Мови

  • Русский

30 000 гривень на розвиток бізнесу та один із 90 бізнес-боксів

з 17 липня 2020 до 15 жовтня 2020

Здійсніть карткою щонайменше 3 транзакції на суму мінімум 300 грн.

Здійсніть карткою щонайменше 3 транзакції на суму мінімум 300 грн.

Крок 1.
Оформляйте картку Visa Business.

Крок 2.
Реєструйтеся в акції.

Крок 3.
Платіть карткою Visa Business*.

* Для участі в акції необхідно здійснити щонайменше 3 оплати карткою Visa «Ключ до рахунку» або Корпоративною карткою будь-яких товарів, робіт чи послуг на території України та/або на інтернет-сайтах на суму мінімум 300,00 гривень.

Для отримання головного заохочення (30 000 грн) необхідно виконати умови під час будь-якого етапу акції.

 Вітаємо переможців!

 
 
 
 

  Поширені запитання

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Вигравайте 30 000 гривень на розвиток бізнесу та один з 90 бізнес-боксів за активацію картки Visa Business від ПриватБанку»

1. Терміни й загальні положення Правил:
1.1. Цими Офіційними правилами (далі — Правила) акції «Вигравайте 30 000 гривень на розвиток бізнесу та один з 90 бізнес-боксів за активацію картки Visa Business від ПриватБанку» (далі — Акція) визначають порядок та умови її проведення. Участь в Акції безоплатна. Акція не є азартною грою, і її не можна використовувати в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне й беззастережне прийняття учасником усіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції: Акція проводиться на території України (за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).
1.3. Період проведення Акції: Акцію проводять у період з 00:00 години 17.07.2020 року до 23:59 години 15.10.2020 року (включно) за київським часом (далі — Період). Акція проводиться в декілька етапів:
Перший Етап - з 00:00 години 17.07.2020 року до 23:59 години 14.08.2020 року (включно) за київським часом;
Другий Етап - з 00:00 години 15.08.2020 року до 23:59 години 14.09.2020 року (включно) за київським часом;
Третій Етап - з 00:00 години 15.09.2020 року до 23:59 години 15.10.2020 року (включно) за київським часом;
(далі — Етап Акції та/або Етапи Акції)
1.4. Організатор Акції: АТ КБ «ПриватБанк» (далі — Організатор). Адреса: Україна, м. Київ, 01001, вул. Грушевського, 1-Д, ЄДРПОУ 14360570.
1.5. Виконавець Акції: ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (далі — Виконавець). Адреса: Україна, м. Київ, 04071, вул. Воздвиженська, 41, ЄДРПОУ 3853655, тел.: 044 451-84-33. Представник: Наталія Ковтун (visa-promo@havasengage.com.ua).
1.6. Заохочення:
Бізнес-бокс у кількості 90 штук (докладніше в розділі четвертому цих Правил);
Грошова винагорода 30 000,00 грн. (докладніше в розділі четвертому цих Правил).
1.7. Учасники Акції: юридичні особи — резиденти (фізичні особи — громадяни України, які чинними/уповноваженими представниками юридичної особи, що мають право першого підпису), і/або
фізичні особи — підприємці, яких зареєстровано в такому статусі згідно із законодавством України і які є держателями карток Visa Business емітованих АТ КБ «ПриватБанк», (докладніше в розділі четвертому цих Правил) та активованих до початку та/або в період проведення Акції , що повністю згодні з умовами Акції у порядку, вказаному у цих Правилах (надалі - «Учасник» або «Учасники»).
Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або співробітники Виконавця/Організатора, члени їх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або приватних підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їх сімей.
Учасниками Акції не визнаються фізичні особи, які з метою участі в Акції використовують власну особисту картку, навіть якщо така картка емітована АТ КБ «ПриватБанк».
1.8. «Переможець» — це Учасник, що отримав право на отримання Заохочення за результатами розіграшів згідно з п. 4.9 цих Правил, і який виконав умови п.п. 3.1 та. 4.12 цих Правил з метою отримання Заохочення.
1.9. «Офіційна сторінка Акції» — вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за такою Інтернет-адресою https://promos.privatbank.ua/ua/promos/30-000-gryven-na-rozvytok-biznesu (надалі – «Офіційна сторінка»).
1.10. Організатор має право змінити умови, місце (територію) й строки (період) проведення Акції, попередивши про це через публікування повідомлення про відповідні зміни Правил і розміщення нової версії Правил на офіційній сторінці.

2. Учасники Акції
2.1. Учасниками Акції є юридичні особи — резиденти (фізичні особи — громадяни України, які є чинними/уповноваженими представниками юридичної особи, що мають право першого підпису), і/або фізичні особи — підприємці, яких зареєстровано в такому статусі згідно із законодавством України і які є власниками карток Visa Business, емітованих АТ КБ «ПриватБанк», що їх активували до початку або під час Періоду проведення Акції.
Під Карткою розуміють картку Visa Business, емітовану АТ КБ «ПриватБанк», платіжний засіб (електронна та/або фізична картка), який дає змогу його власнику за допомогою POS-термінала оплатити вартість послуг/товарів та/або здійснити операції з оплати товарів та послуг на інтернет-сайтах.
2.2. Учасник, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення із цими Правилами. Відмову Учасника від їх належного виконання вважають відмовою Учасника від участі в Акції й отриманні Заохочень. У разі порушення будь-якої з умов і/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення і будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:
3.1.1. Для участі у визначенні Переможців Заохочення, Учасник має в період проведення одного етапу Акції (будь-якого) та/або кожного Етапу Акції, з використанням Картки Visa Business емітованої АТ КБ «ПриватБанк», здійснити не менше 3 (трьох) операцій з успішної оплати будь-яких товарів, робіт чи послуг на території України, та/або здійснити операції з оплати товарів та послуг на інтернет-сайтах, кожна операція на суму не менше 300,00 гривень (триста гривень 00 копійок).
Чим більше успішних операцій, тим більше шансів на отримання Заохочення. Максимальна кількість операцій в період проведення Акції — необмежена.
Операції здійснені під час проведення одного етапу Акції (будь-якого), не зараховуються до наступного етапу. Для Участі кожному Етапі Акції Учасник Акції має виконати дії викладені в 3.1.1.
Не відповідають умовам Акції:
Для Першого Етапу Акції - операції, які було здійснено до 00:00 години 17.07.2020 року до 23:59 години 14.08.2020 року (включно) за київським часом;
Для Другого Етапу Акції - операції, які було здійснено до 00:00 години 15.08.2020 року до 23:59 години 14.09.2020 року (включно) за київським часом;
Для третього Етапу Акції - операції, які було здійснено до 00:00 години 15.09.2020 року до 23:59 години 15.10.2020 року (включно) за київським часом;
операції з переказу коштів на рахунки фізичних та /або юридичних осіб, здійснені в Банку та/або інших фінансових установах України, в тому числі перекази «картка – картка» та інше;
операції з отримання готівки через банкомати/пристрої самообслуговування/пункти видачі готівки Організатора та/або інших фінансових установ;
операції, здійснені за Картковим рахунком з використанням будь-яких інших, ніж Visa Business, платіжних карток;
3.1.2. Зайти на Офіційну сторінку та заповнити реєстраційну форму Учасника, а саме зазначити такі дані:
контактний номер телефону, зареєстрований в АТ КБ «ПриватБанк» (Для участі у Акції Учасник має мати актуальний контактний номер телефону, що зареєстрований в АТ КБ «ПриватБанк»);
погодитись з Правилами Акції шляхом проставляння відповідної відмітки у реєстраційній формі
надати згоду на обробку Персональних даних.

4. Заохочення Акції та порядок їх отримання.
4.1. Заохоченнями Акції є:
4.1.1. Заохочення - Бізнес-бокс — всього 90 (дев’яносто) штук на весь період проведення Акції.
Під Бізнес-бокс мається на увазі набір у спеціальному пакуванні, що включає: бізнес книгу (1 шт.), бізнес-щоденник (1 шт.), power bank ємністю 14000 мА/ч. (1 шт), USB-хаб, зарядний кабель для зарядки електронних пристроїв. Складається з 2 роз’ємів: USB Type-C і Micro-USB / Lightning (1 шт.) , Зростаючий олівець “Eco Stick” (1 шт.), м’ячик-антистрес діаметром 6 см (1 шт.).
4.1.2. Головне Заохочення - грошова винагорода 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень), яка буде перерахована безготівковим шляхом на картковий рахунок «Visa Business», Учасника Акції якого буде визнано Переможцем Головного заохочення
4.2. Заміна Заохочення – Бізнес-бокс грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.
4.3. Виконавець/Організатор не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочення/Головного Заохочення Переможцем після його одержання, зокрема, за неможливість Учасником скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочення/Головного Заохочення.
4.4. Відповідальність Виконавця/Організатора обмежується вартістю Заохочення/Головного Заохочення.
4.5. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочення/Головного Заохочення, зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються Виконавцем Акції відповідно до чинного законодавства України.
4.6. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочення/Головного Заохочення та враження від його використання, що зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці та/або у рекламних матеріалах, які будуть поширюватись про Акцію, може відрізнятись від реальних та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника.
4.7. Право на участь у визначення переможців Заохочення мають ті Учасники, котрі виконали умови Правил відповідно до ст. 3 цих Правил.
4.8. Право на участь у визначення переможців Головного Заохочення мають ті Учасники, котрі виконали умови Правил відповідно до ст. 3 цих Правил хоча б один раз під час будь-якого етапу акції.
4.9. Визначення Переможців, які отримають право одержати Заохочення, здійснюється Організатором згідно з наступним графіком:
Визначення Переможців Першого Етапу Акції здійснюється до 24.08.2020 року, серед всіх учасників Акції які виконали умови Акції під час проведення Першого Етапу. Всього буде обрано 30 (тридцять) Переможців кожен з яких отримує право на отримання одного заохочення - всього 30 (тридцять) Заохочень за результатами визначення для Першого Етапу;
Визначення Переможців Другого Етапу Акції здійснюється до 24.09.2020 року, серед всіх учасників Акції які виконали умови Акції під час проведення Другого Етапу. Всього буде обрано 30 (тридцять) Переможців кожен з яких отримує право на отримання одного заохочення - всього 30 (тридцять) Заохочень за результатами визначення для Другого Етапу.
Визначення Переможців Третього Етапу Акції здійснюється до 23.10.2020 року, серед всіх учасників Акції які виконали умови Акції під час проведення Третього Етапу. Всього буде обрано 30 (тридцять) Переможців кожен з яких отримує право на отримання одного заохочення - всього 30 (тридцять) Заохочень за результатами визначення для Третього Етапу.
4.9.1. Визначення Переможців проводиться Організатором за допомогою сервісу random.org методом випадкового вибору серед усіх Учасників, які виконали всі умови Акції відповідно до ст. 3 цих Правил в період відповідного Етапу проведення Акції.
4.9.2. Під час кожного визначення Переможця Акції Організатор також визначає 15 (п'ятнадцять) резервних Переможців, на випадок, якщо Переможець втратить право на отримання Заохочення згідно з умовами цих правил. У випадку, якщо Переможець втратить право на отримання Заохочення згідно з умовами цих Правил, Організатором Акції буде обрано наступного за списком Переможця серед резервних переможців.
4.10. Визначення Переможця, який отримає право одержати Головне Заохочення, здійснюється Організатором 23.10.2020 року, серед всіх учасників Акції які виконали умови Акції під час будь-якого етапу акції. Всього буде обрано 1 (одного) Переможця який отримає право на отримання одного Головного Заохочення.
4.10.1. Визначення Переможця проводиться Організатором за допомогою сервісу random.org методом випадкового вибору серед усіх Учасників, які виконали всі умови Акції відповідно до ст. 3 цих Правил під час будь-якого етапу акції.
4.10.2. Під час визначення Переможця Акції Організатор також визначає 3 (три) резервних Переможців, на випадок, якщо Переможець втратить право на отримання Головного Заохочення згідно з умовами цих правил. У випадку, якщо Переможець втратить право на отримання Головного Заохочення згідно з умовами цих Правил, Організатором Акції буде обрано наступного за списком Переможця серед резервних переможців.
4.11. Оголошення результатів щодо визначення Переможця та резервних Переможців, відбувається шляхом розміщення Організатором вказаної інформації на Офіційній сторінці Акції в день проведення відповідного визначення.
4.12. Порядок Отримання Заохочень:
4.12.1 Для отримання Заохочення та/або Головного Заохочення, Учаснику, якого(яку) було визначено Переможцем, необхідно протягом 10 (десяти) робочих днів з дати публікації результатів визначення Переможця звернутися до Виконавця шляхом направлення електронного листа на контактну адресу Виконавця, вказану в п.1.5. цих правил, та надати:
копію паспорта громадянина України, а саме 1, 2 сторінки — обов’язково, 3, 4, 5, 6 сторінок — за вимогою Виконавця, і сторінки з відмітками про реєстрацію, якщо така є, або дані ID-картки громадянина України;
копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).
4.12.2. Передача Виконавцем Заохочення/Головного Заохочення Акції відбудеться протягом 10 днів від дати визначення Переможця Акції, шляхом підписання Акту приймання-передачі між Виконавцем Акції та Переможцем Акції. Організатор / Виконавець Акції не компенсує транспортні витрати Переможця Акції для приїзду останнього на вказану адресу.
4.12.3. Заохочення Акції може бути отримане Переможцем Акції виключно особисто за місцезнаходженням Виконавця або в іншому, погодженому Переможцем Акції з Виконавцем місці, або на розсуд Виконавця може бути надіслане кур’єрською доставкою за поштовою адресою, вказаною Переможцем Акції, за умови пред’явлення оригіналів документів, що вказані у п. 4.12 цих Правил, та підписання Переможцем Акту приймання-передачі Заохочення Акції, який буде підтверджувати факт вручення Заохочення Акції Переможцю Акції. У разі відмови Переможця Акції від підписання Акту приймання-передачі Заохочення Акції, Переможець Акції втрачає право на отримання Заохочення Акції.
Заохочення Акції не може бути надіслано за адресами на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.). Також Заохочення Акції не може бути надіслано за адресами на території України, де, внаслідок ведення бойових дій або антитерористичних операцій, не надаються кур’єрські послуги організації, з якою співпрацює Виконавець в рамках даної Акції, або відсутнє відповідне відділення служби доставки, якою буде здійснюватися доставка Заохочення Переможцю Акції («Нова Пошта»). В такому випадку Переможцю Акції необхідно буде узгодити з Виконавцем іншу можливу для доставки поштову адресу або забрати Заохочення Акції у погоджені з Виконавцем строки за місцем розташування Виконавця.
4.12.4. Головне Заохочення Акції може бути отримане Переможцем Акції виключно особисто за місцезнаходженням Організатора, або у відділенні Банку Організатора за погодженням з переможцем, шляхом підписання Акту приймання-передачі між Організатором та Переможцем Акції. Організатор / Виконавець Акції не компенсує транспортні витрати Переможця Акції для приїзду останнього на вказану адресу.
4.13. Відмова від надання зазначених вище копій документів, надання їх пізніше вказаного строку, надання копій документів, що мають ознаки фальсифікації, надання неповних / нерозбірливих копій документів, відмова Переможця від підписання Акту приймання-передачі, відмова пред’явити оригінал документу що посвідчує особу Переможця / довідку про присвоєння індивідуального податкового номера (реєстраційного номеру облікової картки фізичної особи – платника податків, або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), при підписанні Акту приймання-передачі, позбавляє такого Переможця права на отримання Заохочення та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Заохочення.
4.14. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.15. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

5. Інші умови
5.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмову Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважають відмовою Учасника Акції від участі в Акції (водночас така особа не має права на одержання від Виконавця/Організатора будь-якої компенсації).
5.2. Кожен Учасник та Переможець Акції, беручи участь в Акції, надає Організатору і Виконавцю Акції пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, зокрема, але не обмежуючись ним, право публікації (наприклад його імені й зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- й відеоматеріалах, інтерв’ю в ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема рекламного змісту) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом і способом використання, і таке використання Організатор/Виконавець жодним чином не відшкодовуватиме. Надання такої згоди розглядають відповідно до ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України й Закону України «Про захист персональних даних».
5.3. У разі виникнення ситуації, що передбачає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань і/або питань, які не врегульовано в цих Правилах, остаточне рішення ухвалюють Виконавець та Організатор.
5.4. Інформують щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень, розміщуючи Правила на офіційній сторінці Акції: https://promos.privatbank.ua/ua/promos/30-000-gryven-na-rozvytok-biznesu
5.5. Організатор може змінити й/або доповнити Правила протягом усього Періоду Акції. Зміна й/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі в разі їхнього затвердження й оприлюднення в тому самому порядку, що визначено для інформування про Правила й умови Акції. Такі зміни й доповнення набувають чинності після оприлюднення на офіційній сторінці.
5.6. Виконавець/Організатор звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), зокрема: стихійні лиха, пожежа, повінь, будь-які військові дії, блокади, зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції або на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного або надзвичайного стану й інших непідвладних контролю з боку Виконавця/Організатора обставин.
5.7. Терміни, що їх вживають у цих Правилах, стосуються лише Акції, яку проводять у межах цих Правил.
5.8. Усі питання, які не врегульовано в цих Правилах, регулюють відповідно до чинного законодавства України.
5.9. Компанія Visa Inc. і будь-які її афілійовані особи не беруть участі в проведенні розіграшів, визначенні Переможця / Переможців Акції, а також врученні Заохочення / Головного Заохочення Акції, і не несуть відповідальності за дотримання Виконавцем/Організатором/Партнером законодавства України й цих Правил, а також не відповідають на претензії Учасників Акції.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «30 000 гривень на розвиток бізнесу та один із 90 бізнес-боксів» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.