Мови

  • Русский

Вигравайте подорож Україною!

з 15 липня 2020 до 15 січня 2021

Акцію завершено.

Акцію завершено.

Хто може брати участь в акції?

Клієнти ПриватБанку від 18 років, держателі карток Masterсard® від ПриватБанку.

Як взяти участь в акції?

З 15 липня 2020 року до 15 січня 2021 року включно зареєструйтеся в акції та здійсніть 5 (п’ять) або більше оплат у POS-терміналах (супермаркети, аптеки тощо) та/або в Інтернеті карткою Masterсard® від ПриватБанку на суму від 50 грн.

На які етапи розділено акцію?

Акцію розділено на чотири етапи:
1) з 15.07.2020 до 15.08.2020 включно;
2) з 16.08.2020 до 30.09.2020 включно;
3) з 01.10.2020 до 30.11.2020 включно;
4) з 01.12.2020 до 15.01.2021 включно.

Які подарунки чекають на учасників акції?

- 20 подарункових сертифікатів на послуги з організації відпочинку та розваг Bodo номіналом 3 000 грн;
- 4 сертифікати на п’ятиденну туристичну подорож до мальовничих місць України на чотирьох осіб.

 Поширені питання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційні правила акції «Платіть з Mastercard – вигравайте подорож Україною!»
(надалі – «Правила» та «Акція» відповідно)

1. Організатор, партнер та виконавець Акції.
1.1. Організатором Акції є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (надалі – «Організатор»/«Банк»), що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 14360570.
1.2. Виконавцем Акції є ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ» (надалі – «Виконавець»), що знаходиться за адресою: вул. Кирилівська, 13Б, офіс 2, м. Київ, 04080.
1.3. Партнером Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні (надалі – «Партнер»), що знаходиться за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404А.
Для проведення Акції Організатор та Виконавець мають право залучати третіх осіб.

2. Учасники Акції.
2.1. В Акції беруть участь громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років, та які є держателями карток Mastercard®, емітованих Банком (надалі – «Учасник Акції» та «Картка» відповідно).
2.1. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:
2.1.1. Особи, які не виконали умов цих Правил.
2.1.2. Особи, які перебувають у трудових відносинах з Організатором/Партнером/Виконавцем.
2.1.3. Чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у підпункті 2.2.2 цих Правил.

3. Місце та строки проведення Акції.
3.1. Акція проводиться на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
Акція триватиме з 15 липня 2020 року до 15 січня 2021 року включно (надалі – «Період Акції») та проводитиметься в такі етапи:
3.2.1. Перший етап – з 15.07.2020 до 15.08.2020 включно.
3.2.2. Другий етап – з 16.08.2020 до 30.09.2020 включно.
3.2.3. Третій етап – з 01.10.2020 до 30.11.2020 включно.
3.2.4. Четвертий етап – з 01.12.2020 до 15.01.2021 включно.

4. Інформаційна підтримка Акції.
4.1. Ці Правила Акції розміщуються на сайті https://promos.privatbank.ua (надалі – «Сайт»).
4.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі в разі їх затвердження Організатором Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
4.3. Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.
Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Організатора/Партнера/Виконавця, будь-який етап цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу Сайта внаслідок дії шкідливих програм, несправностями в мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням у роботу Сайта, технічними несправностями Сайта або з будь-якої іншої причини, що знаходиться поза межами контролю Організатора та впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції, Організатор може на власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції чи ж визнати недійсними в рамках Акції будь-які проведені транзакції тощо.

5. Умови участі в Акції.
5.1. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду Акції у відповідній послідовності виконати такі умови:
5.1.1. Підтвердити участь в Акції, здійснивши реєстрацію на сайті https://promos.privatbank.ua.
5.1.2. Протягом періоду Акції здійснити 5 (п’ять) або більше оплат у будь-яких торгово-сервісних підприємствах на території України та/або в мережі Інтернет будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо на суму не менше ніж 50 (п’ятдесят) грн кожна (надалі – «Транзакція»). Дані про всі Транзакції автоматично заносяться до бази даних (надалі – «База Акції»). База Акції містить дані про дату, час та суму Транзакції, а також інші дані Учасника, визначені Організатором. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор.
5.2. Не відповідають умовам Акції:
операції, які було здійснено до 00:00 15 липня 2020 року та після 23:59 15 січня 2021 року за київським часом;
перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб;
операції з оплати дорожніх чеків та (або) лотерейних квитків;
операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет;
операції з отримання готівки в будь-який спосіб;
операції з використанням будь-яких інших карток, окрім Карток.
5.3. Організатор/Партнер/Виконавець мають право усунути будь-кого з Учасників від участі в Акції в разі виникнення сумнівів у виконанні таким Учасником умов цих Правил або в разі порушення Учасником цих Правил.

6. Фонд заохочень Акції.
6.1. Заохоченнями Акції є:
6.1.1. 20 (двадцять) подарункових сертифікатів Bodo* номіналом 3 000,00 (три тисячі) гривень (надалі – «Заохочення 1»).
* Під подарунковим сертифікатом Bodo мається на увазі електронний подарунковий сертифікат у вигляді файлу у форматі PDF, що надає можливість пред’явнику обміняти його на послуги з організації відпочинку та розваг компанії Bodo вартістю, що дорівнює номіналу сертифіката. Строк дії подарункового сертифіката обмежений і в кожному випадку буде зазначений у момент вручення Заохочення 1 переможцям згідно з п. 7.8 Правил.
6.1.2. Головне заохочення – 4 (чотири) сертифікати на п’ятиденну туристичну подорож до мальовничих місць України** на чотирьох осіб (надалі – «Заохочення 2» або «Головне Заохочення»).
** Деталі Головного Заохочення в кожному випадку будуть повідомлені під час визначення переможців та додатково можуть бути узгоджені переможцем з представником Виконавця. Строк використання сертифіката та контакти представника Виконавця в кожному випадку зазначаються в сертифікаті.
Подорож включає:
- проживання в готелі на 5 днів для чотирьох осіб (двоє дорослих та двоє дітей) зі сніданками;
- квитки на потяг для чотирьох осіб (двоє дорослих та двоє дітей) з місця проживання переможця до мальовничого місця України;
- екскурсія/інша активність в мальовничому місці України***.
*** Під мальовничими місцями України в кожному з етапів маються на увазі такі напрямки:
- на першому етапі – подорож до морського узбережжя в Херсонській, Миколаївській або Одеській області, на вибір Партнера;
- на другому етапі – подорож до Трускавця;
- на третьому етапі – різдвяна подорож до Львова;
- на четвертому етапі – подорож на Буковель.
Далі за текстом цих Правил Заохочення 1 та Головне Заохочення разом можуть іменуватись «Заохочення».
6.2. Загальний фонд Заохочень Акції обмежений і становить вартість та кількість, що зазначені в п. 6.1 Правил.
6.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну й поверненню не підлягають.
Незалежно від кількості Транзакцій за весь Період Акції один Учасник може отримати лише одне Заохочення 1 та/або одне Заохочення 2.
6.4. Відповідальність Організатора та Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції, зазначених у п. 6.1 Правил.
6.5. Характеристики Заохочень визначаються на розсуд Організатора/Партнера/Виконавця.
Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень Акції, що зазначені (можуть бути зазначені) на офіційній сторінці Акції на сайті https://promos.privatbank.ua та/або в рекламних матеріалах про Акцію, що поширюватимуться, а також враження від використання таких Заохочень можуть не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника Акції.
6.6. Організатор, Партнер і Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Заохочень після їх одержання, за неможливість скористатися Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочень.
6.7. Відповідальним за оподаткування вартості Заохочень відповідно до чинного законодавства України є Виконавець.
6.8. Організатор залишає за собою право змінити фонд Заохочень Акції; включити в Акцію додаткові Заохочення Акції, не передбачені цими Правилами; підвищити вартість наявних Заохочень.
6.9. Переможець Акції, отримуючи Заохочення, усвідомлює:
- таке Заохочення є доходом такого переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь переможця Акції, та сум утриманого з них податку згідно з вимогами чинного законодавства України;
- отримання Заохочення може вплинути на умови отримання переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.
Переможець Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Заохочення, а також йому відомо про наслідки таких дій. Організатор, Партнер і Виконавець не несуть відповідальності за наслідки отримання переможцем додаткового блага (доходу), такого як Заохочення.

7. Умови й порядок визначення переможців та отримання заохочень Акції
7.1. Визначення переможців Акції відбувається на основі Бази Акції серед Учасників Акції, які виконали умови розділу 5 Правил (надалі – «Переможці»).
7.2. Визначення Переможців Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень 1 у кожному з етапів, проводить Організатор на основі Бази Акції шляхом випадкової комп’ютерної вибірки. Під час кожного визначення Переможців визначаються 5 (п’ять) Переможців, які здобудуть право на отримання Заохочення 1. Визначення Переможців за кожний з етапів проводитимуться:
- не пізніше 20 серпня 2020 року – за перший етап;
- не пізніше 7 жовтня 2020 року – за другий етап;
- не пізніше 7 грудня 2020 року – за третій етап;
- не пізніше 20 січня 2021 року – за четвертий етап.
7.3. Визначення Переможців Акції, які здобудуть право на отримання Головного Заохочення в кожному з етапів, проводить Організатор на основі Бази Акції шляхом випадкової комп’ютерної вибірки. Під час кожного визначення Переможців визначається 1 (один) Переможець, який здобуде право на отримання Головного Заохочення. Визначення Переможців за кожний з етапів проводитимуться:
- не пізніше 20 серпня 2020 року – за перший етап;
- не пізніше 7 жовтня 2020 року – за другий етап;
- не пізніше 7 грудня 2020 року – за третій етап;
- не пізніше 20 січня 2021 року – за четвертий етап.
7.4. Під час кожного визначення Переможців також визначаються резервні Переможці (надалі – «Резервні Переможці») з Учасників Акції, які виконали умови Акції, зазначені в цих Правилах. Вони матимуть право отримати Заохочення 1 (10 Резервних Переможців) та Заохочення 2 (5 Резервних Переможців) у разі неможливості вручення та/або відмови від Заохочень основного Переможця Акції.
7.5. За результатами кожного визначення Переможців Акції та Резервних Переможців Акції в порядку, передбаченому пунктами 7.2–7.3 Правил, формується відповідний протокол, який підписується комісією Організатора.
7.6. Представник Організатора інформує Переможця Акції про його перемогу в Акції та про умови отримання Заохочення Акції шляхом надсилання повідомлення в мобільному додатку Privat24 протягом 6 (шести) робочих днів з відповідної дати визначення Переможців Акції.
7.7. Для отримання Заохочень Переможцю необхідно протягом 3 (трьох) робочих днів від дня, коли його буде проінформовано про перемогу в Акції в порядку, визначеному п. 7.6. цих Правил, надати Виконавцю згоду на опрацювання своїх персональних даних з метою подальшої сплати податків та надіслати Виконавцю на електронну адресу mastercard@adsapience.com відскановані копії своїх документів:
- паспорта громадянина України (усіх сторінок, де є записи)/id-картки;
- довідки про присвоєння податкового номера (РНОКПП), окрім випадку, коли Переможець через свої релігійні переконання відмовився від отримання РНОКПП, про що має відповідну відмітку в паспорті/id-картці.
У разі невиконання Переможцем цих умов з причин, які не залежать від Організатора/Партнера/Виконавця, Переможець втрачає право на отримання Заохочення та йому не сплачується жодної компенсації. У такому разі право отримати Заохочення переходить до відповідного Резервного Переможця Акції.
7.8. Виконавець забезпечує вручення Переможцям Заохочення 1 протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання від кожного з Переможців копій документів, зазначених у п. 7.7, а також згоди на опрацювання його персональних даних. Заохочення 1 надсилається електронним листом у вигляді файлу у форматі PDF на електронну адресу Переможця. Підтвердженням отримання відповідним Переможцем Заохочення 1 є факт надсилання електронного листа із Заохоченням 1 з електронної адреси Виконавця, зазначеної у п. 7.7 цих Правил.
7.9. Виконавець забезпечує вручення Переможцям Головного Заохочення Акції протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання від Переможців копій документів, зазначених у п. 7.7 Правил, із залученням служби доставки. Для отримання Головного Заохочення Акції Переможець повинен підписати згоду на опрацювання його персональних даних і заяву-підтвердження про отримання Головного Заохочення Акції під час його вручення.
7.10. У разі невиконання Переможцем Акції вимог цих Правил, Переможець Акції втрачає право на отримання Заохочення Акції та йому не сплачується будь-яка компенсація. У такому разі право отримати Заохочення Акції переходить до відповідного Резервного переможця.
7.11. У разі відсутності у Резервного переможця, до якого перейшло право отримати Заохочення, можливості/бажання отримати Заохочення з причин, які не залежать від Організатора/Виконавця/Партнера, Резервному переможцю не сплачується будь-яка компенсація. У такому разі право отримати Заохочення перейде до наступного Резервного переможця.
7.12. Організатор/Партнер/Виконавець не вступає в будь-які суперечки щодо визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Акції та прав на одержання Заохочення Акції.
7.13. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Організатор на власний розсуд може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, включаючи умови щодо порядку, строків вручення Заохочень, заміни Головного заохочення рівноцінним заохоченням у вигляді сертифіката на туристичні послуги (у межах вартості, що не перевищує 40 000.00 (сорок тисяч) грн. за одне Головне заохочення) тощо. Про такі зміни Організатор повідомляє Учасників Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил.
Організатор/Виконавець звільняється від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця обставини стосовно залучених ним третіх осіб.
7.14. Організатор/Партнер/Виконавець не відповідає за будь-які витрати Переможців Акції, пов’язані з подальшим використанням Заохочень Акції.
7.15. Організатор, Партнер і Виконавець не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних під час використання каналів зв’язку та мережі Інтернет під час проведення Акції, внаслідок яких Переможці Акції не були повідомлені/були несвоєчасно повідомлені про перемогу в Акції та/або також не отримали/несвоєчасно отримали Заохочення.

8. Інші умови.
8.1. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення ухвалює Організатор. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.
8.2. Організатор підтверджує та гарантує, що для визначення Переможців Акції не використовуються засоби, які б дозволили втручатися в результати визначення Переможців.
8.3. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон») Учасникам Акції повідомляється:
8.3.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції та Переможців Акції є Організатор.
8.3.2. Персональні дані Учасників Акції та Переможців Акції опрацьовуються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
8.3.3. З метою опрацювання персональних даних, зазначеною в пп. 8.3.2 цих Правил, опрацьовуються ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, РНОКПП.
8.3.4. З персональними даними вчинятимуться такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання й поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
8.3.5. Розпорядником персональних даних Переможців Акції є Організатор і Виконавець – їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, передбачені Законом.
8.3.6. Персональні дані Переможців Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, зазначеної в п. 8.3.2 цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Переможців Акції без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
8.3.7. Персональні дані Учасників Акції опрацьовуватимуться з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого їх буде знищено у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Переможців Акції зберігатимуться протягом строку, передбаченого законодавством України для виконання мети, що зазначена в п. 8.3.2 цих Правих, після чого їх буде знищено у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
8.3.8. Переможці Акції можуть відкликати згоду на опрацювання своїх персональних даних, надіславши володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, зазначену в цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочення Акції.
8.3.9. Учасники Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону.
8.4. Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції/Переможець Акції тим самим надає згоду володільцю на опрацювання своїх персональних даних в обсязі та на умовах, зазначених у п. 8.3 цих Правил.
8.5. Організатор і Виконавець не несуть жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних, окрім персональних даних, що передаються згідно з умовами Акції, розміщеними Учасником Акції в соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дій. Так само Організатор і Виконавець не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб у результаті дій Учасника Акції з надання таких персональних даних.
8.6. У разі відмови Учасника Акції, який здобув право на отримання Заохочення Акції, від отримання ним заохочення Акції будь-які претензії такого Учасника Акції з цього приводу не приймаються й не розглядаються Організатором/Виконавцем. У разі відмови від отримання Заохочення Акції подальші претензії Переможця Акції щодо отримання будь-яких компенсацій або повернення права на отримання Заохочення не приймаються й не розглядаються.
8.7. Організатор і Виконавець не несуть відповідальності:
- за неотримання Переможцем Акції Заохочення з вини такого Переможця Акції;
- інші обставини, що не залежать від Організатора/Виконавця.
8.8. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор, Виконавець і Партнер не зобов’язані листуватися з потенційними учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
8.9. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду Акції.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Вигравайте подорож Україною!» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.