Мови

  • Русский

Кешбек-подарунки за онлайн-розрахунки з Mastercard

з 15 серпня 2020 до 13 жовтня 2020

Повертайте 100% коштів, витрачених в Інтернеті

Кількість учасників вже досягла
10 171
осіб
Зареєструйтесь і Ви:

Повертайте 100% коштів, витрачених в Інтернеті

Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники преміальних карток Mastercard (Platinum, World Black Edition, World Elite) з ІПН.

Як стати учасником акції?
Зареєструйтеся на сайті акції та оплачуйте покупки в Інтернеті картками Mastercard Platinum, World Black Edition або World Elite.

Яка винагорода чекає на переможців?
Кожні 10 днів ми обиратимемо 30 переможців, яким повертатимемо 100% коштів, витрачених протягом 10 днів із преміальної картки Mastercard на купівлі в Інтернеті.
Максимальний кешбек одному переможцю за один період (10 днів) – 5 000 грн.

 Вітаємо переможців!

 
 
 

 Поширені питання

 
 
 
 
 
 
 
 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Кешбек-подарунки за онлайн-розрахунки з Mastercard»
(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)

Організатором Акції є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м.
Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 14360570 (надалі – «Організатор» /«Банк»).
Партнером Акції є Представництво «Мастеркард Юроп СА» в Україні (далі – «Партнер»), яке
розташоване за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404А.

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ АКЦІЇ
1.1. В Акції беруть участь громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства,
які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника
податків України, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років та які є держателями
преміальних карток Platinum, World Elite, World Black Edition, міжнародної платіжної системи
Masterсard®, емітованих Банком (далі - Картка) та які повністю погоджуються з умовами цих Правил
(далі – «Учасник», «Учасники»).
1.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
1.2.1. особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років;
1.2.2. особи, які не виконали умови цих Правил.
1.2.3. особи, які перебувають у трудових відносинах з Організатором/Партнером;
1.2.4. чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб,
перелічених в п.1.2.3. цих Правил.
1.3. Організатор/Партнер не зобов’язані перевіряти дієздатність Учасників Акції.
1.4. Акція проводиться на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово
окупованої території, що не контролюється українською владою.
1.5. Період проведення Акції: з 15 серпня 2020 р. по 13 жовтня 2020 р. включно (далі – «Період
проведення Акції») та складається з наступних етапів:
1.5.1. Перший етап з 15.08.2020 р. по 24.08.2020 р. включно.
1.5.2. Другий етап з 25.08.2020 р. по 03.09.2020 р. включно.
1.5.3. Третій етап з 04.09.2020 р. по 13.09.2020 р. включно.
1.5.4. Четвертий етап з 14.09.2020 р. по 23.09.2020 р. включно.
1.5.5. П’ятий етап з 24.09.2020 р. по 03.10.2020 р. включно.
1.5.6. Шостий етап з 04.10.2020 р. по 13.10.2020 р. включно.

2. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
2.1. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду Акції
2.1.1. Підтвердити участь в Акції, здійснивши реєстрацію на сайті https://promos.privatbank.ua/ua/promos/keshbek-podarunky (надалі –
Сайт).
2.1.2. Протягом відповідного етапу Періоду проведення Акції здійснювати розрахунки Карткою за будь-
які товари та/або послуги в мережі Інтернет будь-яким способом на будь-яку суму (надалі – Транзакція).
Транзакції, які будуть здійснені з використанням Карток, відкритих до різних поточних карткових
рахунків Учасника Акції, не підсумовуються між собою, а враховуються лише в межах одного
поточного карткового рахунку.
2.2. Дані про кожну Транзакцію, що відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п. 2.1.2. Правил,
автоматично заносяться до бази учасників Акції відповідного Етапу Акції, серед яких визначаються
Переможці, які мають право на отримання заохочень Акції (надалі – «База Акції»).
2.3. База Акції містить дані про дату та суму Транзакції, а також інші дані Учасника Акції, визначені
Організатором. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор.
2.4. Організатор/Партнер узгодили, що мають право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в
Акції в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил або
встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил.
2.5. Організатор/Партнер не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб
Учасниками Акції. Організатор/Партнер не беруть на себе відповідальності за визначення прав
сторін у будь-яких суперечках.
2.6. Не відповідають умовам Акції:
2.6.1. операції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «15» серпня 2020 року та після «23» годин
«59» хвилин «13» жовтня 2020 року за київським часом;
2.6.2. перекази коштів з рахунку Картки з лімітом на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб,
які було здійснено в філіалах банку, в тому числі перекази для оплати податкових платежів та інше;
2.6.3. операції з оплати дорожніх чеків та (або) лотерейних квитків;
2.6.4. операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет;
2.6.5. операції з отримання готівки через банкомати/пристрої самообслуговування/пункти видачі готівки
та/або інших кредитно-фінансових установ;
2.6.6. операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім Картки.

3. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
3.1. Фонд Заохочень Акції включає в себе:
3.1.1. Кешбек (cashback) на суму, що не перевищує 5000,00 грн. (п’яти тисяч гривень 00 копійок) – 180
штук (далі – Заохочення Акції).
*Під Кешбеком (cashback) на суму, що не перевищує 5000,00 грн йдеться про перерахування Переможцю
Акції грошових коштів на основний гривневий рахунок будь-якої активної (на момент перерахування
коштів) Картки Переможця Акції, емітованої Організатором, що дорівнює сумі Транзакцій, здійснених
Учасником Акції з використанням Картки протягом відповідного етапу Періоду проведення Акції, в
розмірі, що не перевищує 5000, 00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 копійок).
У випадку здійснення Учасником Акції Транзакцій на загальну суму 5000 (п’ять тисяч) грн та більше,
такий Переможець Акції матиме можливість отримати Кешбек у розмірі не більше 5000 (п’яти тисяч) грн.
3.2. Фонд Заохочень Акції обмежений і складає вартість та кількість, зазначену в п. 3.1. цих Правил.
3.3. Заохочення Акції має бути призначене для особистого використання Переможцями Акції та не може
мати ознак рекламного чи комерційного замовлення.
3.4. Незалежно від кількості Транзакцій, кожен Учасник Акції може отримати не більше 1 (одного)
Заохочення, вказаного в п.3.1.Правил, за кожен етап Періоду проведення Акції.
3.5. Відповідальність Організатора та Партнера обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції,
вказаних в п.3.1. Правил.
3.6. Характеристики Заохочень Акції визначаються на розсуд Організатора/Партнера.
3.7. Організатор залишає за собою право збільшити/змінити Фонд Заохочень Акції або включити в
Акцію додаткові подарунки/заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість
наявного Заохочення Акції. У випадку вичерпання Фонду Заохочень Акції, за рішенням Організатора,
Період проведення Акції може бути змінений. Якщо такі зміни будуть мати місце, Банк повідомляє про
них в порядку, передбаченому в Розділі 5 цих Правил.
3.8. Організатор/Партнер не компенсують будь-які витрати Переможців Акції, пов’язані з подальшим
використанням Заохочень.
3.9. Відповідальним за оподаткування вартості Заохочень відповідно до чинного законодавства
України Акції є Організатор.
3.10.Переможець Акції, отримуючи Заохочення Акції, усвідомлює, що:
- таке Заохочення є доходом такого Переможця Акції та вважається додатковим благом, що
відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця
Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;
- отримання Заохочення Акції може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та
соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.
Переможець Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Заохочення Акції, а також
йому відомо про наслідки таких дій. Організатор/Партнер не несуть відповідальності за наслідки
отримання Переможцем Акції додаткового блага (доходу), такого як Заохочення Акції.

4. УМОВИ Й ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
4.1. Визначення Переможців Акції проводить Організатор на основі Бази Акції, зазначеної в п.2.2. цих
Правил, шляхом випадкового комп’ютерного вибору в наступному порядку:
4.1.1. 25.08.2020 року визначаються 30 (тридцять) Переможців Акції, які виконають умови цих Правил
належним чином протягом першого етапу Періоду проведення Акції та здобудуть право отримати
Заохочення Акції. Заохочення Акції будуть вручені Переможцям першого етапу Періоду проведення
Акції 28.08.2020 року.
4.1.2. 03.09.2020 року визначаються 30 (тридцять) Переможців Акції, які виконають умови цих Правил
належним чином протягом другого етапу Періоду проведення Акції та здобудуть право отримати
Заохочення Акції. Заохочення Акції будуть вручені Переможцям другого етапу Періоду проведення Акції
07.09.2020 року.
4.1.3. 15.09.2020 року визначаються 30 (тридцять) Переможців Акції, які виконають умови цих Правил
належним чином протягом третього етапу Періоду проведення Акції та здобудуть право отримати
Заохочення Акції.
Заохочення Акції будуть вручені Переможцям третього етапу Періоду проведення Акції 18.09.2020 року.
4.1.4. 25.09.2020 року визначаються 30 (тридцять) Переможців Акції, які виконають умови цих Правил
належним чином протягом четвертого етапу Періоду проведення Акції та здобудуть право отримати
Заохочення Акції. Заохочення Акції будуть вручені Переможцям четвертого етапу Періоду проведення
Акції 30.09.2020 року.
4.1.5. 06.10.2020 року визначаються 30 (тридцять) Переможців Акції, які виконають умови цих Правил
належним чином протягом п’ятого етапу Періоду проведення Акції та здобудуть право отримати
Заохочення Акції. Заохочення Акції будуть вручені Переможцям п’ятого етапу Періоду проведення Акції
09.10.2020 року.
4.1.6. 15.10.2020 року визначаються 30 (тридцять) Переможців Акції, які виконають умови цих Правил
належним чином протягом шостого етапу Періоду проведення Акції та здобудуть право отримати
Заохочення Акції. Заохочення Акції будуть вручені Переможцям шостого етапу Періоду проведення
Акції 20.10.2020 року.
4.2. За результатами визначення Переможців Акції у кожному випадку формується протокол, в якому в
кожному випадку фіксуються 30 (тридцять) Переможців Акції та 20 (двадцять) резервних переможців
Акції за відповідний етап Періоду проведення Акції, який засвідчується підписами уповноважених осіб
Організатора (надалі – «Протокол»). Резервні переможці Акції матимуть можливість отримати
Заохочення Акції у разі неможливості вручення та/або відмови від нього основного Переможця Акції.
4.3. Результати визначення Переможців Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
4.4. Протягом 1 ( одного) банківського дня від дати кожного визначення Переможців Акції згідно п.4.1.
Правил, представники Організатора інформують Переможців Акції про перемогу в Акції та про умови
отримання Заохочення Акції шляхом відправлення повідомлення у мобільному додатку Privat24.
4.5.У разі невиконання Переможцем Акції вимог цих Правил, Переможець Акції втрачає право на
отримання Заохочення Акції та йому не сплачується будь-яка компенсація. У такому випадку право
отримати Заохочення Акції переходить до відповідного Резервного переможця.
4.6. Вручення Переможцям Акції Заохочень Акції забезпечує Організатор шляхом перерахування
Заохочення Акції на основний гривневий рахунок Переможця Акції відповідно до Протоколу.
4.7. У разі відсутності у Резервного переможця, до якого перейшло право отримати Заохочення,
можливості/бажання отримати Заохочення з причин, які не залежать від Організатора//Партнера,
Резервному переможцю не сплачується будь-яка компенсація. У такому випадку право отримати
Заохочення перейде до наступного Резервного переможця.
4.8. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від виконання цих Правил (у
т. ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або умов отримання Заохочення Акції тощо)
вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції. При цьому у випадку відмови Учасника така
особа не має права на одержання від Організатора /Партнера/Технічного партнера та/або залучених ними
третіх осіб будь-якої компенсації.
4.9. Організатор/Партнер та залучені ними треті особи не несуть відповідальності за неможливість
вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або
посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого
самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому
випадку Організатор може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, повідомивши
про це Учасників Акції в порядку, передбаченому Розділом 5 цих Правил.
4.10. Організатор/Партнер звільняється від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин,
таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у
законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку
Організатора/Партнера обставини стосовно залучених ним третіх осіб.
4.11. Організатор/Партнер не несуть відповідальності за:
- технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку та мережі Інтернет під час
проведення Акції, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені
про перемогу в Акції, а також не змогли отримати та/або скористатися Заохоченнями Акції;
- неотримання Переможцем Акції Заохочення Акції з вини такого Переможця Акції;
- інші обставини, які не залежать від Організатора/Партнера.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ
5.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється на Сайті.
5.2. Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені протягом усього Періоду Акції. Зміна та/або
доповнення Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення шляхом
розміщення нової редакції Правил на Сайті та/або в тому самому порядку, в якому Правила Акції були
розміщені в первісній редакції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх
оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до
Правил.
Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий
Учасник погодився зі змінами до Правил.
5.3. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Організатора/Партнера, будь-який етап цієї Акції не
може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу Сайту
внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в
роботу веб-сайту Акції, технічними несправностями Сайту або з будь-якої іншої причини, яка
знаходиться поза межами контролю Організатора та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність
визначення результатів та/або належне проведення Акції Організатор може на свій власний розсуд
скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати
недійсними в рамках Акції будь-які реєстрації, проведені транзакції тощо.

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних
питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор. При
цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.
6.2.Організатор підтверджує та гарантує, що для визначення Переможців Акції не використовуються
засоби, які б дозволили втручатися у результати визначення Переможців.
6.3.На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам Акції
повідомляється:
6.3.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції та Переможців Акції є Організатор;
6.3.2. персональні дані Учасників Акції та Переможців Акції обробляються з метою забезпечення участі в
цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері
бухгалтерського обліку;
6.3.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 6.3.2. цих Правил, обробляються ім’я,
прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, РНОКПП;
6.3.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання,
адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача),
знеособлення, знищення персональних даних;
6.3.5. Розпорядником персональних даних Переможців Акції є Організатор, йому надаються всі права та
покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;
6.3.6. персональні дані Переможців Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх
можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 6.3.2. цих Правил. Окрім того,
передача третім особам персональних даних Переможців Акції без згоди суб'єкта персональних даних або
уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист
персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного
добробуту та прав людини;
6.3.7. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду
проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання
персональних даних. Персональні дані Переможців Акції будуть зберігатися протягом терміну, який
передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 6.3.2. цих Правих, після чого
вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
6.3.8. Переможці Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних надіславши
Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому
вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочення Акції.
6.3.9. Учасники Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону.
6.4. Беручи участь у цій Акції кожен Учасник Акції/Переможець Акції тим самим надає згоду
Володільцю на обробку його персональних даних в об’ємі та на умовах, які вказані у п.6.3. цих Правил.
6.5. У разі відмови Переможця Акції від отримання ним Заохочення Акції, будь-які претензії такого
Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором. У випадку відмови
від отримання Заохочення Акції подальші претензії Переможця Акції щодо отримання будь-яких
компенсацій або повернення права на отримання Заохочення не приймаються і не розглядаються.
6.6. Організатор не несуть відповідальності за:
- неотримання Переможцем Акції Заохочення з вини такого Переможця Акції;
- інші обставини, які не залежать від Організатора.
6.7. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор не зобов’язані листуватися з
Потенційними учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що
стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень
Акції, на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
6.8. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду проведення Акції.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Кешбек-подарунки за онлайн-розрахунки з Mastercard» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.