Плюс 100 грн к пенсии!

с 7 сентября 2018 по 31 октября 2018

Акция завершена!

Акция завершена!

Кто может участвовать в акции?
Клиенты ПриватБанка – владельцы пенсионных карт Masterсard® от ПриватБанка, дееспособные граждане Украины, достигшие 18 лет.

Как принять участие в акции?
Зарегистрируйтесь и выполните не менее
3 покупок от 50 грн каждая пенсионной картой Masterсard® от ПриватБанка в любых магазинах (оплата через POS).

Какие подарки ждут участников акции?
Каждый участник, выполнивший условия акции, гарантированно получит 100 грн на основной счет карты.

Совершите не менее 3 покупок от 50 грн каждая пенсионной картой Masterсard® от ПриватБанка в любых магазинах и гарантированно получите 100 грн на счет пенсионной карты!

  Частые вопросы

 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційні правила акції
«Плюс 100 грн до пенсії!» (надалі – «Акція») для клієнтів – держателів пенсійних карток Masterсard® (надалі – «Правила»)

Організатором Акції є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (надалі – «Організатор/Банк»).

1. Основні положення Акції.
1.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років, які є власниками пенсійних карток Masterсard®, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» для використання фізичними особами (надалі – «Картка/Картки»), що здійснюють оплату товарів та/або послуг у будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України (враховуючи умови п. 1.3. Правил) пенсійними картками Mastercard® (надалі – «Учасники Акції»).
Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або співробітники Організатора, члени їхніх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або приватних підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їхніх сімей.
1.2. Акція триватиме з 7 вересня до 31 жовтня 2018 року включно (надалі – «Період Акції/Тривалість Акції»).
1.3. Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь (на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII), а також низки населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року, та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII).

2. Умови участі в Акції.
2.1. Для участі в акції необхідно провести реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону за формою на сторінці акції plyus100.pb.ua, визначеною Організатором, та протягом Періоду Акції, згідно з п. 1.2 Правил та здійснити не менш ніж 3 транзакції пенсійною карткою Mastercard® на суму від 50 грн (кожна) (при цьому часова різниця між транзакціями має бути не меше ніж одна доба) за товари та/або послуги в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України (враховуючи умови п. 1.3 Правил) (надалі – «Транзакція»).
2.2. В Акції не беруть участь Транзакції, що було здійснено до 00:00 07.09.2018 р. або після 23:59 31.10.2018 р. за київським часом.
2.3. В Акції не беруть участь Транзакції, що було здійснено пенсійною карткою Mastercard® на яку не було здійснено цільове зарахування пенсї з пенсіонного фонда за останній місяць від дати початку Акціїї п. 1.2 Правил)
2.4. Не відповідають умовам Акції та не є Транзакціями:
2.4.1. Перерахування коштів з рахунків карток на інші картки;
2.4.2. Оплата комунальних та інших послуг у Приват24;
2.4.3. Транзакції, здійснені будь-яким іншим способом, окрім Транзакцій, здійснених пенсійною карткою Mastercard®.

3. Подарунковий Фонд Акції.
3.1. Подарунок Акції (надалі – «Подарунок Акції») є повернення Учаснику Акції грошових коштів у розмірі 100,00 (сто) грн виконання умов, зазначених у п. 2.1 Правил.
За весь Період Акції Учасник Акції може отримати Подарунок у кількості 1 шт.
3.2. Загальна сума повернень грошових коштів (загальної суми Подаруноків Акції) одному Учаснику Акції – не більше ніж 100,00 (сто) грн за весь Період Акції.
Загальна сума Фонду Подарунків Акції, зазначених у п. 3.1 Правил, становить 1 000 000,00 грн (один мільйон гривень 00 копійок).
Кількість Подарунків Акції, що зазначені в п. 3.1 Правил, обмежено. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію у разі дострокового вичерпання Подарунків Акції, зазначених у п. 3.1 Правил.
3.3. Відповідальність Організатора Акції обмежується вартістю та кількістю Подарунків Акції, передбачених цими Правилами.
3.4. Організатор залишає за собою право збільшити загальний Подарунковий Фонд Акції або включити в Акцію додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Подарунків. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в п. 6 цих Правил.
3.5. Організатор Акції не несе відповідальності: за подальше використання Подарунків Акції Учасниками Акції, які мають право на отримання Подарунків Акції, згідно з умовами п. 4 Правил, після їх одержання; за неможливість Учасниками Акції скористатись наданими Подарунками Акції з будь-яких причин; за можливі наслідки використання такого Подарунку Акції.
3.6. Одержання (виплату) Подарунків Акції Учасникам Акції, які мають право на отримання Подарунків Акції, забезпечує Організатор. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання Подарунків Акції забезпечується Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України.
3.7. Отримавши Подарунок Учасник дає згоду та розуміє, що отриманий Подарунок є доходом який може враховуватись при призначенні житлової субсидії.
3.8. Організатор не несе відповідальність за негативні наслідки до яких призвело отримання Подарунку Учасником акції не виключаючи тих, що пов'язані із призначення, виплатою соціальної допомоги, субсидії та інш.

4. Порядок визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Подарунків Акції.
4.1. З метою визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Подарунків Акції, та грошової суми Подарунку для кожного Учасника Акції, які здобувають право на отримання Подарунків Акції, Організатор аналізує Транзакції, проведені за допомогою пенсійної картки Mastercard® за Період Акції.
4.2. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції, відбувається не пізніше 10 листопада 2018 року (за період проведення Акції: 07.09.2018–31.10.2018);
4.3. У разі, якщо Учасник Акції не буде відповідати умовам, зазначеним в п.2.1 та\або 2.2 даних Правил, він позбавляється права на отримання Подарунків Акції.
4.4. Організатор самостійно забезпечує проведення процедури визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Подарунків Акції.
4.5. Результати визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Подарунків Акції, є остаточними й оскарженню не підлягають.
4.6. Організатор гарантує відповідність процедури визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Подарунків Акції, цим Правилам.
5. Умови та строки отримання Подарунків Акції.
5.1. Отримання Учасниками Акції, які здобувають право на отримання Подарунків Акції, Подарунків Акції відбувається шляхом перерахування Організатором грошових коштів (п. 3.1 Правил) на відкриті в Банку карткові рахунки Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції не пізніше 20 листопада 2018 року (за період проведення Акції: 07.09.2018–31.10.2018);
5.2. Учасники Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції, не можуть передавати своє право отримати Подарунок Акції третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.
5.3. Організатор Акції має право:
- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала або неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;
- відмовити у видачі Подарунку Акції Учаснику Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання таких Подарунків Акції згідно з цими Правилами.
5.4. Якщо будь-який Учасник Акції, який здобув право на отримання Подарунку Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції, не має можливості отримати Подарунок Акції (у т. ч. якщо Учасник Акції закрив свій рахунок у Банку до моменту перерахування коштів), такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових Подарунків, компенсацій або інших виплат від Організатора Акції.

5.5. Організатор Акції звільняється від відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха; пожежа; повінь; воєнні дії будь-якого характеру; блокади; суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції; інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставин стосовно залучених ним третіх осіб.
5.6. Організатор Акції не компенсує будь-яких витрат Учасників Акції, пов’язаних з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.
6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.
6.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил на інтернет-сайті Банку plyus100.pb.ua.
6.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на інтернет-сайті Банку plyus100.pb.ua, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
7. Інші умови.
7.1. Організатор не несе відповідальності за неможливість отримання Подарунку Акції Учасником Акції, який здобув право на отримання Подарунку Акції, у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу підприємств телекомунікацій України.
7.2. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
7.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси).
7.4. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення в тому ж порядку, що визначено для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов. Організатор не несе відповідальності у випадку, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені з такими змінами.
7.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон) Учасникам Акції повідомляється:
7.5.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор.
7.5.2. Персональні дані Учасників Акції опрацьовуються Організатором з метою забезпечення їх участі в цій Акції, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунку Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
7.5.3. З метою опрацювання персональних даних, що зазначено у пп. 7.5.2 цих Правил, Організатор може опрацьовувати ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу реєстрації.
7.5.4. З персональними даними згідно з метою, визначеною у пп. 7.5.2 цих Правил, будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання й поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
7.5.5. Персональні дані Учасників Акції будуть опрацьовуватися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого їх буде знищено у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників Акції будуть зберігатися протягом строку, необхідного для виконання мети, зазначеної у пп. 7.5.2 цих Правил, після чого їх буде знищено у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
7.5.6. Учасники Акції можуть відкликати згоду на опрацювання своїх персональних даних з метою, визначеною в пп. 7.5.2 цих Правил, надіславши Організатору письмовий запит на адресу, зазначену в цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Подарунків Акції.
7.5.7. Учасники Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
7.6. У разі відмови Учасника Акції, що здобув право на отримання Подарунку Акції, від отримання ним Подарунку Акції будь-які претензії такого Учасника Акції з цього приводу не приймаються й не розглядаються Організатором.
7.7. Організатор не несе відповідальності:
- за неотримання Учасником Акції, що здобув право на отримання Подарунку Акції, Подарунку Акції з вини такого Учасника Акції;
- відмову Учасника Акції, що здобув право на отримання Подарунку Акції, від одержання Подарунку Акції, якщо в ньому не виявлено жодних технічних невідповідностей;
- інші обставини, які не залежать від Організатора.
Організатор не сплачує Учасникам Акції, які здобули право на отримання Подарунку Акції, жодних компенсацій.
7.8. Номери телефонів, IP-адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників Акції, у діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у вигідніші умови в порівнянні з іншими Учасниками), не допускаються до подальшої участі в Акції. У цьому випадку Організатор залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції ухвалюється самостійно Організатором і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, яких було не допущено до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Подарунку Акції), втрачають право на одержання будь-яких Подарунків Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій від Організатора.
7.9. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор не зобов’язаний вести переписку з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі щодо питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунку Акції на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
8. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду Акції.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «Плюс 100 грн к пенсии!» в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.