Мови

Платіть через Android Pay – повертайте кошти

з 27 листопада 2017 до 27 грудня 2017

Акцію завершено! Максимальний термін повернення коштів - 15.01.2018.

Акцію завершено! Максимальний термін повернення коштів - 15.01.2018.

Хто може брати участь в акції?
Клієнти ПриватБанку - власники карток Masterсard®, користувачі додатку Android Pay.

Як взяти участь в акції?
Реєструйтеся та оплачуйте в POS через Android Pay карткою Masterсard® ПриватБанку.

Які заохочення чекають учасників акції?
Перше - отримуйте 20 грн за першу транзакцію, здійснену на будь-яку суму;
Друге - отримуйте ще по 20 грн за наступні 4 оплати, здійснені на суму не менше 50,00 грн.

З 27 листопада 2017 року до 27 грудня 2017 розраховуйтесь в будь-яких торгівельно-сервісних підприємствах на території України карткою Masterсard® ПриватБанку через Android Pay за допомогою власного смартфону і отримуйте кошти!

Додайте картку в Android Pay та платіть без обмежень!

  • Додайте в Android Pay кредитну або дебетову картку ПриватБанку.
  • Ваші дані в безпеці: коли ви здійснюєте оплату через Android Pay, номер картки нікуди не надсилається – натомість використовується віртуальний рахунок, тож ваші дані надійно захищено.
  • Android Pay підтримується на всіх пристроях Android з увімкненою функцією NFC, без розблокованого root-доступу, з Android KitKat 4.4 та пізніших версій.

Завантажити

Поширені питання по Акції "Платіть через Android Pay – повертайте кошти"

 
 
 
 
 
 

Поширені питання з приводу використання додатку Android Pay

 
 
 
 
 
 
 
 

«Платіть через Android Pay – повертайте кошти» для клієнтів – держателів карток Masterсard® (далі – Правила)

Замовником Акції «Платіть через Android Pay – повертайте кошти» (далі – «Акція») є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404а (надалі – Замовник).
Організатор Акції є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (надалі – Організатор/Банк).

1. Основні положення Акції.
1.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи-громадяни України, яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років, які є власниками карток Masterсard®, емітованих ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для використання фізичними особами (надалі – Картка/Картки), що здійснюють оплату товарів та/або послуг в будь-яких торгівельно-сервісних підприємствах на території України (враховуючи умови п.1.3. Правил) картками Mastercard® через додаток Android Pay за допомогою своїх смартфонів (далі – Учасники Акції).
1.2. Акція триватиме з 27 листопада 2017 по 27 грудня 2017 року включно (надалі – «Період Акції» або «Тривалість Акції»).
1.3. Акція діє на всій території України, за виключенням АР Крим, території проведення АТО та території, що не контролюється українською владою (згідно з переліком, затвердженим Розпорядженням КМУ№1085-р від 07.11.2014 року).

2. Умови участі в Акції
2.1. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду Акції, згідно з п.1.2. Правил, завантажити додаток Android Pay на смартфон та здійснити перш транзакцію карткою Mastercard® через Android Pay на будь-яку суму за допомогою власного смартфону за товари та/або послуги в будь-яких торгівельно-сервісних підприємствах на території України (враховуючи умови п.1.3. Правил) (далі – Транзакція).
2.2.Надалі для отримання заохочень Учасник Акції повинен здійснити за Період Акції ще 4 Транзакції, сума кожної з яких повинна бути не менше, ніж 50,00 грн.
2.3. В Акції не беруть участь Транзакції, які були здійснені до 00:00 27.11.2017р. або після 23:59 27.12.2017р. за Київським часом.
2.4. Не відповідають умовам Акції та не являються Транзакціями:
2.4.1. Перерахування коштів з рахунків Карток на інші картки;
2.4.2.Транзакції, здійснені особами, що не досягли 18-річного віку;
2.4.3.Транзакції, здійснені будь-яким іншим способом, окрім Транзакцій, здійснених карткою Mastercard® через Android Pay за допомогою смартфону;
2.4.4. Транзакції, здійснені на суму менше ніж 50,00 грн за кожну, окрім першої Транзакції (згідно пункту 2.1. Правил).
2.4.5. Транзакції, загальна кількість яких перевищує 5 (згідно п.2.1. та 2.2. Правил).

3. Фонд Заохочень Акції
3.1. Заохоченнями №1 Акції (далі – Заохочення №1 Акції) є повернення Учаснику Акції грошових коштів у розмірі 20,00 грн. за першу Транзакцію, здійснену на будь-яку суму через Android Pay з використанням картки Mastercard® відповідно до умов, зазначених в п. 2.1 Правил.
Заохоченнями №2 Акції (далі – Заохочення №2 Акції) є повернення Учаснику Акції грошових коштів у розмірі 20,00 грн. за кожну наступну Транзакцію, здійснену на суму не менше, ніж 50,00 грн. через Android Pay з використанням картки Mastercard® відповідно до умов, зазначених в п. 2.2. Правил.
За весь Період акції Учасник Акції може отримати Заохочення №1 у кількості 1 штука, Заохочення №2 у кількості не більше, ніж 4 штуки.
3.2. Загальна сума повернень грошових коштів (загальної суми Заохочень Акції) одному Учаснику Акції– не більше, ніж 100,00 грн за весь Період Акції.
Загальна сума Фонду Заохочень Акції, зазначених в п.3.1. Правил, становить 1000000.00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок).
Кількість Заохочень Акції, що зазначені в п.3.1. Правил, обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію у випадку дострокового вичерпання Заохочень Акції, зазначених в п.3.1. Правил.

3.3. Відповідальність Організатора/Замовника Акції обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції, передбачених цими Правилами.
3.4. Організатор/Замовник залишає за собою право збільшити загальний Фонд Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор/Замовник повідомляє про них в порядку, передбаченому в п.6. цих Правил.
3.5. Організатор/Замовник Акції не несуть відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції, які мають право на отримання Заохочень Акції, згідно умов п.4. Правил, після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції.
3.6. Одержання (виплату) Заохочень Акції Учасникам Акції, які мають право на отримання Заохочень Акції, забезпечує Організатор. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Заохочень Акції забезпечується Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України.

4. Порядок визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції
4.1. З метою визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції, та грошової суми Заохочення для кожного Учасника Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції, Організатор аналізує Транзакції, проведені через Android Pay за допомогою картки Mastercard® за Період Акції.
4.2. Визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції, відбувається до 05.01.2018 року.
4.3. У разі, якщо Учасник Акції не буде відповідати умовам, зазначеним в п.2.1 та\або 2.2 даних Правил, він позбавляється права на отримання Заохочення Акції.
4.4. Організатор самостійно забезпечує проведення процедури визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції.
4.5. Результати визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочення Акції, є остаточними й оскарженню не підлягають.
4.6. Організатор гарантує відповідність процедури визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції, цим Правилам.

5. Умови та строки отримання Заохочень Акції
5.1. Отримання Учасниками Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції, Заохочень Акції відбувається до 15.01.2018 року, шляхом перерахування Організатором грошових коштів (п.3.1. Правил) на карткові рахунки Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, відкриті в Банку.
5.2. Учасники Акції, що здобули право на отримання Заохочення Акції, не можуть передавати своє право отримати таке Заохочення Акції третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.
5.3. Організатор/Виконавець Акції має право:
- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;
- відмовити у видачі Заохочень Акції Учаснику Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання таких Заохочень Акції, згідно цих Правил.
5.4. Якщо будь-який Учасник Акції, який здобув право на отримання Заохочення Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Замовника або Організатора Акції, не має можливості отримати Заохочення Акції (в т.ч., якщо Учасник Акції закрив свій рахунок в Банку до моменту перерахування коштів), такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Замовника Акції.
5.6. Банк як Організатор Акції не бере участі у будь-яких суперечках стосовно Заохочень Акції, що можуть виникнути між Учасниками Акції та Організатором Акції. Організатор/Замовник Акції не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції, а також прав на одержання Заохочень Акції.
5.7. Організатор Акції звільняється від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини стосовно залучених ним третіх осіб.
5.8. Організатор/Замовник Акції не компенсують будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочень Акції.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
6.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил на інтернет-сайті Банка www.promos.privatbank.ua.
6.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Замовником Акції протягом всього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором/Замовником Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Інтернет-сайті Банку www.promos.privatbank.ua, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

7. Інші умови
7.1. Організатор/Замовник не несуть відповідальності за неможливість отримання Заохочення Акції Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора/Замовника (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу підприємств телекомунікацій України.
7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником. Рішення Замовника є остаточним та оскарженню не підлягає.
7.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси).
7.4. Дані Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Замовником протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення даних Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором/Замовником та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до даних Правил та умов. Організатор/Замовник не несуть відповідальності у випадку, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені з такими змінами.
7.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:
7.5.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор.
7.5.2. Персональні дані Учасників Акції обробляються Організатором з метою забезпечення їх участі в цій Акції, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
7.5.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п.п. 7.5.2. цих Правил, Організатор може обробляти ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу реєстрації.
7.5.4. З персональними даними, згідно мети, визначеної у п.п. 7.5.2 цих Правил, будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
7.5.5. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників Акції будуть зберігатися протягом строку, який необхідного для виконання мети, зазначеної у п.п. 7.5.2. цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
7.5.6. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних з метою, що визначена у п.п. 7.5.2. цих Правил, надіславши Організатору письмовий запит на адресу, вказану у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання заохочень Акції.
7.5.7. Учасники Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
7.6. У разі відмови Учасника Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, від отримання ним заохочення Акції будь-які претензії такого Учасника Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором/Замовником.
7.7. Організатор/Замовник не несуть відповідальності за:
- неотримання Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, Заохочення Акції з вини такого Учасника Акції;
- за відмову Учасника Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, від одержання Заохочення Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей;
- інші обставини, які не залежать від Організатора/Замовника.
Організатор/Замовник не сплачують Учасникам Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, жодних компенсацій.
7.8. Номери телефонів, IP адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників Акції, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в Акції. У цьому випадку Організатор/Замовник залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Замовником/Організатором і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Заохочень Акції), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій від Організатора/Замовника .
7.9.Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор/Замовник не зобов’язані вести переписку з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
8. Правила затверджені Замовником та діють протягом Періоду Акції.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Платіть через Android Pay – повертайте кошти» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.