Мови

  • Русский

Мобільний у платежах, швидкий у пересуванні!

з 28 липня 2020 до 28 жовтня 2020

Акцію завершено.

Акцію завершено.

Хто бере участь в акції?
Власники карток Visa, які є клієнтами ПриватБанку, та зареєстровані на біржі фрилансу Weblancer.

Як взяти участь в розіграші електросамокатів?
Крок 1. Зареєструйтеся на сайті weblancer.net/pb.
Крок 2. Протягом кожного акційного місяця отримайте переказ на картку Visa ПриватБанку від 3 000 грн.
Крок 3. Здійсніть транзакції на загальну суму 300 грн з будь-яких карток Visa ПриватБанку.

Яка винагорода чекає на веблансерів?
Електросамокат Like.Bike One – 3 шт. (1 шт. щомісяця).

 Вітаємо переможців!

 
 
 

 Поширені питання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційні правила проведення акції
«Мобільний у платежах, швидкий у пересуванні!»

1.Терміни та загальні положення правил:
1.1. Цими Офіційними правилами (надалі – «Правила») рекламної акції «Мобільний у платежах, швидкий у пересуванні!» (надалі – «Акція») визначаються порядок та умови її проведення. Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою й не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. «Територія проведення Акції»: Акція проводиться на території України (за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року, та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., № 254-VIII), а також поза межами України, тобто на території всіх країн світу, де приймаються картка Visa, емітована АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
До участі в Акції допускаються всі транзакції (оплати), здійснені учасниками за допомогою карток Visa, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Купівлі карткою в торгово-сервісних підприємствах (ТСП), оплати товарів та послуг на інтернет-сайтах, що розташовані на території України та поза межами юрисдикції України й законно діють згідно із законодавством країн їх розташування. В Акції враховуються міжнародні та внутрішні перекази на картку Visa від ПриватБанку.
1.3. «Період проведення Акції»: акція проводиться в період з 00:00 28 липня 2020 року до 23:59 28 жовтня 2020 року (включно) за київським часом і розділена на 3 етапи (надалі – «Етап» або «Етапи Акції»):
Етап № 1 – з 28.07.2020р. до 27.08.2020 (включно);
Етап № 2 – з 28.08.2020р. до 27.09.2020 (включно);
Етап № 3 – з 28.09.2020 до 28.10.2020 (включно).
1.4. «Організатор» – АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Місцезнаходження: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна. ЄДРПОУ 14360570.
1.5. «Виконавець» – ТОВ «Бізнес Тюнінг Центр». Місцезнаходження: вул. Володимирська, 77А,м. Київ, 01033, Україна. Тел. +38 (044) 228-65-58. ЄДРПОУ 33101757. Представник: Литвякова Марія (office@btc-ua.com).
1.6. «Партнером» – «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн». Місцезнаходження: США, 900 бульвар Метро Центр, Фостер Сіті, CA 94404 – 2775.
1.7. «Заохочення» – електросамокати Like.Bike One.
1.8. «Учасник» або «Учасники» – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилося 18 років та які держателями карток Visa, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та активованих до початку та/або в період проведення Акції (надалі – «Картка»), що повністю згодні з умовами Акції та надали згоду на опрацювання своїх персональних даних у порядку, зазначеному в цих Правилах.
Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або співробітники Організатора, члени їхніх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або приватних підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їхніх сімей.
Учасниками Акції не визнаються держателі інших карток, окрім карток Visa, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
1.9. «Переможець» – Учасник, який отримав право на отримання Заохочення за результатами розіграшів згідно з п. 4.9 цих Правил і який виконав умови пунктів 3.1 та 4.13 цих Правил з метою отримання Заохочення.
1.10. «Офіційна сторінка Акції» – зазначені Правила буде розміщено для публічного доступу за такою Інтернет-адресою http://promos.pb.ua.
1.11. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової версії Правил на Офіційній сторінці.

2. Учасники Акції.
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомірність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.1.4. зазначати повні, коректні та достовірні відомості, визначені в цих Правилах.
2.2. У разі отримання Учасником права на отримання Заохочення такий Учасник має надати Організатору дані для ідентифікації своєї особи та надати Організатору скановані копії (електронні зображення) документів у порядку, передбаченому п. 4.13 цих Правил.
2.3. Надання Учасником невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т. ч. вигаданих, звільняє Організатора/Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення. І такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.
2.4. Організатор/Виконавець не зобов’язаний перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників.
2.5. Учасник, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та свою повну й безумовну згоду з ними шляхом проставлення відповідної відмітки в реєстраційній формі, як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У разі порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації, навіть за умови виконання всіх інших Правил.

3. Порядок участі в Акції.
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:
3.1.1. Учасник має протягом будь-якого або кожного етапу в період проведення Акції з використанням Карток Visa для фізичних осіб, що емітовані АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (картка «Універсальна»; Картка для виплат, у т. ч. Digital; Інтернет-картка, у т. ч. класу Gold), отримати міжнародний або внутрішній переказ та здійснити купівлі карткою в торгово-сервісних підприємствах (ТСП), оплати товарів та послуг на інтернет-сайтах, що розташовані на території України та поза межами юрисдикції України й законно діють згідно з законодавством країн їх розташування, на загальну суму 300 грн (триста гривень 00 копійок) в національній валюті України або в еквіваленті до валюти платежу, у якому здійснювалася оплата на дату здійснення такої оплати.
Кожна операція, що відповідає вимогам Акції, додає дані Учасника акції до списку, з якого буде визначено Переможців Акції. Кількість операцій у кожен етап проведення Акції не обмежено.
Не відповідають умовам Акції:
операції, які було здійснено до 00:00 години 28 липня 2020 року та після 23:59 години 28 жовтня 2020 року за київським часом;
операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові установи;
будь-які операції з переказу коштів (включаючи, але не обмежуючись, з рахунку картки Visa від «ПРИВАТБАНК» на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено у філіях банку, перекази для оплати податкових платежів тощо);
операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків;
операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет;
будь-які операції з оплати будь-яких товарів, робіт чи послуг, після яких відбулося повне чи часткове повернення оплати за такі товари, роботи чи послуги;
будь-які операції здійснені за допомогою Приват24 (web-версії або мобільного додатка Privat24 для Android чи iOS).

4. Заохочення Акції та порядок його отримання.
4.1. Заохочення Акції – електросамокат Like.Bike One. Загальна кількість заохочень Акції: 3 (три) шт. У кожному розіграші за підсумками кожного етапу, які зазначено в п. 1.3 цих Правил, розігрується 1 (одне) Заохочення Акції.
4.2. Організатор залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг для придбання Заохочень або будь-яких їхніх елементів.
4.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.
4.4. Організатор/Виконавець не несуть жодної відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Учасниками після їх одержання, зокрема за неможливість Учасниками скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочення.
4.5. Відповідальність Організатора/Виконавця обмежується вартістю Заохочень.
4.6. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.
4.7. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень та враження від їх використання, зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці та/або в рекламних матеріалах, що поширюватимуться про Акцію, може відрізнятись від реальних та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника.
4.8. Право на участь в отриманні Заохочень мають ті Учасники, які виконали умови Правил відповідно до ст. 3 цих Правил.
4.9. Визначення Переможців, які отримають право одержати Заохочення, здійснюється за таким графіком:
Перший розіграш одного електросамоката Like.Bike One, що відбудеться 28.08.2020, буде проведено між учасниками, які виконали умови, зазначені в пункті 3 цих правил, за період Етапу № 1 – з 28.07.2020 до 27.08.2020 включно.
Другий розіграш одного електросамоката Like.Bike One, що відбудеться 28.09.2020, буде проведено між учасниками, які виконали умови, зазначені в пункті 3 цих правил, за період Етапу № 2 – з 28.08.2020 до 27.09.2020 включно.
Третій розіграш одного електросамоката Like.Bike One, що відбудеться 29.10.2020, буде проведено між учасниками, які виконали умови, зазначені в пункті 3 цих правил, за період Етапу № 3 – з 28.09.2020 до 28.10.2020 включно.
4.9.1. Визначення Переможців відбувається серед всіх Учасників, які виконали всі умови Акції відповідно до ст. 3 цих Правил на момент проведення визначення. Загалом за Період проведення Акції буде обрано 3 (три) Переможці, які отримають електросамокати Like.Bike One.
4.9.2. Під час визначення переможців кожного Етапу Організатор разом з Переможцями Акції також визначає 1 (одного) резервного Переможця, на випадок якщо Переможець втратить право на отримання Заохочень згідно з умовами цих правил.
4.10. Визначення Переможців проводиться Організатором за допомогою сервісу random.org методом випадкового вибору серед усіх Учасників за відповідний Етап проведення Акції, які виконали всі умови Акції відповідно до ст. 3 цих Правил в дату, зазначену в п. 4.9 цих Правил.
4.11. Оголошення результатів визначення Переможців розміщуються Організатором на Офіційній сторінці Акції. Виконавець Акції здійснює інформування Переможців шляхом дзвінка на номер телефону Переможця, який зареєстровано в банку та до якого прив’язано картку, з якої було здійснено операції. Дзвінок здійснюватиметься представником Організатора Акції з 10:00 до 19:00 (за київським часом) протягом 3 (трьох) робочих днів після дати розміщення результатів визначення Переможців на Офіційній сторінці Акції. Організатор акції здійснить щонайменше 3 (три) спроби зв’язатися з Переможцем. Якщо Організатор за результатами всіх спроб не зможе зв’язатися з Переможцем Акції протягом зазначеного періоду, вважається, що такий Переможець втратив право на отримання Заохочення й право на отримання Заохочення передається резервному Переможцю.
4.13. Порядок Отримання Заохочень:
4.13.1. Для отримання Заохочення Учаснику, якого (яку) було визначено Переможцем, необхідно протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати телефонного дзвінка Організатора, передбаченого п. 4.11 направити електронного листа на контактну адресу Організатора freelancer@privatbank.ua з такими документами:
- копію (скановану копію) паспорта громадянина України, а саме 1-ї та 2-ї сторінок – обов’язково; 3-ї, 4-ї, 5-ї та 6-ї сторінок – за вимогою Організатора, а також сторінки з відмітками про реєстрацію, якщо така є, або копію ID-картки громадянина України з обох боків, які посвідчують особу Учасника Акції;
- копію (скановану копію) Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру України (якщо Учасник Акції як документ, що посвідчує особу Учасника Акції, надає копію (скановану копію) ID-картки);
- копію (скановану копію) довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).
4.14. Заохочення передається Переможцям за умови надання Переможцями документів, передбачених пп. 4.13.1 цих Правил, Організатором Акції у відділенні ПриватБанку, яке вибере Переможець.
4.14. Відмова від надання зазначених вище копій документів, надання їх пізніше зазначеного строку надання копій документів, що мають ознаки фальсифікації, або надання неповних/нерозбірливих копій документів позбавляє такого Переможця права на отримання Заохочення та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Заохочення.
4.15. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.16. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

5. Обмеження.
5.1. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за роботу/будь-які помилки операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, внаслідок яких повідомлення Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасників не було повідомлено чи було несвоєчасно повідомлено про право на отримання Заохочення. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера цієї послуги.
5.2. Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати Заохочення чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Організатора, зокрема у зв’язку з відсутністю в Переможця необхідних документів тощо.
5.3. Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочення, де Заохочення або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.
5.4. У разі, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
5.5. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.6. Організатор/Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха; пожежа; повінь; воєнні дії будь-якого характеру; блокади; зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України; оголошення про мобілізацію; введення воєнного чи надзвичайного стану; інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця обставини.
5.7. Учасники, які здобули право на отримання Заохочення Акції, та надали Організатору або Виконавцю Акції документи, передбачені пп. 4.13.1 цих Правил, для отримання належного їм Заохочення повинні підписати документи, необхідні для вручення Заохочення (договори дарування, акти, тощо).
У разі ненадання Переможцями Акції документів або за відмови підписання документів, зазначених у цьому пункті, вважатиметься, що Переможець добровільно відмовився від отримання Заохочення.

6. Персональні дані.
6.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.
6.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організатору та Виконавцю на збирання, зберігання та опрацювання (як ці терміни визначені законодавством) наданих персональних даних, а саме: номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення (надалі – «Персональні дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцю, та на передачу таких даних Організатору/Виконавцю (опрацювання Персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя, – НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ). Персональні дані Переможця можуть використовуватися Організатором/Виконавцем з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам). Крім того, кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Організатору та Виконавцю пряму згоду та право на безоплатне використання свого імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у т. ч., але не обмежуючись, право публікації (у т. ч. його імені та зображення) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю в ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем. Надання такої згоди розглядається в розумінні статей 296, 307 і 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
6.3. Переможець на вимогу Організатора зобов’язується надати письмову згоду на опрацювання своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані, використовуються Організатором та Виконавцем винятково з метою проведення Акції та протягом Періоду проведення Акції.
6.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних; склад та зміст зібраних даних; права, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»; осіб, яким його дані передаються.
6.5. Організатор/Виконавець не несуть жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних, окрім Персональних даних, що передаються згідно з умовами Акції, розміщеними Учасником в соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення Персональних даних, а також інші неправомірні дій. Так само Організатор/Виконавець не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб у результаті дій Учасника з надання таких Персональних даних.

7. Додаткові умови:
7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці.
7.2. Організатор та Виконавець, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха; пожежа; повінь; воєнні дії будь-якого характеру; блокади; зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції; інші непідвладні контролю з боку Організатора та Виконавця обставини, а також залучених ними третіх осіб.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Мобільний у платежах, швидкий у пересуванні!» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.