Мови

Оформіть «КУБ» або «АгроКУБ» і беріть участь у розіграші двох iPhone XS

з 1 грудня 2018 до 31 грудня 2018

Акцію завершено!

Акцію завершено!

Хто бере участь в акції?
Підприємці та юридичні особи.

Як узяти участь в акції?
З 1 до 31 грудня оформіть кредит «КУБ» або «АгроКУБ».

Яка винагорода чекає на учасників?
Розіграш двох iPhone XS від партнера ПриватБанку – платіжної системи Mastercard!

Вітаємо переможців!

1. Товариство з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство "Азовські гідравлічні машини"

2. Фермерське господарство "Албис"

 Поширені запитання

 
 
 
 
 
 

1. Основні положення
1.1. Офіційними Правилами Акції «Оформіть КУБ, або АкроКуб і отримайте iPhone XS» (далі — Правила) визначаються порядок та умови проведення акції «Оформіть КУБ або АкроКуб і отримайте iPhone XS» (далі — Акція).
1.2. Замовником та організатором Акції є компанія «МастерКард Юроп SA» (далі — Замовник), юридична особа, що створена та діє за законодавством Бельгії, місце розташування якої: Шосе де Тервюрен, 198а, 1410 Ватерлоо, Бельгія, від імені якої діє Представництво «МАСТЕРКАРД ЮРОП СПРЛ» в Україні, код ЄДРПОУ 26600463, що розташоване за адресою: вул. Б. Хмельницького, 17/52а, офіс 404а, м. Київ, 01030.
1.3. Виконавцем Акції є Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (далі—Виконавець). Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д.
1.4. Для проведення Акції Замовник та/або Виконавець мають право залучати третіх осіб.

2. Період та територія проведення Акції
2.1. Загальний термін проведення Акції: із 01 грудня 2018 року до 31 грудня 2018 року (далі — Строк проведення Акції, Період Акції або Тривалість Акції).
2.2. Акцію проводять у 1 (один) етап:
2.3. Акцію проводять на всій території України, за винятком території проведення антитерористичної операції, тимчасово окупованої території (Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей).

3. Учасники Акції
3.1. Учасниками Акції можуть стати — громадяни України, із повною дієздатністю та правоздатністю, яким виповнилося 18 років, які повністю погоджуються з Правилами, у порядку, зазначенному в п. 4. Правил (далі — Учасники Акції), а саме:
Внутрішні корпоративні клієнти малого та середнього бізнесу ПриватБанку, як підприємці, так юридичні особи.
Умова: Оформити кредит КУБ, або АгроКУБ з 01.12.2018 - 31.12.2018 включно.
Подарунки, що приймають участь у розіграші:
Смартфон iPhone XS (64 Гб) - 2шт.
3.2. В акції не беруть участь представники Замовника, Виконавця та будь-які інші компанії, які беруть участь в підготовці, організації та проведенні Акції.
3.3. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати в ній участь:
3.3.1. Особи, які не відповідають вимогам пп. 3.1–3.2 цих Правил.
3.3.2. Неповнолітні особи.
3.3.3. Недієздатні особи, частково дієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена.

4. Умови участі в Акції
Хто може приймати участь: Внутрішні корпоративні клієнти малого та середнього бізнесу ПриватБанку, як підприємці, так юридичні особи.
Умова: Оформити кредит КУБ, або АгроКУБ з 01.12.2018 - 31.12.2018 включно.
Подарунки, що приймають участь у розіграші для даної групи учасників:
Смартфон iPhone XS (64 Гб) - 2шт.

5. Подарунковий фонд Акції
Подарунковий фонд Акції (далі — Подарунковий Фонд) складається з:
5.1. Смартфон iPhone XS (64 Гб) - 2шт.
5.2. Подарунковий Фонд обмежений і становить кількість і вартість, зазначену в п. 5.1 Правил. Відповідальність Виконавця/Замовника обмежується вартістю та кількістю Подарункового Фонду, передбаченого Правилами.
5.3. Характеристики Подарункового Фонду визначаються на розсуд Виконавця та Замовника і можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарункового Фонду грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки акції / Головні Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають.
5.4. Виконавець/Замовник не відповідальні щодо подальшого використання Подарунків Акції / Головних Подарунків Акції Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатися наданими Подарунками Акції / Головними Подарунками Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції / Головних Подарунків Акції.
5.5. Вручення Подарунків Акції / Головних Подарунків Акції забезпечує Замовник або залучена третя сторона. Оподаткування Головних Подарунків Акції забезпечує Замовник відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.6. Для одного переможця передбачено тільки один подарунок.

6. Порядок визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції / Головних Подарунків Акції
6.1. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції, передбачених п. 5.1 Правил, відбуватиметься таким чином:
з 01.01 по 15.01.2019 Банк визначає шляхом випадкової комп’ютерної вибірки список із 2 (двох) Учасників Акції, у строк до 16 січня 2019 року Банк публікує інформацію щодо переможців на promos.pb.ua.
6.2. Замовник і Виконавець гарантують об’єктивність під час визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції / Головних Подарунків Акції. Рішення щодо визначення основних і резервних Учасників Акції, ухвалене Замовником і Виконавцем, є остаточним й оскарженню не підлягає.

7. Умови та строки отримання Подарунків Акції та Головних Подарунків Акції
7.1. Для отримання Подарунків Акції Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів із дати проведення відповідних визначень основних Учасників Акції та публікації даних щодо переможців на сайті, які здобули право на отримання Подарунків Акції згідно з п. 5.1 Правил здійснює відправку подарунків Акції здійснює відправку подарунків за допомогою служби доставки.
7.3.2. Під час отримання Подарунка Акції, Учасник Акції повинен мати із собою документ, що засвідчує особу та надати копію паспорта громадянина України (усі заповнені сторінки), копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків) і письмову згоду на отримання, оброблення та зберігання його персональних даних (ПІБ, паспортні дані, інформацію з облікової картки платника податків, контактний номер телефону) Замовником та третіми особами, залученими Замовником для проведення Акції. Відмова від надання зазначеної вище інформації позбавляє такого Учасника Акції права на отримання Подарунка Акції, та вважають, що такий Учасник Акції добровільно відмовився від його отримання.
7.4. Виконавець і Замовник мають право:
відмовити в участі в Акції Учаснику Акції, який не виконав / неналежним чином виконав усі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;
відмовити у видачі Подарунків Акції / Головних Подарунків Акції Учаснику Акції, що здобув право на Подарунки Акції / Головні Подарунки Акції, та який не виконав умов, потрібні для отримання таких Подарунків, згідно з цими Правилами.
7.5. Виконавець і Замовник не відповідальні за технічні проблеми з передачею даних під час використання каналів зв’язку в період проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, унаслідок яких Учасникам Акції не було повідомлено або було не своєчасно повідомлено про право на отримання Подарунків Акції / Головних Подарунків Акції.
7.6. Виконавець і Замовник Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, зокрема інформації про контакти з ними. Якщо будь-який Учасник Акції, який визначений Учасником Акції, що здобув право на отримання Подарунків Акції / Головного Подарунка Акції, із будь-яких причин, що не залежать від Виконавця, не має можливості отримати Подарунки Акції / Головні Подарунки Акції, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних компенсацій або інших виплат від Виконавця та Замовника.
7.7. Виконавець і Замовник не вступають у будь-які суперечки про визнання будь-яких осіб Учасниками Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції / Головних Подарунків Акції, і прав на одержання цих Подарунків Акції / Головних Подарунків Акції. Виконавець і Замовник не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
7.8. Виконавець і Замовник та залучені ними треті особи не відповідальні в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавця, Замовника та залучених ними третіх осіб обставини.
7.9. Виконавець і Замовник не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції / Головних Подарунків Акції.
7.10. У разі неможливості Учасника Акції, який здобув право на отримання Подарунків Акції / Головних Подарунків Акції отримати такі Подарунки Акції / Головні Подарунки Акції, можуть бути отримані представником такого Учасника Акції на підставах і відповідно до чинного законодавства України.
7.11. Учасники Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції / Головних Подарунків Акції мають право відмовитися від Подарунків Акції / Головних Подарунків Акції, передбачених пп. 5.1–5.2 Правил, у письмовій формі.

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил й умов Акції на інтернет-сайті Виконавця: promos.pb.ua. Додаткову інформацію про Правила та умови Акції надають протягом усього Періоду Акції за телефоном гарячої лінії 3700 (дзвінки з мобільного в межах України безкоштовні).
8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Замовником/Виконавцем Акції протягом усього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі в разі їх затвердження й оприлюднення в тому самому порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 8.1 Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

9. Інші умови
9.1. Здійснення дій, передбачених п. 4. Правил, Учасником Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну добровільну й безумовну згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмову Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважають відмовою Учасника Акції від участі в Акції, водночас така особа не має права на одержання від Виконавця/Замовника будь-якої компенсації. Учасник Акції, який вчинив дії, указані в п. 4. Правил, бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладенням договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.
9.2. Добровільно надаючи персональні дані про себе, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, копію паспорта громадянина України (усі заповнені сторінки), копію довідки про надання індивідуального податкового номера, Учасники Акції, які здобули право на отримання Головного Подарунка Акції, підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, оброблення й поширення даних Виконавцем та уповноваженими ними особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження. Зазначена вище особиста інформація таких Учасників Акції, які здобули право на отримання Головного Подарунка Акції, та копії зазначених вище документів Виконавець використовуватиме з метою ідентифікації таких Учасників Акції, які здобули право на отримання Головного Подарунка Акції та вручення Головного Подарунка Акції, та з метою здійснення оподаткування Головного Подарунка Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Учасники Акції, які здобули право на отримання Головного Подарунка Акції мають право вільного доступу до наданої ними персональної інформації, зазначеної вище, з метою уточнення та/або зміни наданої ними інформації в разі настання такої необхідності (зміна прізвища тощо) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасників Акції, які здобули право на отримання Головного Подарунка Акції, зберігатимуться Виконавцем протягом 3-х років із дати закінчення Акції. Після закінчення цього терміну всі персональні дані Учасників Акції, які здобули право на отримання Головного Подарунка Акції, Виконавець видалить або поверне їм на їхній запит. Строк обробки таких персональних даних Учасника Акції — Період Акції, а також 3 роки після завершення Періоду Акції. Учасник Акції гарантує та несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими. Учасник Акції проінформований про те, що може відкликати свою згоду на обробку персональних даних, звернувшись із відповідним запитом до Виконавця.
9.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Виконавець і Замовник.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Оформіть «КУБ» або «АгроКУБ» і беріть участь у розіграші двох iPhone XS» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.