Мови

  • Русский

SWIFTуйте разом з ПриватБанком та Mastercard!

з 6 березня 2020 до 30 червня 2020

Дарувати близьким більше свого часу – безцінно.

Дарувати близьким більше свого часу – безцінно.

Хто може брати участь в акції?

Клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років. Власники активної картки Mastercard.

Як взяти участь?

Крок 1. Надішліть або отримайте SWIFT-переказ з/на картку Мastercard від $100 (екв.) через будь-який канал ПриватБанку.
Крок 2. Оплатіть карткою Мastercard щонайменше три покупки від 100 грн кожна.

Які подарунки чекають?

Xiaomi Mi Note 10 6/128GB - 4 шт
- GoPro HERO 7 Black - 4 шт
- Медіаплеєри Apple TV 4K 64GB - 4 шт

 Поширені запитання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційні Правила Акції
«Обирайте швидкі SWIFT-платежі з Mastercard і Приватбанк»
для клієнтів – держателів карток Masterсard® (далі – «Правила» та «Акція» відповідно)

Організатором Акції є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 14360570 (надалі – «Організатор» або «Банк»).

Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», яке розташоване за адресою: вул. Кирилівська, 13Б, офіс 2, м. Київ, Україна, 04080, ЄДРПОУ 41346403 (надалі – «Виконавець»).

Партнерами Акції є:
Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404А, м. Київ, Україна, 01030 (надалі – «Партнер»)

1. Основні положення Акції.
1.1. Участь в Акції мають право брати дієздатні фізичні особи-громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років та які є держателями карток Masterсard®, емітованих ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для використання фізичними особами (надалі – «Картка/Картки»), що здійснюють оплату товарів та/або послуг в будь-яких торгівельно-сервісних підприємствах на території України, враховуючи умови п.1.3. Правил, Картками (далі – «Потенційні учасники Акції»).
1.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
1.2.1. Особи, які не виконали умов цих Правил;
1.2.2. Особи, які перебувають у трудових відносинах із Організатором та/або Виконавцем та/або Партнером;
1.2.3. Чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених в п.1.2.2 цих Правил.
1.2.4. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які не мають реєстраційного номеру облікової картки платника податків України.
1.3. Акція триватиме з 06 березня 2020 по 30 червня 2020 року включно (надалі – «Період Акції» або «Тривалість Акції»)
1.4. Акція діє на всій території України, за виключенням АР Крим, території проведення ООС та території, що не контролюється українською владою (згідно з переліком, затвердженим Розпорядженням КМУ №1085-р від 07.11.2014 року).

2. Умови участі в Акції
2.1. Для участі в Акції Потенційному учаснику Акції необхідно протягом Періоду Акції:
2.1.1. Мати відкриту/відкриті Картку/Картки або оформити Картку/Картки;
2.1.2. Протягом періоду Акції:
2.1.2.1. здійснити та/або отримати грошовий переказ з використанням Картки через міжнародну систему грошових переказів SWIFT на суму не менше $100 (сто доларів США), або у іншій валюті на суму, що на дату здійснення/отримання платежу становить не менше $100 (сто доларів США) за поточним курсом Банку;
2.1.2.2. здійснити три безготівкові оплати у будь-яких торгівельно-сервісних підприємствах на території України будь яких товарів, робіт чи послуг Карткою будь-яким способом, у тому числі через POS термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною картою тощо, на суму від 100,00 грн (сто грн 00 коп).
Обидві визначені у п.п. 2.1.2.1., 2.1.2.2. грошові операції для цілей цих Правил надалі іменуються Транзакцією.
2.2. Дані про кожну Транзакцію, яка відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п. 2.1.3. Правил, заносяться Організатором до бази учасників Акції, серед яких визначаються Переможці Акції, які мають право на отримання Заохочення Акції (надалі – «База Акції»). База Акції містить дані про дату та суму Транзакції, номер телефону Учасника Акції, а також інші дані Учасника, визначені Організатором. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор.
2.3. Не відповідають умовам Акції та не відносяться до операцій з використанням Карток:
2.3.1. Операції, які було здійснено до 00:00 06 березня 2020 року та після 23:59 30 червня 2020 року за київським часом.
2.3.2. Операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові заклади.
2.3.3. Перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено у філіях банку, у т. ч. перекази для оплати податкових платежів тощо.
2.3.4. Операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних білетів.
2.3.5. Операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у т. ч. через Інтернет.
2.4. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Беручи Участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують, що не мають та не матимуть жодних претензій до Організатора в частині надання ними інформації, що визначена в п. 2.2 цих Правил, Виконавцю.
2.5. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим надають згоду Організатору, Виконавцю на обробку їх персональних даних відповідно до мети, що визначена п.7.5. цих Правил, а також підтверджують, що ознайомлені з правами, що передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

3. Фонд Заохочень Акції
3.1. Заохоченнями Акції є:
3.1.1. смартфон Xiaomi Mi 9T Pro 6/128GB – 4шт. (далі – Заохочення 1);
3.1.2. камера GoPro HERO 7 Black - 4 шт. (далі – Заохочення 2);
3.1.3. медіаплеєр Apple TV 4K 64GB - 4 шт. (далі – Заохочення 3);
Далі за текстом Заохочення 1, 2 та 3 разом іменуються «Заохочення».

3.2. За весь Період Акції один Учасник Акції може отримати лише одне Заохочення кожного виду (одне Заохочення 1 або одне Заохочення 2 або одне Заохочення 3).
3.3. Замовник/Виконавець залишає за собою право самостійно визначати та/або замінити постачальника для придбання Заохочень.
3.4. Заміна Заохочень Акції грошовим еквівалентом не допускається. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає.
3.5. Замовник/Виконавець не несе жодної відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками скористатись наданим Заохоченнями Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції.
3.6. Відповідальність Замовника/Замовника/Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції.
3.7. Зобов'язання з оподаткування вартості Заохочень забезпечується Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.
3.8. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень та враження від їх використання, що зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці на сайті https://promos.privatbank.ua та/або в рекламних матеріалах, які будуть поширюватись про Акцію, може відрізнятись від реальних та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника Акції.

3.9. Організатор має право:
- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;
- відмовити у видачі відповідного Заохочення Акції Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Заохочення Акції, згідно з цими Правилами.
3.10. Переможець Акції, отримуючи Заохочення Акції, усвідомлює, що:

таке Заохочення Акції є доходом Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;

отримання Заохочення Акції може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.

Переможець Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Заохочення Акції. Організатор/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності занаслідки отримання Переможцем Акції додаткового блага (доходу), такого як Заохочення Акції.

4. Порядок визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції
4.1. Визначення Переможців Акції відбувається на основі Бази Акції, зазначеної в п. 2.2. цих Правил.
4.2. Визначення Учасників Акції, що здобудуть право на отримання Заохочень, проводить Замовник щомісячно на основі Бази Акції шляхом випадкової комп’ютерної вибірки не пізніше 10 місяця, наступного за звітним.
У кожному випадку (щомісяця) визначаються три Переможці, кожен з яких отримає право на отримання одного із Заохочень кожного виду:
- один Переможець, що здобуде право на отримання Заохочення 1 – 1 штука;
- один Переможець, що здобуде право на отримання Заохочення 2 – 1 штука;
- один Переможець, що здобуде право на отримання Заохочення 3 – 1 штука;

4.3. Під час кожного визначення Переможців Акції формується резервний список Переможців з 6 осіб (надалі за текстом – «Резервний Список») з Учасників Акції (надалі за текстом – «Резервні переможці»), що взяли участь в Акції та виконали умови, зазначені в цих Правилах, які матимуть право отримати відповідне Заохочення у разі неможливості його вручення відповідному Переможцю.
Резервний список формується одночасно з визначенням Переможця, у порядку визначеному п 4.2. цих Правил.
4.4. Результати визначення Переможців фіксуються в Протоколах визначення Переможців Акції створеною Замовником комісією.
4.5. Комісія формується з представників Замовника, а саме з 3 (трьох) осіб. Комісія своїм рішенням має право відмовити Учаснику Акції в наданні Заохочення Акції у випадку виявлення шахрайства, маніпуляцій, фальсифікацій, використанням заборонених програмних засобів та інших порушень. Комісія своїм рішенням визначає наявність маніпуляцій, шахрайства та фальсифікації на власний розсуд.
4.6. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з відповідної дати проведення визначення Переможців Акції/резервних Переможців Акції Організатор забезпечує інформування Учасників Акції про факт їх визначення Переможцями шляхом телефонного дзвінка на номери, які було зазначено під час реєстрації в Акції. Після цього Організатор передає Виконавцю для подальшого узгодження з Переможцями порядку вручення Заохочень, Протоколи визначення Переможців (з контактними номерами телефонів Переможців та резервних Переможців). Кількість спроб Виконавця зв’язатися з Переможцем, що отримав право на одержання відповідного Заохочення не може бути більше, ніж 3 (три) дзвінки протягом 1 (одного) робочого дня, що здійснюються в період з 9:00 год. до 18:00 год. У разі, якщо з третьої такої спроби зв’язатися з Переможцем не вдалося, представник Виконавця наступної доби зв’язується з резервним Учасником. До Резервного Учасника застосовується така ж процедура щодо кількості спроб телефонного зв’язку, що визначена вище у цьому пункті Правил.
На Учасників покладається відповідальність за забезпечення доступності їхніх мобільних номерів, що були використані під час заповнення реєстраційної форми учасника, у порядку, визначеному п. 2.1.2., для вхідних дзвінків протягом всього строку проведення Акції.
4.7. У випадку неможливості повідомлення відповідного Учасника Акції у порядку, визначеному вище у п. 4.6. цих Правил, Замовник/Виконавець не сплачує Переможцю Акції жодних компенсацій. У такому випадку право отримати Заохочення Акції перейде до відповідного Резервного переможця з Резервного Списку.
4.8. Результати визначення Переможців розміщуються Замовником на Офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua.

5. Умови та строки отримання Заохочень Акції

5.1 Для отримання Заохочення Переможцю Акції необхідно протягом 2 (двох) робочих днів від дня, коли Переможець Акції отримає телефонний дзвінок від представника Виконавця Акції, надіслати. Виконавцю або залученим ним третім особам скан-копії наступних документів (своїх) на електронну адресу mastercard@adsapience.com;

паспорта громадянина України (всіх сторінок, де є записи) /id-картrи;

реєстраційного номера облікової картки платника податків (довідки про присвоєння податкового номера).

угоду про отримання Заохочень та Згоду на обробку персональних даних.
5.2. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Переможцем Програми неповних, застарілих, недостовірних персональних даних.

5.3. Вручення Заохочень відбувається кур’єрською службою, під час якого учасник Акції-переможець для отримання відповідного Заохочення повинен:
- прийняти доставку Заохочення виключно особисто;
- надати представнику кур’єрської служби копії наступних документів: паспорт громадянина України/посвідку на постійне або тимчасове проживання в Україні — Переможця Акції (усіх сторінок, де є записи), реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо в Переможця Акції немає реєстраційного номера облікової картки платника податків з огляду на релігійні переконання, необхідно надати копію сторінки паспорта з відповідною відміткою;
- підписати заяву-підтвердження про отримання Заохочення та згоду на отримання, обробку та зберігання його персональних даних (П.І.Б., паспортні дані, інформацію з реєстраційного номеру облікової картки платника податків, контактний номер телефону) Виконавцем та третіми особами, залученими Виконавцем для проведення Акції (далі – «Документи»).
5.4. У разі неможливості вручення та/або відмови учасника Акції-переможця від отримання Заохочення та/або підписувати Заяву-підтвердження та/або Згоду на обробку персональних даних, передбачених п. 5.3. цих Правил, а так само надання їх пізніше вказаного терміну або надання інформації, що має ознаки фальсифікації або є недостовірною/невірною, позбавляє учасника Акції-переможця права на отримання відповідного Заохочення та вважається відмовою учасника Акції-переможця від отримання ним Заохочення. У такому випадку право на отримання Заохочення переходить до резервного переможця Акції. Будь-які претензії учасника Акції-переможця з цього приводу не приймаються і не розглядаються Замовником та/або Банком та/або Виконавцем.
У разі відсутності у резервного Переможця Акції, до якого перейшло право отримати відповідного Заохочення Акції, згідно з умовами цих Правил, можливості/бажання використати/отримати Заохочення з причин, які не залежать від Виконавця/Банка, Виконавець/Банк не сплачують відповідному резервному Переможцю Акції жодних компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю використання/отримання Заохочення. У такому випадку право отримати Заохочення Акції перейде до наступного відповідного резервного Переможця Акції з Резервного Списку.
5.5. Банк/Виконавець Акції має право:
- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;
- відмовити у видачі відповідного Заохочення Акції Учаснику Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання таких Заохочень Акції, згідно цих Правил.
5.6. Банк, як Організатор Акції, не бере участі у будь-яких суперечках стосовно Заохочень Акції, що можуть виникнути між Учасниками Акції та Банком. Банк/Замовник Акції не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції, а також прав на одержання Заохочень Акції.
5.7. Банк звільняється від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини стосовно залучених ним третіх осіб.
5.8. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Заохочень Акції.
5.9. Банк/ Виконавець Акції не компенсують будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочень Акції.
5.10. Виконавець не несе відповідальність за роботу поштової/кур’єрської служби, які доставляють Заохочення Акції.
5.11. Організатор/Виконавець не відповідають за будь-які витрати Переможців Акції, які матимуть право на отримання Заохочень до умов цієї Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням цих Заохочень.
5.12. У разі відсутності у Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Заохочення Акції з причин, які не залежать від Виконавця/Організатора, Виконавець /Організатор не сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Заохочення Акції. У такому випадку право отримати Заохочення Акції перейде до відповідного Резервного переможця з відповідного Резервного Списку.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
6.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил на інтернет-сайті Банка promos.privatbank.ua
6.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Організатором Акції протягом всього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором/Організатором Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Інтернет-сайті Банку promos.privatbank.ua , якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

7. Інші умови
7.1. Організатор/Організатор не несуть відповідальності за неможливість отримання Заохочення Акції Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора/Виконавця(відсутність у Учасника необхідних документів, хвороба, відпустка, тощо), за роботу підприємств телекомунікацій України.
7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
7.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси).
7.4. Дані Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення даних Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором/Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до даних Правил та умов. Організатор/Організатор не несуть відповідальності у випадку, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені з такими змінами.
7.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:
7.5.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор. З метою реалізації Правил Акції та мети обробки персональних даних, яка вказана у п.п. 7.5.2. цих Правил, Організатор передає персональні дані Переможців Акції/Резервних переможців Акції Виконавцю.
7.5.2. Персональні дані Переможців Акції/ Резервних переможців Акції передаються Виконавцю та обробляються останнім з метою забезпечення їх участі в цій Акції, визначення Переможців Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
7.5.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п.п. 7.5.2. цих Правил, Організатор/Виконавець може обробляти ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу реєстрації.
7.5.4. З персональними даними, з метою, визначеною у п.п. 7.5.2 цих Правил, будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
7.5.5. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників Акції будуть зберігатися протягом строку, який необхідного для виконання мети, зазначеної у п.п. 7.5.2. цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
7.5.6. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних з метою, що визначена у п.п. 7.5.2. цих Правил, надіславши Організатору письмовий запит на адресу, вказану у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень Акції.
7.5.7. Учасники Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
7.6. Виконавець і Організатор не несуть жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних, окрім Персональних даних, що передаються згідно з умовами Акції, розміщеними Учасником в соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дій. Так само Виконавець і Організатор не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб у результаті дій Учасника з надання таких персональних даних.
7.7. У разі відмови Учасника Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, від отримання ним заохочення Акції будь-які претензії такого Учасника Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором/.
7.8. Організатор / Виконавець не несуть відповідальності за:
- неотримання Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, Заохочення Акції з вини такого Учасника Акції;
- за відмову Учасника Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, від одержання Заохочення Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей;
- інші обставини, які не залежать від Організатора/Організатора.
Організатор/Організатор/Виконавець не сплачують Учасникам Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, жодних компенсацій.
7.9. Номери телефонів, IP адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників Акції, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в Акції. У цьому випадку Організатор залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Організатором і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Заохочень Акції), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій від Організатора.
7.10.Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор /Виконавець не зобов’язані листуватися з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
7.11. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду Акції. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.