ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

с 20 июля 2018 по 20 августа 2018

Акция завершена!

Акция завершена!

Кто может участвовать в акции?
К участию в акции допускаются дети (6-17 лет) – владельцы Карты Юниора ПриватБанка.

Как стать победителем?
Зарегистрироваться и выполнить последовательно все задания.

Какие подарки в акции?
Призовой фонд акции – 100 000 гривен.
Самые активные получат подарки.

Этим летом в королевстве случатся фантастические приключения!
Ключ к королевству имеют лишь избранные - владельцы Карты Юниора.
Регистрируйтесь, выполняйте все задания и получайте сокровища королевства - до 100 000 гривен.

Ожидайте первое задание в виде SMS после начала акции.

Акция завершена! К финишу пришли 716 человек.

Вот список победителей: clc.to/isxiTw

И, поскольку это были приключения в королевстве, мы прислушались к пожеланию участников и увеличили призовой фонд.

Только представьте! Призовой фонд: 250000 гривен. Вот это новость. Просто фантастическая, ведь и приключения у нас были ФАНТАСТИЧЕСКИЕ.

Карта Юниора

Карта Юниора – это первая банковская карта для школьников от 6 до 17 лет.

С Картой Юниора ребенок может:

- учиться в БизнесШколе, где преподают топ-менеджеры ПриватБанка;
- отправиться на экскурсию в отделение банка;
- побывать в квест-комнате «Затерянные в банке».

Преимущества Карты Юниора для родителей:

- Контроль трат ребенка в своем Приват24;
- Быстрое пополнение карты, если у ребенка закончились деньги;
- Блокировки карты в случае ее утери;
- Оформляется бесплатно.

Для оформления карты необходимы:

1) свидетельство о рождении (допускается свидетельство, выданное не в Украине);
2) справка ИНН (обязательно для детей с 14 лет);
3) электронный паспорт (ID-карта) (с 14 лет) или общегражданский паспорт (с 16 лет);
4) наличие у родителей карты «Универсальная».

Оформить Карту Юниора можно без ребенка в ближайшем отделении ПриватБанка.

 Частые вопросы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умови акції «Фантастичні пригоди» (далі - Умови)
Загальні положення

Загальні положення
1.1. Акція - маркетингова акція під назвою «Фантастичні пригоди», організатором якої є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Організатор).
1.2. Акція проводиться в порядку, визначеному цими умовами.
1.3. Учасник - громадяни України, які провели реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону за формою на сторінці акції https://promos.privatbank.ua/, які є власником
Карти.
1.4. Карта - Картка Юніора, емітована «Організатором»
1.5. Завдання - визначена операція по Карті, яку Учаснику необхідно виконати в рамках даної Акції.
1.6. Територія проведення Акції:.
Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).
1.7.«Період проведення Акції»: з 20.07.2018 10:00:00 до 20.08.2018 23:59:59 (включно) .
1.8. Переможець - Учасник, який виконав всі Завдання по Акції в порядку, встановленому цими Умовами.
1.9. Термін видачі головного Подарунку: з 01.09.2018г. по 15.10.2018г. за умови надання Переможцем необхідного пакету документів

2. Подарунковий фонд акції
2.1. Подарунковий фонд Акції складається з головного Подарунку - 250 000 гривень. Головний Подарунок отримає Учасник, який виконав всі Завдання. У разі якщо таких Учасників визначиться кілька, головний Подарок буде розділений в рівних частках між усіма Переможцями шляхом надання кожному Переможцю Подарку в порядку, встановленому цими Умовами.
2.2. Подарунковий фонд Акції утворюється за рахунок коштів Банку, формується окремо і використовується виключно з метою винагороди Учасників та Переможців.
2.3. Сума Подарунку встановлена без урахування утримання податку. Оподаткування виплати Подарку відбувається у відповідності до чинного законодавства України.

3. Порядок участі в акції, порядок визначення переможців і строки вручення Подарунків
3.1. Умови участі в Акції:

a. Провести реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону за формою на сторінці акціїhttps://promos.privatbank.ua/
Учасники отримують від Організатора Завдання на свій мобільний номер телефону, який зазначений у систему Організатора як головний у вигляді СМС-повідомлення, та інші канали, які являються частиною Завдань (чек термінала самообслуговування, банкомату, POS-терміналу, які є власністю Організатора).Завдання кожного Учасника можуть направлятися в будь-якій послідовності на розсуд Банку;
Учасникам надається 6 завдань зі строком виконання до кінця акції. Перше завдання приходить в СМС-повідомленні 20.07.2018 року. Кожне нове завдання приходить протягом півгодини після виконання попереднього.

3.2. Кожен з Учасників може стати Переможцем і отримати головний Подарок згідно п. 2.1. справжніх Умов.
3.3. Учасник Акції не вносить окремої плати за участь в Акції.
3.4. Переможець (-і) інформується (-ются) про перемогу в Акції протягом 1 (однієї) календарного тижня з дати закінчення терміну дії Акції. Інформування здійснюється шляхом направлення Переможцю (-ям) смс-повідомлення і / або дзвінка співробітника Банку на контактний (-е) номер (-и) мобільного (-их) телефону (-ів) Переможця (-ів).
3.5.Банк надає Переможцю (-ям) головний Подарок в Термін вручення Подарунків, вказаний в п. 1.9. справжніх Умов. Головний Подарок надається Банком шляхом перерахування грошових коштів на Карту (-и), з використанням якої Переможець (-і) виконував (-і) Завдання.
3.6. Банк при видачі головного Подарунку Переможцю (-ям) виступає податковим агентом і виконує обов'язок по правильному і своєчасному обчислення, утримання податку на доходи фізичної особи, та перерахування податку до бюджетної системи України.
3.7. Банк залишає за собою право вносити зміни в умови Акції в будь-який час без попереднього повідомлення. Банк залишає за собою право самостійно визначати вибірку клієнтів для участі в Акції.
3.8. З метою забезпечення можливості своєчасного ознайомлення кожного Учасника Акції з Умовами і змінами, що вносяться до цих Умов, актуальний текст Умов Акції публікується на інтернет-сайті Акції.
3.9 Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.
3.10. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Подарунку.
3.11. Невиконання будь-яких умов, передбаченихцими Правилами, позбавляєвідповідногоУчасникаможливостіотриматиПодарунок.

4. Обмеження.
4.1. Отримання Подарунку допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Подарунку та надав Організатору індивідуальний податковий номер у строк до 30.09.2018

4.2. У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Подарок Акції особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
4.3. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
4.4. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
4.5. Учасник Акції не має права розповсюджувати жодне з завдань цієї Акції. За це учасника може бути вилучено з участі у Акції

5. Персональні дані
5.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участь в Акції та отримання Заохочення.
5.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організатору на збирання, зберігання та обробку даних персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного номера платника податку, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення (надалі — «Персональні Дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручення Переможцю та на передачу таких даних Партнеру.
Кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Організатору пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватимуть Організатором. Надання Такої Згоди Розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
5.3. Переможець на вимогу Організатора зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Переможець Погоджується з тим, що надані ним Персональні дані Використовуються Винятково з метою проведення Акції та протягом Періоду проведення Акції.
5.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.

6. Додаткові умови:
6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua/ .
6.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
6.3. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
6.4. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного законодавства України.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ » в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.