Мови

  • Русский

Онлайн шопінг без кордонів з Visa та ПриватБанком

з 25 березня 2020 до 25 червня 2020

Розігруємо 50 сертифікатів номіналом від 1 000 до 10 000 грн за покупки в Інтернеті

Кількість учасників вже досягла
72 278
осіб
Зареєструйтесь і Ви:

Розігруємо 50 сертифікатів номіналом від 1 000 до 10 000 грн за покупки в Інтернеті

Хто бере участь в акції?

Власники карток Visa «Універсальна» та «Універсальна Gold».

Як стати учасником акції?

  1. Зареєструватися в акції.
  2. Розраховуватися карткою «Універсальна»/«Універсальна Gold» Visa в Інтернеті на закордонних сайтах на суму від 500 грн (в еквіваленті).

Який приз чекає на учасників акції?

Щомісяця розігруємо сертифікати на rozetka.com.ua

  • 10 000 грн – 1 шт.
  • 5 000 грн – 5 шт.
  • 1 000 грн – 10 шт.

Нема картки Visa?

 

Оформіть Digital-картку

  1. Приват24 – «Гаманець» – «Картки» – «Додати картку» – «Digital-картка».
  2. Оберіть тип картки, який плануєте оформити: «Кредитна» чи «Дебетова», платіжну систему Visa та валюту.
  3. Ознайомтесь з умовами і правилами надання послуги.
  4. Нову картку ви побачите у гаманці протягом 10 хв. та зможете додати у Apple Pay чи Google Pay, а також зняти з неї готівку в банкоматі за QR-кодом.

 Вітаємо переможців!

 
 

Офіційні Правила проведення Акції
«Шопінг без кордонів з Visa та ПриватБанком»

1. Терміни та загальні положення Правил:
1.1. Цими Офіційними правилами (надалі — «Правила») рекламної акції «Шопінг без кордонів з Visa та ПриватБанком» (надалі – «Акція») визначаються порядок та умови її проведення. Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції: Акція діє за межами України, тобто на території всіх країн світу, де приймаються картки Visa Універсальна та Visa Універсальна Gold, емітовані АТ КБ «ПРИВАТБАНК». До участі в Акції допускаються всі транзакції (оплати), здійснені Учасниками за допомогою карток “Visa Універсальна ” та/або “ Visa Універсальна Gold”, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з оплати товарів та послуг на інтернет-сайтах, що розташовані поза межами юрисдикції України, та законно діють згідно з законодавством країн їх розташування.
1.3. «Період проведення Акції»: акція проводиться в період з 00:00 години 25 березня 2020 року до 23:59 години 25 червня 2020 року (включно) за Київським часом, та розподілена на декілька етапів (надалі – «Етап/Етапи Акції»):
Етап
Період Акції, який охоплюється
Етап №1
25.03.2020 – 24.04.2020 (включно)
Етап №2
25.04.2020 – 24.05.2020 (включно)
Етап №3
25.05.2020 – 25.06.2020 (включно)
1.4. «Організатор Акції» - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, ЄДРПОУ 14360570.
1.5. «Виконавець Акції»: ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (надалі – «Виконавець») Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, б. 41 код ЄДРПОУ 3853655, тел. 044 451 84 33. Представник: Євген Бортнійчук (visa-promo@havasengage.com.ua).
1.6. «Заохочення» - сертифікати на здійснення покупок у rozetka.com.ua, детальніше в розділі 4 цих Правил.
1.7. «Учасник Акції» фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років та які держателями карток “ Visa Універсальна ” та/або “ Visa Універсальна Gold” емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та активованих до початку та/або в період проведення Акції (надалі – «Картка»), що повністю згодні з умовами Акції та надали згоду на обробку своїх персональних даних у порядку, вказаному у цих Правилах (надалі - «Учасник» або «Учасники»).
Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або співробітники Організатора/Виконавця, члени їх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або приватних підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їх сімей.
Учасниками Акції не визнаються держателі інших карток окрім “ Visa Універсальна ” та/або “ Visa Універсальна Gold” емітованих ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
1.8. «Переможець» - це Учасник, що отримав право на отримання Заохочення за результатами розіграшів згідно з п. 4.9 цих Правил, і який виконав умови п.п. 3.1 та. 4.13 цих Правил з метою отримання Заохочення.
1.11. «Офіційна сторінка Акції» - вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за такою Інтернет – адресою http://promos.pb.ua (надалі – «Офіційна сторінка»).
1.12. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової версії Правил на Офіційній сторінці.

2. Учасники Акції.
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
2.2. В разі отримання Учасником права на отримання Заохочення, такий Учасник має надати Виконавцю дані для ідентифікації своєї особи, та надати Виконавцю скановані копії (електронні зображення) документів в порядку передбаченому п. 4.13 цих Правил.
2.3. Надання Учасником невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.
2.4. Виконавець не зобов’язаний перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників.
2.5. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставляння відповідної відмітки у реєстраційній формі як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:
3.1.1. Учасник має протягом будь-якого, або кожного етапу, в період проведення Акції, з використанням Карток “ Visa Універсальна ” та/або “ Visa Універсальна Gold” емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здійснити операцію з успішної оплати будь-яких товарів, робіт чи послуг на інтернет-сайтах що розташовані поза межами юрисдикції України, та законно діють згідно з законодавством країн їх розташування, на суму не менше 500,00 гривень (п’ятсот гривень 00 копійок) в еквіваленті до валюти платежу в якому здійснювалася оплата на дату здійснення такої оплати.
Кожна операція, що відповідає вимогам Акції, додає дані Учасника акції до списку з якого буде визначено Переможців Акції. Кількість операцій в кожен етап проведення Акції не обмежена.
Не відповідають умовам Акції:
операції, які було здійснено до 00:00 години 25 березня 20120 року та після до 23:59 години 25 червня 2020 року за Київським часом;
операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові заклади;
будь-які операції з переказу коштів (включаючи, але не обмежуючись з рахунку картки Visa від «ПРИВАТБАНК» на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено в філіалах банку, перекази для оплати податкових платежів та інше);
операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків;
операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет;
будь-які операції з оплати будь-яких товарів, робіт чи послуг, після яких відбулося повне чи часткове повернення оплати за такі товари, роботи чи послуги;
будь-які операції із використанням Системи ПРИВАТ24 для оплати;
3.1.2. Зайти на Офіційну сторінку та заповнити реєстраційну форму Учасника, а саме зазначити такі дані:
контактний номер телефону, зареєстрований в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Для участі у Акції Учасник має мати актуальний контактний номер телефону, що зареєстрований в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»);
погодитись з Правилами Акції шляхом проставляння відповідної відмітки у реєстраційній формі
надати згоду на обробку Персональних даних.

4. Заохочення Акції та порядок його отримання.
4.1. Заохоченнями Акції – Сертифікат на здійснення покупок на інтернет сайті rozetka.com.ua з наступними номіналами:
1000 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) – 30 штук на весь період Акції;
5000 грн. (п’ять тисяч гривень 00 копійок) – 15 штук на весь період Акції;
10000 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок) – 3 штуки на весь період Акції.
4.2. Виконавець залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг, для придбання Заохочень або будь-яких їх елементів.
4.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.
4.4. Організатор/Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочення.
4.5. Відповідальність Організатора/Виконавця обмежується вартістю Заохочень.
4.6. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.
4.7. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень та враження від їх використання, що зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці та/або у рекламних матеріалах, які будуть поширюватись про Акцію, може відрізнятись від реальних та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника.
4.8. Право на участь у отриманні Заохочень мають ті Учасники, котрі виконали умови Правил відповідно до ст. 3 цих Правил.
4.9. Визначення Переможців, який отримає право одержати Заохочення здійснюється:

Дата визначення Переможця Заохочення
Період Акції, який охоплюється для даного визначення Переможця Заохочення

Заохочення щодо яких здійснюється визначення Переможців
28.04.2020
25.03.2020 – 24.04.2020 (включно)
Сертифікат rozetka номіналом 1000 грн. – 10 одиниць;
Сертифікат rozetka номіналом 5000 грн. – 5 одиниць;
Сертифікат rozetka номіналом 10000 грн. – 1 одиниця.
27.05.2020
25.04.2020 – 24.05.2020 (включно)
Сертифікат rozetka номіналом 1000 грн. – 10 одиниць;
Сертифікат rozetka номіналом 5000 грн. – 5 одиниць;
Сертифікат rozetka номіналом 10000 грн. – 1 одиниця.
30.06.2020
25.05.2020 – 25.06.2020 (включно)
Сертифікат rozetka номіналом 1000 грн. – 10 одиниць;
Сертифікат rozetka номіналом 5000 грн. – 5 одиниць;
Сертифікат rozetka номіналом 10000 грн. – 1 одиниця.

4.9.1. Визначення Переможців відбувається серед всіх Учасників, які виконали всі умови Акції відповідно до ст. 3 цих Правил на момент проведення визначення. Всього за Період проведення Акції буде обрано 47 (сорок сім) Переможців.
4.9.2. Під час визначення переможців кожного Етапу Організатор разом з Переможцями Акції також визначає 8(вісім) резервних Переможців Заохочення, на випадок якщо Переможець втратить право на отримання Заохочень згідно з умовами цих правил Організатором буде обрано наступного за списком Переможця серед резервних переможців.

4.10. Визначення Переможців проводиться Організатором за допомогою сервісу random.org методом випадкового вибору серед усіх Учасників за відповідний Етап проведення Акції, які виконали всі умови Акції відповідно до ст. 3 цих Правил в дату вказану в п. 4.9 цих Правил.
4.11. Оголошення результатів визначення Переможців, розміщуються Організатором на Офіційній сторінці Акції.

4.13. Порядок Отримання Заохочень:
4.13.1 Для отримання Заохочення Учаснику, якого(яку) було визначено Переможцем, необхідно протягом 5 ( п’яти) робочих днів з дати публікації результатів визначення Переможця звернутися до Виконавця шляхом направлення електронного листа на контактну адресу Виконавця вказану в п.1.4. цих правил та надати:
копію паспорта громадянина України, а саме 1, 2 сторінки - обов’язково, 3, 4, 5, 6 сторінок – за вимогою Виконавця, і сторінки з відмітками про реєстрацію, якщо така є, або дані ID-картки громадянина України;
копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

Заохочення може бути отримане Переможцем особисто за місцезнаходженням Організатора чи Виконавця Акції або в іншому, погодженому з Організатором місці, чи надіслане кур’єрською доставкою Виконавцем Акції, протягом 7 днів після надання документів перелічених вище, за адресою, вказаною Переможцем, за умови пред’явлення оригіналу документа, що посвідчує особу Переможця, та підписання Акта приймання-передачі Заохочення. У разі відмови підписати Акт приймання-передачі Заохочення, вважається, що Переможець відмовився від отримання Заохочення.
У випадку відправлення Заохочення кур’єрськими службами, таке Заохочення може бути надіслано виключно за адресами розташованими на території України. Заохочення не може бути надіслано за адресами на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р., № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» від 13.04.2014 р., та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., № 254-VIII). Також Заохочення не може бути надіслано за адресами на території України, де внаслідок ведення бойових дій або антитерористичних операцій не надаються кур’єрські послуги організації, з якою співпрацює Організатор в рамках даної Акції, або відсутнє відповідне відділення. В такому випадку Переможцю необхідно буде вказати іншу, можливу для доставки, адресу, або забрати Заохочення у погоджені строки за місцем розташування Організатора/Виконавця Акії.

4.14. Відмова від надання зазначених вище копій документів, надання їх пізніше вказаного строку надання копій документів, що мають ознаки фальсифікації, надання неповних / нерозбірливих копій документів, позбавляє такого Переможця права на отримання Заохочення та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Заохочення.

4.15. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.16. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

5. Обмеження
5.1. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за роботу/будь-які помилки операторів зв’язку, Інтернет провайдерів, внаслідок яких повідомлення Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасники не були повідомлені чи були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Заохочення. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати Заохочення чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Виконавця, зокрема у зв’язку з відсутністю в Переможця необхідних документів, тощо.
5.3. Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочення, де Заохочення або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.
5.4. У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
5.5. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.6. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Організатора обставини.

6. Персональні дані
6.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.
6.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Виконавцю та Організатору та Виконавцю на збирання, зберігання та обробку (як ці терміни визначені законодавством) наданих персональних даних, а саме: номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення (надалі — «Персональні дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцю та на передачу таких даних Організатору/Виконавцю. (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя — НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ). Персональні дані Переможця можуть використовуватися Організатором/Виконавцем з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам). Крім того, кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Організатору та Виконавцю пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
6.3. Переможець на вимогу Виконавця/Організатора зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються Організатором та Виконавцем винятково з метою проведення Акції та протягом Періоду проведення Акції.
6.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.
6.5. Організатор/Виконавець не несуть жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних окрім Персональних даних, що передаються згідно умов Акції, розміщених Учасником в соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дій. Так само Організатор/Виконавець не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з надання таких персональних даних.

7. Додаткові умови:
7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці.
7.2. Організатор та Виконавець, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора та Виконавця, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Акції стає неможливою.
7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Виконавець Акції залишає за собою. Таке рішення Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
7.5. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного законодавства України.
7.6. Компанія Visa Inc. і будь-які її афілійовані особи не беруть участі в проведенні розіграшів, визначенні Переможців, а також врученні Заохочень, і не несуть відповідальності за дотримання Організатором/Виконавцем законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників.