Мови

  • Русский

-5% на ALLO.UA з карткою Visa від ПриватБанку!

з 10 липня 2020 до 10 серпня 2020

Отримайте знижку 5% на все в інтернет-магазині ALLO.UA

Отримайте знижку 5% на все в інтернет-магазині ALLO.UA

Хто може брати участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники карток Visa,
які досягли 18 років.

Які умови акції?
Крок 1. Виберіть товар в інтернет-
магазині ALLO.UA.
Крок 2. Оплатіть замовлення на сайті карткою Visa
від ПриватБанку.
Крок 3. Отримайте знижку 5%
на будь-який товар.

 Поширені питання

 
 
 
 
 
 

Офіційні правила проведення Акції
«Купуйте в АЛЛО – отримуйте знижку»

1. Терміни й загальні положення Правил:
1.1. Цими Офіційними правилами (далі — Правила) акції «Купуйте в АЛЛО – отримуйте знижку»
(далі — Акція) визначають порядок та умови її проведення. Участь в Акції безоплатна. Акція не є азартною грою, і її не можна використовувати в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне й беззастережне прийняття учасником усіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції: Акція діє в інтернет-магазині «АЛЛО» (https://allo.ua/) на території України (за винятком території, яку визнано тимчасово окупованою, зокрема території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року, і Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015, № 254-VIII).
1.3. Період проведення Акції: Акція проводиться у період з 00:00 години 10 липня 2020 року до 23:59 години 10 серпня 2020 року (включно) за київським часом (далі — Період).
1.4. Організатор Акції: АТ КБ «ПриватБанк», номер ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, 9. Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011. Усі види банківських послуг. Умови надання послуги регламентуються правилами Банку. Деталі — на сайті Банку https://privatbank.ua.
1.5. Виконавець Акції: ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (далі — Виконавець). Адреса: Україна, м. Київ, 04071, вул. Воздвиженська, 41, ЄДРПОУ 3853655, тел.: 044 451-84-33. Представник: Уляна Антипенко (visa-promo@havasengage.com.ua).
1.6. Партнер Акції: ТОВ «АЛЛО» (далі — Партнер). Адреса: 49044, м. Дніпро, вул. Барикадна, 15-А, ЄДРПОУ 30012848.
1.7. Заохочення: Під заохоченням розуміється знижка в розмірі 5% (п’ять відсотків) на будь-яку покупку в інтернет-магазині «АЛЛО» (https://allo.ua/) під час оплати карткою Visa, емітованою АТ КБ «Приватбанк» (докладніше в розділі четвертому цих Правил).
1.8. Учасники Акції: фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, які є держателями карток Visa емітованих АТ КБ «ПриватБанк», активованих до початку або під час проведення Акції, що повністю згодні з умовами Акції у порядку, вказаному у цих Правилах (надалі - «Учасник» або «Учасники»).
1.9. «Переможець» - це Учасник, що отримав право на отримання Заохочення з п. 4.8 цих Правил, і який виконав умови п.п. 3.1.1 цих Правил.
1.10. «Офіційна сторінка Акції» - інтернет сторінка призначена для отримання Заохочення Переможцем Акції, що знаходиться за такою Інтернет – адресою https://promos.privatbank.ua/, надалі – «Офіційна сторінка»).
1.11. «Сайт Банку» - вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за такою Інтернет – адресою https://promos.privatbank.ua/.
1.12. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової версії Правил на Офіційній сторінці.

2. Учасники Акції
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
2.2. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції
3.1. Щоб узяти участь в Акції й мати змогу отримати Заохочення, Учасник повинен протягом Періоду проведення Акції (встановлений в п. 1.3 цих Правил) здійснити оформлення замовлення в інтернет-магазині «АЛЛО» (https://allo.ua/) будь-яких товарів на будь-яку суму та здійснити оплату замовлення онлайн з використанням картки Visa, емітованої АТ КБ «ПриватБанк».

4. Заохочення Акції й порядок застосування Заохочення
4.1. Фонд Заохочень
Під заохоченням розуміється знижка в розмірі 5% (п’ять відсотків) на будь-яку покупку в інтернет-магазині «АЛЛО» (https://allo.ua/) під час оплати карткою Visa, емітованою АТ КБ «ПриватБанк».
Заохочення застосовується для кожної окремої покупки здійсненої в період проведення Акції в інтернет-магазині «АЛЛО» (https://allo.ua/) під час оплати карткою Visa, емітованою АТ КБ «ПриватБанк».
Кількість заохочень в період проведення акції необмежена.
Знижка не накопичується.
4.2. Заохочення застосовується автоматично до платежів з оплати замовлення в інтернет-магазині «АЛЛО» (https://allo.ua/) під час розрахування онлайн за допомогою картки Visa, емітованою АТ КБ «ПриватБанк».
4.3. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.
4.4 Виконавець/Організатор/Партнер не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочення Переможцем після його одержання, зокрема, за неможливість Учасником скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочення.
4.5. Відповідальність Виконавця/Організатора обмежується вартістю Заохочення.
4.6. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочення та враження від його використання, що зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці та/або у рекламних матеріалах, які будуть поширюватись про Акцію, може відрізнятись від реальних та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника.
4.7. Право на участь у отриманні Заохочення мають ті Учасники, котрі виконали умови Правил відповідно до ст. 3 цих Правил.
4.8. Переможцями Акції визнаються всі Учасники акції, які виконали всі умови Акції відповідно до ст. 3 цих Правил в період проведення Акції. Кількість переможців не обмежена.

5. Обмеження
5.1. Виконавець/Організатор/Партнер не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати Заохочення чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Виконавця/Партнера.
5.2. Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочення, де Заохочення або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.
5.3. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Партнера обставини.

6. Персональні дані
6.1. Організатор та Виконавець не здійснює збір та обробку персональних даних Учасників Акції. Збір та обробка персональних даних Учасників Акції може здійснюватися Партнером Акції під час оформлення Замовлення в інтернет-магазині «АЛЛО» (https://allo.ua/) на підставі правил збору та обробки персональних даних запроваджених Партнером акції на ресурсі https://allo.ua/.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «-5% на ALLO.UA з карткою Visa від ПриватБанку!» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.