Мови

Акцію завершено!

Хто бере участь в акції?

Будь-який повнолітній клієнт ПриватБанку, в якого є смартфон з підтримкою Google чи Apple Pay.

Як взяти участь в акції?

Сплачуйте карткою Mastercard від ПриватБанку з Google або Apple Pay:
- з 10 до 16 грудня в «Білому наливі»;
- з 17 до 23 грудня в «Bistro Bistro»;
- з 24 до 30 грудня в «Качиних історіях».

Яка винагорода чекає на учасників?

5 грн кешбеку за кожний чек.

Отримуйте 5 грн з кожного чека в «Білому наливі», «Bistro Bistro», «Качиних історіях», якщо платите iз Google чи Apple Pay.

Де я можу слідкувати за новинами акції та отримати більше інформації?

Підписуйтеся на наш офіційний акаунт в Instagram: https://www.instagram.com/privatbank_original

Ми швидко відповідаємо в діректі, а в сторіс розповідаємо про найцікавіше в банку.

 Поширенні запитання

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційні Правила проведення Акції
«Культ їжі »

1. Терміни та загальні положення Правил.
1.1. Цими Офіційними правилами акції «Культ їжі» (далі – Акція) є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Організатор)» визначаються порядок та умови її проведення. Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.

1.2. Територія проведення Акції:.
Акція проводиться на території України, у м. Київ за адресами:
Заклад Білий Налив - вул Хрещатик, 23а
Заклад Bistro Bistro - вул. Івана Франка, 27/31
Заклад Утиные Истории - вул. Шота Руставелі,4

1.3. «Загальний Період проведення Акції»: з 10.12.2018 до 30.12.2018 (включно) .
1.3.1 Акція проводиться у три періоди:
Перший період Акції триває з «10» грудня 2018 року по «16» грудня 2018 року включно.
Другий період Акції триває з «17» грудня 2018 року по «23» грудня 2018 року включно.
Третій період Акції триває з «24» грудня 2018 року по «30» грудня 2018 року включно.

1.4. Заклади, що приймають участь у Акції:
У перший період Акції – «Білий Налив», за адресою: м. Київ,
Хрещатик, 23А
У другий період Акції – «Bistro Bistro», за адресою: м. Київ, вул.
І.Франко, 27/31
У третій період Акції – «Утиные Истории», за адресою: м. Київ,
вул. Шота Руставелі, 4

1.5. «Заохочення» - детальніше в розділі 4 цих Правил (надалі – «Заохочення»).

1.6. «Учасник Акції» фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, з наявністю ІПН. «Учасником Акції» являється особа, яка у відповідний період Акції, зазначений у п. 1.3.1, та у відповідному закладі, які зазначені у а 1.4, згідно з п. 2 Правил, здійснили купівлю карткою Mastercard від ПриватБанку з допомогою Apple Pay або Google Pay у пос терміналі (надалі - «Учасник» та/або «Учасники»).

1.7. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції..

2. Учасники Акції.
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
2.2. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставлення відповідної відмітки у реєстраційній формі як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції.
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:
- протягом Періоду Акції, згідно з п. 1.3 Правил, здійснити купівлю карткою Mastercard від ПриватБанку з допомогою Apple Pay або Google Pay через пос термінал у закладі, що приймає участь в Акції у відповідний період її проведення.

4. Заохочення Акції та порядок його отримання.

4.1. Організатор повертає cashback 6,21 грн грн без урахування податку (буде зараховано на карту 5,00 грн з урахуванням податку) за кожну купівлю в період акції на основний рахунок картки Клієнта (далі – Заохочення Акції).
4.2. Виплата винагород:
– оплатили чек з 10 до 16 грудня – кешбек надійде до 29 грудня;
– оплатили чек з 17 до 23 грудня – кешбек надійде до 04 січня 2018;
– оплатили чек з 24 до 30 грудня – кешбек надійде до 10 січня 2019.
4.3. Кількість Заохочень Акції, що зазначені в п. 4.1 Правил, обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі дострокового вичерпання Заохочень Акції, зазначених в п. 4.1 Правил.
4.4. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, Акції здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.
4.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.6. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

5. Обмеження.
5.1. Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення. До участі в акції не допускаються співробітники Організатора та особи які не мають особистого ідентифікаційного податкового номеру України.
5.2. У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
5.3. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.4. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

6. Умови виплати винагороди.
6.1. Винагорода зараховується Учасникам Акції, які виконали умови п. 3 цих Правил.
6.2. В Акції беруть участь унікальні клієнти, які протягом Періоду Акції, згідно з п. 1.3 Правил, здійснити купівлю карткою Mastercard від ПриватБанку з допомогою Apple Pay або Google Pay через пос термінал у закладі, що приймає участь в Акції у відповідний період її проведення.

6.3. Винагорода повертається на основний рахунок гривневої картки, щонеділі протягом Періоду Акції, а саме:
– оплатили чек з 10 до 16 грудня – кешбек надійде до 29 грудня;
– оплатили чек з 17 до 23 грудня – кешбек надійде до 04 січня 2018;
– оплатили чек з 24 до 30 грудня – кешбек надійде до 10 січня 2019.
Пріоритет виплати винагороди — Картка для виплат
6.4. У разі відсутності активної гривневої Картки для виплат в Учасника Акції, виплата винагороди проводиться на Картку “Універсальна”.

7. Персональні дані
7.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.
7.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організатору на збирання, зберігання та обробку наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного номера платника податку, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення (надалі — «Персональні дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцю та на передачу таких даних Партнеру.
Кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Організатору пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
7.3. Переможець на вимогу Організатора зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються винятково з метою проведення Акції та протягом Періоду проведення Акції.
7.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.

8. Додаткові умови:
8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua/ .
8.2. Партнер, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Акції стає неможливою.
8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
8.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
8.5. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного законодавства України.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Культ їжі» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.