Мови

  • Русский

Турбота приносить винагороду

з 17 липня 2020 до 17 жовтня 2020

Кешбеки та щомісячні подарунки за надсилання та отримання переказів у ПриватБанку.

Кількість учасників вже досягла
23 891
осіб
Зареєструйтесь і Ви:

Кешбеки та щомісячні подарунки за надсилання та отримання переказів у ПриватБанку.

Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років, із наявністю ІПН. Власники активної картки Mastercard.

Як стати учасником акції?
Крок 1. Зареєструйтеся.
Крок 2. Надішліть або отримайте переказ Ria на суму від $50 (екв.) з карткою Mastercard через будь-який канал ПриватБанку. Крок
3. Оплатіть карткою Mastercard щонайменше 3 купівлі на суму від 50 грн кожна.

Яка винагорода чекає на учасників?
Для всіх клієнтів – подарунки від Mastercard:
 - смартфон Samsung A50 – 6 шт;
 - планшет Samsung Galaxy Tab6 – 3 шт.
Для нових клієнтів: разовий кешбек 100 грн від Ria на гривневу картку Mastercard ПриватБанку.

Отримайте кешбек 100 гривень і подарунки за переказ!

 Вітаємо переможців!

 

 Поширені питання

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спека від кешбеку та подарунків!
(далі відповідно – Акція та Правила)

ОРГАНІЗАТОР та ПАРТНЕР АКЦІЇ
Організатором Акції є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – «Організатор» /«Банк»), що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 14360570.
Партнером Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні (далі – «Партнер»), що знаходиться за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404А.

1. Строки та загальні положення Правил.
1.1. Цими Офіційними правилами акції «Спека від кешбеку та подарунків!» від Ria та Mastercard (далі – акція) визначаються порядок та умови її проведення. Переможців Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення акції:
Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).
1.3. Період проведення акції: з 17.07.2020 до 17.10.2020 (включно) та складається з 3 (трьох) етапів:
1.3.1. Перший етап з 17.07.2020 року по 17.08.2020 року включно;
1.3.2. Другий етап з 18.08.2020 року по 17.09.2020 року включно;
1.3.3. Третій етап з 18.09.2020 року по 17.10.2020 року включно.
1.4. Учасники акції: фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення акції вже виповнилось 18 років, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України та які є держателями карток Mastercard®, емітованих АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Картка для виплат, картка «Універсальна») (далі відповідно - Учасник та Картка)
1.5. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
1.5.1. Особи, які не виконали умови цих Правил.
1.5.2. Особи, які перебувають у трудових відносинах з Організатором/Партнером;
1.5.3. Чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених в підпункті 1.5.2. цих Правил.
1.6. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової версії правил на Офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua/.

2. Учасники акції.
2.1. Учасники під час участі в акції зобов’язуються:
2.1.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам;
2.1.3. Не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність і добросовісність участі такого учасника в акції;
2.1.4. Зазначати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
2.5. Учасник, беручи участь у цій акції, підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та свою повну та безумовну згоду з ними, поставивши відповідну позначку в реєстраційній формі як деталізовано нижче. Порушення учасником цих Правил (механізму, порядку та інших умов проведення акції) або відмова учасника від їх належного виконання вважається відмовою учасника від участі в акції та отриманні заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання заохочення та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в акції.
3.1. Щоб узяти участь в акції та мати можливість отримати заохочення, учасник має протягом періоду проведення акції вчинити наступні дії:
- зареєструватися за своїм фінансовим номером телефону за формою на Офіційній сторінці акції https://promos.privatbank.ua/, визначеною організатором;
- протягом періоду акції (згідно з п. 1.3 Правил) надіслати або отримати грошовий переказ Ria на суму від 50 доларів США (п’ятдесяти доларів США) в системі міжнародних грошових переказів Ria або в іншій валюті на суму, що на дату здійснення/отримання платежу становить не менше 50 доларів США (п’ятдесяти доларів США) за поточним курсом Організатора в будь-якому каналі обслуговування банку та здійснити щонайменше 3 транзакції на суму від 50 грн кожна карткою Мastercard у будь-яких торговельно-сервісних підприємствах, через-POS термінали будь-яких банків, за допомогою смартфону тощо. Оплата комунальних послуг і поповнення мобільного не враховуються в умови акції.

4. Заохочення акції та порядок їх отримання.
4.1. Кешбек на суму 124,22 грн без урахування податку (на картку Мastercard в гривні буде зараховано 100,00 грн з урахуванням податку) на основний рахунок картки клієнта (далі – заохочення 1)
*Під «Кешбеком на суму 124,22 грн без урахування податку (на картку Мastercard в гривні буде зараховано 100,00 грн з урахуванням податку) на основний рахунок картки клієнта йдеться про перерахування грошових коштів у розмірі 124,22 грн (ста двадцяти чотирьох гривень 22 коп.) на основний гривневий рахунок будь-якої активної (на момент перерахування коштів) картки Учасника Акції, емітованої Організатором.
Заохочення Акції, вказані в п.4.1. Правил, можуть бути перераховані лише новим клієнтам, які понад 3 місяці не здійснювали перекази через систему міжнародних грошових переказів Ria та виконали умови акції, вказані в п.3.1. Правил.
Загальна сума перерахувань грошових коштів (заохочень 1) одному учаснику акції (новому клієнту)– не більше ніж 100,00 грн за весь період акції.–
Кількість заохочень 1 обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити акцію в разі дострокового вичерпання заохочень акції, зазначених в п. 4.1 Правил.
4.2.Смартфон Samsung A50 – 6 шт.(далі – заохочення 2)
4.3. Планшет Samsung Galaxy Tab6 – 3 шт. (діла – заохочення 3)
Для нових клієнтів: разовий кешбек 100 грн від Ria на гривневу картку Mastercard ПриватБанку.
Один учасник Акції може отримати лише одне заохочення за весь період акції.
4.4. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків із заохочень Акції, вказаних в п.4.1.-4.3. Правил, зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.
4.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання учасником заохочення.
4.6. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного учасника можливості отримати заохочення.
4.7. Виконавши умови пунктів 3.1–3.3, клієнт бере участь в акції та може виграти подарунок.
4.8. За весь період акції (3 місяці) Організатор за допомогою системи random.org здійснює визначення учасників Акції, які здобудуть право отримати заохочення 2 та заохочення 3, в наступному порядку:
20.08.2020 Заохочення 2 2шт 1 етап (17.07.2020 – 17.08.2020)
20.08.2020 Заохочення 3 1шт 1 етап (17.07.2020 – 17.08.2020)
21.09.2020 Заохочення 2 2шт 2 етап (18.08.2020 – 17.09.2020)
21.09.2020 Заохочення 3 1шт 2 етап (18.08.2020 – 17.09.2020)
21.10.2020 Заохочення 2 2шт 3 етап (18.09.2020 – 17.10.2020)
21.10.2020 Заохочення 3 1шт 3 етап (18.09.2020 – 17.10.2020)
4.9. Етапи вручення заохочень Акції:
1. За період з 17.07.2020 до 17.08.2020 кешбек буде виплачено до 26.08.2020.
Переможців у розіграші подарунків буде опубліковано на лендинговій сторінці до 26.08.2020.
2. За період з 18.08.2020 до 17.09.2020 кешбек буде виплачено до 28.09.2020.
Переможців у розіграші подарунків буде опубліковано на лендинговій сторінці до 28.09.2020.
3. За період з 18.09.2020 до 17.10.2020 кешбек буде виплачено до 26.10.2020.
Переможців у розіграші подарунків буде опубліковано на лендинговій сторінці до 26.10.2020.

5. Інші умови.
5.1. Інформування щодо правил та умов акції, а також про порядок отримання заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua/
5.2. Організатор/Партнер, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Партнера, а також залучених ним третіх осіб, обставини, унаслідок яких участь в акції стає неможливою.
5.3. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань організатор акції залишає за собою. Таке рішення організатора акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
5.4. Строки, що вживаються у цих Правилах, стосуються виключно акції, що проводиться в рамках цих Правил.
5.5. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються відповідно до чинного законодавства України.
5.6. Якщо учасник з яких-небудь причин не може отримати заохочення акції особисто, він не має права поступитися своїм правом третій особі.
5.7. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема, й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.8 Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), зокрема й стихійного лиха, пожежі, повені, військових дії будь-якого характеру, блокади, змін у законодавстві, що діє на території проведення акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інших непідвладних контролю з боку організатора обставин.

6. Персональні дані.
6.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в акції та отриманням заохочення.
6.2. Беручи участь в акції, кожен учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду організатору на збирання, зберігання та опрацювання наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного номера платника податку, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися переможцем для отримання заохочення (далі — персональні дані) для ідентифікації переможця та оподаткування заохочень, вручених переможцю та на передачу таких даних Організатору.
Кожен учасник шляхом участі в акції надає Організатору пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, право публікації (зокрема й його імені та зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю в ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема й рекламного характеру) тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься організатором. Надання такої згоди розглядається у ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
6.3. Переможець на вимогу організатора зобов’язується надати письмову згоду на опрацювання своїх персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним персональні дані використовуються винятково з метою проведення акції, вручення та оподаткування заохочення Акції.
6.4. Беручи участь в акції, переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в акції він належним чином повідомлений про мету збору його персональних даних, склад та зміст зібраних даних, права, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Турбота приносить винагороду» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.