Зимняя сказка в Лапландии с Visa Signature

с 1 августа 2019 по 30 ноября 2019

Акция завершена! Поздравляем победителя - Денис Лашманов, г. Львов

Акция завершена! Поздравляем победителя - Денис Лашманов, г. Львов

Кто может принимать участие в акции?
Все владельцы премиальной карты Visa Signature от ПриватБанка.

Какие условия нужно выполнить?
Открыть премиальную карту Visa Signature и совершить минимум 30 трат в ТСП/Интернете на сумму от 1 000 грн каждая за весь период акции.

Какой период проведения акции?
Акция проводится с 1 августа по 30 ноября 2019 года.

Какие вознаграждения получат победители?
Главный приз: поездка на двоих в Лапландию от ONE LIFE в период с 28 декабря 2019 года по 4 января 2020 года.
Дополнительные призы: 5 туристических рюкзаков.

 Часто задаваемые вопросы

 
 
 
 

«Зимова казка в Лапландії з Visa Signature»

1. Терміни та загальні положення.
1.1. Цими офіційними правилами (далі – Правила) рекламної акції «Зимова казка в Лапландії з Visa Signature» (далі – Акція), організатором якої є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Організатор), визначаються порядок та умови її проведення. Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції:
Акція діє на території України та за її межами, тобто на території всіх країн світу, де приймаються картки Visa Signature. До участі в Акції допускаються всі транзакції від 1 000 грн, здійснені Учасниками з фізичною присутністю картки в POS-терміналах, що є законно діючими відповідно до законодавства країни їх розташування, з оплати не заборонених законодавством країни розташування POS-термінала та законодавством України товарів, робіт чи послуг, а також операції з оплати товарів та послуг на інтернет-сайтах.
1.3. Період проведення Акції: з 00:00 1 серпня 2019 року до 23:59 30 листопада 2019 року (включно) за київським часом.
1.4. Організатор Акції або Виконавець Акції – АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Організатор/Виконавець). Юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна, ЄДРПОУ: 14360570.
1.5. Партнер Акції – «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» (далі – Партнер) Місцезнаходження: США, 900 бульвар Метро Центер, Фостер Сіті, CA 94404 – 2775.
1.6. Заохочення – 1 (одна) поїздка на 2 (двох) осіб до Лапландії від ONE LIFE в період з 28 грудня 2019 року до 4 січня 2020 року.
Та 5 (п’ять) туристичних рюкзаків, детальніше – в розділі 4 цих Правил.
1.7. Учасники Акції: фізичні особи – повнолітні громадяни України, які є держателями карток Visa Signature, що емітовані АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та активовані до початку та/або в період проведення Акції (далі – Картка); повністю згодні з умовами Акції та надали згоду на опрацювання своїх персональних даних у порядку, зазначеному в цих Правилах (далі – Учасник/Учасники).
Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або співробітники Організатора, члени їхніх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або приватних підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їхніх сімей.
Учасниками Акції не визнаються держателі інших карток, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК», крім Visa Signature.
1.8. Переможець – це Учасник, який здобув право на отримання Заохочення за результатами розіграшів згідно з п. 4.9 цих Правил та який виконав умови пп. 3.1 та 4.13 цих Правил з метою отримання Заохочення.
1.9. Офіційна сторінка Акції – ці Правила буде розміщено для публічного доступу за такою адресою: https://promos.privatbank.ua/ua/laplandia (далі – Офіційна сторінка).
1.10. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової версії Правил на Офіційній сторінці.

2. Учасники Акції.
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.
2.1.2. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам.
2.1.3. Не чинити дій, які ставлять під сумнів правомірність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.
2.1.4. Зазначати повні, коректні та достовірні відомості, визначені в цих Правилах.
2.2. У разі отримання Учасником права на Заохочення, такий Учасник має надати Виконавцю дані для ідентифікації своєї особи та скановані копії (електронні зображення) документів у порядку, передбаченому п. 4.13 цих Правил.
2.3. Надання Учасником неправильних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т. ч. вигаданих, звільняє Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав неправильні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.
2.4. Виконавець не зобов’язаний перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників.
2.5. Учасник, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставлення відповідної позначки в реєстраційній формі. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочень. У разі порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції.
3.1. Щоб узяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити такі дії:
3.1.1. Для участі у визначенні Переможців Заохочення Учасник має протягом періоду проведення Акції з використанням Картки здійснити в платіжних терміналах, встановлених у точках продажу, не менше 30 (тридцяти) операцій з успішної оплати будь-яких товарів, робіт чи послуг на території України або за її межами та/або здійснити не менше 30 (тридцяти) операцій з оплати товарів чи послуг на інтернет-сайтах на загальну суму не менше 1 000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок) кожна. Чим більше транзакцій – тим більше шансів на отримання Заохочення.
Не відповідають умовам Акції:
- операції, які було здійснено до 00:00 1 серпня 2019 року та після до 23:59 30 листопада 2019 року за київським часом;
- здійснення менше ніж 30 (тридцяти) операцій за весь період проведення Акції, навіть якщо загальна сума таких операцій перевищує 1 000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок);
- операції з отримання готівки через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові заклади;
- будь-які операції з переказу коштів (у т. ч. перекази з рахунку картки Visa від ПриватБанку на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено у філіях банку; податкові платежі тощо);
- операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків;
- операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у т. ч. через Інтернет;
- будь-які операції з оплати будь-яких товарів, робіт чи послуг, після яких відбулося повне чи часткове повернення плати за такі товари, роботи чи послуги.
3.1.2. Зайти на Офіційну сторінку та заповнити реєстраційну форму Учасника, а саме зазначити такі дані:
- контактний номер телефону, зареєстрований в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (для участі у Акції Учасник має мати актуальний контактний номер телефону, що зареєстрований в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»);
- погодитись із Правилами Акції шляхом проставлення відповідної позначки в реєстраційній формі;
- надати згоду на опрацювання персональних даних.

4. Заохочення Акції та порядок його отримання.
4.1. Заохоченням Акції є:
1 (одна) поїздка на 2 (двох) осіб до Лапландії від ONE LIFE в період з 28 грудня 2019 року до 4 січня 2020 року.
Поїздка включає: екскурсійний тур до Лапландії на визначені дати, що включає проживання, трансфер з/до аеропорту, супровід російсько-англомовного тімлідера на всьому маршруті, екскурсії, що за замовчуванням входять у програму від ONE LIFE; авіапереліт; фіксовану суму витрат на харчування в розмірі 12 500, 00 грн на одну особу, що будуть перераховані на картку, яка перемогла в промо.
Деталі поїздки визначаються Виконавцем Акції та погоджуються з Переможцем і можуть бути змінені.
Виконавець не здійснює оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, довідок, віз для виїзду за кордон та будь-яких інших документів, пов’язаних з виїздом за кордон і використанням Заохочення Учасником, який здобув право на отримання Заохочення та/або супроводжуючої його особи. Виконавець не несе відповідальності за неможливість виїзду такого Учасника та/або супроводжуючої його особи за кордон з будь-яких причин, що не залежать від Виконавця, у тому числі: неможливість оформлення віз з причин/підстав, що висуваються візовим центром/консульством/посольством країни здійснення подорожі; відмова Учаснику та/або супроводжуючій його особі у видачі візи консульством/посольством; скасування та/або затримку рейсів та ін.
Отримувач Заохочення Акції за бажанням має право додатково за власний кошт оплатити всі власні витрати, не пов’язані з послугами, що включені до Заохочення, як це зазначено в п. 4.1 вище.
5 (п’ять) туристичних рюкзаків XD Design Bobby anti-theft backpack 15.6/Grey
4.2. Виконавець залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг для придбання Заохочень або будь-яких їх елементів.
4.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.
4.4. Виконавець/Партнер не несуть жодної відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Учасниками після їх одержання, зокрема за неможливість Учасниками скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочення.
4.5. Відповідальність Виконавця обмежується вартістю Заохочень.
4.6. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків із Заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.
4.7. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень та враження від їх використання, що зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці та/або у рекламних матеріалах, які будуть поширюватись про Акцію, може відрізнятись від реальних та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника.
4.8. Право на участь у отриманні Заохочень мають ті Учасники, які виконали умови Правил відповідно до розділу 3 цих Правил.
4.9. Визначення Переможця Акції здійснюється 05.12.2019.
4.9.1. Визначення Переможців відбувається серед усіх Учасників, які виконали всі умови Акції відповідно до розділу 3 цих Правил на момент проведення визначення. Всього за Період проведення Акції буде обрано 6 (шість) Переможців.
4.9.2. Під час визначення Переможців Організатор також визначає 3 (трьох) резервних Переможців Заохочення. Якщо Переможець втратить право на отримання Заохочення згідно з умовами цих Правил, Партнером буде обрано наступного за списком Переможця серед резервних Переможців.
4.10. Визначення Переможців проводиться Організатором за допомогою сервісу random.org методом випадкового вибору серед усіх Учасників за відповідний Етап проведення Акції, які виконали всі умови Акції відповідно до розділу 3 цих Правил в дату, зазначену в п. 4.9 цих Правил.
4.11. Порядок Отримання Заохочень:
4.13.1 Для отримання Заохочення Учаснику, якого було визначено Переможцем, необхідно протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати публікації результатів визначення Переможця звернутися до свого персонального банкіра та надати:
- копію паспорта громадянина України, а саме 1, 2 сторінки – обов’язково; 3, 4, 5, 6 сторінок – за вимогою Виконавця, а також сторінки з відмітками про реєстрацію, якщо така є, або дані ID-картки громадянина України;
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
- копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого закінчується не раніше ніж через 6 (шість) місяців після дати завершення подорожі.
Зазначені копії документів повинні бути достовірними, чіткими та розбірливими.
Переможець отримує Заохочення (рюкзак або документи для здійснення подорожі) особисто в найближчому до місця проживання відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Проїзд до відділення банку для підписання Акта приймання-передачі здійснюється Переможцем за власний рахунок. Про адресу найближчого до місця проживання Переможця відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», точну дату та час підписання Акта приймання-передачі Виконавець повідомляє Переможця за номером телефону, наданим Учасником для реєстрації в Акції. Під час підписання Акта приймання-передачі Переможцю Акції необхідно пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу Переможця.
У разі неможливості Учасника, який здобув право на отримання Заохочення, отримати Заохочення особисто, вважається, що такий Учасник відмовився від отримання Заохочення.
4.12. Відмова від надання зазначених вище копій документів; надання їх пізніше зазначеного строку; надання копій документів, що мають ознаки фальсифікації; надання неповних/нерозбірливих копій документів; відмова Переможця від підписання Акта приймання-передачі; відмова пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу Переможця, або оригінал довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (реєстраційного номера облікової картки фізичної особи – платника податків чи документа, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) під час підписання Акта приймання-передачі позбавляє такого Переможця права на отримання Заохочення, та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Заохочення.
4.13. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.14. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

5. Обмеження
5.1. Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за роботу/будь-які помилки операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, внаслідок яких повідомлення Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасники не були повідомлені чи були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Заохочення. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера цієї послуги.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати Заохочення чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Виконавця, зокрема у зв’язку з відсутністю в Переможця необхідних документів тощо.
5.3. Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочення, де Заохочення або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.
5.4. Якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
5.5. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.6. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор): стихійні лиха; пожежа; повінь; військові дії будь-якого характеру; блокади; зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України; оголошення про мобілізацію; введення воєнного чи надзвичайного стану; інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Партнера обставини.

6. Персональні дані
6.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно та самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.
6.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організатору та Партнеру на збирання, зберігання та опрацювання (як ці терміни визначені законодавством) наданих персональних даних, а саме: номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення (далі – Персональні дані) для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень. Опрацювання персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя – НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ. Персональні дані Переможця можуть використовуватися Виконавцем/Партнером з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передачі третім особам). Крім того, кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Організатору та Партнеру пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у т. ч. право публікації в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Партнером (ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закон України «Про захист персональних даних»).
6.3. Переможець на вимогу Організатора/Партнера зобов’язується надати письмову згоду на опрацювання своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються Партнером та Виконавцем винятково з метою проведення Акції та протягом Періоду проведення Акції.
6.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних; зміст зібраних даних; права, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»; осіб, яким його дані передаються.
6.5. Організатор/Партнер не несе жодної відповідальності за захист даних, що розміщені Учасником у соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дії. Так само Виконавець/Партнер не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб у результаті дій Учасника з надання таких персональних даних.

7. Додаткові умови.
7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці.
7.2. Партнер та Організатор, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин: стихійні лиха; пожежа; повінь; військові дії будь-якого характеру; блокади; суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції; інші непідвладні контролю з боку Партнера та Виконавця, а також залучених ними третіх осіб обставини, внаслідок яких Участь в Акції стає неможливою.
7.3. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.4. Терміни, що вжито в цих Правилах, належать виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
7.5. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються відповідно чинного законодавства України.
7.6. Компанія Visa Inc. і будь-які її афілійовані особи не беруть участі в проведенні розіграшів, визначенні Переможців, а також врученні Заохочень і не несуть відповідальності за дотримання Організатором/Партнером законодавства України та цих Правил, а також не відповідають на претензії Учасників.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «Зимняя сказка в Лапландии с Visa Signature» в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.