Мови

  • Русский

Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!

з 26 березня 2020 до 24 квітня 2020

Акцію завершено! Виплата кешбеку відбудеться до 15 травня 2020 року включно.

Акцію завершено! Виплата кешбеку відбудеться до 15 травня 2020 року включно.

Вітаємо переможців акції! Виплата кешбеку відбудеться до 15 травня 2020 року включно.

Хто може брати участь в акції?

Клієнти ПриватБанку – держателі платіжних засобів Masterсard® від ПриватБанку, яким виповнилося 18 років.

Як взяти участь в акції?

1. Зареєструйтеся в акції не пізніше ніж 25 березня включно.
2. З 26 березня до 24 квітня включно здійснити щонайменше 5 оплат на загальну суму від 3 000 грн через Інтернет або POS-термінали будь-якою карткою Masterсard®.
Увага! Щоб мати можливість отримати гарантований кешбек, учаснику акції потрібно утриматися від зняття готівки та використовувати картки тільки для безготівкових оплат.

Які подарунки чекають на учасників акції?

Гарантований кешбек 800 грн.

 Поширені питання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційні правила акції «30 днів без готівки» для клієнтів – держателів карток Masterсard® (надалі – «Правила» та «Акція» відповідно)
Організатором Акції є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 14360570 (надалі – «Організатор»).
Партнером Акції є представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404А, м. Київ, Україна, 01030 (надалі – «Партнер»).
1. Основні положення Акції.
1.1. Участь в Акції мають право брати дієздатні фізичні особи – громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років та які є держателями картки/карток Masterсard®, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» для використання фізичними особами (надалі – «Картка» або «Картки»), що здійснюють оплату товарів та/або послуг в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України, враховуючи умови п. 1.3 Правил, Картками (надалі – «Потенційні учасники Акції»).
1.2. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:
1.2.1. Особи, які не виконали умов цих Правил.
1.2.2. Особи, які перебувають у трудових відносинах із Організатором або Партнером.
1.2.3. Чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у п. 1.2.2 цих Правил.
1.2.4. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків України.
1.3. Акція триватиме з 26 березня 2020 року до 24 квітня 2020 року включно (надалі – «Період Акції» або «Тривалість Акції»)
1.4. Акція діє на всій території України, за винятком АР Крим, території проведення ООС та території, що не контролюється українською владою (згідно з переліком, затвердженим Розпорядженням КМУ від 07.11.2014 року № 1085-р).

2. Умови участі в Акції.
2.1. Для участі в Акції Потенційному учаснику Акції необхідно протягом Періоду Акції:
2.1.1. Мати відкриту/відкриті Картку/Картки або оформити Картку/Картки.
2.1.2. Заповнити реєстраційну форму учасника Акції за посиланням https://promos.privatbank.ua до 25 березня 2020 року включно.
2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо (надалі – «Транзакція»).
2.1.4. Протягом Періоду Акції не здійснити жодної операції з отримання готівкових коштів через банкомат/касу ПриватБанку або банкомати/каси будь-яких інших банків.
2.2. Дані про кожну Транзакцію, що відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п. 2.1 Правил, вносяться Організатором до бази учасників Акції, серед яких визначаються переможці Акції, які мають право на отримання подарунка Акції (надалі – «База Акції»). База Акції містить дані про дату та суму Транзакції, номер телефону учасника Акції, а також інші дані учасника, визначені Організатором. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор.
2.3. Не відповідають умовам Акції та не належать до операцій з використанням Карток:
2.3.1. Операції, які було здійснено до 00:00 26 березня 2020 року та після 23:59 24 квітня 2020 року за київським часом.
2.3.2. Операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові установи.
2.3.3. Перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, що було здійснено у філіях банку, у т. ч. перекази для оплати податкових платежів тощо.
2.3.4. Операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків.
2.3.5. Операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах.
2.4. Беручи участь в Акції, учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими Правилами Акції та свою повну й безумовну згоду з ними.
2.5. Беручи участь в Акції, учасники Акції тим самим надають згоду Організатору на опрацювання їхніх персональних даних відповідно до мети, що визначена п. 7.5 цих Правил, а також підтверджують, що ознайомлені з правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
3. Подарунковий фонд Акції.
3.1. Подарунком Акції є перерахування грошових коштів у розмірі 800,00 грн (вісімсот гривень 00 коп.) (або 993,79 грн – сума з урахуванням ПДФО) на основний гривневий рахунок будь-якої активної (на момент перерахування коштів) картки переможця Акції, емітованої Організатором.
3.2. Загальна сума перерахування грошових коштів для поповнення карткового рахунка на одного переможця Акції після вирахування необхідних податків відповідно до Податкового кодексу України не може перевищувати 800,00 грн (вісімсот гривень 00 коп.).
3.3. За весь Період Акції один учасник Акції може отримати подарунок Акції лише один раз.
3.4. Загальна сума подарункового Фонду Акції, зазначеного в п. 3.1 Правил, становить 800 000 гривень 00 коп.
3.5. Кількість подарунків Акції, що зазначені в п. 3.1 Правил, обмежено. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі дострокового закінчення подарунків Акції, зазначених у п. 3.1 Правил.
4. Умови та строки отримання подарунка Акції.
4.1. Подарунок отримують ті учасники Акції, які виконали умови п. 2.1 цих Правил.
4.2. Подарунок Акції може бути виплачено виключно на гривневий рахунок будь-якої активної (на момент перерахування коштів) картки переможця Акції, емітованої Організатором не пізніше ніж 15 травня 2020 року включно.
4.3. У разі відсутності в переможця Акції активної гривневої картки, емітованої Організатором, подарунок не може бути виплачено Організатором.
У такому випадку відповідному переможцю Акції необхідно звернутися до будь-якого зручного відділення Організатора для оформлення гривневої картки та звернутися на цілодобову лінію підтримки клієнтів ПриватБанку 3700 (безкоштовно з мобільних у межах України) для подання заявки на виплату подарунка.
4.4. Подарунок Акції видається виключно в спосіб, визначений у п. 3.1 Правил.
4.5. Зобов’язання з оподаткування вартості подарунків Акції забезпечується Організатором відповідно до чинного законодавства України.
4.6. Переможець Акції, отримуючи подарунок Акції, усвідомлює:
- що подарунок Акції є доходом та вважається додатковим благом, що відображається в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь переможця Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;
- отримання подарунка Акції може вплинути на умови отримання переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.
4.7. Організатор має право:
- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;
- відмовити у видачі відповідного подарунка Акції переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання такого подарунка Акції, згідно з цими Правилами.
4.8. Переможець Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати подарунок Акції. Організатор/Партнер не несуть відповідальності за наслідки отримання переможцем Акції додаткового блага (доходу), такого як подарунок Акції.
5. Порядок визначення учасників Акції, які здобувають право на отримання подарунків Акції.
5.1. Визначення переможців Акції відбувається на основі Бази Акції, зазначеної в п. 5.2 цих Правил.
5.2. Визначення учасників Акції, які здобудуть право на отримання подарунків, проводить Організатор Акції на основі Бази Акції: усі учасники, які виконали умови, передбачені п. 2.1 Правил, отримують подарунок.
5.3. Визначення учасників Акції, які здобудуть право на отримання подарунка, проводиться Організатором не пізніше ніж 10 травня 2020 року включно.
5.4. Результати визначення переможців фіксуються в Протоколах визначення переможців Акції створеною Організатором комісією.
5.5. Комісія формується з представників Організатора, а саме з трьох осіб. Комісія своїм рішенням має право відмовити учаснику Акції в наданні подарунка Акції у випадку виявлення шахрайства, маніпуляцій, фальсифікацій, використання заборонених програмних засобів та інших порушень. Комісія своїм рішенням визначає наявність маніпуляцій, шахрайства та фальсифікацій на власний розсуд.
6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.
6.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил на сайті Організатора promos.privatbank.ua.
6.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у разі їх затвердження Організатором Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на сайті Організатора promos.privatbank.ua, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
7. Інші умови.
7.1. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, які не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
7.2. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси).
7.3. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» учасникам Акції повідомляється:
7.3.1. Володільцем персональних даних учасників Акції є Організатор.
7.3.2. Організатор може опрацьовувати ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу реєстрації.
7.3.3. З персональними даними вчинятимуться такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання й поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
7.3.4. Персональні дані учасників Акції опрацьовуватимуться з моменту їх отримання та протягом Періоду Акції, після чого їх буде знищено у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
7.3.5. Учасники Акції можуть відкликати згоду на опрацювання своїх персональних даних, надіславши Організатору письмовий запит на адресу, зазначену в цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання подарунка Акції.
7.3.6. Учасники Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
7.4. Правила затверджені Організатором і діють протягом Періоду Акції. Якщо учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий учасник погодився зі змінами до Правил.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.