Мови

CashBack за купівлі в мережі магазинів EVA

з 1 жовтня 2018 до 31 жовтня 2018

Акцію завершено!

Акцію завершено!

Хто може брати участь в акції?
Клієнти ПриватБанку, яким прийшло запрошення на e-mail або в Приват24.
Зверніть увагу! Акція діє тільки в магазинах EVA Києва.

Як взяти участь в акції?
Крок 1. Підтвердіть участь в акції.
Крок 2. Пред'явіть картку учасника програми лояльності EVA МОЗАЇКА, або повідомте касиру номер мобільного телефону за яким зареєстрована карта.
Крок 3. Оплатіть покупки в будь-якому магазині EVA карткою «Універсальна»/«Універсальна Gold» ПриватБанку на суму не менше 200 грн.

Яка винагорода чекає на учасників акції?
Повернення 20 грн на картку, з якої було здійснено купівлю.
Зарахування буде проведено протягом 5 днів з моменту виконання умов акції.

Поширені питання

 
 
 
 
 
 

«Cashback за купівлю у EVA»
1. Терміни та загальні положення Правил.
1.1. Цими Офіційними правилами акції «Cashback за купівлю у EVA» (далі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. Організатором акції «Cashback за купівлю у EVA» є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, ЄДРПОУ 14360570 (далі – Організатор).
1.3. Партнер Акції – ТОВ "РУШ", місцезнаходження: 49055, м. Дніпро, проспект Кірова, б. 104А, код ЄДРПОУ 32007740 (далі – Партнер).
1.4. Територія проведення Акції.
Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).
1.5. Період проведення Акції: з 01.10.2018 р. по 31.10.2018 р.
1.6. Заохочення – повернення/перерахування Учаснику Акції грошової суми у відповідності до р.4 цих Правил.
1.7. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової версії правил на Офіційній сторінці.

2. Учасники Акції.
2.1.Учасниками Акції можуть бути фізичні особи – громадяни України, яким на день початку проведення Акції вже виповнилось 18 років, та які:
- є повністю дієздатними (мають повний об’єм дієздатності), не є частково дієздатними чи обмежено дієздатними;
- є учасниками Програми лояльності «EVA МОЗАЇКА»;
- отримали відповідне запрошення до участі в Акції від Організатора Акції.
- не є особами з кола осіб, зазначених у п.2.4. цих Правил.
2.2. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.2.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
2.2.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.2.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.2.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах.
2.3. Усі Учасники, беручи участь у цій Акції, підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, строку, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умов та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.
2.4. Не можуть бути Учасниками:
- власники, працівники та представники Організатора, Партнера Акції та будь-якої третьої особи, що залучена до організації та проведення Акції, та афілійовані з ними особи, а також близькі родичі цих осіб: чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба;
- іноземні громадяни та особи без громадянства;
- особи, які не мають повної цивільної дієздатності, обмежено дієздатні, недієздатні;
- особи, які втратили і/або були позбавлені статусу Учасника відповідно до умов цих Правил або норм чинного законодавства України.

3. Порядок участі в Акції.
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати право на отримання Заохочення, Учасник має обов’язково:
- протягом періоду Акції отримати від Організатора запрошення до участі в Акції шляхом повідомлення електронною поштою або у системі Приват24;
- бути учасником Програми лояльності «EVA МОЗАЇКА»;
- протягом періоду дії Акції придбати у мережі магазинів Партнера – EVA, які розташовано у м.Києві – товарів однією покупкою (одним чеком) або кількома (кілька чеків) на загальну суму не менше, ніж 200,00 (Двісті грн. 00 коп) гривень;
- провести розрахунки за зазначені вище покупки банківською карткою Організатора Акції (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК») «Універсальна».
3.2. Один окремий Учасник Акції може прийняти участь в цій Акції лише один раз (тобто має право на отримання Заохочення лише один раз, незалежно від кількості його покупок, сума яких дорівнюватиме 200,00 (Двісті грн. 00 коп) грн.

4. Заохочення Акції та порядок його отримання.
4.1. Учасникам Акції, що відповідають умовам цих Правил та повністю виконали дії, передбачені п.3.1. цих Правил, Організатор одноразово повертає грошову суму у розмірі 20,00 (Двадцять грн. 00 коп) грн., яку буде зараховано на основний рахунок картки Учасника Акції, відкритий у Організатора Акції (далі – Заохочення Акції).
4.2. Загальна сума повернень грошових коштів (Заохочень Акції) одному Учаснику Акції – 20,00 (Двадцать грн. 00 коп) грн лише один раз за весь Період Акції.
4.3. Кількість Заохочень Акції, що зазначені в п. 4.1 Правил, обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі дострокового вичерпання Заохочень Акції, зазначених в п. 4.1 Правил.
4.4. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень Акції, зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.
4.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.6. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

5. Обмеження.
5.1. Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення.
5.2. У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
5.3. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.4. Організатор/Партнер звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Партнера обставини.
5.6. У суму покупок, яка зараховується для розрахунку суми, необхідної для отримання Заохочення, включаються лише покупки, здійснені Учасниками у магазинах Партнера, які розташовано у м.Києві.
5.7. Один Учасник має право на отримання лише одного Заохочення лише один раз, незалежно від суми перебільшення обов’язкового мінімального розміру суми покупок, необхідної для отримання Заохочення.

6. Персональні дані
6.1. Усі Учасники Акції діють особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.
6.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організатору та Партнеру на збирання, зберігання та обробку наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного номера платника податку, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення (надалі — «Персональні дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцю та на передачу таких даних Організатору/Партнеру. Кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Організатору/Партнеру пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись: право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься учаснику Організатором/Партнером. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
6.3. Учасники погоджуються з тим, що надані ними Персональні дані використовуються винятково з метою проведення Акції.
6.4. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.

7. Додаткові умови:
7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом повідомлення можливих Учасників електронною поштою або у системі Приват24.
7.2. Організатор/Партнер, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діятимуть на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Партнера, залучених ними третіх осіб обставини, внаслідок яких Участь в Акції стає неможливою.
8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор та Партнер Акції залишають за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
8.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
8.5. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «CashBack за купівлі в мережі магазинів EVA» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.