Мови

Є VISA – є знижка!

з 15 листопада 2017 до 15 січня 2018

Акцію завершено!

Акцію завершено!

Хто може брати участь в акції?
Клієнти - власники карток Visa Gold, Platinum або Infinite від ПриватБанку та картки лояльності Shell SMART Club або Shell OTP.

Як взяти участь в акції?
Розраховуйтеся карткою Visa Gold, Platinum або Infinite, заправляючи авто на АЗС Shell Ukraine бензином А95 V-Power або дизельним пальним V-Power на об’єм, що дорівнює або перевищує 30 літрів.

Яке заохочення чекає учасників акції?
Отримуйте миттєву одноразову знижку при заправці автомобіля на будь-якій АЗС Shell Ukraine. Знижка становить 3 грн/л.

До 15 січня 2018  року розраховуйтеся карткою Visa Gold, Platinum або Infinite від ПриватБанку та отримайте знижку 3 грн на кожному літрі пального при заправці бензином А95 V-Power або дизельним пальним V-Power на об’єм, що дорівнює або перевищує 30 (тридцять) літрів та пред’явлення картки лояльності Shell SMART Club або Shell OTP!

Поширені питання

 
 
 
 

1. Визначення термінів
1.1 Строк дії Акції –період дії Акції, визначений розділом 5 цих Правил.
1.2 Територія Акції – мережа АЗС Shell ТОВ «Альянс Холдинг» (надалі – «АЗС Shell») на всій території України (за винятком тимчасово окупованих територій - Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, де запроваджений особливий порядок місцевого самоврядування);
1.3 Організатор Акції – ТОВ «Альянс Холдинг», код за ЄДРПОУ 34430873, місцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, будинок 4;
1.4 Учасники Акції – держателі преміальних банківських карток Visa Gold, Visa Platinum або Visa Infinite, емітованих українськими банками (надалі – «Картки».), які відповідають вимогам цих Правил, які виконала всі умови, встановлені цими Правилами. Учасниками можуть бути лише дієздатні фізичні особи, держателі Карток, які діють особисто, у власних інтересах, досягли віку
18 років на дату початку Акції.
1.5. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
1) Юридичні особи;
2) Особи, яким на дату початку Акції не виповнилося 18 років;
3) Особи, які не виконали умов цих Правил;
4) Особи з частковою/неповною/обмеженою дієздатністю та/або недієздатні особи згідно
чинного законодавства України.
5) іноземці та особи без громадянства, власники та/або співробітники Організатора/Партнера.
1.6 Умови (механіка) Акції - заправляючи автомобіль одним чеком (платежем) пальним марки Shell V-Power Nitro+ (бензин або дизельне пальне) (надалі – «Пальне») на об’єм, що дорівнює або перевищує 30 (тридцять) літрів, за умови (1) оплати пального Карткою та (2) пред’явлення картки лояльності Shell SMART Club або Shell OTP, клієнт отримує миттєву одноразову знижку (надалі – «Знижка») від ціни, яка діє на АЗС Shell на момент заправки та вказана на інформаційному табло. Знижка при заправці становить 3 грн/л. Під «миттєвою» розуміється, що Знижка надається відразу під час оплати, саме на цю заправку і не може бути перенесена на іншу заправку. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
2. Умови участі у Акції
2.1 Для участі у Акції та отримання Знижки, Учасники Акції, повинні:
• заправити автомобіль на будь-якій АЗС Shell Пальним на об’єм, що дорівнює або перевищує 30 (тридцять) літрів протягом Строку дії Акції;
• оплатити Карткою після закінчення заправки
• пред’явити картку лояльності Shell SMART Club або Shell OTP;
2.2. Зареєструвати картку лояльності Shell SMART Club або Shell OTP можна наступними шляхами:
• на сайті shellsmart.com.ua
• надіслати порожнє смс на номер 2882
• за номером 0 800 500 423
• заповнити паперову анкету та віддати її касиру на АЗС
2.3 Знижки, отримані під час Акції не сумуються з іншими Акційними пропозиціями на знижку на пальне та/або газ. Заміна Знижки грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Знижка обміну та поверненню не підлягає.
2.4 Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Знижки. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Знижку.
2.5 Отримання Знижки допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Знижки. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Знижки, де Знижка або право на її отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.
3. Права та обов'язки Учасника Акції.
3.1 Учасники Акції мають право: Скористатися миттєвими Знижками у мережі АЗС Shell на Території Акції на умовах цих Правил Акції.
3.2 Учасники Акції зобов`язані:
- дотримуватися цих Правил та норм чинного законодавства України;
- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого
Учасника в Акції;
4. Права та обов'язки Організатора Акції.
4.1 Організатор Акції зобов’язаний надати Учаснику Акції Знижку, як визначено цими Правилами.
4.2. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
5. Строк дії Акції
5.1 Акція проводиться в строк: з 00 год 01 хв 15.11.2017 до 23 год 59 хв 15.01.2018 включно
6. Інші умови
6.1 Клієнтська підтримка та детальна інформація надається Організатором за номером 0 800 500 423 (безкоштовно з усіх стаціонарних номерів в Україні);
6.2 Організатор залишає за собою право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, а також вносити зміни в Правила , про що буде повідомлено шляхом публікації нової редакції Правил.
6.3 Своєю участю в Акції кожен Учасник Акції підтверджує свою повну та безумовну згоду на безоплатне використання наданої ним інформації (включаючи, але не обмежуючись, персональними даними, якщо такі надаються) про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою та методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч., шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою
метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо - та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ.
6.4 Добровільно надаючи персональні дані про себе, Учасники Акції підтверджують свою прямо виражену безумовну згоду на збір, зберігання, використання, обробку й поширення їх персональних даних (як ці терміни визначені законодавством) Організатором та/або уповноваженими ними особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних від незаконної обробки та несанкціонованого розповсюдження. Організатор Акції вживає всіх необхідних дій щодо захисту персональних даних суб’єктів персональних даних, які ним обробляються, від незаконної обробки та несе особисту відповідальність за додержання вимог законодавства України про захист персональних даних. Згоду Учасник Акції надає шляхом
прийняття участі в акції. Збір, зберігання, використання, обробка й поширення Організатором та/або уповноваженими ними особами отриманих від Учасників Акції їх персональних даних
здійснюватиметься з метою виконання вимог законодавства, а також в рекламних цілях. Учасник Акції також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, повідомлень (в т.ч., рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». В окремих випадках Учасник на вимогу Організатора зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх персональних даних.
6.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
6.6. Організатор Акції має право відмовити відповідному Учаснику в участі в Акції якщо у Організатора Акції виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в Акції такого Учасника. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
6.7 Компанія Visa Inc. і будь-які її афілійовані особи не беруть участі в Акції, врученні Знижок, і не несуть відповідальності за дотримання Організатором законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників Акції.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Є VISA – є знижка!» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.