Мови

Чорна п'ятниця позаздрить!

з 19 серпня 2019 до 30 листопада 2019

Акцію завершено!

Акцію завершено!

Хто може брати участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники карток Visa, яким виповнилося 18 років.

Як узяти участь в акції?
З 19.08.2019 до 30.11.2019 включно зареєструйтесь в акції та розраховуйтеся карткою Visa на будь-яку суму в інтернет-магазинах.

Які подарунки в акції?
Кешбек 5% з кожної купівлі в будь-яких інтернет-магазинах за умови оплати карткою Visa від ПриватБанку. Максимальна сума відшкодування за весь період акції – 250 грн.

До 30.11.2019 включно зареєструйтеся в акції та отримуйте кешбек 5% з кожної купівлі в інтернет-магазинах за умови оплати карткою Visa від ПриватБанку!

 Поширені питання

 
 
 
 
 
 

Умови акції «Чорна п’ятниця позаздрить» (далі – умови).

1. Загальні положення.
1.1. Акція – маркетингова акція під назвою «Чорна п’ятниця позаздрить», організатором якої є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (далі – Організатор/Банк).
1.2. Акція проводиться в порядку, визначеному цими умовами.
1.3. Учасники – громадяни України, які зареєструвалися за своїм фінансовим номером телефону на сторінці акції https://promos.privatbank.ua/, власники картки Visa від ПриватБанку.
1.4. Картка – картка «Універсальна», «Універсальна Gold», Картка для виплат, Золота картка для виплат платіжної системи Visa, емітована Організатором (далі – картка).
Операції, виконані за допомогою інших карток або іншої платіжної системи, не враховуються.
1.5. Територія проведення Акції:
Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме: АР Крим та м. Севастополь (ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014), а також низка населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (Указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» від 13.04.2014 та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015).
1.6. Період проведення Акції: Акція триватиме з з 19.08.2019 10:00:00 до 30.11.2019 23:59:59 (включно) і буде розділена на три періоди:1) 19.08.2019 – 30.09.2019;
2) 01.10.2019 – 31.10.2019;
3) 01.11.2019 – 30.11.2019.  
2. Подарунковий фонд акції.
2.1. Отримання Учасниками Акції Подарунків Акції відбувається шляхом перерахування Організатором коштів (п. 2.1 правил) на відкриті в Банку карткові рахунки Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції, не пізніше 11 жовтня 2019 року.
2.2 Сума Подарунка – 5% від покупки, в тому числі з ПДВ, але не більше ніж 250 грн на одного клієнта.  
2.3. Подарунковий фонд Акції утворюється за рахунок коштів Банку, формується окремо та використовується виключно з метою винагороди Учасників та Переможців.
2.3. Сума Подарунка встановлена без урахування утримання податку. Оподаткування виплати Подарка відбувається відповідно до чинного законодавства України.

3. Порядок участі в акції, порядок визначення переможців і строки вручення Подарунків
3.1. Умови участі в Акції:
3.2. Кожен з Учасників може стати Переможцем і отримати головний Подарунок згідно з п. 2.1 цих умов.
3.3. Учасник Акції не вносить окремої плати за участь в Акції.
3.4. Банк залишає за собою право вносити зміни в умови Акції в будь-який час без попереднього повідомлення. Банк залишає за собою право самостійно визначати вибірку клієнтів для участі в Акції.
3.5. Учасник має провести реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону на сторінці акції https://promos.privatbank.ua/
Після реєстрації здійснити купівлю в інтернет-магазині. У разі виконання зазначених умов буде нараховано грошову винагороду в розмірі 5% від суми купівлі. Максимальна сума кешбеку на одного участника 250 грн (без урахування податку).
3.6. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.
3.7. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Подарунок.

4. Умови та строки отримання Подарунків Акції.
4.1. Отримання Учасниками Акції Подарунків Акції відбувається шляхом перерахування Організатором коштів на відкриті в Банку карткові рахунки Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції, за кожним з трьох періодів проведення акції:1) Не пізніше  11.10.2019   включно – за період 19.08.2019 – 30.09.2019;2) Не пізніше 11.11.2019   включно – за період 01.10.2019 – 31.10.2019;3) Не пізніше 11.12.2019   включно – за період 01.11.2019 – 30.11.2019.
4.2. Перерахування Організатором коштів відбувається на рахунок будь-якої активної гривневої картки Учасника Акції від АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
4.3. У разі відсутності активної гривневої картки в Учасника Акції йому необхідно звернутися до будь-якого зручного відділення для її оформлення та зателефонувати на цілодобову лінію підтримки 3700 для подання заявки на отримання Подарунка Акції.
4.4. Неухильне дотримання всіх умов цих правил є необхідною умовою отримання Учасником Подарунка Акції.
4.5. Повна ідентифікація Учасника Акції в базі Організатора є необхідною умовою для отримання Подарунка Акції.
4.6. Учасники Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції, не можуть передавати своє право отримати Подарунок третім особам у спадщину чи за договором дарування.
4.7. Організатор Акції має право:
- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала або неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих правилах;
- відмовити у видачі Подарунка Акції Учаснику Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання таких Подарунків Акції згідно з цими правилами.
4.8. Якщо будь-який Учасник Акції, який здобув право на отримання Подарунка Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції, не має можливості отримати Подарунок Акції (у т. ч. якщо Учасник Акції закрив свій рахунок у Банку до моменту перерахування коштів), такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових Подарунків, компенсацій або інших виплат від Організатора Акції.
4.9. Організатор Акції звільняється від відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха; пожежа; повінь; воєнні дії будь-якого характеру; блокади; суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції; інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
4.10. Організатор Акції не компенсує будь-яких витрат Учасників Акції, пов’язаних з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.

5. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.
5.1. Інформування щодо Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних правил на сайті Банку https://promos.privatbank.ua
5.2. Ці правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення цих правил можливі в разі їх затвердження Організатором Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на сайті Банку https://promos.privatbank.ua/, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих правил.

6. Інші умови.
6.1. Організатор не несе відповідальності за неможливість отримання Подарунка Акції Учасником Акції у зв’язку з будь-якими обставинами, що поза межами контролю Організатора.
Банк не несе відповідальності за некоректну інформацію про тип операції, що надається торгово-сервісною організацією та її банком-еквайрером.
Кешбек не нараховується, якщо оплату було скасовано чи повернено товар.
6.2. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
6.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів та адреси).
6.4. Ці правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих правил Акції можливі в разі їх затвердження Організатором та їх оприлюднення в тому ж порядку, що визначено для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих правил та умов. Організатор не несе відповідальності в разі, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені з такими змінами.
6.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам Акції повідомляється:
6.5.1. Власником отриманих від Учасників Акції персональних даних є Організатор.
6.5.2. Персональні дані Учасників Акції опрацьовуються Організатором з метою забезпечення їх участі в цій Акції, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунка Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
6.5.3. З метою опрацювання персональних даних, що зазначено у пп. 6.5.2 цих правил, Організатор може опрацьовувати ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу реєстрації.
6.5.4. З персональними даними згідно з метою, визначеною у пп. 6.5.2 цих правил, будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання й поширення (реалізація, передача), знеособлення, знищення.
6.5.5. Персональні дані Учасників Акції будуть зберігатися протягом строку, необхідного для виконання мети, зазначеної у пп. 6.5.2 цих правил, після чого їх буде знищено у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
6.5.6. Учасники Акції можуть відкликати згоду на опрацювання своїх персональних даних з метою, визначеною в пп. 6.5.2 цих правил, надіславши Організатору письмовий запит на адресу, зазначену в цих правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Подарунків Акції.
6.5.7. Учасники Акції мають всі права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
6.6. У разі відмови Учасника Акції, що здобув право на отримання Подарунка Акції, від отримання ним Подарунка Акції будь-які претензії такого Учасника Акції з цього приводу не приймаються й не розглядаються Організатором.
6.7. Організатор не несе відповідальності:
- за неотримання Учасником Акції, що здобув право на отримання Подарунка Акції, Подарунка Акції з вини такого Учасника Акції;
- відмову Учасника Акції, що здобув право на отримання Подарунка Акції, від одержання Подарунка Акції, якщо в ньому не виявлено жодних технічних невідповідностей;
- інші обставини, які не залежать від Організатора.
Організатор не виплачує Учасникам Акції, які здобули право на отримання Подарунка Акції, жодних компенсацій.
6.8. Номери телефонів, IP-адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників Акції, у діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у вигідніші умови порівняно з іншими Учасниками), не допускаються до подальшої участі в Акції. У такому разі Організатор залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції ухвалюється самостійно Організатором і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, яких не допущено до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Подарунка Акції), втрачають право на одержання будь-яких Подарунків Акції, не одержаних на момент недопущення до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають права на одержання жодних компенсацій від Організатора.
6.9. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор не зобов’язаний вести переписку з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі щодо умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунка Акції, чи будь-яких інших подібних питань.

7. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду Акції.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Чорна п'ятниця позаздрить!» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.