Мови

  • Русский

Більше спілкування, менше витрат

З 1 квітня до 30 червня 2020 року.

Кількість учасників вже досягла
92 762
осіб
Зареєструйтесь і Ви:

З 1 квітня до 30 червня 2020 року.

Хто може брати участь в акції?

Клієнти ПриватБанку – власники карток Visa, у яких є ІПН.

Як стати учасником акції?

Крок 1. Зареєструйтеся на сайті promos.pb.ua.

Крок 2. Поповнити рахунок мобільного карткою Visa через мобільний додаток Privat24.

Яка винагорода чекає на учасників акції?

Переможець розіграшу отримує компенсацію витрат на поповнення мобільного за минулий місяць на суму до 500 грн. Усього буде визначено 300 переможців.

  Поширені запитання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Вітаємо переможців!

 
 
 

Офіційні Правила проведення Акції
«Відшкодуємо поповнення мобільного»
1. Терміни та загальні положення Правил.
1.1. Цими Офіційними правилами акції «Відшкодуємо поповнення мобільного» (далі – Акція) організатором якої є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Організатор)» визначаються порядок та умови її проведення.
Переможців Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
Виконавцем Акції є ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (надалі – «Організатор» та/або «Виконавець») Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, б. 41 код ЄДРПОУ 3853655, тел. 044 451 84 33. Представник: Евгений Бортнийчук (eugene.bortniychuk@havasengage.com.ua).
1.2. Територія проведення Акції.
Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).
1.3. «Період проведення Акції»: з 01.04.2020 до 30.06.2020 (включно).
1.4. «Заохочення Акції» - детальніше в розділі 4 цих Правил (надалі – «Заохочення Акції»).
1.5. «Учасник Акції» фізичні особи – дієздатні фізичні особи-громадяни України, яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років, які є держателями карток Visa, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» для використання фізичними особами (надалі – «Картка/Картки»), що мають ІПН, зареєстровані в акції та здійснюють поповнення власного будь-якого мобільного рахунку у Приват24 (веб-версія або мобільний додаток).
1.6. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції.
2. Учасники Акції.
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
2.2. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставлення відповідної відмітки у реєстраційній формі як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення Акції та будь-якої компенсації.
3. Порядок участі в Акції.
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення Акції, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:
- провести реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону за формою на сторінці акції https://promos.privatbank.ua/ , визначеною Організатором.
- Після реєстрації здійснювати поповнення будь-якого мобільного рахунку у своєму Приват24 (веб-версія або мобільний додаток).
4. Заохочення Акції та порядок його отримання.
4.1. Заохочення Акції (далі – Заохочення Акції) складається з:
Відшкодування поповнення мобільного * - 300(триста) шт.
* Відшкодування поповнення мобільного - витрати клієнта, які були здійснені в період одного етапу акції на поповнення власного мобільного рахунку у Приват24 (меню Мої платежі) карткою Visa від ПриватБанку. Загальна сума повернень грошових коштів (Заохочень Акції) одному Учаснику за весь період Акції – не більше ніж 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 копійок) з урахуванням податку за весь період акції.
Акція триватиме з 1 квітня 2020 р. до 30 червня 2020 р. включно та поділятиметься на три Етапи:
1) з 01.04.2020 до 30.04.2020 включно - 100 переможців
2) з 01.05.2020 до 31.05.2020 включно - 100 переможців
3) з 01.06.2020 до 30.06.2020 включно - 100 переможців

4.2. Переможці будуть визначені за допомогою сервісу random.org.
4.3. Заміна Заохочення Акції будь-яким іншим благом не допускається.
4.4. Визначення переможців відбудеться поетапно
1) з 01.04.2020 до 30.04.2020 включно - 07.05.2020
2) з 01.05.2020 до 31.05.2020 включно - 087.06.2020
3) з 01.06.2020 до 30.06.2020 включно - 07.07.2020
4.5. Визначення переможців здійснюється Виконавцем Акції шляхом випадкової комп’ютерної вибірки за допомогою ресурсу Random.org серед всіх Учасників Акції, які виконали умови акції на дату проведення кожного визначення. Під час кожного визначення буде визначено 100 (сто) переможців. Всього буде визначено 300 (триста) переможців Заохочення.
Результати кожного визначення будуть опубліковані на сторінці акції.
4.6. Для одного переможця передбачено тільки одне Заохочення за весь період акції.
4.7. Заохочення передаються Переможцям акції шляхом нарахування на картку з якої було здійснено оплату комунальних платежів. Заохочення у вигляді кешбеків будуть зараховані до
1) Переможцям за період з 01.04.2020 до 30.04.2020 включно - зараховані до 15.05.2020 (включно).
2)Переможцям за період 01.05.2020 до 31.05.2020 включно - зараховані до 15.06.2020
3) Переможцям за період 01.06.2020 до 30.06.2020 включно - зараховані до 15.07.2020
4.8. Кількість Заохочень Акції, що зазначені в п. 4.1 Правил, обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі дострокового вичерпання Заохочень Акції, зазначених в п. 4.1 Правил.
4.9. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, Акції здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.
4.10. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення Акції.
4.11. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення Акції.
5. Обмеження.
5.1. Отримання Заохочення Акції допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення Акції. До участі в акції не допускаються співробітники Організатора та особи які не мають особистого ідентифікаційного податкового номеру України.
5.2. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.3. Організатор/Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, рішення влади що унеможливлюють реалізацію цієї Акції, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
6. Умови виплати Заохочення Акції.
6.1. Заохочення Акції зараховується тим Учасникам Акції, які виконали умови п. 3 цих Правил, та випадковим чином були обрані Переможцями.
6.2. Заохочення Акції повертається на основний рахунок гривневої картки Visa, з якої були здійсненні оплати, відповідно до розділу 4.
Пріоритет виплати — Картка для виплат.
6.3. У разі відсутності активної гривневої Картки для виплат Visa, в Учасника Акції, виплата Заохочення Акції проводиться на Картку Visa “Універсальна”.
7. Персональні дані
7.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення Акції.
7.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організатору/Виконавцю на збирання, зберігання та обробку наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного номера платника податку, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення Акції (надалі — «Персональні дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцю.
Кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Організатору/Виконавцю пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
7.3. Переможець на вимогу Організатора/Виконавця зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються винятково з метою проведення Акції.
7.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.
8. Додаткові умови:
8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua/ .
8.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
8.3. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
8.4. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного законодавства України.