Пасхальный кешбэк з Mastercard!

с 26 апреля 2019 по 1 мая 2019

Акция завершена!

Акция завершена!

Кто может участвовать в акции?
Клиенты ПриватБанка – держатели платежных средств Mastercard® от ПриватБанка, которым исполнилось 18 лет.

Как принять участие в акции?
С 26 апреля по 1 мая 2019 года зарегистрируйтесь в акции и оплачивайте покупки в продуктовых магазинах картой Mastercard от ПриватБанка.

Какие подарки ждут участников акции?
Гарантированный кешбэк до 5%* с каждой оплаты продуктов картой Mastercard от ПриватБанка.

 Частые вопросы

 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційні правила акції

«Великодній кешбек» (далі – Акція) для клієнтів – держателів карток Masterсard®.

Організатором Акції є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (далі – Організатор/Банк).

1. Основні положення Акції.

1.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи – повнолітні громадяни України, власники карток Masterсard®, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Картка/Картки), які здійснюють оплату товарів та/або послуг у торговельно-сервісних підприємствах на території України з такими МСС: 5947, 5297, 5298, 5300, 5411, 5412, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5715, 5921, 5399 (далі – Продуктові МСС) картками Mastercard® (далі – Учасники Акції).

Банк не несе відповідальності за некоректну інформацію про тип операції, що надається торгово-сервісною організацією та її банком-еквайрером.

Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або співробітники Організатора, члени їхніх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або приватних підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їхніх сімей.

1.2. Акція триває з 26 квітня до 1 травня включно (далі – Період Акції/Тривалість Акції).

1.3. Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме: АР Крим та м. Севастополь (ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014), а також низка населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (Указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» від 13.04.2014 та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015).

2. Умови участі в Акції.

2.1. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду Акції згідно з п. 1.3 Правил:

2.1.1. Мати відкриту Картку Mastercard® ПриватБанку.

2.1.2. Заповнити реєстраційну форму Учасника Акції за посиланням https://promos.privatbank.ua/ua/dni-vyhidnykh-pokupok-z-mastercard (згідно з п. 1.2 правил) здійснити транзакцію(-ії) карткою Mastercard® на будь-яку суму за товари та/або послуги в торговельно-сервісних підприємствах на території України, враховуючи умови п. 1.3 правил (далі – Транзакція).

2.2. В Акції не беруть участі Транзакції, що було здійснено до 00:00 26.04.2019 або після 23:59 01.05.2019 за київським часом.

2.3. Не відповідають умовам Акції та не є Транзакціями:

2.3.1. Перерахування коштів з рахунків карток на інші картки;

2.3.2. Оплата комунальних та інших послуг у Приват24;

2.3.3. Транзакції, здійснені будь-яким іншим способом, окрім Транзакцій, здійснених карткою Mastercard®.

2.3.4. Оплата товарів та/або послуг у торговельно-сервісних підприємствах на території України з будь-якими іншими МСС, окрім таких: 5947, 5297, 5298, 5300, 5411, 5412, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5715, 5921, 5399.

 

3. Подарунковий Фонд Акції.

 

3.1. Подарунок Акції – повернення грошових коштів Учаснику Акції у сумі 2% або  5% від суми Транзакції, а саме:

2% (два відсотки) у разі здійснення Транзакції, враховуючи умови п. 1.3 правил,  за допомогою платіжної картки Mastercard®;

5% (п’ять відсотків) у разі здійснення Транзакції, враховуючи умови п. 1.3 правил, за допомогою таких платіжних засобів:

- платіжна картка Mastercard® з безконтактною технологією;

- смартфон, на якому встановлено спеціальний платіжний додаток з цифровою карткою Mastercard®;

- будь-який інший платіжний інструмент (засіб) з безконтактною технологією Mastercard®.

3.2. Максимальна сума Подарунка Акції, що може бути нараховано протягом одного календарного дня, – 100 грн (сто гривень). 

3.3. Максимальна сума Подарунка Акції, що може бути нараховано протягом усього Періоду Акції, – 500 грн (п'ятсот гривень).

3.4. Відповідальність Організатора Акції обмежується вартістю та кількістю Подарунків Акції, передбачених цими Правилами.

3.5. Організатор Акції не несе відповідальності: за подальше використання Подарунків Акції Учасниками Акції, які мають право на отримання Подарунків Акції, згідно з умовами п. 4 правил, після їх одержання; за неможливість Учасниками Акції скористатися наданими Подарунками Акції з будь-яких причин; за можливі наслідки використання такого Подарунка Акції.

3.6. Одержання (виплату) Подарунків Акції Учасникам Акції, які мають право на отримання Подарунків Акції, забезпечує Організатор. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання Подарунків Акції забезпечується Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України.

3.7. Отримавши Подарунок, Учасник дає згоду та розуміє, що отриманий Подарунок є доходом, який може враховуватись під час призначення житлової субсидії.

3.8. Організатор не несе відповідальності за негативні наслідки, до яких призвело отримання Подарунка Учасником Акції, не виключаючи тих, що пов’язані із призначенням, виплатою соціальної допомоги, субсидії тощо.

4. Порядок визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Подарунків Акції.

4.1. З метою визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Подарунків Акції, та грошової суми Подарунка для кожного Учасника Акції Організатор аналізує Транзакції, проведені за допомогою картки Mastercard® протягом Акції.

4.2. Якщо Учасник Акції не буде відповідати умовам, зазначеним в п. 2.1 та/або 2.2 цих правил, він позбавляється права на отримання Подарунків Акції.

4.3. Організатор самостійно забезпечує проведення процедури визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Подарунків Акції.

4.4. Результати визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Подарунків Акції, є остаточними й оскарженню не підлягають.

4.5. Організатор гарантує, що процедура визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Подарунків Акції, відповідає цим правилам.

 

5. Умови та строки отримання Подарунків Акції.

5.1. Отримання Учасниками Акції Подарунків Акції відбувається шляхом перерахування Організатором коштів (п. 3.1 правил) на відкриті в Банку карткові рахунки Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції, не пізніше 17 травня 2019 року.

5.2. Перерахування Організатором коштів відбувається на рахунок будь-якої активної гривневої Картки Учасника Акції від АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

5.3. У разі відсутності активної гривневої картки в Учасника Акції йому необхідно звернутися до будь-якого зручного відділення для її оформлення та зателефонувати на цілодобову лінію підтримки 3700 для подання заявки на отримання Подарунка Акції.

5.4. Неухильне дотримання всіх умов цих правил є необхідною умовою отримання Учасником Подарунка Акції.

5.5. Повна ідентифікація Учасника Акції в базі Організатора є необхідною умовою для отримання Подарунка Акції.

5.6. Учасники Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції, не можуть передавати своє право отримати Подарунок Акції третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам. 

5.7. Організатор Акції має право:

- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала або неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих правилах;

- відмовити у видачі Подарунка Акції Учаснику Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання таких Подарунків Акції згідно з цими правилами.

5.8. Якщо будь-який Учасник Акції, який здобув право на отримання Подарунка Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції, не має можливості отримати Подарунок Акції (у т. ч. якщо Учасник Акції закрив свій рахунок у Банку до моменту перерахування коштів), такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових Подарунків, компенсацій або інших виплат від Організатора Акції.

5.9. Організатор Акції звільняється від відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха; пожежа; повінь; воєнні дії будь-якого характеру; блокади; суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції; інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

5.10. Організатор Акції не компенсує будь-яких витрат Учасників Акції, пов’язаних з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.

5.11. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Подарунок Акції.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.

6.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних правил на сайті Банку https://promos.privatbank.ua

6.2. Ці правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення цих правил можливі в разі їх затвердження Організатором Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на сайті Банку https://promos.privatbank.ua/, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих правил.

7. Інші умови.

7.1. Організатор не несе відповідальності за неможливість отримання Подарунка Акції Учасником Акції у зв’язку з будь-якими обставинами, що поза межами контролю Організатора (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу підприємств телекомунікацій України.

7.2. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

7.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів та адреси).

7.4. Ці правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих правил та умов Акції можливі в разі їх затвердження Організатором та їх оприлюднення в тому ж порядку, що визначено для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих правил та умов. Організатор не несе відповідальності в разі, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені з такими змінами.

7.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам Акції повідомляється:

7.5.1. Власником отриманих від Учасників Акції персональних даних є Організатор.

7.5.2. Персональні дані Учасників Акції опрацьовуються Організатором з метою забезпечення їх участі в цій Акції, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунка Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

7.5.3. З метою опрацювання персональних даних, що зазначено у пп. 7.5.2 цих правил, Організатор може опрацьовувати ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу реєстрації.

7.5.4. З персональними даними згідно з метою, визначеною у пп. 7.5.2 цих правил, будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання й поширення (реалізація, передача), знеособлення, знищення.

7.5.5. Персональні дані Учасників Акції будуть опрацьовуватися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого їх буде знищено у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників Акції будуть зберігатися протягом строку, необхідного для виконання мети, зазначеної у пп. 7.5.2 цих правил, після чого їх буде знищено у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

7.5.6. Учасники Акції можуть відкликати згоду на опрацювання своїх персональних даних з метою, визначеною в пп. 7.5.2 цих правил, надіславши Організатору письмовий запит на адресу, зазначену в цих правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Подарунків Акції.

7.5.7. Учасники Акції мають всі права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

7.6. У разі відмови Учасника Акції, що здобув право на отримання Подарунка Акції, від отримання ним Подарунка Акції будь-які претензії такого Учасника Акції з цього приводу не приймаються й не розглядаються Організатором.

7.7. Організатор не несе відповідальності:

- за неотримання Учасником Акції, що здобув право на отримання Подарунка Акції, Подарунка Акції з вини такого Учасника Акції;

- відмову Учасника Акції, що здобув право на отримання Подарунка Акції, від одержання Подарунка Акції, якщо в ньому не виявлено жодних технічних невідповідностей;

- інші обставини, які не залежать від Організатора.

Організатор не виплачує Учасникам Акції, які здобули право на отримання Подарунка Акції, жодних компенсацій.

7.8. Номери телефонів, IP-адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників Акції, у діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у вигідніші умови порівняно з іншими Учасниками), не допускаються до подальшої участі в Акції. У такому разі Організатор залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції ухвалюється самостійно Організатором і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, яких не допущено до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Подарунка Акції), втрачають право на одержання будь-яких Подарунків Акції, не одержаних на момент недопущення до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають права на одержання жодних компенсацій від Організатора.

7.9. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор не зобов’язаний вести переписку з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі щодо умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунка Акції, чи будь-яких інших подібних питань.

8. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду Акції.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «Пасхальный кешбэк з Mastercard!» в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.