Мови

  • Русский

Просто smart, яке промо

з 1 вересня 2020 до 30 листопада 2020

Розігруємо розумну техніку серед власників преміальних карток Visa

Кількість учасників вже досягла
5 943
осіб
Зареєструйтесь і Ви:

Розігруємо розумну техніку серед власників преміальних карток Visa

Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники преміальних карток Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, які мають ІПН.

Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся на сторінці акції.
2. Зробіть щонайменше 5 оплат карткою Visa Platinum, Visa Signature або Visa Infinite на суму від 1 000 грн кожна впродовж місяця.

Яка винагорода чекає на переможців?
Щомісяця розігруємо 20 подарунків: квадрокоптер – 8 шт., робот-пилосос – 8 шт., електросамокат – 4 шт.

 Вітаємо переможців!

 
 

 Поширені питання

 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційні правила проведення Акції
«Просто смарт, яке промо»

1. Терміни й загальні положення Правил:
1.1. Цими Офіційними правилами (далі — Правила) акції «Просто смарт, яке промо» (далі — Акція) визначають порядок та умови її проведення. Участь в Акції безоплатна. Акція не є азартною грою, і її не можна використовувати в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне й беззастережне прийняття учасником усіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції: Акція проводиться на території України (за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).
1.3. Період проведення Акції: Акцію проводять у період з 00:01 години 01.09.2020 року до 23:59 години 30.11.2020 року (включно) за київським часом (далі — Період). Акція проводиться в декілька етапів:
Перший Етап - з 00:01 години 01.09.2020 року до 23:59 години 30.09.2020 року (включно) за київським часом;
Другий Етап - з 00:01 години 01.10.2020 року до 23:59 години 31.10.2020 року (включно) за київським часом;
Третій Етап - з 00:01 години 01.11.2020 року до 23:59 години 30.11.2020 року (включно) за київським часом;
(далі — Етап Акції та/або Етапи Акції)
1.4. Організатор Акції: АТ КБ «ПриватБанк» (далі — Організатор). Адреса: Україна, м. Київ, 01001, вул. Грушевського, 1-Д, ЄДРПОУ 14360570.
1.5. Виконавець Акції: ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (далі — Виконавець). Адреса: Україна, м. Київ, 04071, вул. Воздвиженська, 41, ЄДРПОУ 3853655, тел.: 044 451-84-33. Представник: Євген Бортнійчук (visa-promo@havasengage.com.ua).
1.6. Заохочення:
Квадрокоптер 24 штуки (докладніше в розділі четвертому цих Правил);
Робот-пилесмок 24 штук (докладніше в розділі четвертому цих Правил);
електросамокат 12 штуки. (докладніше в розділі четвертому цих Правил).
1.7. Учасники Акції: фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років та які держателями карток «Visa Platinum», «Visa Signature», «Visa Infinite» емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та активованих до початку та/або в період проведення Акції (надалі – «Картка»), що повністю згодні з умовами Акції та надали згоду на обробку своїх персональних даних у порядку, вказаному у цих Правилах (надалі - «Учасник» або «Учасники»).
Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або співробітники Організатора, члени їх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або приватних підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їх сімей.
Учасниками не можуть бути та не визнаються особи держателі будь-яких інших карток Visa окрім держателей карток «Visa Platinum», «Visa Signature», «Visa Infinite».
1.8. «Переможець» — це Учасник, що отримав право на отримання Заохочення за результатами розіграшів згідно з п. 4.8 цих Правил, і який виконав умови п.п. 3.1 (3.1.1. та 3.1.2.) та. 4.10 цих Правил з метою отримання Заохочення.
1.9. «Офіційна сторінка Акції» — вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за такою Інтернет-адресою ____ (надалі – «Офіційна сторінка»).
1.10. Організатор має право змінити умови, місце (територію) й строки (період) проведення Акції, попередивши про це через публікування повідомлення про відповідні зміни Правил і розміщення нової версії Правил на офіційній сторінці.

2. Учасники Акції
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
2.2. Надання Учасником невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Організатора від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.
2.3. Організатор не зобов’язаний перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників.
2.4. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставляння відповідної відмітки у реєстраційній формі як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:
3.1.1. Для участі у визначенні Переможців Заохочення, Учасник має в період проведення одного етапу Акції (будь-якого), з використанням Картки «Visa Platinum», «Visa Signature», «Visa Infinite» емітованої АТ КБ «ПриватБанк», здійснити не менше 5 (п’яти) операцій з успішної оплати будь-яких товарів, робіт чи послуг на території України за допомогою POS-терміналу з фізичною присутністю картки, та/або здійснити операції з оплати товарів та послуг на інтернет-сайтах, кожна операція на суму не менше 1000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок).
Чим більше успішних операцій, тим більше шансів на отримання Заохочення. Максимальна кількість операцій в період проведення Акції — необмежена.
Операції здійснені під час проведення одного етапу Акції (будь-якого), не зараховуються до наступного етапу. Для Участі кожному Етапі Акції Учасник Акції має виконати дії викладені в 3.1.1.
Не відповідають умовам Акції:
Для Першого Етапу Акції - операції, які було здійснено до 00:01 години 0109.2020 року до 23:59 години 30.09.2020 року (включно) за київським часом;
Для Другого Етапу Акції - операції, які було здійснено до 00:01 години 01.10.2020 року до 23:59 години 31.10.2020 року (включно) за київським часом;
Для третього Етапу Акції - операції, які було здійснено до 00:01 години 01.11.2020 року до 23:59 години 30.11.2020 року (включно) за київським часом;
операції з переказу коштів на рахунки фізичних та /або юридичних осіб, здійснені в Банку та/або інших фінансових установах України, в тому числі перекази «картка – картка» та інше;
операції з отримання готівки через банкомати/пристрої самообслуговування/пункти видачі готівки Організатора та/або інших фінансових установ;
операції, здійснені за Картковим рахунком з використанням будь-яких інших, ніж «Visa Platinum», «Visa Signature», «Visa Infinite», платіжних карток;
3.1.2. Зайти на Офіційну сторінку та заповнити реєстраційну форму Учасника, а саме зазначити такі дані:
контактний номер телефону, зареєстрований в АТ КБ «ПриватБанк» (Для участі у Акції Учасник має мати актуальний контактний номер телефону, що зареєстрований в АТ КБ «ПриватБанк»);
погодитись з Правилами Акції шляхом проставляння відповідної відмітки у реєстраційній формі
надати згоду на обробку Персональних даних.

4. Заохочення Акції та порядок їх отримання.
4.1. Заохоченнями Акції є:
4.1.1. Заохочення №1 - квадрокоптер Ryze Tello Boost Combo - всього 24 штуки, на весь період проведення Акції;
4.1.2. Заохочення №2 - Робот-пилесмок Xiaomi Mi Robot Vacuum - всього 24 штук, на весь період проведення Акції;
4.1.3. Заохочення №3 - електросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter - всього 12 штуки, на весь період проведення Акції;
Надалі разом «Заохочення».
4.2. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.
4.3. Виконавець/Організатор не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочення Переможцем після його одержання, зокрема, за неможливість Учасником скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочення.
4.4. Відповідальність Виконавця/Організатора обмежується вартістю Заохочень.
4.5. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються Виконавцем Акції відповідно до чинного законодавства України.
4.6. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень та враження від їх використання, що зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці та/або у рекламних матеріалах, які будуть поширюватись про Акцію, може відрізнятись від реальних та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника.
4.7. Право на участь у визначення переможців Заохочення мають ті Учасники, котрі виконали умови Правил відповідно до ст. 3 цих Правил.
4.8. Визначення Переможців, які отримають право одержати Заохочення, здійснюється Організатором згідно з наступним графіком:
Визначення Переможців Першого Етапу Акції здійснюється до 10.10.2020 року, серед всіх учасників Акції які виконали умови Акції під час проведення Першого Етапу. Всього буде обрано:
8 (вісім) Переможців кожен з яких отримує право на отримання одного Заохочення №1;
8(вісім) Переможців кожен з яких отримує право на отримання одного Заохочення №2;
4 (чотири) Переможців кожен з яких отримує право на отримання одного Заохочення №3;
Всього 20 переможців за результатами визначення для Першого Етапу;
Визначення Переможців Другого Етапу Акції здійснюється до 10.11.2020 року, серед всіх учасників Акції які виконали умови Акції під час проведення Другого Етапу. Всього буде обрано:
8 (вісім) Переможців кожен з яких отримує право на отримання одного Заохочення №1;
8 (вісім) Переможців кожен з яких отримує право на отримання одного Заохочення №2;
4 (чотири) Переможців кожен з яких отримує право на отримання одного Заохочення №3;
Всього 20 переможців за результатами визначення для Другого Етапу;
Визначення Переможців Третього Етапу Акції здійснюється до 10.12.2020 року, серед всіх учасників Акції які виконали умови Акції під час проведення Третього Етапу. Всього буде обрано:
8 (вісім) Переможців кожен з яких отримує право на отримання одного Заохочення №1;
8 (вісім) Переможців кожен з яких отримує право на отримання одного Заохочення №2;
4 (чотири) Переможців кожен з яких отримує право на отримання одного Заохочення №3;
Всього 20 переможців за результатами визначення для Третього Етапу.
4.8.1. Визначення Переможців проводиться Організатором за допомогою сервісу random.org методом випадкового вибору серед усіх Учасників, які виконали всі умови Акції відповідно до ст. 3 цих Правил в період відповідного Етапу проведення Акції.
4.8.2. Під час кожного визначення Переможця Акції Організатор також визначає 20 (двадцять) резервних Переможців, на випадок, якщо Переможець втратить право на отримання будь-якого Заохочення згідно з умовами цих правил. У випадку, якщо Переможець втратить право на отримання будь-якого Заохочення згідно з умовами цих Правил, Організатором Акції буде обрано наступного за списком Переможця серед резервних переможців.
4.8.3. Один Учасник акції може отримати право на отримання лише одного заохочення кожного типу за весь період проведення акції. У випадку якщо за результатами визначення попередніх етапів такий учасник вже отримав право на отримання заохочення №1 або №2 або №3, такий Учасник не може отримати право на отримання ще одного заохочення такого самого типу.
4.9. Оголошення результатів щодо визначення Переможця та резервних Переможців, відбувається шляхом розміщення Організатором вказаної інформації на Офіційній сторінці Акції в день проведення відповідного визначення.
4.10. Порядок Отримання Заохочень:
4.10.1 Для отримання Заохочення №1, №2 або №3, Учаснику, якого(яку) було визначено Переможцем, необхідно протягом 10 (десяти) робочих днів з дати публікації результатів визначення Переможця звернутися до Виконавця шляхом направлення електронного листа на контактну адресу Виконавця, вказану в п.1.5. цих правил, та надати:
копію паспорта громадянина України, а саме 1, 2 сторінки — обов’язково, 3, 4, 5, 6 сторінок — за вимогою Виконавця, і сторінки з відмітками про реєстрацію, якщо така є, або дані ID-картки громадянина України;
копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).
4.10.2. Передача Виконавцем Заохочення Акції відбудеться протягом 10 днів від дати визначення Переможця Акції, шляхом підписання Акту приймання-передачі між Виконавцем Акції та Переможцем Акції. Організатор / Виконавець Акції не компенсує транспортні витрати Переможця Акції для приїзду останнього на вказану адресу для отримання Заохочення.
4.10.3. Заохочення Акції може бути отримане Переможцем Акції виключно особисто за місцезнаходженням Виконавця або в іншому, погодженому Переможцем Акції з Виконавцем місці, або на розсуд Виконавця може бути надіслане кур’єрською доставкою за поштовою адресою, вказаною Переможцем Акції, за умови пред’явлення оригіналів документів, що вказані у п. 4.10.1 цих Правил, та підписання Переможцем Акту приймання-передачі Заохочення Акції, який буде підтверджувати факт вручення Заохочення Акції Переможцю Акції. У разі відмови Переможця Акції від підписання Акту приймання-передачі Заохочення Акції, Переможець Акції втрачає право на отримання Заохочення Акції.
Заохочення Акції не може бути надіслано за адресами на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.). Також Заохочення Акції не може бути надіслано за адресами на території України, де, внаслідок ведення бойових дій або антитерористичних операцій, не надаються кур’єрські послуги організації, з якою співпрацює Виконавець в рамках даної Акції, або відсутнє відповідне відділення служби доставки, якою буде здійснюватися доставка Заохочення Переможцю Акції («Нова Пошта»). В такому випадку Переможцю Акції необхідно буде узгодити з Виконавцем іншу можливу для доставки поштову адресу або забрати Заохочення Акції у погоджені з Виконавцем строки за місцем розташування Виконавця.
4.11. Відмова від надання зазначених вище копій документів, надання їх пізніше вказаного строку, надання копій документів, що мають ознаки фальсифікації, надання неповних / нерозбірливих копій документів, відмова Переможця від підписання Акту приймання-передачі, відмова пред’явити оригінал документу що посвідчує особу Переможця / довідку про присвоєння індивідуального податкового номера (реєстраційного номеру облікової картки фізичної особи – платника податків, або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), при підписанні Акту приймання-передачі, позбавляє такого Переможця права на отримання Заохочення та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Заохочення.
4.12. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.13. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

5. Інші умови
5.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмову Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважають відмовою Учасника Акції від участі в Акції (водночас така особа не має права на одержання від Виконавця/Організатора будь-якої компенсації).
5.2. Кожен Учасник та Переможець Акції, беручи участь в Акції, надає Організатору і Виконавцю Акції пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, зокрема, але не обмежуючись ним, право публікації (наприклад його імені й зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- й відеоматеріалах, інтерв’ю в ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема рекламного змісту) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом і способом використання, і таке використання Організатор/Виконавець жодним чином не відшкодовуватиме. Надання такої згоди розглядають відповідно до ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України й Закону України «Про захист персональних даних».
5.3. У разі виникнення ситуації, що передбачає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань і/або питань, які не врегульовано в цих Правилах, остаточне рішення ухвалюють Виконавець та Організатор.
5.4. Інформують щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень, розміщуючи Правила на офіційній сторінці Акції: ______
5.5. Організатор може змінити й/або доповнити Правила протягом усього Періоду Акції. Зміна й/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі в разі їхнього затвердження й оприлюднення в тому самому порядку, що визначено для інформування про Правила й умови Акції. Такі зміни й доповнення набувають чинності після оприлюднення на офіційній сторінці.
5.6. Виконавець/Організатор звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), зокрема: стихійні лиха, пожежа, повінь, будь-які військові дії, блокади, зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції або на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного або надзвичайного стану й інших непідвладних контролю з боку Виконавця/Організатора обставин.
5.7. Терміни, що їх вживають у цих Правилах, стосуються лише Акції, яку проводять у межах цих Правил.
5.8. Усі питання, які не врегульовано в цих Правилах, регулюють відповідно до чинного законодавства України.
5.9. Компанія Visa Inc. і будь-які її афілійовані особи не беруть участі в проведенні розіграшів, визначенні Переможця / Переможців Акції, а також врученні Заохочення / Головного Заохочення Акції, і не несуть відповідальності за дотримання Виконавцем/Організатором законодавства України й цих Правил, а також не відповідають на претензії Учасників Акції.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Просто smart, яке промо » в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.