Мови

Хапай каву з Apple Pay

з 17 липня 2018 до 17 вересня 2018

Акцію завершено!

Акцію завершено!

Хто може брати участь в акції?
Будь-який клієнт ПриватБанку, у якого є iPhone.

Як взяти участь в акції?
Оплатити заправку від 15 л на «ОККО» за допомогою Apple Pay.

Яка винагорода чекає на учасників акції?
Кожна заправка від 15 л – це чашка кави в подарунок.

З 17 липня до 17 вересня заправляйтеся на «ОККО» від 15 л з Apple Pay і щоразу отримуйте штрихкод на безкоштовну каву.

Після оплати штрихкод на безкоштовну каву автоматично додається до розділу «Торговий центр – Дисконти – Мої» вашого мобільного Privat24.

Apple Pay зараз

П'яти хвилин вистачить, щоб все налаштувати. Без відділень, дзвінків, пластику.

З Apple Pay ви зберігаєте життя маленькій панді. І, можливо, рятуєте косяк добрих сардин.

 

 Поширенні запитання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Офіційні Правила проведення Акції
«Хапай каву з Apple Pay»

1. Терміни та загальні положення Правил.
1.1. Цими Офіційними правилами акції «Хапай каву з Apple Pay» (далі – Акція) організатором якої є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Організатор)» визначаються порядок та умови її проведення.
Партнер Акціії АЗК «ОККО» (далі – мережа ОККО).
Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції:.
Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).
1.3. «Період проведення Акції»: з 17.07.18 по 17.09.18 (включно) .
1.6. «Заохочення» - детальніше в розділі 4 цих Правил (надалі – «Заохочення»).
1.7. «Учасник Акції» фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, які мають активний додаток Privat24 та встановлений Apple Pay,
які протягом Періоду Акції, згідно з п. 2 Правил, оплатили своїм iPhone або Apple Watch пальне у мережі ОККО (надалі - «Учасник» та/або «Учасники») не менше 15 л.
1.8. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової версії правил на Офіційній сторінці.

2. Учасники Акції.
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
2.2. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції.
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:
- протягом Періоду Акції, згідно з п. 1.3 Правил, оплатили своїм iPhone або Apple Watch пальне від 15 л у мережі ОККО.

4. Заохочення Акції та порядок його отримання.

4.1. Організатор надає можливість отримати безкоштовно напій (кава або чай) при оплаті своїм iPhone або Apple Watch пального від 15 л у мережі ОККО.
4.2 В Акції беруть участь такі види пального: Pulls 95, Pulls Diesel, А-95 Євро, А-92 Євро, ДП Євро, ГАЗ (по тексту – Пальне).
4.3. Під безкоштовним напоєм мається на увазі придбання його за 0,01 грн. За умови виконання умов цих правил.
4.4. Учасник необмежений у кількості заправок та, у разі виконання цих правил, має можливість отримати 1 напій за умови оплати 15 л пального.
4.5. Для того, щоб отримати каву необхідно пред’явити для сканування цифровий штрихкод касиру. Штрихкод надійде в додатку Privat24 (меню Торгівельний центр – Дисконти – Мої).
4.6.Регламент оновлення інформації у додатку Privat24 щодо нових штрихкодів: одразу після проплати, згідно умов Акції
4.7. Скористуватися штрихкодом для отримання кави можливо один раз, після цього він стане неактивним
4.8. Якщо Учасник не скористувався штрихкодами для отримання безкоштовного напою в період Акції, то вони анулюються
4.9. Кількість Заохочень Акції, що зазначені в п. 4.1 Правил, обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі дострокового вичерпання Заохочень Акції, зазначених в п. 4.1 Правил.
4.10. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.11. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

5. Обмеження.
5.1. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

6. Умови виплати винагороди.
6.1. Подарунок надається Учасникам Акції, які виконали умови п. 3 цих Правил.
6.2. В Акції беруть участь клієнти, які протягом Періоду Акції, згідно з п. 2 Правил, оплатили своїм iPhone або Apple Watch пальне від 15 л у мережі ОККО.
6.3. Для того, щоб отримати винагороду, необхідно пред’явити для сканування цифровий штрихкод. Штрихкод знаходитиметься в додатку Privat24 (меню Торгівельний центр - Дисконти – Мої)

7. Персональні дані
7.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.
7.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організатору на збирання, зберігання та обробку наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного номера платника податку, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення (надалі — «Персональні дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцю та на передачу таких даних Партнеру.
Кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Організатору пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
7.3. Переможець на вимогу Організатора зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються винятково з метою проведення Акції та протягом Періоду проведення Акції.
7.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.

8. Додаткові умови:
8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua/ .
8.2. Партнер, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора, а також залучених ними третіх осіб, обставини, внаслідок яких Участь у Акції стає неможливою.
8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
8.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
8.5. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного законодавства України.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Хапай каву з Apple Pay» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.