Мови

Back to school з Mastercard та ПриватБанком!

з 15 серпня 2018 до 30 вересня 2018

Акцію завершено!

Акцію завершено!

Хто може брати участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники карток Masterсard® від ПриватБанку, дієздатні громадяни України, які досягли 18 років.

Як взяти участь в акції?
Зареєструйтеся та розраховуйтеся карткою Masterсard® від ПриватБанку на суму не менше ніж 50 грн у POS-терміналах будь-яких торговельно-сервісних підприємств на території України.

Що можна отримати за участь в акції?
Під час проведення акції буде розіграно:
Приз № 1 – Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15ISK (80XH022SRA) – 100 штук.
Приз № 2– сертифікат до мережі спеціалізованих канцелярських магазинів AKVAREL номіналом 500,00 гривень (п’ятсот гривень) – 500 штук.

Розраховуйтесь карткою Masterсard® від ПриватБанку в POS-терміналах і вигравайте один зі ста крутих ноутбуків Lenovo або один із 500 сертифікатів номіналом 500,00 гривень до мережі спеціалізованих канцелярських магазинів AKVAREL.

 Поширені запитання щодо акції

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційні Правила Акції «Back to school з Mastercard та ПриватБанком!» для клієнтів – держателів карток Masterсard® (надалі – «Правила»)

Замовником Акції «Back to school з Mastercard та ПриватБанком!» (надалі – «Акція») є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404а (надалі – «Замовник»).
Організатор Акції є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна, ЄДРПОУ 14360570 (надалі – «Організатор»).

1. Основні положення Акції.
1.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи-громадяни України, яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років, які є держателями карток Masterсard®, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» для використання фізичними особами (надалі – «Картка/Картки»), що здійснюють оплату товарів та/або послуг в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України, враховуючи умови п. 1.3 Правил, Картками (надалі – «Потенційні учасники Акції»).
1.2. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:
1) Особи, які не виконали умов цих Правил;
2) Особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником та/або Організатором;
3) Чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених в підпункті 2) пункту 1.2 цих Правил.
4) Нерезиденти України.
1.3. Акція триватиме з 15 серпня до 30 вересня 2018 року включно (надалі – «Період Акції» або «Тривалість Акції»), що складається з таких періодів:
1 період: з 15.08.2018 до 31.08.2018;
2 період: з 01.09.2018 до 30.09.2018;
1.4. Акція діє на всій території України, за виключенням АР Крим, території проведення АТО/ООС та території, що не контролюється українською владою (згідно з переліком, затвердженим Розпорядженням КМУ№1085-р від 07.11.2014 року).

2. Умови участі в Акції.
2.1. Для участі в Акції Потенційному учаснику Акції необхідно протягом Періоду Акції, згідно з п.1.3 Правил:
2.1.1. мати відкриту/відкриті Картку/Картки або оформити Картку/Картку протягом Періоду Акції, згідно з п.1.3. Правил;
2.1.2. заповнити реєстраційну форму Учасника Акції за посиланням https://promos.privatbank.ua;
2.1.3. здійснити оплату будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками на суму не меншу ніж 50 грн у POS-терміналах будь-яких торговельно-сервісних підприємств на території України, враховуючи умови п. 1.3 та п. 1.4 Правил (надалі – «Транзакція»).
2.2. Дані про кожну Транзакцію, що відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п. 2.1. Правил, заносяться Організатором в базу учасників Акції, серед яких визначаються Переможці Акції, які мають право на отримання Призів Акції, зазначених в п. 3.1 цих Правил (надалі – «База Акції»). База Акції містить дані про дату та суму Транзакції. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор.
2.3. Не відповідають умовам Акції та не відносяться до операцій з використанням Карток:
2.3.1. Операції, які було здійснено до 00:00 15 серпня 2018 року та після 23:59 30 вересня 2018 року за київським часом.
2.3.2. Операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові заклади.
2.3.3. Перекази коштів з рахунку картки Mastercard від ПриватБанку на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено у філіях банку, у т. ч. перекази для оплати податкових платежів тощо.
2.3.4. Операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків.
2.3.5. Операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у т. ч. через Інтернет.
2.3.6. Будь-які операції в мережі Інтернет.

3. Призовий фонд Акції.
3.1. Призовий фонд Акції складається з:
3.1.1. Приз № 1 – Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15ISK (80XH022SRA) – 100 шт.
3.1.2. Приз № 2– сертифікат до мережі спеціалізованих канцелярських магазинів AKVAREL номіналом 500,00 гривень (п’ятсот гривень) – 500 шт.
3.2. За весь Період акції Учасник Акції може отримати Приз № 1 або Приз № 2 у кількості 1 шт.
3.3. Організатор/Замовник залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг для придбання Призів Акції.
3.4. Заміна Призів Акції грошовим еквівалентом не допускається. Призи Акції обміну та поверненню не підлягають. За якість послуг, які виступають як Призи Акції, відповідальність несе постачальник таких послуг.
3.5. Організатор/Замовник не несе жодної відповідальності щодо подальшого використання Призів Акції Учасниками Акції після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками скористатись наданим Призами Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Призів Акції.
3.6. Відповідальність Організатора/Замовника обмежується вартістю та кількістю Призів Акції.
3.7. Зобов’язання з оподаткування вартості Призів Акції забезпечується Організатором відповідно до чинного законодавства України.
3.8. Зовнішній вигляд/форма/зображення Призів Акції та враження від їх використання, що зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці на сайті https://promos.privatbank.ua/ua/promos/back-school-z-mastercard-ta-pryva... та/або в рекламних матеріалах, що будуть поширюватись про Акцію, може відрізнятися від реальних та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника Акції.
3.9. Організатор/Замовник має право:
- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;
- відмовити у видачі відповідного Призу Акції Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Призу Акції, згідно з цими Правилами.
- змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової версії правил на Офіційній сторінці.

4. Порядок визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Призів Акції.
4.1. Визначення Переможців Акції відбувається на основі Бази Акції, зазначеної в п. 2.2. цих Правил.
4.2. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Призів Акції, зазначених у п. 3.1 цих Правил, проводить Організатор Акції на основі Бази Акції шляхом випадкової комп’ютерної вибірки в такі дати:
З 01.09.2018 до 10.09.2018 (за період проведення Акції: 15.08.2018–31.08.2018) визначаються Переможці Акції, які здобудуть право на отримання Призу № 1 (50 шт.) та Призу № 2 (250 шт.);
З 01.10.2018 до 10.10.2018 (за період проведення Акції: 01.09.2018–30.09.2018) визначаються Переможці Акції, які здобудуть право на отримання Призу № 1 (50 шт.) та Призу № 2 (250 шт.).
4.3. Під час визначення Переможців Акції (першого та другого етапів акції) згідно з п. 4.2 Правил, формується резервний список (надалі за текстом – «Резервний Список») зі 100 Учасників Акції (надалі за текстом – «Резервні переможці»), що взяли участь в Акції та виконали умови, зазначені в цих Правилах, які матимуть право отримати Призи Акції в разі неможливості вручення та/або відмови від них Учасника Акції, який був визначений як Переможець Акції, що отримає Приз Акції.
4.4. Результати визначення Переможця фіксуються в Протоколах визначення Переможців Акції створеною Організаторською комісією.
4.5. Комісія формується з представників Організатора, а саме з 3 (трьох) осіб. Комісія своїм рішенням має право відмовити Учаснику Акції в наданні Призів Акції у випадку виявлення шахрайства, маніпуляцій, фальсифікацій, використанням заборонених програмних засобів та інших порушень. Комісія своїм рішенням визначає наявність маніпуляцій, шахрайства та фальсифікації на власний розсуд.
4.6. Протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів, з відповідної дати проведення визначення Переможців Акції/резервних Переможців Акції, згідно з п. 4.2 Правил, Організатор забезпечує інформування Учасників Акції про факт їх визначення Переможцями Акції, які отримують Призи Акції, шляхом телефонного дзвінка на номери, які було зазначено під час реєстрації в Акції. Організатором здійснюється 3 телефоні дзвінки, у разі неможливості встановити на протязі зазначеного часу контакту із Переможцем Акції, Організатор визначає іншого переможця серед визначених резервних Переможців Акції згідно з умовами цих Правил.
4.7. Оголошення результатів визначення Переможців Акції розміщується Організатором на Офіційній сторінці promos.pb.ua протягом 30 (тридцяти) робочих днів, з відповідної дати проведення визначення Переможців Акції/резервних Переможців Акції, згідно з п. 4.2. Правил.

5. Умови та строки отримання Призів Акції.
5.1. Вручення Призів Акції Учаснику Акції, який був визначений Переможцем Акції, здійснюється Організатором шляхом надсилання до відділення ПриватБанку за адресою, яку Сторони погодили під час телефонної розмови в п. 4.6 Правил, протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати погодження або будь-яким іншим зручним способом за домовленістю з Переможцем.
5.2. Замовник/Організатор та залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Організатора та залучених ним третіх осіб обставини.
5.3. Організатор не несе відповідальності за роботу поштових/кур’єрських служб, які доставляють Призи Акції.
5.4. У разі отримання Призу № 1 з Переможцем Акції підписується відповідна угода про отримання Призу та Згода на опрацювання персональних даних.
5.6. Замовник та Організатор не відповідають за будь-які витрати Переможців Акції, які матимуть право на отримання Призів до умов цієї Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням цих Призів.
5.7. У разі відсутності у Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Приз Акції з причин, які не залежать від Організатора та Замовника, Організатор та Замовник не сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Призів Акції. У такому випадку право отримати Приз Акції перейде до відповідного Резервного переможця з відповідного Резервного Списку або Організатор використає Приз на власний розсуд.
5.8. У разі відсутності у відповідного Резервного переможця, до якого перейшло право отримати Приз Акції, згідно з умовами цих Правил, можливості/бажання використати/отримати Приз Акції з причин, які не залежать від Організатора/Замовника, Організатор та Замовник не сплачують відповідному Резервному переможцю жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Призу Акції. У такому випадку право отримати Приз Акції перейде до наступного відповідного Резервного переможця з відповідного Резервного Списку.
5.9. Грошовий еквівалент Призів Акції не видається.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.
6.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил на інтернет-сайті Банку https://promos.privatbank.ua/ua/promos/back-school-z-mastercard-ta-pryva...
6.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Замовником Акції протягом всього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором/Замовником Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Інтернет-сайті Банку https://promos.privatbank.ua/ua/promos/back-school-z-mastercard-ta-pryva..., якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

7. Інші умови.
7.1. Організатор/Замовник не несуть відповідальності за неможливість отримання Призів Акції Учасником Акції, що здобув право на отримання Призів Акції, у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора/Замовника (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу підприємств телекомунікацій України.
7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
7.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси).
7.4. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Замовником протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення даних Правил та умов Акції можливі у разі їх затвердження Організатором/Замовником та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов. Організатор/Замовник не несуть відповідальності у випадку, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені з такими змінами.
7.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон») Учасникам Акції повідомляється:
7.5.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор.
7.5.2. Персональні дані Переможців Акції/Резервних переможців Акції опрацьовуються Організатором з метою забезпечення їх участі в цій Акції, визначення Переможців Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
7.5.3. З метою опрацювання персональних даних, зазначеною в пп. 7.5.2 цих Правил, Організатор може опрацьовувати ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу реєстрації.
7.5.4. З персональними даними, згідно з метою, визначеною в пп. 7.5.2 цих Правил, будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання й поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
7.5.5. Персональні дані Учасників Акції опрацьовуватимуться з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого їх буде знищено у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників Акції будуть зберігатися протягом строку, який необхідного для виконання мети, зазначеної в пп. 7.5.2 цих Правил, після чого їх буде знищено у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
7.5.6. Учасники Акції можуть відкликати згоду на опрацювання своїх персональних даних з метою, визначеною в пп. 7.5.2 цих Правил, надіславши Організатору письмовий запит на адресу, зазначену в цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Призів Акції.
7.5.7. Учасники Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
7.6. Замовник/Організатор не несуть жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних, окрім Персональних даних, що передаються згідно з умовами Акції, розміщеними Учасником в соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дій. Так само Замовник та Організатор не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб у результаті дій Учасника з надання таких персональних даних.
7.7. У разі відмови Учасника Акції, що здобув право на отримання Призів Акції, від отримання ним Призів Акції будь-які претензії такого Учасника Акції з цього приводу не приймаються та не розглядаються Організатором/Замовником.
7.8. Організатор/Замовник не несуть відповідальності за:
- неотримання Учасником Акції, що здобув право на отримання Призу Акції, Призу Акції з вини такого Учасника Акції;
- за відмову Учасника Акції, що здобув право на отримання Призу Акції, від одержання Призу Акції, якщо в ньому не виявлено жодних технічних невідповідностей;
- інші обставини, які не залежать від Організатора/Замовника.
Організатор/Замовник не сплачують Учасникам Акції, які здобули право на отримання Призу Акції, жодних компенсацій.
7.9. Номери телефонів, IP-адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників Акції, у діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у вигідніші умови порівняно з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в Акції. У цьому випадку Організатор/Замовник залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Замовником/Організатором і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, яких не було допущено до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Призів Акції), втрачають право на одержання будь-яких Призів Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій від Організатора/Замовника.
7.10. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор/Замовник не зобов’язані вести переписку з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Призів Акції, на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
7.11. Правила затверджені Замовником і діють протягом Періоду Акції.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Back to school з Mastercard та ПриватБанком!» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.