Мови

  • Русский

Кешбек від Mastercard

з 6 квітня 2020 до 6 червня 2020

за міжнародні перекази в Приват24!

за міжнародні перекази в Приват24!

Хто може брати участь в акції?

Клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років. Власники активної картки Mastercard.

Як отримати кешбек 100 грн?

  1. Зареєструйтеся в акції.
  2. Здійсніть міжнародний переказ карткою Mastercard на суму від $100 (в екв.) через Приват24 (web і мобільний додаток) або отримайте виплати в гривні, доларах чи евро від міжнародних компаній TransferGo, Payoneer, TransferWise тощо.
  3. Здійсніть щонайменше 3 транзакції будь-якою карткою Mastercard від ПриватБанку на суму від 100 грн кожна.

Як здійснити переказ у Приват24?

Які подарунки чекають на учасників?

Кешбек 100 грн.

Надсилайте або одержуйте міжнародні перекази з карткою Mastercard у Приват24 та отримуйте кешбек 100 грн. Бережіть себе та рідних – залишайтеся вдома та здійснюйте перекази онлайн.

В акції враховуються міжнародні перекази Swift, Western Union, RIA, MoneyGram, PrivatMoney, Intel Express, Hazri, Sigue, Meest, Welsend, p2p, а також валютні або гривневі платежі від міжнародних компаній TransferGo, Payoneer‎, TransferWise, Paxum тощо.

  Поширені запитання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційні правила акції «Кешбек від Mastercard за міжнародні перекази в Приват24»
Для клієнтів – власників карток Masterсard (далі – правила та акція відповідно)
Організатором акції є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 14360570 (далі – організатор або банк).
Виконавцем акції є ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», адреса: вул. Кирилівська, 13Б, офіс 2, м. Київ, Україна, 04080, ЄДРПОУ 41346403 (далі – виконавець).
Партнер акції – представництво Mastercard Europe SA в Україні, адреса: вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404А, м. Київ, Україна, 01030 (далі – партнер).
1. Основні положення акції.
1.1. Участь в акції мають право брати дієздатні фізичні особи – громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України, котрим на момент участі в акції виповнилося 18 років та які є власниками карток Masterсard, емітованих ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для використання фізичними особами (далі – картка/картки), що здійснюють оплату товарів та/або послуг картками в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України, враховуючи умови п. 1.3. правил (далі – потенційні учасники акції).
1.2. Учасниками акції не визнаються та не мають права брати участь в акції:
1.2.1. Особи, які не виконали умов цих правил.
1.2.2. Особи, які перебувають у трудових відносинах із організатором та/або виконавцем та/або партнером.
1.2.3. Чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених в п. 1.2.2 цих правил.
1.2.4. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків України.
1.3. Акція триватиме з 6 квітня до 6 червня 2020 року включно (далі – період акції або тривалість акції).
1.4. Акція діє на всій території України, за винятком АР Крим, території проведення ООС та території, що не контролюється українською владою (згідно з переліком, затвердженим Розпорядженням КМУ №1085-р від 07.11.2014).
2. Умови участі в акції.
2.1. Для участі в акції потенційному учаснику протягом періоду акції необхідно:
2.1.1. Мати відкриту/відкриті картку/картки або оформити картку/картки.
2.1.2. Протягом періоду акції:
2.1.2.1. Здійснити міжнародний переказ карткою Mastercard від $100 (екв.) в Приват24 (web і моб.) або отримати виплати в гривні, доларах чи евро від міжнародних компаній TransferGo, Payoneer, TransferWise тощо.
2.1.2.2. Здійснити три безготівкові оплати в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України будь яких товарів, робіт чи послуг карткою будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою на суму від 100,00 грн (сто грн 00 коп).
Обидві, визначені у п.п. 2.1.2.1, 2.1.2.2, грошові операції для цілей цих правил надалі називаються транзакціями.
2.2. Дані про кожну транзакцію, що відповідає умовам участі в акції, зазначеним у п. 2.1.3. правил, вносяться організатором до бази учасників акції, серед яких визначаються переможці акції, які мають право на отримання заохочення (далі – база акції). База акції містить дані про дату та суму транзакції, номер телефону учасника акції, а також інші дані учасника, визначені організатором. Відповідальність за достовірність даних у базі акції несе організатор.
2.3. Не відповідають умовам акції та не належать до операцій з використанням карток:
2.3.1. Операції, які було здійснено до 00:00 6 квітня 2020 року та після 23:59 6 червня 2020 року за київським часом.
2.3.2. Операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові заклади.
2.3.3. Перекази коштів з рахунку картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено в філіях банку, у т. ч. перекази для здійснення податкових платежів тощо.
2.3.4. Операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних білетів.
2.3.5. Операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у т. ч. через Інтернет.
2.4. Беручи участь в акції, учасники тим самим підтверджують факт ознайомлення з правилами акції та свою повну та безумовну згоду з ними. Беручи участь в акції, учасники підтверджують, що не мають та не матимуть жодних претензій до організатора в частині надання ними виконавцю інформації, що визначена в п. 2.2 цих правил.
2.5. Беручи участь в акції, учасники надають згоду організатору, виконавцю на опрацювання їхніх персональних даних відповідно до мети, що зазначено п.7.5. цих правил, а також підтверджують, що ознайомлені з правами, що передбачено ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
3. Фонд заохочень акції
3.1. Заохочення акції – разовий кешбек у розмірі 100 грн.
3.2. За весь період акції один учасник може отримати лише 100 грн.
3.3. Зобов'язання з оподаткування заохочення забезпечує виконавець відповідно до чинного законодавства України.
3.4. Організатор має право відмовити у виплаті відповідного заохочення акції переможцю, який не виконав умов акції, що зазначено в цих правилах.
3.10. Переможець акції, отримуючи кешбек, усвідомлює, що таке заохочення є доходом та вважається додатковим благом, що відображається в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь переможця, та сум утриманого з них податку згідно з вимогами чинного законодавства України.
4. Порядок визначення учасників акції, які здобувають право на отримання заохочень.
4.1. Визначення переможців акції відбувається на основі бази акції, зазначеної в п. 2.2. цих правил.
4.2. Визначення учасників акції, які здобудуть право на отримання заохочень, проводить замовник щомісяця на основі бази акції за допомогою комп’ютерної вибірки не пізніше ніж 20.05.2020 за період з 6.04.2020 до 06.05.2020 та 20.06.2020 за період з 6.05.2020 до 06.06.2020.
4.3. Результати визначення переможців комісія, створена замовником, фіксує в протоколах.

5. Умови та строки отримання заохочень акції.
За період з 6.04.2020 до 06.05.2020 кешбек буде виплачено до 20.05.2020.
За період з 6.05.2020 до 06.06.2020 кешбек буде виплачено до 20.06.2020.

5.2. Банк/виконавець акції має право:
- відмовити в участі в акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі, зазначені в цих правилах;
- відмовити у видачі відповідного заохочення учаснику, який не виконав умов, необхідних для отримання таких заохочень згідно з цими правилами.
5.3. Банк як організатор акції не бере участі у будь-яких суперечках стосовно заохочень акції, що можуть виникнути між учасниками та банком. Банк/замовник акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб учасниками акції, а також прав на одержання заохочень.
5.4. Банк звільняється від відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення акції, інші непідвладні контролю з боку організатора акції обставини стосовно залучених ним третіх осіб.
6. Порядок і спосіб інформування про умови акції.
6.1. Інформування щодо правил та умов акції здійснюється шляхом розміщення офіційних правил на сайті банку promos.privatbank.ua.
6.2. Ці правила може бути змінено та/або доповнено організатором протягом усього періоду акції. Зміна та/або доповнення цих правил можливі в разі їх затвердження організатором акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на сайті банку promos.privatbank.ua , якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих правил.
7. Інші умови.
7.1. Організатор/виконавець не несе відповідальності за неможливість отримання заохочення акції учасником, який здобув право на отримання заохочення акції, у зв’язку з будь-якими обставинами поза межами контролю організатора/виконавця (відсутність в учасника необхідних документів, хвороба, відпустка, тощо), за роботу підприємств телекомунікацій України.
7.2. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими правилами, остаточне рішення ухвалює організатор. Рішення організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
7.3. Учасники акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси).
7.4. Ці правила та умови може бути змінено та/або доповнено організатором/виконавцем протягом усього періоду проведення акції. Зміна та/або доповнення правил та умов акції можливі в разі їх затвердження організатором/виконавцем та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначено для інформування про правила та умови акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих правил і умов. Організатор/виконавець не несуть відповідальності, якщо учасники акції не будуть ознайомлені з такими змінами.
7.5. Персональні дані учасників акції будуть опрацьовуватися з моменту їх отримання та протягом періоду проведення акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Кешбек від Mastercard» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.