Мови

  • Русский

Перекази TransferGo на Mastercard приносять подарунки!

з 10 липня 2020 до 10 жовтня 2020

Вигравайте кухонну техніку та втілюйте свої найсміливіші кулінарні ідеї.

Вигравайте кухонну техніку та втілюйте свої найсміливіші кулінарні ідеї.

Хто бере участь в акції?
Клієнти – власники карток Mastercard ПриватБанку, які отримують перекази через сервіс TransferGo.

Як стати учасником акції?
1. Отримати переказ через TransferGo від
1 000 грн (в еквіваленті) на картку Mastercard ПриватБанку у гривні, доларах або євро.
2. Здійснити щонайменше 5 транзакції на суму від 50 грн кожна через Інтернет або POS-термінали будь-якою карткою Masterсard. Враховуються транзакції за всіма картками Mastercard ПриватБанку.

З 10.07.2020 до 10.10.2020 розігруємо:
- кухонна машина – 2 шт.;
- м’ясорубка – 2 шт.; міксер – 4 шт.;
- блендер – 6 шт.;
- електрочайник – 6 шт.

 Вітаємо переможців!

 
 
 

 Поширені питання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Перекази TransferGo на Mastercard приносять подарунки»
(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)

1. ОРГАНІЗАТОР, ПАРТНЕР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
1.1. Організатором Акції є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – «Організатор» /«Банк»), що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 14360570.
1.2. Виконавцем Акції є ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ» (далі – «Виконавець»), що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 13Б, офіс 2.
1.3. Партнером Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні (далі – «Партнер»), що знаходиться за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404А.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. В Акції беруть участь громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років, та які є держателями карток Mastercard®, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі відповідно – «Учасник Акції» та «Картка»).
2.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
2.2.1. особи, які не виконали умови цих Правил;
2.2.2. особи, які перебувають у трудових відносинах з Організатором/Партнером/Виконавцем;
2.2.3. чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених в підпункті 2.2.2. цих Правил.

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1 Акція проводиться на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території (далі – «Територія проведення Акції»).
3.2 Акція триває з 10 липня 2020 року по 09 жовтня 2020 року включно (далі – «Період Акції») та складається з 3 (трьох) етапів:
3.1.1. 1-й етап з 10 липня 2020 року по 09 серпня 2020 року включно;
3.1.2. 2-й етап з 10 серпня 2020 року по 09 вересня 2020 року включно;
3.1.3. 3-й етап з 10 вересня 2020 року по 09 жовтня 2020 року включно.

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ
4.1. Ці Правила Акції розміщуються на веб-сайті https://promos.privatbank.ua/ (далі – «Сайт»).
4.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.
4.3. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Організатора/Партнера/Виконавця, будь-який етап цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу Сайту внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу Сайту, технічними несправностями Сайту або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться поза межами контролю Організатора та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції, Організатор може на свій власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними в рамках Акції будь-які проведені транзакції тощо.

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
5.1 Для участі в Акції необхідно протягом відповідного етапу Періоду Акції виконати наступні умови:
5.1.1. отримати грошовий переказ на Картку через міжнародну систему грошових переказів TransferGo на суму у валюті, еквівалентну не менше, ніж 1000,00 грн (одна тисяча гривень 00 копійок) за поточним курсом Банку на дату отримання грошового переказу
та
5.1.2. здійснити 5 (п’ять) безготівкових оплат Карткою на суму від 50,00 грн (п'ятдесят гривень 00 копійок) з ПДВ кожна будь-яких товарів чи послуг у торговельно-сервісних мережах будь-яким способом, у тому числі через POS термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною картою тощо.
Обидві грошові операції, визначені у п.п. 5.1.2.1. - 5.1.2.2. Правил, для цілей цих Правил надалі іменуються Транзакцією.
Транзакції, які будуть здійснені з використанням Карток, відкритих до різних поточних карткових рахунків Учасника Акції, не підсумовуються між собою, а враховуються лише в межах одного поточного карткового рахунку.
5.2. Дані про всі Транзакції автоматично заносяться до бази даних (далі – «База Акції»). База Акції містить дані про дату,час та суму Транзакції, а також інші дані Учасника, визначені Організатором. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор.
5.3. Не відповідають умовам Акції:
операції, які було здійснено до 00:00 год. 10 липня 2020 року та після 23:59 год. 09 жовтня 2020 року за київським часом;
перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб;
операції з оплати дорожніх чеків та (або) лотерейних білетів;
операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет;
операції з отримання готівки у будь-який спосіб;
операції з використанням будь-яких інших карток, окрім Карток.
5.4. Організатор/Партнер/Виконавець мають право усунути будь-кого з Учасників від участі в Акції в разі виникнення сумнівів у виконанні таким Учасником умов цих Правил або в разі порушення Учасником цих Правил.

6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
6.1 Заохоченнями Акції є:
6.1.1. Кухонна машина – 2 штуки (далі – Заохочення 1);
6.1.2. М’ясорубка - 2 штуки (далі – Заохочення 2);
6.1.3. Міксер – 4 штуки (далі – Заохочення 3);
6.1.4. Блендер – 6 штук (далі – Заохочення 4);
6.1.5. Електрочайник – 6 штук (далі – Заохочення 5).
Далі за текстом Заохочення 1, 2, 3, 4 та 5 разом іменуються «Заохочення».
Виробник, марка, модель, колір тощо Заохочення визначається на розсуд Організатора.
6.2. Загальний фонд Заохочень Акції обмежений і становить вартість та кількість, що вказані в п.6.1. Правил.
6.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну й поверненню не підлягають.
6.4. За відповідний етап Періоду Акції один Учасник Акції може отримати лише одне Заохочення, тобто не більше 3 (трьох) Заохочень за весь Період Акції.
6.5. Відповідальність Організатора та Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції, вказаних в п.6.1. Правил.
6.6. Характеристики Заохочення визначаються на розсуд Організатора/Партнера, можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та не виправдати очікувань Учасників Акції, що здобудуть право на отримання Заохочень (далі - Переможці Акції). Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.
6.7. Заохочення Акції має бути призначене для особистого використання Переможцем Акції і не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.
6.8. Організатор залишає за собою право збільшити/змінити фонд Заохочень, або включити в Акцію додаткові Заохочення Акції, не передбачені даними Правилами.
6.9. Організатор/Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочення Переможцем Акції після його одержання, за неможливість Переможцем Акції скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення.
6.10. Зобов'язання з оподаткування вартості Заохочення забезпечує Виконавець відповідно до чинного законодавства України.
6.11. Переможець Акції, отримуючи Заохочення, усвідомлює, що:
- таке Заохочення є доходом такого Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;
- отримання Заохочення може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.
Переможець Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Заохочення, а також йому відомо про наслідки таких дій. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцем Акції додаткового блага (доходу), такого як Заохочення.

7. УМОВИ Й ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
7.1. Визначення Переможці Акції відбувається на основі Бази Акції, зазначеної в п. 5.2. цих Правил.
7.2. Визначення Переможців Акції здійснюється Організатором по закінченні відповідного етапу Періоду Акції, згідно з п.3.2. Правил, шляхом випадкової комп’ютерної вибірки за наступним графіком:
12.08.2020 Заохочення 1 - 1 шт, 1 етап (10.07.2020 – 09.08.2020)
12.08.2020 Заохочення 2 - 1 шт, 1 етап (10.07.2020 – 09.08.2020)
12.08.2020 Заохочення 3 - 1 шт, 1 етап (10.07.2020 – 09.08.2020)
12.08.2020 Заохочення 4 - 2 шт, 1 етап (10.07.2020 – 09.08.2020)
12.08.2020 Заохочення 5 - 2 шт, 1 етап (10.07.2020 – 09.08.2020)
14.09.2020 Заохочення 2 - 1 шт, 2 етап (10.08.2020 – 09.09.2020)
14.09.2020 Заохочення 3 - 2 шт, 2 етап (10.08.2020 – 09.09.2020)
14.09.2020 Заохочення 4 - 2 шт, 2 етап (10.08.2020 – 09.09.2020)
14.09.2020 Заохочення 5 - 2 шт, 2 етап (10.08.2020 – 09.09.2020)
14.10.2020 Заохочення 1 - 1 шт, 3 етап (10.09.2020 – 09.10.2020)
14.10.2020 Заохочення 3 - 1 шт, 3 етап (10.09.2020 – 09.10.2020)
14.10.2020 Заохочення 4 - 2 шт, 3 етап (10.09.2020 – 09.10.2020)
14.10.2020 Заохочення 5 - 2 шт, 3 етап (10.09.2020 – 09.10.2020)
7.3. За результатами визначення Переможців Акції у кожному випадку формується протокол, який засвідчується підписами уповноважених осіб Організатора, в якому фіксуються:
7.3.1. за результатами визначення переможців Акції першого етапу Періоду Акції 7 (сім) Переможців Акції та 7 (сім) резервних переможців Акції;
7.3.2. за результатами визначення переможців Акції другого етапу Періоду Акції 7 (сім) Переможців Акції та 7 (сім) резервних переможців Акції;
7.3.3. за результатами визначення переможців Акції третього етапу Періоду Акції 6 (шість) Переможців Акції та 6 (шість) резервних переможців Акції
(надалі – «Протокол»). Резервний переможець Акції матиме можливість отримати Заохочення у разі неможливості вручення та/або відмови від нього основного Переможця Акції.
7.4 Протягом 3 (трьох) банківських днів з відповідної дати визначення Переможців Акції, згідно з п.7.2. Правил, представник Організатора інформує Переможців Акції шляхом телефонного дзвінка на номери, які було зазначено під час реєстрації в Акції, про їхню перемогу в Акції, про умови отримання Заохочення та отримує згоду на обробку персональних даних Переможців Акції з метою подальшого оподаткування Заохочень з боку Виконавця.
7.5. Для отримання Заохочення Переможець Акції повинен протягом 3 (трьох) банківських днів після інформування його про перемогу в Акції надіслати Виконавцю на електронну адресу mastercard@adsapience.com копії своїх документів:
- паспорта громадянина України (всіх сторінок, де є записи)/id-картки;
- довідки про присвоєння податкового номера (РНОКПП), окрім випадку, коли Переможець через свої релігійні переконання відмовився від отримання РНОКПП, про що має відповідну відмітку в паспорті/id- картці).
У разі невиконання Переможцем цих умов з причин, які не залежать від Організатора/Партнера/Виконавця, Переможець втрачає право на отримання Заохочення та йому не сплачується будь-яка компенсація. У такому випадку право отримати Заохочення переходить до відповідного резервного переможця Акції.
7.6. Вручення Переможцям Заохочень забезпечує Виконавець протягом 7 (семи) банківських днів з моменту інформування Переможця про його перемогу в Акції у відділенні Банку. Дата вручення та адреса відділення Банку погоджуються з Переможцями Акції додатково.
Під час вручення Заохочення Переможець Акції повинен підписати заяву-підтвердження про отримання Заохочення та згоду на обробку його персональних даних (ПІБ, паспортні дані, інформацію з РНОКПП, контактний номер телефону) Виконавцем.
7.7. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за пошкодження, що можуть виникнути в результаті використання Заохочень. За якість та технічні характеристики Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів. Організатор/Партнер/Виконавець не приймають від Переможців Акції гарантійні рекламації стосовно Заохочень Акції. Переможці Акції з гарантійними рекламаціями та будь-якими іншими вимогами мають звертатися до відповідних виробників товарів/сервісних центрів обслуговування товарів.
7.8. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Організатор може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, включаючи умови щодо порядку та строків вручення Заохочень, повідомивши про це Учасників Акції в порядку, передбаченому Розділом 3 цих Правил.
7.9. Організатор/Партнер/Виконавець звільняється від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця обставини стосовно залучених ним третіх осіб.
7.10. Організатор/Партнер/Виконавець не відповідають за будь-які витрати Переможців Акції, пов’язані з подальшим використанням Заохочень.
7.11. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку та мережі Інтернет під час проведення Акції, внаслідок яких Переможці Акції не були повідомлені/були несвоєчасно повідомлені про перемогу в Акції та/або також не отримали/несвоєчасно отримали Заохочення.

8. ІНШІ УМОВИ
8.1 У разі, якщо Учасник порушує ці Правила або не виконує вимоги цих Правил, вважається, що такий Учасник відмовився від участі в Акції та отримання Заохочення Акції та не має права на одержання будь-якої компенсації.
8.2 У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення ухвалює Організатор. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.
8.3 Організатор/Партнер/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень. Організатор/Партнер/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Заохочень. Організатор/Партнер/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
8.4 Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи тоталізатором.
8.5 Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України, своєю участю в Акції на будь-якому з етапів проведення Акції, всі Учасники підтверджують своє ознайомлення з цими Правилами, погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати, а також надають згоду Організатору та Виконавцю на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах.
8.6 На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам повідомляється:
8.6.1. Володільцем персональних даних Учасників є Організатор.
8.6.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
8.6.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п.8.6.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, дані паспорта/ID-картки, дані з РНОКПП (податковий номер), тощо.
8.6.4. З персональними даними Учасників Акції будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
8.6.5. Розпорядником персональних даних Учасників є Організатор, Виконавець, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.
8.6.6. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 8.6.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
8.6.7. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Періоду Акції. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 8.6.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
8.6.8. Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних після досягнення Виконавцем як Розпорядником персональних даних мети по забезпеченню податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, надіславши Розпоряднику персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах.
8.6.9. Учасники, які отримали право одержати відповідне Заохочення, володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону.
8.7. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор/Партнер/Виконавець не зобов’язані вести переписку з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців Акції на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо даної Акції.
Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду Акції.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Перекази TransferGo на Mastercard приносять подарунки!» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.