Мови

  • Русский

Авто за квиток на автобус

з 16 липня 2020 до 15 жовтня 2020

Акцію завершено.

Акцію завершено.

Хто може брати участь в акції?
Клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років, із наявністю ІПН.
Власники активної картки Mastercard. 

Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся на сайті promos.pb.ua
2. Оформити квиток на автобус вартістю не менше ніж 90 грн через мобільний додаток Privat24.

Яка винагорода?
45 сертифікатів на суму 1 000 грн від Rozetka та головний приз – автомобіль Nissan Juke.

 Вітаємо переможців!

 
 
 
 

 Поширені питання

 
 
 
 
 
 

Офіційні правила акції «Реальне авто за віртуальний квиток»
для клієнтів – держателів карток Masterсard® ПриватБанку
(надалі – «Правила» та «Акція» відповідно)

Організатором Акції є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 14360570 (надалі – «Організатор»).
Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРІ БРЕНД», яке розташоване за адресою: вул. Миколи Пимоненка, 13К, офіс 3, м. Київ, Україна, 04050, ЄДРПОУ 33348909 (надалі – «Виконавець»).
Партнером Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404А, м. Київ, Україна, 01030 (надалі – «Партнер»).

1. Основні положення Акції.
1.1. В Акції беруть участь громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років та які є держателями карток Masterсard®, для використання фізичними особами емітованих Організатором та активованих до початку та/або в період проведення Акції (далі – «Картка», «Картки» та «Учасник» відповідно).
1.2. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:
1.2.1. Особи, які не виконали умов цих Правил.
1.2.2. Особи, які перебувають у трудових відносинах із Організатором та/або Виконавцем та/або Партнером;
1.2.3. Чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених в п. 1.2.2 цих Правил.
1.2.4. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які не мають реєстраційного номеру облікової картки платника податків України.
1.3. Акція триватиме з 15 липня 2020 р. до 15 жовтня 2020 р. включно (надалі – «Період Акції» або «Тривалість Акції») та поділятиметься на три Етапи:
1) з 15.07.2020 до 14.08.2020 включно (далі – Перший Етап);
2) з 15.08.2020 до 15.09.2020 включно (далі – Другий Етап);
3) з 16.09.2020 до 15.10.2020 включно (далі – Третій Етап).
1.4. Акція діє на всій території України, за винятком АР Крим та зони проведення ООС.

2. Умови участі в Акції.
2.1. Для участі в Акції Потенційному учаснику Акції необхідно протягом Періоду Акції:
2.1.1. Мати відкриту/відкриті Картку/Картки або оформити Картку/Картки.
2.1.2. Заповнити реєстраційну форму Учасника Акції за посиланням https://promos.privatbank.ua.
2.1.3. Здійснити щонайменше 1 (одну) успішну онлайн-оплату квитка на автобус в мобільному додатку «Приват24» на суму від 90 грн. (дев’яносто гривень).
2.2. Дані про кожну Транзакцію, що відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п. 2.1. Правил, заносяться Організатором у базу учасників Акції, серед яких визначаються Переможці Акції, які мають право на отримання заохочень Акції (надалі – «База Акції»). База Акції містить дані про дату та суму платежу, маску Картки, номер телефону Учасника Акції, а також інші дані Учасника, визначені Організатором. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор.
2.3. Не відповідають умовам Акції:
2.3.1. Операції, які було здійснено до 00:00 15 липня 2020 року та після 23:59 15 жовтня 2020 року за київським часом.
2.3.2. Операції з використанням будь яких Карток, окрім Карток, вказаних в п.1.1. Правил.
2.4. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Беручи Участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують, що не мають та не матимуть жодних претензій до Організатора в частині надання ними інформації, що визначена в п. 2.2 цих Правил, Виконавцю.
2.5. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим надають згоду Організатору, Виконавцю на обробку їх персональних даних відповідно до мети, що визначена п.7.5. цих Правил, а також підтверджують, що ознайомлені з правами, що передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

3. Фонд Заохочень Акції
3.1. Фонд Заохочень Акції для Учасників Акції складається з:
3.1.1. Заохочення – Електронний сертифікат інтернет-магазину Розетка, номіналом 1 000 грн. - 45 штук, по 15 од. для кожного з Етапів (далі Заохочення №1);
*Електронний сертифікат інтернет-магазину Розетка – унікальний код (набір символів), який надає можливість його пред'явнику придбати обрані товари у інтернет-магазині Розетка на суму, що дорівнює сумі номіналу сертифікату.
3.1.2. Головне Заохочення – Сертифікат на автомобіль Juke1.6 CVT Acenta, в кількості 1 од., для визначення переможців серед всіх, хто виконав умови Акції протягом першого, другого та третього Етапів (далі Заохочення №2).
3.2. Організатор/Виконавець залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг для придбання Заохочень Акції.
3.3. Заміна Заохочень Акції грошовим еквівалентом не допускається. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає.
3.4. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками скористатись наданим Заохоченнями Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції.
3.6. Відповідальність Організатора/Виконавця/Партнера обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції.
3.7. Зобов'язання з оподаткування вартості Заохочень Акції забезпечується Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.
3.8. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень Акції та враження від їх використання, що зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці Акції на сайті https://promos.privatbank.ua та/або в рекламних матеріалах, які будуть поширюватись про Акцію, а також враження від використання таких Заохочень, можуть не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника Акції.
3.9. Організатор має право:
- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;
- відмовити у видачі відповідного Заохочення Акції Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Заохочення Акції, згідно з цими Правилами.
3.10. Переможець Акції, отримуючи Заохочення Акції, усвідомлює, що:
- таке Заохочення Акції є доходом Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;
- отримання Заохочення Акції може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.
Переможець Акції самостійно вирішує чи брати участь в Акції та отримувати Заохочення Акції. Організатор/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцем Акції додаткового блага (доходу), такого як Заохочення Акції.

4. Порядок визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції
4.1. Визначення Переможців Акції відбувається на основі Бази Акції, зазначеної в п. 2.2. цих Правил.
4.2. База Акції передається від Організатора до Виконавця не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів після закінчення кожного з Етапів Акції.
4.3. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень відповідно до п.3.1.1. та п.3.1.2. цих Правил, проводить Виконавець Акції на основі Бази Акції шляхом випадкової комп’ютерної вибірки в наступні дати:
4.3.1. Визначення переможців для вручення Заохочення №1:
- не пізніше 21 серпня 2020 року – за перший Етап Акції;
- не пізніше 22 вересня 2020 року – за другий Етап Акції;
- не пізніше 22 жовтня 2020 року – за третій Етап Акції.
4.3.2. Визначення переможців для вручення Заохочення №2:
- не пізніше 27 жовтня 2020 року – за перший, другий та третій Етапи Акції;
Право на отримання Заохочення №1 отримують перші 15 Учасників Акції для кожного Етапу Акції вибрані шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, право на отримання Заохочення №2 отримує перший Учасник Акції вибраний шляхом випадкової комп’ютерної вибірки серед всіх учасників Акції.
4.4. Під час кожного визначення Переможців Акції формується резервний список Переможців (надалі за текстом – «Резервний Список») з Учасників Акції (надалі за текстом – «Резервні переможці»), що взяли участь в Акції та виконали умови, зазначені в цих Правилах, які матимуть право отримати Заохочення №1 (10 резервних) та Заохочення №2
(3 резервних) Переможців Акції у разі неможливості вручення та/або відмови від нього Учасника Акції, який був визначений, як Переможець Акції.
4.5. Результати визначення Переможців фіксуються в Протоколах визначення Переможців Акції створеною Організатором комісією.
4.6. Комісія формується з представників Виконавця, а саме з 3 (трьох) осіб. Комісія своїм рішенням має право відмовити Учаснику Акції в наданні Заохочення Акції у випадку виявлення шахрайства, маніпуляцій, фальсифікацій, використанням заборонених програмних засобів та інших порушень. Комісія своїм рішенням визначає наявність маніпуляцій, шахрайства та фальсифікації на власний розсуд.
4.7. Протягом 9 (дев’яти) робочих днів з відповідної дати проведення визначення Переможців Акції/резервних Переможців Акції Виконавець забезпечує інформування Учасників Акції про факт їх визначення Переможцями Акції шляхом телефонного дзвінка на номери, які було зазначено під час реєстрації в Акції, перелік яких Організатор передає Виконавцю на офіційному бланку з підписом уповноваженої особи та печаткою Організатора та/або на основі Протоколів визначення Переможців Акції.
4.8. У випадку неможливості повідомлення відповідного Учасника Акції з вини такого Учасника (невірно зазначений номер телефону, телефон знаходиться поза зоною досяжності і т. д.) або з причин, які не залежать від Виконавця/Організатора, Організатор/Виконавець не сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій, пов'язаних з таким порушенням Правил. У такому випадку право отримати Заохочення Акції перейде до відповідного Резервного переможця з Резервного Списку.
4.9. Результати визначення Переможців розміщуються Організатором на Офіційній сторінці promos.pb.ua.

5. Умови та строки отримання Заохочень Акції
5.1. Вручення Заохочення №1 Учаснику, який був визначений Переможцем Акції, здійснюється Виконавцем засобами електронної пошти, viber- або смс-повідомленням, за даними, які Переможець та Виконавець погодять під час телефонної розмови, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання документів, передбачених п.5.4. цих Правил.
5.2. Вручення Головного заохочення (Заохочення №2) Сертифікату на автомобіль Juke1.6 CVT Acenta Учаснику, який був визначений Переможцем Акції, здійснюється Виконавцем та/або залученими ним третіми особами. Дату і місце вручення Заохочення № 2 Переможець та Виконавець погодять під час телефонної розмови, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання документів, передбачених п.5.4. цих Правил.
5.3. Вручення Головного заохочення Акції переможцю Акції, який набув на це право, здійснюється за умови його особистої присутності та підписання акту приймання-передачі Головного заохочення.
5.4. Протягом 2 (двох) робочих днів після інформування Виконавцем Учасників Акції про факт визначення їх Переможцями Акції, Організатор передає Виконавцю скан-копії наступних документів Переможців Акції:
паспорта громадянина України — Переможця Акції (усіх сторінок, де є записи) або паспорта громадянина України (ID – картка) із довідкою про реєстрацію місця проживання;
- паспорт іноземного громадянина чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову (для іноземних громадян чи осіб без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України);
- реєстраційного номера облікової картки платника податків (довідки про присвоєння податкового номера).
5.5. У разі, якщо документи Переможця Акції, що зазначені в п.5.4 цих Правил, недійсні або відсутні у Організатора, Переможець Акції зобов’язується протягом 2 (двох) робочих днів від дня отримання відповідного запиту від Виконавця надіслати Виконавцю або залученим ним третім особам скан-копії діючих документів (своїх), що зазначені в п. 5.4 цих Правил на електронну адресу reception@freebrand.com.ua.
5.6. Організатор/Виконавець/ Партнер та залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, карантин, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/ Виконавця/ Партнера та залучених ним третіх осіб обставини Організатор/Виконавець/ Партнер не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Переможцем Програми неповних, застарілих, недостовірних персональних даних.
5.7. Організатор/Виконавець/ Партнер не відповідають за будь-які витрати Переможців Акції, які матимуть право на отримання Заохочень до умов цієї Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням цих Заохочень.
5.8. У разі відсутності у Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Заохочення Акції з причин, які не залежать від Організатора/Виконавця/Партнера, Організатор/Виконавець /Партнер не сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Заохочення Акції. У такому випадку право отримати Заохочення Акції перейде до відповідного Резервного переможця з відповідного Резервного Списку.
5.9. У разі відсутності у відповідного Резервного переможця, до якого перейшло право отримати Заохочення Акції, згідно з цими Правилами, можливості/бажання використати/отримати Заохочення Акції з причин, які не залежать від Організатора/Виконавця/Партнера, Організатор/Виконавець/Партнер не сплачують відповідному Резервному переможцю жодних компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю використання/отримання Заохочення Акції. У такому випадку право отримати Заохочення Акції перейде до наступного відповідного Резервного переможця з відповідного Резервного Списку або Організатор/Партнер використає таке Заохочення на власний розсуд.
5.10. Грошовий еквівалент Заохочення Акції не видається.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
6.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил на промо-сторінці Банку promos.privatbank.ua.
6.2. Організатор може вносити зміни до цих Правил шляхом розміщення Правил в новій редакції на Сайті. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.

7. Інші умови
7.1. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість отримання Заохочення Акції Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора/Партнера/Виконавця (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка, введення карантину, тощо), за роботу підприємств телекомунікацій України.
7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
7.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси).
7.4. Дані Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Виконавцем/Партнером протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення даних Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором/Партнером та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до даних Правил та умов. Організатор/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності у випадку, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені з такими змінами.
7.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:
7.5.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор. З метою реалізації Правил Акції та мети опрацювання персональних даних, яка вказана у п.п. 7.5.2. цих Правил, Організатор передає персональні дані Переможців Акції/Резервних переможців Акції Виконавцю.
7.5.2. Персональні дані Переможців Акції/ Резервних переможців Акції передаються Виконавцю та обробляються останнім з метою забезпечення їх участі в цій Акції, визначення Переможців Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
7.5.3. З метою опрацювання персональних даних, яка вказана у п.п. 7.5.2. цих Правил, Організатор/Виконавець може обробляти ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу реєстрації.
7.5.4. Персональні дані Учасників Акції/Переможця Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 7.5.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції/Переможця Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
7.5.5. З персональними даними, з метою, визначеною у п.п. 7.5.2 цих Правил, будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
7.5.6. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників Акції будуть зберігатися протягом строку, який необхідного для виконання мети, зазначеної у п.п. 7.5.2. цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
7.5.7. Учасники Акції можуть відкликати згоду на опрацювання своїх персональних даних з метою, що визначена у п.п. 7.5.2. цих Правил, надіславши Організатору письмовий запит на адресу, вказану у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень Акції.
7.5.8. Учасники Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
7.6. Організатор/Виконавець/ Партнер не несуть жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних, окрім Персональних даних, що передаються згідно з умовами Акції, розміщеними Учасником в соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дій. Так само Організатор, Виконавець і Партнер не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб у результаті дій Учасника з надання таких персональних даних.
7.7. У разі відмови Учасника Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, від отримання ним заохочення Акції будь-які претензії такого Учасника Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором/Партнером.
7.8. Організатор/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за:
- неотримання Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, Заохочення Акції з вини такого Учасника Акції;
- за відмову Учасника Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, від одержання Заохочення Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей;
- інші обставини, які не залежать від Організатора/Партнера.
Організатор/Виконавець/ Партнер не сплачують Учасникам Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, жодних компенсацій.
7.9. Номери телефонів, IP адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників Акції, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в Акції. У цьому випадку Організатор /Партнер залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Організатор /Партнер і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Заохочень Акції), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій від Організатора/Партнера .
7.10. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор/Виконавець/ Партнер не зобов’язані листуватися з Потенційними учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
7.11. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду Акції. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.