Мови

  • Русский

Онлайн-шопінг на всі 100% з Visa

з 1 травня до 28 червня

з 1 травня до 28 червня

Хто бере участь в акції?

Клієнти ПриватБанку – власники преміальних карток Visa (Platinum, Signature, Infinite) з ІПН.

Як стати учасником акції?

Зареєструйтеся та оплачуйте покупки в Інтернеті картками Visa Platinum, Visa Signature або Visa Infinite.

Які винагорода чекає на переможців?

Щотижня 25 переможцям повертаємо 100% коштів, витрачених за тиждень з преміальної картки Vіsa на купівлі в Інтернеті.
Максимальний кешбек одному переможцю за тиждень – 5 000 грн.

  Поширені запитання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційні Правила проведення Акції
«Онлайн-шопінг на всі 100»

1. Терміни та загальні положення Правил

1.1 Цими Офіційними правилами (надалі — «Правила») рекламної акції «Онлайн-шопінг на всі 100» (надалі — «Акція») визначаються порядок та умови її проведення. Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безплатна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2 Територія проведення Акції: Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також низці населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., № 254-VIII.), а також за межами України, тобто на території всіх країн світу, де приймаються картки Visa Platinum, Visa Lady Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, емітовані АТ КБ «ПРИВАТБАНК». До участі в Акції допускаються всі транзакції (оплати), здійснені Учасниками за допомогою карток Visa Platinum, Visa Lady Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з оплати товарів та послуг на інтернет-сайтах, що розташовані в межах юрисдикції України та/або поза межами юрисдикції України (та законно діють згідно із законодавством країн їх розташування).
1.3 «Період проведення Акції»: акція проводиться в період з 00:00 години 01 травня 2020 року до 23:59 години 28 червня 2020 року (включно) за Київським часом та розподілена на декілька етапів (надалі — «Етап/Етапи Акції»):

Етап
Період Акції, який охоплюється
Етап № 1
01.05.2020 — 10.05.2020 (включно)
Етап № 2
11.05.2020 — 17.05.2020 (включно)
Етап № 3
18.05.2020 — 24.05.2020 (включно)
Етап № 4
25.05.2020 — 31.05.2020 (включно)
Етап № 5
01.06.2020 — 07.06.2020 (включно)
Етап № 6
08.06.2020 — 14.06.2020 (включно)
Етап № 7
15.06.2020 — 21.06.2020 (включно)
Етап № 8
22.06.2020 — 28.06.2020 (включно)

1.4 «Організатор Акції» — ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (надалі — «Організатор»). Місцезнаходження: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна, ЄДРПОУ 14360570.
1.5 «Заохочення» — детальніше в розділі 4 цих Правил (надалі – «Заохочення Акції»).
1.6 «Учасник Акції» — фізичні особи — громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років та які є держателями карток Visa Platinum, Visa Lady Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та активованих до початку та/або в період проведення Акції (надалі — «Картка»), що повністю згодні з умовами Акції та надали згоду на обробку своїх персональних даних у порядку, вказаному у цих Правилах (надалі — «Учасник» або «Учасники»).
Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або співробітники Організатора, члени їхніх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або приватних підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їхніх сімей.
Учасниками Акції не визнаються держателі інших карток окрім Visa Platinum, Visa Lady Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, емітованих ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
1.7 «Переможець» — це Учасник, що отримав право на отримання Заохочення за результатами розіграшів згідно з п. 4.9 цих Правил і який виконав умови п.п. 3.1 та. 4.13 цих Правил з метою отримання Заохочення.
1.8 «Офіційна сторінка Акції» — вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за такою інтернет-адресою: https://promos.privatbank.ua/ua/promos/onlayn-shoping-na-vsi-100-z-visa (надалі — «Офіційна сторінка»).
1.9 Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової версії Правил на Офіційній сторінці.

2. Учасники Акції

2.1 Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1 Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.
2.1.2 Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам.
2.1.3 Не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.
2.1.4 Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах.
2.2 Надання Учасником неправильних/таких, що не існують/недостовірних/чужих даних, зокрема вигаданих, звільняє Організатора від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав неправильні/такі, що не існують/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.
2.3 Організатор не зобов’язаний перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників.
2.4 Учасник, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставлення відповідної відмітки у реєстраційній формі, як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У разі порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції

3.1 Щоб узяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити такі дії:
3.1.1 Учасник має протягом будь-якого або кожного етапу в період проведення Акції з використанням карток Visa Platinum, Visa Lady Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК», здійснити операцію з успішної оплати будь-яких товарів, робіт чи послуг, незалежно від вартості таких товарів, робіт чи послуг, на інтернет-сайтах, що розташовані в межах юрисдикції України та/або поза межами юрисдикції України (та законно діють згідно із законодавством країн їх розташування).
Кожна операція, що відповідає вимогам Акції, додає дані Учасника акції до списку, з якого буде визначено Переможців Акції. Кількість операцій в кожен етап проведення Акції необмежена.
Не відповідають умовам Акції:
операції, які було здійснено до 00:00 години 01 травня 2020 року до 23:59 години 28 червня 2020 року за Київським часом;
операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові заклади;
будь-які операції з переказу коштів (включаючи, але не обмежуючись з рахунку картки Visa від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено у філіях банку, перекази для оплати податкових платежів та інше);
операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних білетів;
операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, зокрема через Інтернет;
будь-які операції з оплати будь-яких товарів, робіт чи послуг, після яких відбулося повне чи часткове повернення оплати за такі товари, роботи чи послуги;
будь-які операції з використанням Системи «ПРИВАТ24» для оплати;
3.1.2 Зайти на Офіційну сторінку та заповнити реєстраційну форму Учасника, а саме зазначити такі дані:
контактний номер телефону, зареєстрований в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Для участі в Акції Учасник має мати актуальний контактний номер телефону, що зареєстрований в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»);
погодитись із Правилами Акції шляхом проставлення відповідної відмітки у реєстраційній формі;
надати згоду на обробку Персональних даних.
Реєстрація Учасника Акції здійснюється лише один раз в період проведення акції. Повторна реєстрація під час кожного етапу не потрібна.

Увага.
До участі в акції розглядаються операції Учасника акції, які відповідають вимогам цієї Акції, здійснені лише в період кожного окремого Етапу Акції. Операції не накопичуються та не переносяться на наступний Етап Акції. Кількість операцій, здійснені Учасником в період кожного окремого Етапу Акції, не впливають на шанси Учасника на отримання Заохочення. Для участі у визначенні Переможців кожного Наступного Етапу Акції учасник має здійснити дії, що передбачені п. 3.1.1 (за умови здійснення одноразової реєстрації, передбаченої п. 3.1.2 цих Правил).

4. Заохочення Акції та порядок його отримання

4.1 Заохоченнями Акції є Відшкодування коштів, що були витрачені Переможцем Акції за операціями, що відповідають вимогам цієї Акції — 200 (двісті) шт.
* Відшкодування коштів, що були витрачені Переможцем Акції за операціями з успішної оплати будь-яких товарів, робіт чи послуг, незалежно від вартості таких товарів, робіт чи послуг, на інтернет-сайтах, що розташовані в межах юрисдикції України та/або поза межами юрисдикції України (та законно діють згідно із законодавством країн їх розташування) з використанням карток Visa Platinum, Visa Lady Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Загальна сума повернень грошових коштів (Заохочень Акції) одному Учаснику за один окремий Етап Акції — не більше ніж 5 000,00 грн (п’ять тисяч гривень 00 копійок) без урахування податку за весь період акції.
4.2 Один Учасник Акції може отримати право на отримання лише одного Заохочення за один окремий Етап проведення Акції.
4.3 Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.
4.4 Організатор не несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками після їх одержання, зокрема за неможливість Учасниками скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочення.
4.5 Відповідальність Організатора обмежується вартістю Заохочень.
4.6 Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків із Заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.
4.7 Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень та враження від їх використання, що зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці та/або у рекламних матеріалах, які будуть поширюватись про Акцію, може відрізнятись від реальних та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника.
4.8 Право на участь в отриманні Заохочень мають ті Учасники, котрі виконали умови Правил відповідно до ст. 3 цих Правил.
4.9 Визначення Переможців, які отримують право одержати Заохочення, здійснюється:

Дата визначення Переможця Заохочення
Період Акції, який охоплюється для даного визначення Переможця Заохочення
Заохочення щодо яких здійснюється визначення Переможців
12.05.2020
01.05.2020 — 10.05.2020 (включно)
25 (двадцять п’ять) Заохочень, передбачених п. 4.1 цих Правил
19.05.2020
11.05.2020 — 17.05.2020 (включно)
25 (двадцять п’ять) Заохочень передбачених п. 4.1 цих Правил
26.05.2020
18.05.2020 — 24.05.2020 (включно)
25 (двадцять п’ять) Заохочень, передбачених п. 4.1 цих Правил
02.06.2020
25.05.2020 — 31.05.2020 (включно)
25 (двадцять п’ять) Заохочень, передбачених п. 4.1 цих Правил
09.06.2020
01.06.2020 — 07.06.2020 (включно)
25 (двадцять п’ять) Заохочень, передбачених п. 4.1 цих Правил
16.06.2020
08.06.2020 — 14.06.2020 (включно)
25 (двадцять п’ять) Заохочень, передбачених п. 4.1 цих Правил
23.06.2020
15.06.2020 — 21.06.2020 (включно)
25 (двадцять п’ять) Заохочень, передбачених п. 4.1 цих Правил
30.06.2020
22.06.2020 — 28.06.2020 (включно)
25 (двадцять п’ять) Заохочень, передбачених п. 4.1 цих Правил

4.9.1 Визначення Переможців відбувається серед всіх Учасників, які виконали всі умови Акції відповідно до ст. 3 цих Правил на момент проведення визначення. Загалом за Період проведення Акції буде обрано 200 (двісті) Переможців.
4.9.2 Під час визначення Переможців кожного Етапу Організатор також визначає 10 (десять) резервних Переможців Заохочення на випадок, якщо основний Переможець/Переможці втратить право на отримання Заохочень згідно з умовами цих Правил. Організатором буде обрано наступного за списком Переможця серед резервних переможців.

4.10 Визначення Переможців проводиться Організатором за допомогою сервісу random.org методом випадкового вибору серед усіх Учасників за відповідний Етап проведення Акції, які виконали всі умови Акції відповідно до ст. 3 цих Правил в дату, вказану в п. 4.9 цих Правил.
4.11 Оголошення результатів визначення Переможців розміщуються Організатором на Офіційній сторінці Акції в день проведення визначення кожного етапу згідно з графіком, вказаним в п. 4.9 цих Правил.
4.12 Порядок Отримання Заохочень:
Заохочення передаються Переможцям Акції шляхом нарахування на картку, з якої було здійснено оплати, що відповідають вимогам цієї Акції. Заохочення у вигляді кешбеків будуть зараховані до:
1) Переможцям Етапу № 1 за період з 01.05.2020 до 10.05.2020 включно — зараховані до 15.05.2020 (включно).
2) Переможцям Етапу № 2 за період з 11.05.2020 до 17.05.2020 включно — зараховані до 22.05.2020 (включно).
3) Переможцям Етапу № 3 за період з 18.05.2020 до 24.05.2020 включно — зараховані до 29.05.2020 (включно).
4) Переможцям Етапу № 4 за період з 25.05.2020 до 31.05.2020 включно — зараховані до 05.06.2020 (включно).
5) Переможцям Етапу № 5 за період з 01.06.2020 до 07.06.2020 включно — зараховані до 12.06.2020 (включно).
6) Переможцям Етапу № 6 за період з 08.06.2020 до 14.06.2020 включно — зараховані до 19.06.2020 (включно).
7) Переможцям Етапу № 7 за період з 15.06.2020 до 21.06.2020 включно — зараховані до 26.06.2020 (включно).
8) Переможцям Етапу № 8 за період з 22.06.2020 до 28.06.2020 включно — зараховані до 03.07.2020 (включно).
4.13 Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є конче потрібною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.14 Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

5. Обмеження

5.1 Організатор не несе відповідальності за роботу/будь-які помилки операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, внаслідок яких повідомлення Учасників не надійшли/надійшли із запізненням/були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасників не було повідомлено чи було несвоєчасно повідомлено про право на отримання Заохочення. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.
5.2 Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати Заохочення чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Організатора.
5.3 Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочення, де Заохочення або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.
5.4 У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
5.5 Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адреси).
5.6 Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), зокрема: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

6. Персональні дані

6.1 Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.
6.2 Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організатору на збирання, зберігання та обробку (як ці терміни визначені законодавством) наданих персональних даних, а саме: номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення (надалі — «Персональні дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцю та на передачу таких даних Організатору. (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя — НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ). Персональні дані Переможця можуть використовуватися Організатором з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (зокрема шляхом передачі третім особам). Крім того, кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Організатору пряму згоду та право на безплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, зокрема, але не обмежуючись, право публікації (зокрема його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
6.3 Переможець на вимогу Організатора зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються Організатором винятково з метою проведення Акції та протягом Періоду проведення Акції.
6.4 Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбаченими у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.
6.5 Організатор не несе жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних, окрім Персональних даних, що передаються згідно з умовами Акції, розміщених Учасником в соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дії. Так само Організатор не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з надання таких персональних даних.

7. Додаткові умови

7.1 Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці.
7.2 Організатор, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора, а також залучених ними третіх осіб, обставини, внаслідок яких Участь в Акції стає неможливою.
7.3 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.4 Терміни, що вживаються у цих Правилах, стосуються виключно Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
7.5 Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються відповідно до чинного законодавства України.
7.6. Компанія Visa Inc. і будь-які її афілійовані особи не беруть участі в проведенні розіграшів, визначенні Переможців та врученні Заохочень і не несуть відповідальності за дотримання Організатором законодавства України та цих Правил, а також не відповідають на претензії Учасників.