Мови

Таксометр рахує – Visa дарує!

з 19 серпня 2019 до 31 жовтня 2019

Акцію завершено!

Акцію завершено!

З 19.08.2019 до 31.10.2019 включно беріть участь в акції та отримуйте гарантований кешбек 100% вартості послуги замовлення таксі в будь-якому з мобільних додатків на ваш вибір – Uber, Uklon або BOLT! Зверніть увагу! Максимальний кешбек на одного учасника акції за весь період акції становить 200 грн.

Як узяти участь в акції?

Щоб узяти участь в акції, послідовно виконайте:

Крок 1.
З 19.08.2019 до 31.10.2019 включно зареєструйтеся в акції та здійсніть не менше однієї оплати за кордоном будь-якою карткою Visa від ПриватБанку.

Крок 2.
До 30.11.2019 включно замовте таксі за допомогою додатка Uber, Uklon або BOLT (на вибір) та оплатіть карткою Visa від ПриватБанку.

Крок 3
Отримайте кешбек до 100% вартості поїздки. Максимальний кешбек на одного учасника акції за весь період акції становить 200 грн.

 Поширені питання

 
 
 
 
 
 

Офіційні правила акції Умови акції «Таксометр рахує – Visa дарує!»
1. Організатор акції. Організатором акції є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001 (надалі – «Організатор/Банк»).
2. Строки та територія проведення акції. Акція триватиме з 19.08.2019 10:00:00 до 31.10.2019 23:59:59 включно (надалі – «Період акції») і буде розділена на два періоди:
1) 19.08.2019 – 30.09.2019;
2) 01.10.2019 – 31.10.2019 на території країн світу, де приймаються картки Visa (окрім Російської Федерації та України).
3. Учасники акції. До участі в акції допускаються дієздатні фізичні особи, які є громадянами України з ІПН, 18–60 років, держателі карток Visa від ПриватБанку (надалі – «Учасники»).
4. Порядок участі в Акції.
4.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Подарунок, Учасник має протягом періоду проведення Акції здійснити в наступному порядку такі дії:
Мати відкриту/відкриті або оформити Картку/Картку Visa від ПриватБанку.
Заповнити реєстраційну форму Учасника Акції за посиланням https://promos.privatbank.ua.
Протягом періоду Акції здійснити оплату в POS-терміналах на території проведення акції, зазначеній у п. 2 правил Карткою Visa від ПриватБанку будь-яким способом (у т. ч. через смартфон, безконтактною карткою тощо) на будь-яку суму (надалі – «Зарубіжна транзакція»).
До 30.11.2019 23:59:59 включно здійснити оплату послуг пошуку та замовлення таксі за допомогою будь-якого з мобільних додатків на вибір Учасника Акції: Uklon/Uber/Bolt на будь-яку суму карткою Visa від ПриватБанку. (надалі – «Акційна транзакція»).
4.2. Організатор не несе відповідальності за роботу та якість наданих послуг, що надають Учаснику Акції компанії Uklon/Uber/Bolt.

5. Подарунковий фонд акції.
5.1. Подарунок акції – є повернення Учаснику акції грошових коштів у сумі 100% (сто процентів) від суми Акційної транзакції (надалі – «Кешбек») за виконання умов, зазначених у п. 4.1 правил.
5.2. Максимальна сума Кешбеку на одного учасника акції за весь Період Акції становить не більше ніж 200 грн (без урахування податків).
5.3. Якщо Учасник Акції протягом Періоду Акції здійснив більше однієї Акційної транзакції, Кешбек буде нараховано за першу Акційну транзакцію, при цьому Акційну Транзакції не має бути скасовано або відмінено.

6. Умови та строки отримання Кешбеку.
6.1. Виплата Кешбеку відбувається шляхом перерахування Організатором грошових коштів на відкриті в Банку карткові рахунки Учасників акції, які здобули право на отримання Кешбеку (п. 4 правил) відбуватиметься за кожним з двох періодів проведення акції:
1.Не пізніше 15 листопада 2019 року включно– за період 19.08.2019 – 30.09.2019;
2. Не пізніше 15 грудня 2019 року включно– за період 01.10.2019 – 31.10.2019.
6.2. Перерахування Організатором коштів відбувається на рахунок будь-якої активної гривневої картки Учасника акції, емітовану АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
6.3. У разі відсутності активної гривневої картки в Учасника акції йому необхідно звернутися до будь-якого зручного відділення для її оформлення та зателефонувати на цілодобову лінію підтримки 3700 для подання заявки на отримання подарунка акції.
6.5. Неухильне дотримання всіх умов цих правил є необхідною умовою отримання Учасником Кешбеку.
6.6. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Кешбек.
6.7. Щоб отримати Кешбек, Учасник має бути повністю ідентифікованим у базі Організатора.
6.8. Учасники акції, які здобули право на отримання Кешбеку, не можуть передавати своє право отримати Кешбек третім особам, передавати таке право в спадщину чи за договором дарування третім особам.
6.9. Організатор акції має право: - відмовити в участі в акції особі, яка не виконала або неналежним чином виконала всі умови участі в акції, зазначені в цих правилах; - відмовити у виплаті Кешбеку Учаснику акції, який не виконав умови, необхідних для отримання Кешбеку згідно з цими правилами.
6.10. Якщо будь-який Учасник акції, який здобув право на отримання Кешбеку акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора акції, не має можливості отримати Кешбек (у т. ч. якщо Учасник акції закрив свій рахунок у Банку до моменту перерахування коштів), такий Учасник акції не має права на отримання жодних додаткових компенсацій або інших виплат від Організатора акції.
6.11. Організатор акції звільняється від відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха; пожежа; повінь; воєнні дії будь-якого характеру; блокади; суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення акції; інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
6.12. Організатор акції не компенсує будь-яких витрат Учасників акції, пов’язаних з отриманням та подальшим використанням подарунків акції.
7. Порядок і спосіб інформування про умови акції.
8. Інші умови.
8.1. Організатор не несе відповідальності за неможливість отримання Кешбеку Учасником акції, який здобув право на отримання Кешбеку, у зв’язку з будь-якими обставинами, що поза межами контролю Організатора (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу підприємств телекомунікацій України.
8.2. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
8.3. Учасники акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів та адреси).
8.4. Ці правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом усього строку проведення акції. Зміни та/або доповнення до цих правил та умов акції можливі в разі їх затвердження Організатором та їх оприлюднення в тому ж порядку, що визначено для інформування про правила та умови акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих правил та умов. Організатор не несе відповідальності в разі, якщо Учасники акції не будуть ознайомлені з такими змінами.
8.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон») Учасникам акції повідомляється: 8.5.1. Власником отриманих від Учасників Акції персональних даних є Організатор.
8.5.2. Персональні дані Учасників акції опрацьовуються Організатором з метою забезпечення їх участі в цій акції; визначення Учасників акції, які здобули право на отримання Кешбеку; маркетингових відносин; рекламних відносин; податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
8.5.3. З метою опрацювання персональних даних, що зазначено в пп. 8.5.2 цих правил, Організатор може опрацьовувати ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу реєстрації.
8.5.4. З персональними даними згідно з метою, визначеною у пп. 8.5.2 цих правил, будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання й поширення (реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
8.5.5. Персональні дані Учасників акції опрацьовуватимуться з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення акції, після чого їх буде знищено у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників акції зберігатимуться протягом строку, необхідного для виконання мети, зазначеної у пп. 8.5.2. Персональні дані Учасників акції опрацьовуються Організатором з метою забезпечення їх участі в цій акції, після чого їх буде знищено у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
8.5.6. Учасники акції можуть відкликати згоду на опрацювання своїх персональних даних з метою, визначеною в пп. 8.5.2 цих правил, надіславши Організатору письмовий запит на адресу, зазначену в цих правилах, але при цьому вони втратять право на участь в акції/отримання Кешбеку.
8.5.7. Учасники акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
8.6. У разі відмови Учасника акції, що здобув право на отримання Кешбеку, від отримання ним Кешбеку будь-які претензії такого Учасника акції з цього приводу не приймаються й не розглядаються Організатором. Організатор не сплачує Учасникам акції, які здобули право на отримання подарунка акції, жодних компенсацій.
8.7. Номери телефонів, IP-адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників акції, у діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника акції у вигідніші умови порівняно з іншими Учасниками), не допускаються до подальшої участі в акції. У такому випадку Організатор залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в акції Учасників акції ухвалюється самостійно Організатором і оскарженню не підлягає. Учасники акції, яких було не допущено до подальшої участі в акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в акції (до чи після отримання ними подарунка акції), втрачають право на одержання будь-яких Кешбеків, не одержаних на момент недопущення Учасника акції до подальшої участі в акції, і при цьому не мають права на одержання жодних компенсацій від Організатора.
8.8. Під час проведення акції чи після її закінчення Організатор не зобов’язаний вести переписку з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі щодо умов проведення, визначення Учасників акції, які здобули право на отримання Кешбеку на умовах акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо акції.
9. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду акції.
9.1. Неухильне дотримання всіх умов цих правил є необхідною умовою отримання Учасником Кешбеку.
9.2. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Кешбек.
9.3. Щоб отримати Кешбек, Учасник має бути повністю ідентифікованим у базі ПриватБанку.
10. Інші умови акції.
10.1. Участь в акції безкоштовна.
10.2. Акція не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику, азартною грою.
10.3. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням акції, є остаточним і поширюється на всіх учасників акції.
10.4. Організатор залишає за собою право змінювати ці правила. Усі зміни буде розміщено на цій сторінці. Організатор не несе відповідальності за неознайомлення учасників із такими змінами.
10.5. Добровільно надаючи персональні дані про себе, учасники акції підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, опрацювання й поширення даних Організатором та уповноваженими ним особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних від несанкціонованого поширення.
10.6. Своєю участю в акції всі учасники акції повністю погоджуються з цими правилами й зобов’язуються їх виконувати.
10.7. Партнер/замовник не несуть відповідальності за:
- неотримання Учасником акції, який здобув право на отримання Кешбеку акції, Кешбеку акції з вини такого Учасника акції; - за відмову Учасника акції, який здобув право на отримання Кешбеку акції, від одержання Кешбеку акції;
- інші обставини, що не залежать від Організатора/замовника. Партнер/замовник не виплачують Учасникам акції, які здобули право на отримання заохочень акції, жодних компенсацій.
10.8. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих правил чи будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором акції. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
11. Форс-мажор. Організатор звільняється від обов’язку дотримуватися цих правил у разі настання обставин непереборної сили: воєнні дії, стихійні лиха, техногенні катастрофи; революції, страйки, заборонні заходи держави тощо.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Таксометр рахує – Visa дарує!» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.