Мови

  • Русский

Вечір безцінних моментів

Вишукана вечеря разом із Mastercard і ПриватБанком

Вишукана вечеря разом із Mastercard і ПриватБанком

Хто може брати участь в акції?

Клієнти ПриватБанку – власники преміальних карток Mastercard Platinum, World Black Edition і World Elite.

Як стати учасником акції?

  1. Зареєструватися на сайті акції.
  2. Зробити щонайменше 10 транзакцій на суму від 500 грн кожна протягом місяця.

Який період дії акції?

З 15 квітня до 15 червня 2020 року.

Яка винагорода чекає на учасників акції?

  • 100 (сто) сертифікатів (по 50 сертифікатів на місяць) на 1 000 грн до мережі WineTime.
  • 5 (п’ять) ексклюзивних вечерь за підсумками акції.

 Вітаємо переможців!

 
 
 

  Поширені запитання

 
 
 
 
 
 

Офіційні Правила Акції «Приватна вечеря разом з Mastercard і Приватбанк»
для клієнтів – держателів карток Masterсard® (далі – «Правила» та «Акція» відповідно)

Замовником Акції є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 14360570 (надалі – «Замовник»).

Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», яке розташоване за адресою: вул. Кирилівська, 13Б, офіс 2, м. Київ, Україна, 04080, ЄДРПОУ 41346403 (надалі – «Виконавець»).

Партнерами Акції є:
Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404А, м. Київ, Україна, 01030 (надалі – «Партнер»)
Для проведення Акції Замовник, Виконавець та Партнер мають право залучати третіх осіб.

1. Основні положення Акції.
1.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи-громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років, які є держателями карток Masterсard®, Platinum, Black Edition, World Elite, емітованих ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для використання фізичними особами (надалі – «Картка/Картки»), що здійснюють оплату товарів та/або послуг в будь-яких торгівельно-сервісних підприємствах на території України та за її межами, враховуючи умови п.1.3. Правил, Картками (далі – «Потенційні учасники Акції»).
1.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
1.2.1. Особи, які не виконали умов цих Правил;
1.2.2. Особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником та/або Виконавцем та/або Організатором;
1.2.3. Чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених в п.1.2.2 цих Правил.
1.2.4. Нерезиденти України.
1.3. Акція триватиме з 15 квітня 2020 по 15 червня 2020 року включно (надалі – «Період Акції» або «Тривалість Акції»), та проводитиметься в такі періоди:
перший період: з 15.04.2020 по 15.05.2020 включно;
другий період: з 15.05.2019 по 15.06.2020 включно;

1.4. Акція діє на всій території України, за виключенням АР Крим, території проведення ООС та території, що не контролюється українською владою (згідно з переліком, затвердженим Розпорядженням КМУ№1085-р від 07.11.2014 року).

2. Умови участі в Акції
2.1. Для участі в Акції потенційному учаснику Акції необхідно протягом Періоду Акції:
2.1.1. Мати відкриту/відкриті Картку/Картки або оформити Картку/Картку;
2.1.2. Заповнити реєстраційну форму Учасника Акції за посиланням https://promos.privatbank.ua;
2.1.3. Протягом періоду Акції здійснити щонайменше 10 оплат на суму не менше ніж 500, 00 (п’ятсот) грн. кожна в будь-яких торгівельно-сервісних підприємствах на території України та за її межами будь яких товарів, робіт чи послуг Карткою будь-яким способом, в тому числі через POS термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною картою тощо, (надалі – «Транзакція»).
2.2. Дані про кожну Транзакцію, яка відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п. 2.1. Правил, заносяться Організатором в базу учасників Акції, серед яких визначаються Переможці Акції, які мають право на отримання Заохочень Акції (надалі – «База Акції»). База Акції містить дані про дату та суму Транзакції, номер телефону Учасника Акції, а також інші дані Учасника, визначені Організатором. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор.
2.3. Не відповідають умовам Акції та не відносяться до операцій з використанням Карток:
2.3.1.Операції, які було здійснено до 00:00 15 квітня 2020 року та після 23:59 15 червня 2020 року за київським часом.
2.3.2. Операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові заклади.
2.3.3.Перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено у філіях банку, у т. ч. перекази для оплати податкових платежів тощо.
2.3.4. Операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних білетів.
2.3.5. Операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у т. ч. через Інтернет.
2.3.6. Будь-які операції в мережі Інтернет.
2.4. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Беручи Участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують, що не мають та не матимуть жодних претензій до Замовника/Організатора в частині надання ними інформації, що визначена в п. 2.2 цих Правил, Виконавцю.
2.5. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим надають згоду Замовнику, Організатору, Виконавцю на обробку їх персональних даних відповідно до мети, що визначена п.7.5. цих Правил, а також підтверджують, що ознайомлені з правами, що передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

3. Фонд Заохочень Акції
3.1. Фонд Заохочень Акції складається з:
3.1.1. Гарантованих Заохочень:
3.1.1.1. Електронні подарункові сертифікати мережі гастромаркетів «ВАЙНТАЙМ» номіналом 1000,00 (одна тисяча) гривень (далі Заохочення №1) - 100 шт.
3.1.2. Головне Заохочення – Cертифікат на Приватну вечерю у ресторані для 2-х осіб (далі Заохочення №2) – 5 шт.

Далі Заохочення №1 та Заохочення №2 разом іменуються – Заохочення.

3.2. За весь Період Акції один Учасник Акції може отримати лише одне Заохочення №1 та/або одне Заохочення № 2.
3.3. Організатор/Виконавець залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг для придбання Заохочень Акції.
3.4. Заміна Заохочень Акції грошовим еквівалентом не допускається. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає.
3.5. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками скористатись наданим Заохоченнями Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції.
3.6. Відповідальність Замовника/Організатора/Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції.
3.7. Зобов'язання з оподаткування вартості Заохочень Акції забезпечується Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.
3.8. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень Акції та враження від їх використання, що зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці на сайті https://promos.privatbank.ua та/або в рекламних матеріалах, які будуть поширюватись про Акцію, може відрізнятись від реальних та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника Акції.
3.9. Організатор має право:
- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;
- відмовити у видачі відповідного Заохочення Акції Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Заохочення Акції, згідно з цими Правилами.
3.10. Переможець Акції, отримуючи Заохочення Акції, усвідомлює, що:
таке Заохочення Акції є доходом Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;
отримання Заохочення Акції може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.
Переможець Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Заохочення Акції. Замовник/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцем Акції додаткового блага (доходу), такого як Заохочення Акції.

4. Порядок визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції
4.1. Визначення Переможців Акції відбувається на основі Бази Акції, зазначеної в п. 2.2. цих Правил.
4.2. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочення №1, проводить Організатор Акції на основі Бази Акції: перші 50 учасників, які здійснили найбільшу кількість транзакцій у відповідному періоді Акції, гарантовано отримують Заохочення №1.
4.3. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочення №2, проводить Організатор Акції на основі Бази Акції за весь Період Акції шляхом випадкової комп’ютерної вибірки не пізніше 26 червня 2020 року;
Визначаються Переможці Акції, які здобудуть право на отримання Заохочення №2 – 5 штук.
4.4. Під час кожного визначення Переможців Акції формується резервний список Переможців(надалі за текстом – «Резервний Список») з Учасників Акції (надалі за текстом – «Резервні переможці»), що взяли участь в Акції та виконали умови, зазначені в цих Правилах, які матимуть право отримати Заохочення №1 (25 резервних) та Заохочення №2 (10 резервних) Переможців Акції у разі неможливості вручення та/або відмови від нього Учасника Акції, який був визначений, як Переможець Акції.
4.5. Результати визначення Переможців фіксуються в Протоколах визначення Переможців Акції створеною Організатором комісією.
4.6. Комісія формується з представників Організатора, а саме з 3 (трьох) осіб. Комісія своїм рішенням має право відмовити Учаснику Акції в наданні Заохочення Акції у випадку виявлення шахрайства, маніпуляцій, фальсифікацій, використанням заборонених програмних засобів та інших порушень. Комісія своїм рішенням визначає наявність маніпуляцій, шахрайства та фальсифікації на власний розсуд.
4.7. Протягом 9 (дев’яти) робочих днів з відповідної дати проведення визначення Переможців Акції/резервних Переможців Акції Виконавець забезпечує інформування Учасників Акції про факт їх визначення Переможцями Акції шляхом телефонного дзвінка на номери, які було зазначено під час реєстрації в Акції, перелік яких Організатор передає Виконавцю на офіційному бланку с підписом уповноваженої особи та печаткою Організатора та/або на основі Протоколів визначення Переможців Акції.
4.8. У випадку неможливості повідомлення відповідного Учасника Акції з вини такого Учасника (невірно зазначений номер телефону, телефон знаходиться поза зоною досяжності і т.д.) або з причин, які не залежать від Виконавця/Організатора, Організатор/Виконавець не сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій, пов'язаних з таким порушенням Правил. У такому випадку право отримати Заохочення Акції перейде до відповідного Резервного переможця з Резервного Списку.
4.9. Результати визначення Переможців розміщуються Організатором на Офіційній сторінці promos.pb.ua.

5. Умови та строки отримання Заохочень Акції
Вручення Заохочення №1 Учаснику, який був визначений Переможцем Акції, здійснюється Виконавцем шляхом направлення електронного листа, що містить код електронного подарункового сертифікату та коротку інструкцію з використання. Електронну адресу Переможець має надати Виконавцю у будь-який зручний для нього спосіб.
Вручення Заохочення №2 Учаснику, який був визначений Переможцем Акції, здійснюється Виконавцем, або підрядником Виконавця за адресою, яку Переможець та Виконавець погодять під час електронного листування, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання від Переможця Акції документів, передбачених п.5.4. Правил.
Замовник/Виконавець/ Організатор та залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця/ Організатора та залучених ним третіх осіб обставини.
Виконавець не несе відповідальність за роботу поштової/кур’єрської служби, які доставляють Заохочення Акції.
Для отримання Заохочення №2 Акції Переможцю Акції необхідно протягом 2 (двох) робочих днів від дня, коли Переможець Акції отримає телефонний дзвінок від представника Виконавця Акції, надіслати Виконавцю або залученим ним третім особам скан-копії наступних документів (своїх) на електронну адресу mastercard@adsapience.com;
паспорта громадянина України (всіх сторінок, де є записи);
реєстраційного номера облікової картки платника податків (довідки про присвоєння податкового номера).
5.5. Після надання всіх необхідних документів згідно з п.5.4. Правил при отриманні Заохочення №2 з Переможцем підписується відповідна угода про отримання Заохочення та Згода на обробку персональних даних.
5.6. Замовник/Виконавець/Організатор не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Переможцем Програми неповних, застарілих, недостовірних персональних даних.
5.7. Замовник/Виконавець/Організатор не відповідають за будь-які витрати Переможців Акції, які матимуть право на отримання Заохочень до умов цієї Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням цих Заохочень.
5.8. У разі відсутності у Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Заохочення Акції з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника, Виконавець /Замовник не сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Заохочення Акції. У такому випадку право отримати Заохочення Акції перейде до відповідного Резервного переможця з відповідного Резервного Списку.
5.9. У разі відсутності у відповідного Резервного переможця, до якого перейшло право отримати Заохочення Акції, згідно з цими Правилами, можливості/бажання використати/отримати Заохочення Акції з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника, Виконавець/Замовник не сплачують відповідному Резервному переможцю жодних компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю використання/отримання Заохочення Акції. У такому випадку право отримати Заохочення Акції перейде до наступного відповідного Резервного переможця з відповідного Резервного Списку або Замовник/Організатор використовує таке Заохочення на власний розсуд.
5.10. Грошовий еквівалент Заохочення Акції не видається.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
6.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил на інтернет-сайті Банка promos.privatbank.ua
6.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Замовником Акції протягом всього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором/Замовником Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Інтернет-сайті Банку promos.privatbank.ua , якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

7. Інші умови

7.1. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Замовник може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, включаючи умови щодо порядку та строків вручення Заохочень, повідомивши про це Учасників Акції у порядку, передбаченому Розділом 6 цих Правил.

Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість отримання Заохочення Акції Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Замовника (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу підприємств телекомунікацій України.
7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником. Рішення Замовника є остаточним та оскарженню не підлягає.
7.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси).
7.4. Дані Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Замовником протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення даних Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Замовником та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до даних Правил та умов. Замовник не несуть відповідальності у випадку, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені з такими змінами.
7.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:
7.5.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Замовник. З метою реалізації Правил Акції та мети обробки персональних даних, яка вказана у п.п. 7.5.2. цих Правил, Замовник передає персональні дані Переможців Акції/Резервних переможців Акції Виконавцю.
7.5.2. Персональні дані Переможців Акції/ Резервних переможців Акції передаються Виконавцю та обробляються останнім з метою забезпечення їх участі в цій Акції, визначення Переможців Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
7.5.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п.п. 7.5.2. цих Правил, Замовник/Виконавець може обробляти ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу реєстрації.
7.5.4. З персональними даними, з метою, визначеною у п.п. 7.5.2 цих Правил, будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
7.5.5. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників Акції будуть зберігатися протягом строку, який необхідного для виконання мети, зазначеної у п.п. 7.5.2. цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
7.5.6. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних з метою, що визначена у п.п. 7.5.2. цих Правил, надіславши Замовнику письмовий запит на адресу, вказану у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень Акції.
7.5.7. Учасники Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
7.6. Замовник/Виконавець не несуть жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних, окрім Персональних даних, що передаються згідно з умовами Акції, розміщеними Учасником в соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дій. Так само Замовник /Виконавець не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб у результаті дій Учасника з надання таких персональних даних.
7.7. У разі відмови Учасника Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, від отримання ним заохочення Акції будь-які претензії такого Учасника Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Замовником.
7.8. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за:
- неотримання Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, Заохочення Акції з вини такого Учасника Акції;
- за відмову Учасника Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, від одержання Заохочення Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей;
- інші обставини, які не залежать від Організатора/Замовника.
Замовник/Виконавець не сплачують Учасникам Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, жодних компенсацій.
7.9. Номери телефонів, IP адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників Акції, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в Акції. У цьому випадку Замовник залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Замовником/Організатором і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Заохочень Акції), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій від ра/Замовника/Виконавця.
7.10. Під час проведення Акції чи після її закінчення, /Замовник/Виконавець/Партнер не зобов’язані листуватися з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
7.11. Правила затверджені Замовником та діють протягом Періоду Акції.