Оплачивайте проезд бесконтактно с Visa – возвращайте до 50% стоимости!

с 1 сентября 2018 по 31 декабря 2018

Акция завершена!

Акция завершена!

Кто может участвовать в акции?
Клиенты ПриватБанка – держатели платежных средств Visa от ПриватБанка, достигшие 18 лет.
Если у вас нет карты, оформите бесплатно мгновенную бесконтактную карту Visa в любом отделении ПриватБанка г. Житомира.

Как принять участие в акции?
Зарегистрируйтесь в акции и оплачивайте проезд бесконтактно с Visa во всех видах городского транспорта (г. Житомир), оборудованного терминалами для безналичных расчетов.

Какие подарки ждут участников акции?
Гарантированный возврат денежных средств в сумме до 50% от стоимости поездки на основной карточный счет.

С 1 сентября по 31 декабря 2018 г. зарегистрируйтесь в акции и оплачивайте проезд бесконтактно с Visa во всех видах городского транспорта, оборудованного терминалами для безналичных расчетов, и мы вернем вам до 50% стоимости поездки.

 Частые вопросы

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умови акції «Оплачуйте проїзд безконтактно з Visa – повертайте до 50% вартості поїздки!»

1. Організатор акції – АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (надалі – «Організатор»). Партнер акції – МПС «Visa» (надалі – «Партнер»).

2. Територія та період проведення акції.
Акція проводиться на території України винятково в м. Житомирі з 1 вересня до 31 грудня 2018 року включно (надалі – «період») та розділена на 10 періодів:
1) 01.09.2018–08.09.2018;
2) 09.09.2018–15.09.2018;
3) 16.09.2018–22.09.2018;
4) 23.09.2018–29.09.2018;
5) 30.09.2018–06.10.2018;
6) 07.10.2018–13.10.2018;
7) 14.10.2018–20.10.2018;
8) 21.10.2018–31.10.2018;
9) 01.11.2018–30.11.2018;
10) 01.12.2018–31.12.2018.

3. Учасники акції.
Учасниками акції є особи віком від 18 років, які є держателями платіжних засобів Visa від ПриватБанку з безконтактною технологією.
Учасниками можуть бути лише дієздатні фізичні особи, які діють особисто та у власних інтересах, а також виконали всі дії, установлені цими умовами (надалі – «Учасники»).
До участі в акції не допускаються співробітники Організатора.

4. Для участі в акції необхідно:
4.1. Провести реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону за формою на сторінці акції transport-s-visa.pb.ua.
4.2. Розрахуватись безконтактно платіжним засобом Visa від ПриватБанку в будь-яких видах міського транспорту (м. Житомир), обладнаного терміналами безготівкових розрахунків, у період акції.

Розрахуватись безконтактно можна за допомогою таких видів платіжних засобів (надалі всі разом – «Картка(-и) з безконтактною технологією Visa»):
- платіжна картка Visa payWave;
- смартфон, на якому встановлено спеціальний платіжний додаток з цифровою карткою Visa;
- будь-який інший платіжний інструмент (засіб) з безконтактною технологією Visa.

5. Винагорода в акції.
Винагородою є повернення грошових коштів у сумі до 50% від вартості поїздки на основний рахунок картки Учасника акції, емітованої Організатором.
5.1. Максимальна сума відшкодування на одного клієнта становить не більше ніж:
- 40 грн за період акції 01.09.2018–08.09.2018;
- 35 грн за період акції 09.09.2018–15.09.2018;
- 35 грн за період акції 16.09.2018–22.09.2018;
- 35 грн за період акції 23.09.2018–29.09.2018;
- 35 грн за період акції 30.09.2018–06.10.2018;
- 35 грн за період акції 07.10.2018–13.10.2018;
- 35 грн за період акції 14.10.2018–20.10.2018;
- 55 грн за період акції 21.10.2018–31.10.2018;
- 150 грн за період акції 01.11.2018–30.11.2018;
- 155 грн за період акції 01.12.2018–31.12.2018.

6. Умови виплати винагороди.
6.1. Винагорода зараховується учасникам акції, які виконали умови п. 4 цих правил.
6.2. В акції бере участь унікальний клієнт і його безконтактні оплати проїзду Карткою(-ами) з безконтактною технологією Visa, емітованою(-ими) Організатором акції.
6.3. Винагорода повертається на рахунок картки, з якої проведено оплату проїзду, а саме:
- до 18.09.2018 включно за період акції 01.09.2018–08.09.2018;
- до 25.09.2018 включно за період акції 09.09.2018–15.09.2018;
- до 02.10.2018 включно за період акції 16.09.2018–22.09.2018;
- до 09.10.2018 включно за період акції 23.09.2018–29.09.2018;
- до 16.10.2018 включно за період акції 30.09.2018–06.10.2018;
- до 23.10.2018 включно за період акції 07.10.2018–13.10.2018;
- до 30.10.2018 включно за період акції 14.10.2018–20.10.2018;
- до 06.11.2018 включно за період акції 21.10.2018–31.10.2018;
- до 20.12.2018 включно за період акції 01.11.2018–30.11.2018;
- до 21.01.2019 включно за період акції 01.12.2018–31.12.2018.
6.4. У разі оплати валютною карткою кошти повертаються на будь-яку іншу картку в гривні Учасника акції.
6.5. У разі відсутності активної гривневої картки в учасника акції йому необхідно звернутися до будь-якого зручного відділення ПриватБанку для її оформлення та звернутися на цілодобову лінію підтримки 3700 для подачі заявки на компенсацію проїзду.
6.6. Неухильне дотримання всіх умов цих правил є необхідною умовою отримання Учасником винагороди.
6.7. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати винагороду.
6.8. Щоб отримати винагороду, Учасник має бути повністю ідентифікованим у базі Організатора.

7. Інші умови акції.
7.1. Участь в акції безкоштовна.
7.2. Акція не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику, азартною грою.
7.3. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням акції, є остаточним і поширюється на всіх Учасників акції.
7.4. Організатор залишає за собою право змінювати ці правила. Усі зміни буде розміщено на цій сторінці. Організатор не несе відповідальності за неознайомлення учасників із такими змінами.
7.5. Добровільно надаючи персональні дані про себе, учасники акції підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, опрацювання й поширення даних Організатором та уповноваженими ним особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних від несанкціонованого поширення.
7.6. Своєю участю в акції всі учасники акції повністю погоджуються з цими правилами й зобов’язуються їх виконувати.
7.7. Партнер/Організатор не несуть відповідальності за:
- неотримання Учасником акції, який здобув право на отримання винагороди акції, винагороди акції з вини такого Учасника акції;
- за відмову Учасника акції, який здобув право на отримання винагороди акції, від одержання винагороди акції;
- інші обставини, що не залежать від Організатора/Партнера.
Партнер/Організатор не виплачують Учасникам акції, які здобули право на отримання винагороди акції, жодних компенсацій.
7.8. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих правил чи будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором акції. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

8. Форс-мажор.
Організатор звільняється від обов’язку дотримуватися цих правил у разі настання обставин непереборної сили: воєнні дії, стихійні лиха, техногенні катастрофи, революції, страйки, заборонні заходи держави тощо.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «Оплачивайте проезд бесконтактно с Visa – возвращайте до 50% стоимости!» в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.