Мови

Преміум-акаунт World of Tanks від ПриватБанку

з 15 листопада 2018 до 22 листопада 2018

Акцію завершено!

Акцію завершено!

Хто бере участь в акції?
Будь-який клієнт ПриватБанку.

Як стати учасником акції?
З 15.11.2018 до 22.11.2018 поповніть акаунт World of Tanks на суму від 200 грн через Приват24.

Яка винагорода чекає переможців?
23.11.2018 буде визначено 70 переможців, які отримають подарунковий код на преміум-акаунт World of Tanks на 30 днів.

Поповнюйте акаунт World of Tanks через Приват24 та вигравайте преміум на 30 днів!

Вітаємо переможців!

1. Волощук Олександр
2. Михайленко Сергій
3. Назаренко Олександр
4. Атаманчук Олександр
5. Коноваленко Павло
6. Крутєвия Іван
7. Перепелиця Максим
8. Лагуткін Володимир
9. Ковальчук Сергій
10. Гаврилюк Петро
11. Юнов Олександр
12. Половинко Олексій
13. Литвин Юрій
14. Даньга Евгеній
15. Плетньов Олег
16. Торянський Леонід
17. Теслєв Андрій
18. Якименко Артем
19. Іванина Володимир
20. Садлій Олександр
21. Захаров Олексій
22. Клименко Олексій
23. Зданович Станіслав
24. Дмитренко Олександр
25. Попсуй Юрій
26. Мельник Ігор
27. Шостак Олександр
28. Путненко Евген
29. Хмелюк Роман
30. Раздєльний Володимир
31. Романюк Микола
32. Перцевий Олександр
33. Сергеєв Ігор
34. Долженко Олександр
35. Ляшенко Христина
36. Хомяк Дмитро
37. Новачук Дмитро
38. Іващук Микола
39. Алієва Наталія
40. Кузьменко Ігор
41. Єфремов Андрій
42. Вергелюк Сергій
43. Кабан Дмитро
44. Кучер Сергій
45. Азовський Олександр
46. Садовий Дмитро
47. Краснопільський Дмитро
48. Міхін Вячеслав
49. Куйбіда Денис
50. Бучко Ярослав
51. Савченко Володимир
52. Долонський Дмитро
53. Костенко Станіслав
54. Возіян Андрій
55. Донець Андрій
56. Федько Дмитро
57. Литвиненко Олексій
58. Говоруха Андрій
59. Герасімчук Олег
60. Кравченко Андрій
61. Коваль Петро
62. Беженар Вадім
63. Гаврилін Сергій
64. Зазерін Олександр
65. Пісоцький Ігор
66. Нековаль Марина
67. Савка Володимир
68. Грищук Ігор
69. Крупеня Володимир
70. Капустин Володимир

Поширені питання

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Строки та загальні положення правил.
1.1. Цими офіційними правилами акції «Преміум-акаунт World of Tanks від ПриватБанку» (далі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення.
Організатор Акції – АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Організатор), партнер Акції – World of the Tanks (далі – Партнер).
Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою та не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих правил.
1.2. Територія проведення Акції.
Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована – АР Крим та м. Севастополь (на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014), а також низки населених пунктів Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» від 13.04.2014 та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015).
1.3. Період проведення Акції: з 15.11.2018 до 22.11.2018 (включно).
1.4. Заохочення. Детальніше – в розділі 4 цих правил (далі – Заохочення).
1.5. Учасники Акції. Фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилося 18 років, з наявністю ІПН, які протягом періоду Акції поповнили акаунт World of Tanks через Інтернет-банк Приват24 (сайт Приват24 або мобільний додаток Privat24) на суму від 200 грн (далі – Учасник і/або Учасники).
1.6. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції.

2. Учасники Акції.
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. Дотримуватися вимог цих правил та норм чинного законодавства України.
2.1.2. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам.
2.1.3. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.
2.1.4. Зазначати повні, коректні та правдиві відомості, визначені в цих правилах.
2.2. Учасник, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з цими правилами та свою повну й безумовну згоду з ними шляхом проставлення відповідної відмітки в реєстраційній формі (деталізовано нижче). Порушення Учасником цих правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочень. У разі порушення будь-якої з умов та/або вимог цих правил Учасник втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції.
Щоб узяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом періоду проведення Акції поповнити акаунт World of Tanks через Інтернет-банк Приват24 (сайт privat24.ua) або мобільний додаток Privat24 на суму від 200 грн.

4. Заохочення Акції та порядок його отримання.
4.1. Заохоченням Акції є подарунковий код на преміум-акаунт World of Tanks на 30 днів. Активація коду відбувається в особистому кабінеті Wargaming (https://ru.wargaming.net/shop/redeem/). Активований у грі код дає можливість протягом 30 днів отримувати:
+ 50% бойового досвіду за кожний бій;
+ 50% досвіду екіпажу за кожний бій;
+ 50% кредитів за кожний бій.
4.2. Розіграш Заохочення Акції відбудеться 29.11.2018.
4.3. Переможці отримають Заохочення Акції на e-mail до 29.11.2018. Електронну адресу переможець повідомляє під час телефонного контакту зі співробітником банку.
4.4. Кількість Заохочень Акції, що зазначено в п. 4.1 правил, обмежено – 70 шт.
4.5. Неухильне дотримання цих правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.6. Невиконання будь-якої з умов, передбачених цими правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

5. Обмеження.
5.1. Отримати Заохочення може лише Учасник, який здобув право на отримання Заохочення. До участі в акції не допускаються співробітники Організатора та особи, які не мають особистого ідентифікаційного податкового номера України.
5.2. Якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий Учасник не уповноважений поступитися своїм правом третій особі.
5.3. Учасники самостійно несуть відповідальність за правдивість наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів та адрес).
5.4. Організатор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

6. Умови видачі Заохочення Акції.
6.1. Заохочення отримують Учасники Акції (відповідно до п. 1.5 цих правил), які стали переможцями розіграшу.
6.2. Переможці отримають Заохочення Акції на e-mail до 29.11.2018. Електронну адресу переможець повідомляє під час телефонного контакту зі співробітником банку.

7. Персональні дані.
7.1. Учасник діє особисто, добровільно та самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.
7.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організатору на збирання, зберігання та опрацювання персональних даних (імені, прізвища, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного номера платника податку, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти), а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення, ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцю, та на передачу таких даних Партнеру.
Кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Організатору пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у т. ч. в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Під час опрацювання наданих Учасником персональних даних Організатор дотримується статей 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
7.3. Переможець на вимогу Організатора зобов’язується надати письмову згоду на опрацювання своїх персональних даних.
7.4. Беручи участь в Акції, переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його персональних даних, зміст зібраних даних, а також про права, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.

8. Додаткові умови.
8.1. Інформування щодо правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення правил на офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua/
8.2. Партнер, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку партнера обставини, внаслідок яких участь в Акції стає неможливою.
8.3. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
8.4. Усі питання, прямо не врегульовані в цих правилах, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Преміум-акаунт World of Tanks від ПриватБанку» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.