Акції у випадку виявлення шахрайства, маніпуляцій, фальсифікацій, використання заборонених програмних засобів та інших порушень. Комісія своїм рішенням визначає наявність маніпуляцій, шахрайства та фальсифікації на власний розсуд.
На Учасників покладається відповідальність за забезпечення доступності їхніх мобільних номерів, що використовуються для входу в додаток Privat24, для вхідних дзвінків протягом усього строку проведення Акції.
4.5. У випадку неможливості повідомлення відповідного Учасника Акції в порядку, визначеному вище у п. 4.7. цих Правил, Замовник/Виконавець не сплачує Переможцю Акції жодних компенсацій, пов’язаних з таким порушенням Правил. У такому випадку право отримати Заохочення Акції перейде до відповідного Резервного переможця з Резервного Списку.
4.6. Результати визначення Переможців розміщуються Замовником на Офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua.

5. Умови та строки отримання Заохочень Акції:
5.1. Замовник/Виконавець/Замовник та залучені ним треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця/Замовника та залучених ним третіх осіб обставини.
5.2. Замовник/Виконавець/ не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Переможцем Програми неповних, застарілих, недостовірних персональних даних.
5.3. Грошовий еквівалент Заохочення Акції не видається.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції:
6.1. Інформування про правила та умови Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил на сайті Банку – https://promos.privatbank.ua
6.2. Ці Правила може бути змінено та/або доповнено Замовником Акції протягом усього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Замовником Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на сайті Банку promos.privatbank.ua, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

7. Інші умови:
7.1. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за неможливість отримання Заохочення Акції Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Виконавця/Замовника, за роботу підприємств телекомунікацій України.
7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник. Рішення Замовника є остаточним та оскарженню не підлягає.
7.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними).
7.4. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Замовником протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Замовником та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов. Замовник не несе відповідальності у випадку, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені з такими змінами.
7.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:
7.5.1. Власник персональних даних Учасників Акції є Замовник. З метою реалізації Правил Акції та мети опрацювання персональних даних, що вказано в п.п. 7.5.2. цих Правил, Замовник передає персональні дані Переможців Акції Виконавцю.
7.5.2. Персональні дані Переможців Акції передаються Виконавцю та опрацьовуються останнім з метою забезпечення їхньої участі в цій Акції, вручення Заохочень, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
7.5.3. З метою опрацювання персональних даних, що вказано у п.п. 7.5.2. цих Правил, Замовник/Виконавець може опрацьовувати ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу реєстрації.
7.5.4. З персональними даними з метою, визначеною у п.п. 7.5.2 цих Правил, будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення.
7.5.5. Персональні дані Учасників Акції будуть опрацьовуватися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого їх буде знищено в зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників Акції будуть зберігатися протягом строку, необхідного для виконання мети, зазначеної у п.п. 7.5.2. цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
7.5.6. Учасники Акції можуть відкликати згоду на опрацювання своїх персональних даних з метою, що визначено у п.п. 7.5.2. цих Правил, надіславши Замовнику письмовий запит на адресу, вказану у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень Акції.
7.5.7. Учасники Акції мають усі права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
7.6. Замовник/Виконавець не несе жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних, окрім Персональних даних, що передаються згідно з умовами Акції, розміщеними Учасником в соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дій. Так само Замовник /Виконавець не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб у результаті дій Учасника з надання таких персональних даних.
7.7. У разі відмови Учасника Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, від отримання ним заохочення Акції будь-які претензії такого Учасника Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Виконавцем/Замовником. У випадку відмови від отримання Заохочення подальші претензії Переможця щодо отримання будь-яких компенсацій або повернення права на отримання відповідного Заохочення не приймаються і не розглядаються.
При цьому Виконавець може заявити про відмову від отримання Заохочення письмово, в електронному листі або SMS-повідомленні на адреси або номери контактних осіб Замовника або Виконавця. Невиконання Переможцем умов отримання Заохочення (у тому числі щодо надання документів, визначених у п. 5.4. цих Правил) також свідчить про відмову від його отримання.
7.8. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за:
- неотримання Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, Заохочення Акції з вини такого Учасника Акції;
- за відмову Учасника Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, від одержання Заохочення Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей;
- інші обставини, які не залежать від Виконавця/Замовника.
Замовник/Виконавець не сплачують Учасникам Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, жодних компенсацій.
7.9. Номери телефонів, IP-адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників Акції, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в Акції. У цьому випадку Замовник залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції ухвалюється самостійно Замовником і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, яких було недопущено до подальшої участі в Акції, незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Заохочень Акції), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають права на одержання жодних компенсацій від Замовника.
7.10. Під час проведення Акції чи після її закінчення Замовник/Виконавець не зобов’язані листуватися з Потенційними учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
7.11. Правила затверджені Замовником та діють протягом Періоду Акції.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «В Інтернеті купуйте – мобільний поповнюйте!» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.