Мови

Під 0,99% до 24 місяців!

Хто може брати участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники кредитних карток Mastercard.

Як взяти участь в акції?
Оплачувати покупки у мережі магазинів «Секунда» карткою Mastercard за сервісом «Миттєва розстрочка. Акційна».

Чи потрібно реєструватися в акції?
Ні. Клієнт автоматично бере участь в акції при купівлі товару у мережі магазинів «Секунда» кредитною карткою Mastercard за сервісом «Миттєва розстрочка. Акційна».

Які переваги надає клієнтам акція?
Максимально вигідні умови кредитування:
- 0,99% на місяць;
- термін кредитування до 24 місяців.

З 15.10.2017 до 15.11.2017 оплатіть будь-який товар у мережі магазинів «Секунда» карткою Mastercard ПриватБанку за сервісом «Миттєва розстрочка. Акційна»

Поширені питання

 
 
 
 

Офіційні правила та умови акції «Безмежно багато часу з карткою Masterсard® ПриватБанку»

1. Основні положення
1.1. Офіційними правилами акції «Безмежно багато часу з карткою Masterсard® ПриватБанку» з платіжними картами Mastercard® (далі - Правила) визначаються порядок та умови проведення акції «Безмежно багато часу з карткою Masterсard® ПриватБанку» (далі - Акція).
1.2. Замовником та організатором Акції є компанія «МастерКард Юроп SA» (далі - Замовник), юридична особа, створена і діє за законодавством Бельгії, місцезнаходження якого: Шосе де Тервюрен, 198А, 1410 Ватерлоо, Бельгія, від імені якого діє Представництво «Мастеркард ЮРОП СПРЛ» в Україні, код ЄДРПОУ 26600463, розташоване за адресою: вул. Б. Хмельницького, 17 / 52А, офіс 404А, м Київ, 01030.
1.3. Партнером Акції є публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (далі - Банк). Адреса: 01001, г. Київ, ул. Грушевського, 1Д.
1.4. Для проведення Акції Замовник та / або Виконавець має право залучати третіх осіб.

2. Період і територія проведення Акції
Загальний термін проведення Акції: з 15 жовтня 2017 року до 15 листопада 2017 роки (далі - Термін проведення Акції, Період Акції або Тривалість Акції).
Акція проводиться виключно на території України.

3. Учасники Акції
3.1. Учасниками Акції можуть стати будь-які фізичні особи - громадяни України, з повною дієздатністю, яким виповнилося 18 років і які є власниками карток Masterсard®, емітованих ПриватБанком для використання фізичними особами (далі - Картка), які здійснюють оплату товарів в будь-якому магазині «Секунда» на території України, а також на сторінці партнера https://secunda.com.ua/ за сервісом «Миттєва розстрочка. Акційна» за допомогою Картки і повністю згодні з Правилами (далі - Учасники Акції).
3.2. В Акції беруть участь Картки, які були активовані до початку і / або в період проведення Акції (період Акції визначається відповідно до пункту 2.2 цих Правил).
3.3. В Акції не мають права брати участь:
3.3.1. особи, які не відповідають вимогам пп. 3.1 і 3.2 цих Правил;
3.3.2. працівники Замовника, Виконавця, Банку та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці, організації та проведенні Акції;
3.3.3. неповнолітні особи;
3.3.4. недієздатні особи, частково дієздатні особи і особи, дієздатність яких обмежена.

4. Умови участі в Акції
4.1. Протягом періоду Акції (п. 2 Правил) власники карток Masterсard® мають можливість здійснити транзакції за допомогою Картки в будь-якому магазині «Секунда» на території України, а також на сторінці партнера https://secunda.com.ua/ за сервісом «Миттєва розстрочка. Акційна» без обмеження по терміну кредиту, сумі або асортименту товару.
4.2. Кількість транзакцій клієнта в період Акції необмежено.
4.3. В Акції не беруть участь транзакції, вчинені до 00:00 15.10.2017 або після 24:00 15.11.2017 за київським часом.

5. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
5.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на сайті Банку https://promos.privatbank.ua/
5.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та / або доповнені Замовником / Виконавцем Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та / або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження та оприлюднення в тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 5.1 Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил та умов.

6. Інші умови
6.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на отримання від Виконавця / Замовника / Банку будь-якої компенсації.
6.2. Добровільно надаючи персональні дані про себе (прізвище, ім'я, по батькові, копію паспорта громадянина України (всі заповнені сторінки), копію довідки про надання індивідуального податкового номера), Учасники Акції, які отримали право на отримання головного подарунка Акції підтверджують свою згоду на збір, зберігання , використання, обробку й поширення даних Виконавцем та уповноваженими ним особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження. Зазначена вище особиста інформація таких Учасників Акції, які отримали право на отримання головного подарунка Акції, та копії зазначених вище документів використовуватимуться Виконавцем з метою ідентифікації учасників Акції та вручення головного подарунка Акції, а також з метою здійснення оподаткування головного подарунка Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Учасники Акції, які отримали право на отримання головного призу акції, мають право вільного доступу до наданої ними персональної інформації з метою уточнення та / або зміни наданої ними інформації у разі настання такої необхідності (зміна прізвища та т. П.) Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасників Акції, які отримали право на отримання головного подарунка Акції будуть зберігатися Виконавцем протягом 3 років з дати закінчення Акції. Після закінчення цього терміну всі персональні дані Учасників Акції будуть видалені Виконавцем або повернуті їм за запитом.
6.3. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем і Замовником за згодою Банку.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Безмежно багато часу з карткою Masterсard ПриватБанку» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.