Хьюстон, у нас подарки

с 30 сентября 2019 по 20 октября 2019

Акция завершена!

Акция завершена!

Кто участвует в акции?

Любой клиент ПриватБанка (с наличием ИНН), у которого есть смартфон с поддержкой Apple Pay.

Как стать участником акции?

Зарегистрироваться и оплачивать покупки картой Mastercard через Apple Pay.
В розыгрыше принимают участие транзакции от 50 грн.

Какие подарки?

Apple AirPods – 6 шт.

Пусть звезды вам улыбнутся.

Дарим н-у-у про-о-о-сто космические подарки.

Оплачивайте свои покупки смартфоном с Apple Pay картой Mastercard от ПриватБанка и выигрывайте AirPods.

 Частые вопросы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ой, еще кое-что!

Теперь ваши карты в Apple Pay могут выглядеть по-другому.

В Privat24 мы создали каталог обложен для карт в Apple Pay.

Каталог большой. И бесплатный!

Приложение Privat24: меню карт -> «Дизайн карты».

Офіційні Правила проведення Акції
«Хьюстон, у нас подарунки»

1. Терміни та загальні положення Правил:
1.1. Цими Офіційними правилами (надалі — «Правила») рекламної акції «Хьюстон, у нас подарунки» (надалі – «Акція») визначаються порядок та умови її проведення. Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції: Акція діє на території України (за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).
1.3. «Період проведення Акції»: акція проводиться в період з 00:00 години 30 вересня 2019 року до 23:59 години 20 жовтня 2019 року (включно) за Київським часом, та розподілена на декілька етапів (надалі – «Етап/Етапи Акції»):
Етап №1 30.09.2019 – 06.10.2019 (включно)
Етап №2 07.10.2019 – 13.10.2019 (включно)
Етап №3 14.10.2019 – 20.10.2019 (включно)
1.4. Заохочення - 6 навушників Apple AirPods, детальніше в розділі 4 цих Правил.
1.5. «Учасник Акції» фізичні особи – громадяни України, які мають Індивідуальний Податковий Номер, та які є держателями картки Mastercard емітованої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та активованої до початку та/або в період проведення Акції (надалі – «Картка»), та які володіють смартфоном (будь-якої моделі) з операційною системою «IOS» з можливістю безконтактної оплати (наявність модуля NFC), мають встановлений та налаштований мобільний додаток «Apple Pay», та які повністю згодні з умовами Акції та надали згоду на обробку своїх персональних даних у порядку, вказаному у цих Правилах (надалі - «Учасник» або «Учасники»).
Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства. Співробітники Організатора/Виконавця мають право приймати участь в Акції, в загальному порядку, передбаченому цими правилами.
Учасниками Акції не визнаються держателі карток, не емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Учасниками Акції не визнаються держателі карток відмінних від Mastercard.
1.9. «Переможець» - це Учасник, що отримав право на отримання Заохочення за результатами розіграшів згідно з п. 4.8 цих Правил, і який виконав умови п.п. 3.1., та. 4.12 цих Правил з метою отримання Заохочення.
1.10. «Офіційна сторінка Акції» - вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за такою Інтернет – адресою http://promos.pb.ua (надалі – «Офіційна сторінка»).
1.11. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції.

2. Учасники Акції.
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
2.2. В разі отримання Учасником права на отримання Заохочення, такий Учасник має надати Виконавцю заяву-згоду на отримання подарунка, та, за необхідністю, дані для ідентифікації своєї особи (скановані копії/електронні зображення документів в порядку передбаченому п. 4.12 цих Правил).
2.3. Надання Учасником невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.
2.4. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставляння відповідної відмітки у реєстраційній формі як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:
3.1.1. Зайти на сторінку https://promos.privatbank.ua/ua та заповнити реєстраційну форму Учасника, а саме зазначити такі дані:
- контактний номер телефону, зареєстрований в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Для участі у Акції Учасник має мати актуальний контактний номер телефону, що зареєстрований в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»);
- погодитись з Правилами Акції шляхом проставляння відповідної відмітки у реєстраційній формі
- надати згоду на обробку Персональних даних.
3.1.2. Протягом будь-якого, або кожного етапу, в період проведення Акції, за допомогою мобільного додатку «Apple Pay» та використанням функції безконтактної оплати (модуля NFC) карткою Mastercard від ПриватБанку, здійснити щонайменше 1 (одну) операцію з оплати будь-яких товарів та/або послуг, на суму не менше 50,00 гривень (п’ятдесят гривень 00 копійок). Загальна Кількість операцій здійснена одним Учасником в період проведення Акції не обмежена. Кожна операція, що відповідає вимогам вказаним вище, підвищує шанс Учасника на отримання Заохочення.
Не відповідають умовам Акції:
- операції, які було здійснено до чи після дати проведення акції;
- операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові заклади;
- будь-які операції з переказу коштів (включаючи, але не обмежуючись з рахунку картки Mastercard від «ПРИВАТБАНК» на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено в філіалах банку, перекази для оплати податкових платежів та інше);
- операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків;
- операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет;
- будь-які операції з оплати будь-яких товарів, робіт чи послуг, після яких відбулося повне чи часткове повернення оплати за такі товари, роботи чи послуги;

4. Заохочення Акції та порядок його отримання.
4.1. Заохоченнями Акції є: навушники Apple AirPods - всього 6 одиниці на весь період проведення Акції.
Кількість Заохочень Акції обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі дострокового вичерпання Заохочень Акції.
4.2. Виконавець залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг, для придбання Заохочень або будь-яких їх елементів.
4.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.
4.4. Організатор/Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочення.
4.5. Відповідальність Організатора/Виконавця обмежується вартістю Заохочень.
4.6. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.
4.7. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень та враження від їх використання, що зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці та/або у рекламних матеріалах, які будуть поширюватись про Акцію, може відрізнятись від реальних та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника.
4.8. Визначення Переможця, який отримає право одержати Заохочень, здійснюється Організатором Акції згідно наступного графіку:
1-й етап: розіграш відбудеться 09.10.2019 між клієнтами, які виконали всі умови з 30.09.2019 до 06.10.2019.
2-й етап: розіграш відбудеться 16.10.2019 між клієнтами, які виконали всі умови з 07.10.2019 до 13.10.2019.
3-й етап: розіграш відбудеться 23.10.2019 між клієнтами, які виконали всі умови з 14.10.2019 до 20.10.2019.

4.9.1. Визначення Переможців відбувається серед всіх Учасників, які виконали всі умови Акції відповідно до п. 3 цих Правил на момент проведення визначення. Всього за Період проведення Акції буде обрано 6 (шість) Переможців.
4.9.2. Під час визначення переможців кожного Етапу Організатор разом з Переможцями Акції також визначає 3(трьох) резервних Переможців Заохочень. У випадку якщо Переможець втратить право на отримання Заохочення згідно з умовами цих Правил, Організатором буде обрано наступного за списком Переможця серед резервних переможців.

4.10. Визначення Переможців проводиться Організатором за допомогою сервісу random.org методом випадкового вибору серед усіх Учасників за відповідний Етап проведення Акції, які виконали всі умови Акції відповідно до п. 3 цих Правил в дату вказану в п. 4.8 цих Правил.
4.11. Оголошення результатів визначення Переможців, розміщуються Організатором на Офіційній сторінці Акції. Додатково Переможець буде повідомлений дзвінком номер телефону вказаний таким Учасником під час реєстрації у Акції. Повідомлення переможців здійснюється в день визначення Переможців з 09 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилини (включно) за Київським часом.
Увага
Якщо Переможець в означений період не відповідає на дзвінок представника Організатора, або телефон Переможця відключений/знаходиться поза межами зв’язку, такий Переможець втрачає право на отримання Заохочення. В такому випадку Організатором буде обрано нового Переможця в порядку передбаченому п. 4.9.1. та 4.9.2. цих Правил.

4.12. Порядок Отримання Заохочень:
4.12.1 Для отримання Заохочень Учасникам, яких було визначено Переможцями, необхідно надати заяву-згоду на отримання подарунку. За необхідності потрібно надати також копію паспорта громадянина України та ідентифікаційний номер.
Заохочення може бути отримане Переможцем особисто за місцезнаходженням Виконавця або в іншому, погодженому з Виконавцем місці, чи надіслане кур’єрською доставкою за адресою, вказаною Переможцем, за умови пред’явлення оригіналу документа, що посвідчує особу Переможця, та підписання Акта приймання-передачі Заохочення. У разі відмови підписати Акт приймання-передачі Заохочення, вважається, що Переможець відмовився від отримання Заохочення.
У випадку відправлення Заохочення кур’єрськими службами, таке Заохочення може бути надіслано виключно за адресами розташованими на території України. Заохочення не може бути надіслано за адресами на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р., № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» від 13.04.2014 р., та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., № 254-VIII). Також Заохочення не може бути надіслано за адресами на території України, де внаслідок ведення бойових дій або антитерористичних операцій не надаються кур’єрські послуги організації, з якою співпрацює Організатор в рамках даної Акції, або відсутнє відповідне відділення. В такому випадку Переможцю необхідно буде вказати іншу, можливу для доставки, адресу, або забрати Заохочення у погоджені строки за місцем розташування Організатора.

4.14. Відмова від надання зазначених вище документів/копій документів, надання їх пізніше вказаного строку (протягом 2-х діб з моменту оголошення переможця), надання копій документів, що мають ознаки фальсифікації, надання неповних / нерозбірливих копій документів, відмова Переможця від підписання Акту приймання-передачі, відмова пред’явити оригінал документу що посвідчує особу Переможця при підписанні Акту приймання-передачі, позбавляє такого Переможця права на отримання Заохочення/ та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Заохочення.
4.15. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.16. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

5. Обмеження
5.1. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за роботу/будь-які помилки операторів зв’язку, Інтернет провайдерів, внаслідок яких повідомлення Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасники не були повідомлені чи були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Заохочення. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати Заохочення чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Виконавця, зокрема у зв’язку з відсутністю в Переможця необхідних документів, тощо.
5.3. Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочення, де Заохочення або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.
5.4. У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
5.5. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.6. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця обставини.

6. Персональні дані
6.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.
6.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Виконавцю та Організатору на збирання, зберігання та обробку (як ці терміни визначені законодавством) наданих персональних даних, а саме: номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення (надалі — «Персональні дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцю та на передачу таких даних Органіатору. (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя — НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ). Персональні дані Переможця можуть використовуватися Організатором/Виконавцем з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам). Крім того, кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Виконавцю та Оргіназітору пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
6.3. Переможець на вимогу Організатора/Виконавця зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються Організатором та Виконавцем винятково з метою проведення Акції та протягом Періоду проведення Акції.
6.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.
6.5. Організатор/Виконавець не несуть жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних окрім Персональних даних, що передаються згідно умов Акції, розміщених Учасником в соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дій. Так само Організатор/Виконавець не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з надання таких персональних даних.

7. Додаткові умови:
7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці.
7.2. Організатор та Виконавець, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора та Виконавця, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Акції стає неможливою.
7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Виконавець Акції залишає за собою. Таке рішення Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
7.5. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного законодавства України.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «Хьюстон, у нас подарки» в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.