Весенние праздники вместе с Visa!

с 15 апреля 2019 по 26 мая 2019

Акция завершена!

Акция завершена!

Рассчитывайтесь картой Visa в POS-терминалах и участвуйте в розыгрыше одного из 600 сертификатов на 500 грн в сети магазинов «Сильпо» и «LE SILPO».

 Часто задаваемые вопросы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Весняні свята разом з Visa повертаються»

1. Терміни та загальні положення Правил:

1.1. Цими Офіційними правилами (надалі — «Правила») рекламної акції «Весняні свята разом з Visa та ПриватБанком повертаються» (надалі – «Акція») визначаються порядок та умови її проведення. Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.

1.2. Територія проведення Акції: Акція діє на території України (за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).

1.3. «Період проведення Акції»: акція проводиться в період з 00:00 годин 22 квітня 2019 року до 26 травня 2019 року (включно) по 23:59 години  за Київським часом, та розподілена на 5 етапів (надалі – «Етап/Етапи Акції»):

Етап №1 22.04.2019 - 28.04.2019 (включно)

Етап №2 29.04.2019 - 05.05.2019 (включно)   

Етап №3 06.05.2019 - 12.05.2019 (включно)   

Етап №4 13.05.2019 - 19.05.2019 (включно)   

Етап №5 20.05.2019 - 26.05.2019 (включно)

1.4. «Організатор Акції» або «Виконавець Акції»: ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (надалі – «Виконавець, Організатор») Місцезнаходження: 04071, м. Київ,  вул. Воздвиженська, б. 41 код ЄДРПОУ 3853655, тел. 044 451 84 33. Представник: Євген Бортнійчук (visa-promo@havasengage.com.ua)

1.5. «Партнер Акції» - АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (надалі – «Партнер»). Місцезнаходження: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, ЄДРПОУ 14360570.

1.6. «Подарунок» - електронний подарунковий сертифікат до мережі магазинів «СІЛЬПО» та «LE SILPO» номіналом 500,00, грн (п’ятсот гривень 00 копійок) детальніше в розділі 4 цих Правил. 

1.7. «Учасник Акції» фізичні особи – громадяни України, яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років, які є держателями карток Visa, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» для використання фізичними особами (надалі – «Картка») (надалі – «Картка»), що повністю згодні з умовами Акції та надали згоду на обробку своїх персональних даних у порядку, вказаному у цих Правилах (надалі - «Учасник» або «Учасники»). 

Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або співробітники Виконавця/Партнера, члени їх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або приватних підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їх сімей.

Учасниками Акції не визнаються держателі інших карток Visa емітованих не АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

1.8. «Переможець» - це Учасник, що отримав право на отримання Подарунку за результатами розіграшів згідно Правил, і який виконав умови п.п. 3.1, 4.9 та 4.13 цих Правил з метою отримання Подарунку. 

1.9. «Офіційна сторінка Акції» - вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за такою Інтернет – адресою https://promos.privatbank.ua/ua/vesnyani-svyata-razom-z-visa-povertayutsya (надалі – «Офіційна сторінка»).

1.10. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової версії Правил на Офіційній сторінці. 

 

2. Учасники Акції.

2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються: 

2.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України; 

2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам; 

2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;

2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;

2.2. В разі отримання Учасником права на отримання Подарунку, такий Учасник має надати Виконавцю дані для ідентифікації своєї особи, та надати Виконавцю скановані копії (електронні зображення) документів в порядку передбаченому п. 4.13 цих Правил. 

2.3. Надання Учасником невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Подарунок, і такий Учасник, який здобув право на отримання Подарунку, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Подарунка. 

2.4. Виконавець не зобов’язаний перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників.

2.5. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставляння відповідної відмітки у реєстраційній формі як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Подарунку. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Подарунку та будь-якої компенсації.

 

3. Порядок участі в Акції  

3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Подарунк, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії: 

 

3.1.1. Заповнити реєстраційну форму Учасника Акції за посиланням https://promos.privatbank.ua/ua/vesnyani-svyata-razom-z-visa-povertayuts... та надати згоду на обробку Персональних даних;

3.1.2. Здійснити оплату будь-яким способом, робіт чи послуг або будь-яких товарів карткою Visa від ПриватБанку через POS-термінали будь-яких банків на будь-яку суму на території проведення Акції (далі – Транзакція).

3.1.3. Дані про кожну Транзакцію, що відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п. 3.1.2 Правил, заносяться Партнером в базу Учасників Акції, серед яких визначаються переможці Акції, які мають право на отримання Подарунів Акції, зазначених у п. 4.1 цих Правил (надалі – «База Акції»). База Акції містить дані про дату та суму Транзакції, номер телефону Учасника Акції, а також інші дані Учасника, визначені Партнером. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Партнер.

 

Не відповідають умовам Акції:

Операції, які було здійснено до 00:00 22 квітня 2019 року та після 23:59 26 травня 2019 року за київським часом.

Операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові установи.

Перекази коштів з рахунку картки Visa від ПриватБанку на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено у філіях банку, у т. ч. перекази для оплати податкових платежів тощо.

Операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків.

Операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у т. ч. через Інтернет.

Будь-які операції в мережі Інтернет.

 

4. Подарунок Акції, порядок визначення переможців Акції, та порядок отримання Подарунків

4.1. Подарунок Акції  - електронний подарунковий сертифікат до мережі магазинів «СІЛЬПО» та «LE SILPO» номіналом 500,00 гривень (п’ятсот гривень 00 копійок) – 600 штук (далі – Подарунок).

4.2. За весь Період Акції один Учасник Акції – переможець може отримати не біль ніж 1 (один) Подарунок.

4.3. Партнер/Виконавець залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг для придбання Подарунків Акції.

4.4. Заміна Подарунків Акції грошовим еквівалентом не допускається. Подарункок Акції обміну та поверненню не підлягає.

4.5. Партнер/Виконавець не несе жодної відповідальності щодо подальшого використання Подарунків Акції Учасниками Акції після їх одержання, зокрема за неможливість Учасниками скористатись наданими Подарунками Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції.

4.6. Відповідальність за якість послуг/товарів, що надаються в обмін на електронний подарунковий сертифікат (Подарунок), несе постачальник таких послуг/товарів (мережа магазинів «СІЛЬПО»).

4.7. З умовами використання Подарунок Учасники Акції можуть ознайомитися за посиланням https://silpo.ua/uploads/2018/10/30/5bd8218b73866.pdf

4.8. Відповідальність Партнера/Виконавця обмежується вартістю та кількістю Подарунків Акції.

4.9. Зобов’язання з оподаткування вартості Подарунка Акції забезпечується Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.

4.10. Зовнішній вигляд/форма/зображення Подарунків Акції та враження від їх використання, що зазначені (можуть бути зазначені) на офіційній сторінці на сайті https://promos.privatbank.ua/ua/vesnyani-svyata-razom-z-visa-povertayutsya та/або в рекламних матеріалах, які будуть поширюватись про Акцію, можуть відрізнятись від реальних та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника Акції.

 

4.11. Право на участь у отриманні Подарунків мають ті Учасники, котрі виконали умови Правил відповідно до ст. 3 цих Правил.  

4.10. Визначення Учасників, які отримають право одержати Подарунок, проводиться в наступні дати:

 

- не пізніше 6 травня 2019 року (за період проведення Акції: 22.04.2019 - 28.04.2019) визначаються переможці Акції, які здобудуть право на отримання Подарунку  – 120 штук;

- не пізніше 13 травня 2019 року (за період проведення Акції: 29.04.2019 - 05.05.2019) визначаються переможці Акції, які здобудуть право на отримання Подарунку  – 120 штук;

- не пізніше 20 травня 2019 року (за період проведення Акції: 06.05.2019 - 12.05.2019) визначаються переможці Акції, які здобудуть право на отримання Подарунку  – 120 штук;

- не пізніше 27 травня 2018 року (за період проведення Акції: 13.05.2019 - 19.05.2019) визначаються переможці Акції, які здобудуть право на отримання Подарунку  – 120 штук;

- не пізніше 3 червня 2019 року (за період проведення Акції: 20.05.2019 - 26.05.2019) визначаються переможці Акції, які здобудуть право на отримання Подарунку  – 120 штук;

 

 

4.10.1. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунку Акції проводить Партнер Акції на основі Бази Акції шляхом випадкової комп’ютерної вибірки в дати вказані в пункті 4.10 цих правил.

4.10.2. Під час кожного визначення переможців Акції, згідно з п. 4.10.1 Правил, формується резервний список (далі – «Резервний список») з 30 Учасників Акції (далі – «Резервні переможці»), які взяли участь в Акції та виконали умови, зазначені в цих Правилах, і матимуть право отримати Подарунок Акції в разі неможливості вручення та/або відмови від нього Учасника Акції, якого було визначено як переможця Акції, що отримає Подарунок Акції.

4.10.3. Результати визначення переможця фіксуються в протоколах визначення переможців Акції створеною Партнером комісією.

Комісія формується з представників Партнера, а саме з 3 (трьох) осіб. Комісія своїм рішенням має право відмовити Учаснику Акції в наданні Подарунка в разі виявлення шахрайства, маніпуляцій, фальсифікацій, використання заборонених програмних засобів та інших порушень. Комісія своїм рішенням визначає наявність маніпуляцій, шахрайства та фальсифікації на власний розсуд.

4.10.4. Протягом 10 (десяти) робочих днів з відповідної дати проведення визначення переможців Акції/Резервних переможців Акції, згідно з п. 4.10.2 Правил, Виконавець забезпечує інформування Учасників Акції про факт їх визначення переможцями Акції, які отримують Подарунок Акції, шляхом телефонного дзвінка на номери, які було зазначено під час реєстрації в Акції, перелік яких Партнер передає Виконавцю на офіційному бланку з підписом уповноваженої особи та печаткою Партнера та/або на основі Протоколів визначення переможців Акції.

4.10.5. Організатор/Виконавець здійснює три спроби інформування Переможців Акції протягом 10 (десяти) робочих днів з 10:00 до 19:00 з відповідної дати проведення визначення переможців відповідного етапу Акції.

4.10.6. Якщо Переможець Акції не відповів на телефонний дзвінок Організатора/Виконавця у вищезазначений період, це вважається відмовою від отримання Подарунка Акції. У такому випадку право на отримання Подарунка Акції переходить до резервного переможця Акції (в такому випадку вручення Подарунку Акції здійснюється резервному переможцю Акції по черзі, наступному за першим обраним Переможцем Акції згідно з переліком, переданим Виконавцю від Партнера. Будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором/Виконавцем та/або Партнером.

 

4.12. У разі невиконання Учасником Акції вищезазначених умов з причин, які не залежать від Виконавця/Партнера, Партнер/Виконавець не виплачує Переможцю Акції жодних компенсацій, пов’язаних з таким порушенням Правил. У такому разі право отримати Подарунок Акції перейде до відповідного Резервного переможця з Резервного списку.

4.13. Оголошення результатів визначення переможця розміщується Партнером на офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua/ua/vesnyani-svyata-razom-z-visa-povertayuts...

4.14. Порядок Отримання Подарунків:

4.14.1. Вручення Подарунка відбувається протягом 3 (трьох) робочих днів з дати успішного інформування Учасника Акції як Переможця Акції згідно з пунктом 4.10,4 шляхом направлення Виконавцем Акції кожному Переможцю Акції Подарунок у листі на електронну адресу, яку залишав Учасник Акції у ПриватБанку.

4.14.2. Замовник/Виконавець/Партнер та залучені ним треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха; пожежа; повінь; воєнні дії будь-якого характеру; блокади; зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції; інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця/Партнера, а також залучених ними третіх осіб обставини.

4.14.3. Замовник/Виконавець/Партнер не відповідають за будь-які витрати переможців Акції, які матимуть право на отримання Подарунків за умовами цієї Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням цих Подарунків.

4.14.5. У разі відсутності в переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Подарунок Акції з/отримання Подарунка Акції. У такому разі право отримати Подарунок Акції перейде до відповідного Резервного переможця з відповідного Резервного  причин, які не залежать від Виконавця/Замовника, Виконавець/Замовник не виплачують Переможцеві Акції жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використаннясписку, або Замовник використає такий Подарунок на власний розсуд.

4.14.6. У разі відсутності у відповідного Резервного переможця, до якого перейшло право отримати Подарунок Акції згідно з умовами цих Правил, можливості/бажання використати/отримати Подарунок Акції з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника, Виконавець/Замовник не виплачують відповідному Резервному переможцеві жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Подарунок Акції. У такому разі право отримати Подарунок Акції перейде до наступного відповідного Резервного переможця з відповідного Резервного списку.

 

5. Обмеження

5.1. Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за роботу/будь-які помилки операторів зв’язку, Інтернет провайдерів, внаслідок яких повідомлення Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасники не були повідомлені чи були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Подарунок. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги. 

5.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати Подарунок чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Виконавця, зокрема у зв’язку з відсутністю в Переможця необхідних документів, тощо. 

5.3. Отримання Подарунка допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Подарунка. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Подарунка, де Подарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. 

5.4. У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Подарунок особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі. 

5.5. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес). 

5.6. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Партнера обставини.

 

6. Персональні дані

6.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Подарунка. 

6.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Виконавцю та Партнеру на збирання, зберігання та обробку (як ці терміни визначені законодавством) наданих персональних даних, а саме: номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Подарунка (надалі — «Персональні дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Подарунка, вручених Переможцю та на передачу таких даних Партнеру. (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя — НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ). Персональні дані Переможця можуть використовуватися Виконавцем/Партнером з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам). Крім того, кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Виконавцю та Партнеру пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем/Партнером. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». 

6.3. Переможець на вимогу Виконавця/Партнера зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються Партнером та Виконавцем винятково з метою проведення Акції та протягом Періоду проведення Акції. 

6.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються. 

6.5. Виконавець/Партнер не несуть жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних окрім Персональних даних, що передаються згідно умов Акції, розміщених Учасником в соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дій. Так само Виконавець/Партнер не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з надання таких персональних даних. 

 

7. Додаткові умови:

7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Подарунку здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці.

7.2. Партнер та Виконавець, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Партнера та Виконавця, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Акції стає неможливою. 

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Виконавець Акції залишає за собою. Таке рішення Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає. 

7.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил. 

7.5. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного законодавства України.

7.6. Компанія Visa Inc. і будь-які її афілійовані особи не беруть участі в проведенні розіграшів, визначенні Переможців, а також врученні Подарунків, і не несуть відповідальності за дотримання Виконавцем/Партнером законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «Весенние праздники вместе с Visa!» в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.