Мови

  • Русский

Подарунки за перекази Western Union на картку Mastercard

з 20 липня 2020 до 20 жовтня 2020

Акцію завершено.

Акцію завершено.

Хто бере участь в акції?
Клієнти – власники карток Mastercard ПриватБанку, які отримують або надсилають перекази Western Union.

Як стати учасником акції?
Крок 1. Надішліть або отримайте переказ через Western Union від 2 000 грн (в еквіваленті) з карткою Mastercard від ПриватБанку.
Крок 2. Здійсніть щонайменше 3 транзакції на суму від 100 грн кожна через Інтернет або POS-термінали будь-якою карткою Masterсard®.

Які подарунки?
- 6 роботів-пилососів Xiaomi Mi Robot
(2 щомісяця);
- 6 пароочисників Karcher (2 щомісяця);
- 6 прасок з парогенератором Philips
(2 щомісяця).
Відчуйте перевагу сучасних технологій!

 Вітаємо переможців!

 
 
 

 Поширені питання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Подарунки за перекази Western Union на картки Mastercard»
(надалі – «Правила» та «Акція» відповідно)

1. Організатор, партнер та виконавець Акції.
1.1. Організатором Акції є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (надалі – «Організатор» або «Банк»), що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 14360570.
1.2. Виконавцем Акції є ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ» (надалі – «Виконавець»), що знаходиться за адресою: вул. Кирилівська, 13Б, офіс 2, м. Київ, 04080.
1.3. Партнером Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні (надалі – «Партнер»), що знаходиться за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404А, м. Київ, Україна, 01030.

2. Учасники Акції.
2.1. В Акції беруть участь громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років, та які є держателями карток Mastercard®, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (надалі – «Учасник Акції» та «Картка» відповідно).
2.2. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:
2.2.1. Особи, які не виконали умов цих Правил.
2.2.2. Особи, які перебувають у трудових відносинах з Організатором/Партнером/Виконавцем.
2.2.3. Чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у підпункті 2.2.2 цих Правил.

3. Місце та строки проведення Акції.
3.1. Акція проводиться на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території (надалі – «Територія проведення Акції»).
3.2. Акція триває з 20 липня до 19 жовтня 2020 року включно (надалі – «Період Акції») та складається з 3 (трьох) етапів:
3.2.1. 1-й етап – з 20 липня до 19 серпня 2020 року включно;
3.2.2. 2-й етап – з 20 серпня до 19 вересня 2020 року включно;
3.2.3. 3-й етап – з 20 вересня до 19 жовтня 2020 року включно.

4. Інформаційна підтримка Акції.
4.1. Ці Правила Акції розміщуються на сайті https://promos.privatbank.ua (надалі – «Сайт»).
4.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі в разі їх затвердження Організатором Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.
4.3. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Організатора /Партнера/ Виконавця, будь-який етап цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу Сайта внаслідок дії шкідливих програм, несправностями в мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням у роботу Сайта, технічними несправностями Сайта або з будь-якої іншої причини, що знаходиться поза межами контролю Організатора та впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції, Організатор може на власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції чи ж визнати недійсними в рамках Акції будь-які проведені транзакції тощо.

5. Умови участі в Акції.
5.1. Для участі в Акції необхідно протягом відповідного етапу Періоду Акції виконати такі умови:
5.1.1. Надіслати та/або отримати грошовий переказ з використанням Картки через міжнародну систему грошових переказів Western Union на суму не менше ніж 2 000 (дві тисячі) гривень або в іншій валюті на суму, що на дату здійснення/отримання платежу становить не менше ніж 2 000 (дві тисячі) гривень за поточним курсом Банку.
5.1.2. Здійснити 3 (три) безготівкові оплати Карткою на суму від 100 (ста) грн з ПДВ кожна будь-яких товарів чи послуг у торгово-сервісних мережах будь-яким способом, у тому числі через POS термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо.
Обидві грошові операції, визначені в підпунктах 5.1.2.1–5.1.2.2 Правил, для цілей цих Правил надалі іменуються «Транзакцією».
5.2. Дані про всі Транзакції автоматично заносяться до бази даних (надалі – «База Акції»). База Акції містить дані про дату та суму Транзакції, а також інші дані Учасника, визначені Організатором. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор.
5.3. Не відповідають умовам Акції:
операції, які було здійснено до 00:00 год. 20 липня 2020 року та після 23:59 год. 19 жовтня 2020 року за київським часом;
перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб;
операції з оплати дорожніх чеків та/або лотерейних квитків;
операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет;
операції з отримання готівки в будь-який спосіб;
операції з використанням будь-яких інших карток, окрім Карток.
5.4. Організатор/Партнер/Виконавець має право усунути будь-кого з Учасників від участі в Акції в разі виникнення сумнівів у виконанні таким Учасником умов цих Правил або в разі порушення Учасником цих Правил.

6. Фонд заохочень Акції.
6.1. Заохоченнями Акції є:
6.1.1. Робот-пилосос – 6 штук (надалі – «Заохочення 1»).
6.1.2. Пароочищувач – 6 штук (надалі – «Заохочення 2»).
6.1.3. Праска з парогенератором – 6 штук (надалі – «Заохочення 3»).
Далі за текстом Правил Заохочення 1, 2 та 3 разом іменуються «Заохочення».
6.2. Загальний фонд Заохочень Акції обмежений і становить вартість та кількість, що зазначені в п. 6.1 Правил.
6.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну й поверненню не підлягають.
6.4. За відповідний етап Періоду Акції один Учасник Акції може отримати лише одне Заохочення кожного виду (одне Заохочення 1, або одне Заохочення 2, або одне Заохочення 3), тобто не більше 3 (трьох) Заохочень за весь Період Акції.
6.5. Відповідальність Організатора та Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції, зазначених у п. 6.1 Правил.
6.6. Характеристики Заохочення визначаються на розсуд Організатора/ Партнера. Заохочення можуть відрізнятися зовні від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та не виправдати очікувань Учасників Акції, що здобудуть право на отримання Заохочень (надалі – «Переможці Акції»).
6.7. Заохочення Акції має бути призначене для особистого використання Переможцем Акції й не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.
6.8. Організатор залишає за собою право змінити фонд Заохочень або включити в Акцію додаткові Заохочення Акції, не передбачені цими Правилами.
6.9. Організатор і Виконавець не несуть жодної відповідальності щодо подальшого використання Заохочення Переможцем Акції після його одержання, за неможливість Переможцем Акції скористатися наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення.
6.10. Зобов’язання з оподаткування вартості Заохочення забезпечує Виконавець відповідно до чинного законодавства України.
6.11. Переможець Акції, отримуючи Заохочення, усвідомлює:
таке Заохочення є доходом такого Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця Акції, та сум утриманого з них податку згідно з вимогами чинного законодавства України;
отримання Заохочення може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.
Переможець Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Заохочення, а також йому відомо про наслідки таких дій. Організатор, Партнер і Виконавець не несуть відповідальності за наслідки отримання переможцем додаткового блага (доходу), такого як Заохочення.

7. Умови й порядок визначення Переможців та отримання Заохочень Акції.
7.1. Визначення Переможці Акції відбувається на основі Бази Акції, зазначеної в п. 5.2 цих Правил.
7.2. Визначення Переможців Акції здійснюється Організатором після закінчення відповідного етапу Періоду Акції згідно з п. 3.2 Правил шляхом випадкової комп’ютерної вибірки за таким графіком:
25.08.2020 Заохочення 1 – 2 шт., 1-й етап (20.07.2020–19.08.2020);
25.08.2020 Заохочення 2 – 2 шт., 1-й етап (20.07.2020–19.08.2020);
25.08.2020 Заохочення 3 – 2 шт., 1-й етап (20.07.2020–19.08.2020);
23.09.2020 Заохочення 1 – 2 шт., 2-й етап (20.08.2020–19.09.2020);
23.09.2020 Заохочення 2 – 2 шт., 2-й етап (20.08.2020–19.09.2020);
23.09.2020 Заохочення 3 – 2 шт., 2-й етап (20.08.2020–19.09.2020);
23.10.2020 Заохочення 1 – 2 шт., 3-й етап (20.08.2020–19.09.2020);
23.10.2020 Заохочення 2 – 2 шт., 3-й етап (20.08.2020–19.09.2020);
23.10.2020 Заохочення 3 – 2 шт., 3-й етап (20.08.2020–19.09.2020).
7.3. За результатами визначення Переможців Акції в кожному випадку формується протокол, у якому фіксуються 6 (шість) Переможців Акції та 6 (шість) резервних переможців Акції, який засвідчується підписами уповноважених осіб Організатора (надалі – «Протокол»). Резервний переможець Акції матиме можливість отримати Заохочення у разі неможливості вручення та/або відмови від нього основного Переможця Акції.
7.4. Протягом 3 (трьох) банківських днів з відповідної дати визначення Переможців Акції згідно з п. 7.2 Правил представник Організатора інформує Переможців Акції шляхом телефонного дзвінка на номери, які було зазначено під час реєстрації в Акції, про їхню перемогу в Акції, про умови отримання Заохочення та отримує згоду на опрацювання персональних даних Переможців Акції з метою подальшого оподаткування Заохочень з боку Виконавця.
7.5. Для отримання Заохочення Переможець Акції повинен протягом 3 (трьох) банківських днів після інформування його про перемогу в Акції надіслати Виконавцю на електронну адресу mastercard@adsapience.com копії своїх документів:
- паспорта громадянина України (усіх сторінок, де є записи)/ID-картки;
- довідки про присвоєння податкового номера (РНОКПП), окрім випадку, коли Переможець через свої релігійні переконання відмовився від отримання РНОКПП, про що має відповідну відмітку в паспорті/ID-картці).
У разі невиконання Переможцем цих умов з причин, які не залежать від Організатора/Партнера/Виконавця, Переможець втрачає право на отримання Заохочення та йому не сплачується будь-яка компенсація. У такому випадку право отримати Заохочення переходить до відповідного резервного переможця Акції.
7.6. Вручення Переможцям Заохочень забезпечує Виконавець протягом 7 (семи) банківських днів з моменту інформування Переможця про його перемогу в Акції у відділенні Банку. Дата вручення та адреса відділення Банку погоджуються з Переможцями Акції додатково.
Під час вручення Заохочення Переможець Акції повинен підписати заяву-підтвердження про отримання Заохочення та згоду на отримання, опрацювання та зберігання його персональних даних (П. І. Б., паспортні дані, інформацію з РНОКПП, контактний номер телефону) Виконавцем.
7.7. Організатор, Партнер і Виконавець не несуть відповідальності за пошкодження, що виникли в результаті використання Заохочень. За якість та технічні характеристики Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів. Організатор, Партнер і Виконавець не приймають від Переможців Акції гарантійні рекламації щодо Заохочень Акції. Переможці Акції з гарантійними рекламаціями та будь-якими іншими вимогами мають звертатися до відповідних виробників товарів/сервісних центрів обслуговування товарів.
7.8. Організатор, Партнер і Виконавець не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями тощо. У цьому разі Організатор може ухвалити рішення про відстрочення Акції або зміну її умов, включаючи умови щодо порядку та строків вручення Заохочень, повідомивши про це Учасників Акції в порядку, передбаченому Розділом 3 цих Правил.
Організатор/Партнер/Виконавець звільняється від відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха; пожежа; повінь; воєнні дії будь-якого характеру; блокади; суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції; інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця обставини щодо залучених ним третіх осіб.
7.9. Організатор/Партнер/Виконавець не вступають у будь-які суперечки щодо визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Акції та прав на одержання Заохочення Акції.
7.10. Організатор, Партнер і Виконавець не відповідають за будь-які витрати Переможців Акції, пов’язані з подальшим використанням Заохочень Акції.
7.11. Організатор, Партнер і Виконавець не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних під час використання каналів зв’язку та мережі Інтернет під час проведення Акції, внаслідок яких Переможці Акції не були повідомлені/були несвоєчасно повідомлені про перемогу в Акції та/або також не отримали/несвоєчасно отримали Заохочення.

8. Інші умови.
8.1. Якщо Учасник порушує ці Правила або не виконує вимог цих Правил, вважається, що такий Учасник відмовився від участі в Акції та отримання Заохочення Акції та не має права на одержання будь-якої компенсації.
8.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, рішення ухвалює Організатор. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.
8.3. Організатор/Партнер/Виконавець не бере на себе відповідальність щодо будь-яких суперечок щодо Заохочень. Організатор/Партнер/Виконавець не вступає в будь-які суперечки щодо визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Заохочень. Організатор/Партнер/Виконавець не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
8.4. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою в сфері грального бізнесу чи тоталізатором.
8.5. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України, своєю участю в Акції на будь-якому з етапів проведення Акції всі Учасники підтверджують своє ознайомлення з цими Правилами, погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати, а також надають згоду Організатору та Виконавцю на збір та опрацювання своїх персональних даних для цілей, зазначених у цих Правилах.
8.6. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон») Учасникам повідомляється:
8.6.1. Власником персональних даних Учасників є Організатор.
8.6.2. Персональні дані Учасників опрацьовуються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
8.6.3. З метою опрацювання персональних даних, зазначеною в пп. 8.6.2 цих Правил, опрацьовуються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, дані паспорта/ID-картки, дані з РНОКПП (податковий номер) тощо.
8.6.4. З персональними даними Учасників Акції вчинятимуться такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання й поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
8.6.5. Розпорядником персональних даних Учасників є Організатор і Виконавець – їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, передбачені Законом.
8.6.6. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення можуть бути передані третім особам для здійснення мети, зазначеної в пп. 8.6.2 цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
8.6.7. Персональні дані Учасників опрацьовуватимуться з моменту їх отримання та в межах Періоду Акції. Персональні дані Учасників зберігатимуться протягом строку, передбаченого законодавством України для виконання мети, зазначеної в пп. 8.6.2 цих Правил, після чого їх буде знищено у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
8.6.8. Учасники можуть відкликати згоду на опрацювання персональних даних після досягнення Виконавцем як розпорядником персональних даних мети щодо забезпечення податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, надіславши розпоряднику персональних даних письмовий запит на адресу, зазначену в цих Правилах.
8.6.9. Учасники, які отримали право одержати відповідне Заохочення, володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону.
8.7. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор, Партнер і Виконавець не зобов’язані вести переписку з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців Акції на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
8.8. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду Акції.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію « Подарунки за перекази Western Union на картку Mastercard» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.