Мови

  • Русский

Сертифікат «АЛЛО» на 1 000 грн за платежі Digital-картки Mastercard

з 20 липня 2020 до 20 вересня 2020

Чим більше успішних операцій, тим більше шансів!

Кількість учасників вже досягла
792
осіб
Зареєструйтесь і Ви:

Чим більше успішних операцій, тим більше шансів!

Оформіть Digital-картку «Ключ до рахунку» Masterсard®, здійсніть нею щонайменше 5 оплат від 300 грн кожна й візьміть участь у розіграші одного із сертифікатів на 1 000 грн в магазин електроніки «АЛЛО».

 Вітаємо переможців!

 

Як стати учасником акції?

  1. Оформіть у ПриватБанку Digital-картку Mastercard.
  2. Зареєструйтеся в акції.
  3. Оплачуйте оформленою карткою будь-які товари, роботи чи послуги на території України та/або в Інтернеті. Мінімальна кількість операцій для участі в акції – 5, максимальна – без обмежень.

Яка винагорода?

Перші 1 000 учасників, які виконають усі умови акції, гарантовано отримають поповнення мобільного на 100 грн. Щомісяця серед учасників, які виконають усі умови акції, проводитиметься розіграш 50 сертифікатів на 1 000 грн у магазин електроніки «АЛЛО».

 Поширені питання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Digital-картка для бізнесу в один клік»
(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)

1. ОРГАНІЗАТОР, ПАРТНЕР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
1.1 Організатором Акції є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – «Організатор» /«Банк»), що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 14360570.
1.2 Виконавцем Акції є ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ» (далі – «Виконавець»), що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 13Б, офіс 2.
1.3 Партнером Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні (далі – «Партнер»), що знаходиться за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404А.
Для проведення Акції Організатор/Виконавець/Партнер мають право залучати третіх осіб.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. В Акції беруть участь повнолітні дієздатні фізичні особи-громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України та які в установленому чинним законодавством порядку зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність у статусі фізичної особи-підприємця та/або є представниками підприємств сегменту малого та середнього бізнесу які мають або під час періоду Акції відкрили віртуальну Digital-картку Masterсard® у Банку через мобільний додаток Приват24 для бізнесу (далі відповідно – Картка ). Далі за текстом цих Правил особи, визначені вище іменуються «Учасники» або «Учасник».
2.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
2.2.1. особи, які не виконали умови цих Правил.
2.2.2.особи, які перебувають у трудових відносинах з Організатором/Партнером/Виконавцем;
2.2.3.чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених в підпункті 2.2.2. цих Правил.

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1 Акція проводиться на всій території України, за винятком території АР Крим, території проведення ООС і тимчасово окупованої території, що не контролюється українською владою (згідно з переліком, затвердженим Розпорядженням КМУ №1085-р від 07.11.2014 року).
3.2.Акція триватиме з 20 липня 2020 року по 20 вересня 2020 року включно (далі – «Період Акції»). Період Акції складається з двох етапів:
3.2.1. Перший етап з 20 липня 2020 року по 20 серпня 2020 року включно;
3.2.2. Другий етап з 21 серпня 2020 року по 20 вересня 2020 року включно.

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ
4.1.Ці Правила Акції розміщуються на веб-сайті https://promos.privatbank.ua/ (далі – «Сайт»).
4.2.Організатор може вносити зміни до цих Правил шляхом розміщення Правил в новій редакції на Сайті. Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
5.1.Для участі в Акції необхідно протягом Періоду Акції виконати наступні умови:
5.1.1.Відповідати умовам, визначеним відповідно п.п. 2.1. цих Правил;
5.1.2.Підтвердити участь в Акції, здійснивши реєстрацію на сайті https://promos.privatbank.ua/
5.1.3.Протягом етапу Акції здійснити за допомогою Картки щонайменше 5 (п’ять) безготівкових оплат за будь-які товари, роботи чи послуги в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо на суму від 300,00 (трьохсот) грн. кожна (надалі – «Транзакції»).
Транзакції, які будуть здійснені з використанням Карток, відкритих до різних поточних карткових рахунків Учасника, не підсумовуються між собою, а враховуються лише в межах одного поточного карткового рахунку.
5.2.Дані про всі Транзакції автоматично заносяться до бази даних (далі – «База Акції»). База Акції містить дані про дату та суму Транзакції, а також інші дані Учасника, визначені Організатором. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор.
5.3.Не відповідають умовам Акції:
- операції, які було здійснено до 00:00 год. 20липня 2020 року та після 23:59 год. 20 вересня 2020 року за київським часом;
- перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб;
- операції з оплати дорожніх чеків та (або) лотерейних білетів;
- операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет;
- операції з отримання готівки у будь-який спосіб;
-операції з використанням будь-яких інших карткових продуктів, окрім Карток, зазначених у п. 2.1.
5.4.Організатор/Партнер/Виконавець мають право усунути будь-кого з Учасників від участі в Акції в разі виникнення сумнівів у виконанні таким Учасником умов цих Правил або в разі порушення Учасником цих Правил.

6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
6.1.Заохоченнями Акції є:
6.1.1.Гарантоване заохочення Акції у вигляді поповнення рахунку оператора мобільного зв’язку Учасника на 100 (сто) грн 00 коп. - 2000 штук (далі – Заохочення 1 або Гарантоване Заохочення);
6.1.2.Електронний подарунковий сертифікат «Алло»* номіналом 1000,00 грн - 100 (сто) штук (далі – Заохочення 2).
*Під «електронним сертифікатом» йдеться про 16-тизначний код. Строк реалізації Електронного сертифікату обмежений, про що переможців буде повідомлено при врученні.
6.2.Загальний фонд Заохочень Акції обмежений і становить вартість та кількість, що вказані в п.6.1. Правил.
6.3.Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну й поверненню не підлягають.
6.4.Незалежно від кількості Карток у Учасника Акції, такий Учасник може отримати не більше одного Заохочення, кожного виду за відповідний етап Акції.
6.5.Відповідальність Організатора та Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції, вказаних в п.6.1. Правил.
6.6.Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Заохочень після їх одержання, за неможливість скористатись Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочень.
6.7.Відповідальним за оподаткування вартості Заохочень відповідно до чинного законодавства України Акції є Виконавець.
6.8. Банк залишає за собою право збільшити/змінити фонд Заохочень Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення Акції, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявного Заохочення. У випадку вичерпання Фонду Заохочень Акції, за рішенням Організатора, Період проведення Акції може бути змінений. Якщо такі зміни будуть мати місце, Банк повідомляє про них в порядку, передбаченому в п. 4.1. цих Правил.
6.9. Переможець Акції, отримуючи Заохочення Акції, усвідомлює, що:
таке Заохочення Акції є доходом такого Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;
отримання Заохочення Акції може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.
Переможець Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Заохочення Акції, а також йому відомо про наслідки таких дій. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцем Акції додаткового блага (доходу), такого як Заохочення Акції.

7.УМОВИ Й ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
7.1.Визначення учасників, що отримають право на Заохочення 1, здійснюється Банком у наступному порядку:
7.1.1.Право на отримання Гарантованих Заохочень протягом кожного з етапів Акції отримує 1 000 (одна тисяча) Учасників, які першими виконали умови Акції, зазначені у п. 5.1.Правил, протягом відповідного етапу Акції (далі – Переможці або Переможець). Всього протягом Періоду Акції визначається 2 000 (дві тисячі) таких Переможців, по 1 000 (одній тисячі) за кожен відповідний Етап Акції.
7.1.2.За результатами визначення Переможців Акції в порядку, передбаченому п.7.1.1. Правил, формується відповідний Протокол, в якому в закодованому вигляді фіксуються знеособлені номери мобільних телефонів Переможців Акції та який підписується комісією Організатора (надалі – «Протокол»).
7.1.3.Гарантовані заохочення вручаються Виконавцем із залученням технічного підрядника.Порядок вручення Гарантованого Заохочення наступний: Переможець з номеру мобільного телефону 3100 отримує SMS-повідомлення з кодом поповнення та короткий номер. SMS-повідомлення відправляються на знеособлені мобільні номери телефонів відповідно до Протоколу.
Для отримання Гарантованого Заохочення Переможець повинен відправити код поповнення на короткий номер не пізніше 20 жовтня 2020 року.
Фактом вручення Заохочення 1 є мобільне поповнення, що забезпечує залучений Виконавцем технічний підрядник.
7.2.Визначення Учасників, що здобудуть право на отримання Заохочення 2, забезпечує Організатор у наступному порядку:
7.2.1.Організатор на основі Бази Акції методом випадкової комп’ютерної вибірки визначає серед Учасників Акції, які виконали умови п. 5.1. Правил, переможців, що здобудуть право на отримання Заохочень 2 (далі – Переможці або Переможець) за наступним графіком:
- 04.09.2020р. (за перший етап Акції) визначаються 50 (п'ятдесят) Переможців, які здобудуть право на отримання Заохочення 2;
- 05.10.2020р. (за другий етап Акції) визначаються 50 (п'ятдесят) Переможців, які здобудуть право на отримання Заохочення 2.
7.2.2.Під час визначення Переможців, що здобудуть право на отримання Заохочення 2, на умовах цих Правил, у кожному випадку формується список з 10 (десяти) резервних переможців Акції (надалі за текстом – «Резервні переможці»), які матимуть право отримати Заохочення Акції в разі неможливості вручення та/або відмови від нього Переможця Акції.
7.2.3.За результатами кожного визначення Переможців Акції в порядку, передбаченому п.7.2.1.Правил, формується відповідний Протокол, в якому в закодованому вигляді фіксуються знеособлені номери мобільних телефонів Переможців Акції та Резервних переможців, та який підписується комісією Організатора (надалі – «Протокол»).
7.2.4.Представник Організатора інформує Переможця Акції про його перемогу в Акції та про умови отримання Заохочення 2 шляхом відправки повідомлення в мобільному додатку Приват24 протягом 6 (шести) робочих днів з відповідної дати визначення Переможців Акції.
7.2.5.Для отримання Заохочення 2 Переможець протягом 2 (двох) робочих днів після інформування його про перемогу в Акції повинен надіслати Виконавцю на електронну адресу mastercard@adsapience.com скан-копії своїх документів:
-паспорта громадянина України (всіх сторінок, де є записи)/id-картки;
-довідки про присвоєння податкового номера (РНОКПП, окрім випадку, коли Переможець через свої релігійні переконання відмовився від отримання РНОКПП, про що має відповідну відмітку в паспорті/id-картці).
Крім того, для отримання Заохочення Переможець повинен в електронному листі надати згоду на обробку його персональних даних.
7.2.6.У разі невиконання Переможцем вимог цих Правил, Переможець Акції втрачає право на отримання Заохочення 2 та йому не сплачується будь-яка компенсація. У такому випадку право отримати Заохочення 2 переходить до відповідного Резервного переможця.
7.2.7.Вручення Заохочень 2 Переможцям відбувається протягом 6 (шести) робочих днів з моменту отримання представниками Виконавця документів, передбачених п.7.6. Правил, шляхом відправки Заохочень 2 (з деталізацію інформації щодо строку використання Заохочення 2) електронною поштою на адресу, з якої було надіслано Переможцем скан-копії його документів, згідно п. 7.2.5. Правил.
7.2.8.У разі відсутності у Резервного переможця, до якого перейшло право отримати Заохочення 2, можливості/бажання отримати Заохочення 2 з причин, які не залежать від Організатора/Виконавця, Резервному переможцю не сплачується будь-яка компенсація. У такому випадку право отримати Заохочення 2 перейде до наступного Резервного переможця.
7.3.Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від виконання цих Правил (у т. ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або умов отримання Заохочення Акції тощо) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції. При цьому у випадку відмови Учасника така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця/Партнера та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.
7.4.Організатор/Партнер/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Акції і прав на одержання Заохочення Акції.
7.5.Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Організатор може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, включаючи умови щодо порядку та строків вручення Заохочень, повідомивши про це Учасників Акції у порядку, передбаченому Розділом 6 цих Правил.
Організатор/Виконавець звільняється від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця обставини стосовно залучених ним третіх осіб.
7.6.Організатор/Партнер/Виконавець не відповідає за будь-які витрати Переможців Акції, пов’язані з подальшим використанням Заохочень Акції.
7.7.Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку та мережі Інтернет під час проведення Акції, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені/були несвоєчасно повідомлені про перемогу в Акції та/або не отримали/несвоєчасно отримали Заохочення.

8. ІНШІ УМОВИ
8.1.У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення ухвалює Організатор. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.
8.2.Організатор підтверджує та гарантує, що для визначення Переможців Акції не використовуються засоби, які б дозволили втручатися у результати визначення Переможців.
8.3.На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам Акції повідомляється:
8.3.1.Володільцем персональних даних Учасників Акції та Переможців Акції є Організатор;
8.3.2.персональні дані Учасників Акції та Переможців Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
8.3.3.з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 8.3.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, РНОКПП;
8.3.4.з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
8.3.5. Розпорядником персональних даних Переможців Акції є Виконавець, йому надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;
8.3.6.персональні дані Переможців Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 8.3.2.цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Переможців Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
8.3.7.персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Переможців Акції будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 8.3.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
8.3.8.Переможці Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочення Акції.
8.3.9.Учасники Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону.
8.4.Беручи участь у цій Акції кожен Учасник Акції/Переможець Акції тим самим надає згоду Володільцю на обробку його персональних даних в об’ємі та на умовах, які вказані у п.8.3. цих Правил.
8.5.Організатор/Виконавець не несуть жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних, окрім Персональних даних, що передаються згідно з умовами Акції, розміщеними Учасником Акції в соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дій. Так само Організатор/Виконавець не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб у результаті дій Учасника Акції з надання таких персональних даних.
8.6.У разі відмови Учасника Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, від отримання ним заохочення Акції будь-які претензії такого Учасника Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором/Виконавцем. У випадку відмови від отримання Заохочення Акції подальші претензії Переможця Акції щодо отримання будь-яких компенсацій або повернення права на отримання Заохочення не приймаються і не розглядаються.
8.7.Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за:
- неотримання Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, Заохочення Акції з вини такого Учасника Акції;
- за відмову Учасника Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, від одержання Заохочення Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей;
- інші обставини, які не залежать від Виконавця/Організатора.
Організатор/Виконавець не сплачують Учасникам Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, жодних компенсацій.
8.8.Номери телефонів, IP адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників Акції, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Організатором і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Заохочень Акції), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають права на одержання жодних компенсацій від Організатора.
8.9.Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор/Партнер/Виконавець не зобов’язані листуватися з Потенційними учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
8.10.Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду Акції.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Сертифікат «АЛЛО» на 1 000 грн за платежі Digital-картки Mastercard » в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.