Мови

Подорож на Berlinale від Mastercard та ПриватБанк

з 25 листопада 2018 до 15 січня 2019

Акцію завершено!

Акцію завершено!

Хто може брати участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники преміальних карток Mastercard Platinum, World Black Edition та World Elite.

Як узяти участь в акції?
Розраховуйтеся преміальною карткою Mastercard на території України або за кордоном через POS-термінали та в Інтернеті. Здійсніть щонайменше 30 транзакцій на суму від 1 000 грн кожна.

Яка винагорода чекає на учасників акції?
1 поїздка для двох на Берлінський міжнародний кінофестиваль у період 11.02–13.02.2019.

Вітаємо переможця - Преснов Юрій, м. Одеса!

 Поширені запитання

 
 
 
 
 
 

«Подорож на Berlinale від Mastercard та ПРИВАТБАНК»
(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)

1. ЗАМОВНИК, ПАРТНЕР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
1.1. Замовником Акції є Представництво «MasterCard Europe SA» в Україні (далі – «Замовник»), яке знаходиться за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, офіс. 404а.
1.2. Партнером є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – «Партнер»/«Банк»). Місцезнаходження Банку: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна, ЄДРПОУ 14360570.
1.3. Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ» (далі – «Виконавець»), юридична особа за законодавством України, що зареєстрована за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська 13Б.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. Участь в Акції мають право взяти фізичні особи – громадяни України, яким виповнилося 18 років (далі – «Потенційні учасники»). Потенційні учасники Акції можуть стати Учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 5 цих Правил з урахуванням положень пунктів 2.2. та 2.3. Правил (далі – «Учасник Акції»/ «Учасники Акції»).
2.2. В Акції беруть участь держателі карток Platinum, Mastercard®, World Black Edition Mastercard®, World Elite Mastercard® міжнародної платіжної системи Mastercard® (надалі – Картка/Картки), емітованих Банком, для використання фізичними особами та активованих до початку та/або в Період проведення Акції (період Акції визначається згідно з пунктом 3.1 цих Правил).
2.3. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
1) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років;
2) особи, які не виконали умови цих Правил;
3) особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником та/або Виконавцем та/або Партнером;
4) чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених в підпункті 3 п.2.3. цих Правил.

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованої території України, починаючи з 25 листопада 2018 р. по 15 січня 2019 р. включно (далі по тексту – «Період проведення Акції»).

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ
4.1. Інформування щодо Правил Акції та змін до них здійснюється на сайті https://promos.privatbank.ua/ua/berlinale (далі по тексту – «Сайт»).

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
5.1. Для набуття статусу Учасника Акції Потенційному учаснику Акції необхідно:
5.1.1. до початку Періоду проведення Акції та/або протягом Періоду проведення Акції отримати Картку та здійснити не менше ніж 30 оплат товарів, робіт чи послуг на суму кожної оплати не менше ніж 1000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ, в торгово-сервісних мережах та/або у мережі Інтернет на всій території України з використанням Картки (далі - Транзакція) протягом Періоду проведення Акції. Дані про всі Транзакції автоматично заносяться до бази транзакцій (далі – База Акції), серед яких визначаються Учасник Акції, що отримає право на отримання Заохочення, передбаченого в п. 6.1.1. цих Правил. База Акції містить дані про час, дату та суму Транзакції. Кожній такій Транзакції присвоюється унікальний номер (надалі – Унікальний номер Транзакції). Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Партнер.
Кожен Учасник Акції має право брати участь в Акції необмежену кількість разів.
5.2. Не відповідають умовам Акції:
5.2.1. транзакції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «25» листопада 20187 року та після «23» годин «59» хвилин «15» січня 2019 року за київським часом;
5.2.2. перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено в філіалах банку, в тому числі перекази для оплати податкових платежів та інше;
5.2.3. операції з оплати дорожніх чеків та (або) лотерейних квитків;
5.2.4. операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет;
5.2.5. операції з отримання готівки через банкомати/пристрої самообслуговування/пункти видачі готівки та/або інших кредитно-фінансових установ;
5.2.6. операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім Картки.
5.3. Замовник/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за роботу мережі Інтернет, операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки операторів, внаслідок чого реєстрація Транзакції до участі у Акції не відбулась або відбулась із запізненням, та/або за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв'язку під час проведення Акції, а також у разі надання Учасником Акції неточної або недостовірної інформації щодо персональних даних та номеру телефону Учасника Акції, у разі настання обставин непереборної сили.
5.4. Замовник/Виконавець/Партнер узгодили, що мають право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції, у випадку виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил, або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил.

6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
6.1. Заохоченням Акції є:
6.1.1. Подорож на Берлінський міжнародний кінофестиваль (м. Берлін, Німеччина) на двох* – 1 (одна) шт. (далі – «Заохочення»).
*Під «Подорожжю на Берлінський міжнародний кінофестиваль (м. Берлін, Німеччина) на двох» мається на увазі сертифікат на туристичні послуги, що надає можливість отримати поїздку до м. Берлін, Німеччина на три дні (11/02/2019 року - 13/02/2019 року), під час проведення Берлінського міжнародного кінофестивалю, який пройде в місті Берлін, на двох осіб (Переможця Акції та супроводжуючої особи).
«Подорож на Берлінський міжнародний кінофестиваль (м. Берлін, Німеччина) на двох» складається з двох частин, до яких входить:
1) Частина 1 (далі – «Частина 1»):
авіа-переліт Київ, Україна – Берлін, Німеччина – Київ, Україна (квитки економ класу).
2) Частина 2 (далі – «Частина 2»):
трансфер від аеропорту прибуття (аеропорт Тегель, м. Берлін, Німеччина) до місця проживання (м. Берлін, Німеччина);
проживання у готелі рівня не нижче 4 зірок;
квитки на відвідування показу фільмів згідно програми Берлінського міжнародного кінофестивалю;
інші розважальні заходи, які визначаються на розсуд Замовника.
УВАГА! Для отримання Заохочення Акції Переможцю Акції та супроводжуючій особі потрібно мати біометричні паспорти для виїзду за кордон та /або відкриті візи шенгенської зони. У разі відсутності у Переможця Акції біометричного паспорта для виїзду за кордон або відкритої візи шенгенської зони Замовник/Виконавець має право відмовити Переможцю Акції у врученні Заохочення Акції та передати право на отримання Заохочення Акції Резервному переможцю без жодних компенсацій, пов'язаних з такою відмовою!
6.2. Переможець Акції не може поділити Заохочення Акції на декілька частин, тобто має використати його за один раз, виключно у строк з 11.02.2019 р. - 13.02.2019 р. включно.
6.3. Фонд Заохочень Акції обмежений і складає кількість, зазначену в 6.1. цих Правил.
6.4. Характеристики Заохочення Акції визначаються на розсуд Замовника/Виконавця та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та можуть не виправдати очікувань Учасників Акції/Переможців Акції. Заміна Заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягають.
6.5. Заохочення Акції має бути призначено для особистого використання Учасником Акції і не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.
6.6. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право збільшити/змінити Фонд Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові подарунки/призи/заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Виконавець/Замовник або залучені ними треті особи повідомляє про них в порядку, передбаченому в розділі 4 цих Правил.
6.7. Замовник/Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочення Акції Учасником Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції, у тому числі під час реалізації Заохочення Акції.
6.8. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальності за перенесення та/або відміну авіарейсів.
6.9. Зобов'язання з оподаткування вартості Частини 1 Заохочення Акції забезпечується Виконавцем, у відповідності з чинним законодавством України.
6.10. Зобов'язання з оподаткування вартості Частини 2 Заохочення Акції забезпечується Замовником, у відповідності з чинним законодавством України.
6.11. Переможець Акції, отримуючи Заохочення Акції, усвідомлює, що:
таке Заохочення Акції є доходом такого Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;
отримання Заохочення Акції може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.
Переможець Акції самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Заохочення Акції, а також йому відомо про наслідки таких дій. Замовник/Виконавець/Банк не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцем Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочення Акції.

7. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ
7.1. Визначення Переможця Акції відбувається на основі Бази Акції, зазначеної у п.5.2. цих Правил, серед Учасників Акції, які виконали умови участі в Акції, вказані в цих Правилах.
7.2. Партнер надає Базу Акції Виконавцю протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня завершення Періоду проведення Акції.
7.3. Визначення Учасника Акції, який здобув право на отримання Заохочення Акції, проводиться Виконавцем протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання від Партнера Бази Акції шляхом випадкового комп’ютерного вибору з Бази Акції, серед Транзакцій, які були внесенні до Бази Акції протягом Періоду проведення Акції.
7.4. Під час визначення Переможця Акції, який отримає Заохочення Акції, на умовах цих Правил, формується резервний список (надалі за текстом – «Резервний Список») з 10 (десяти) Учасників Акції (надалі за текстом – «Резервні переможці»), що взяли участь в Акції та виконали умови, зазначені в цих Правилах, які матимуть право отримати Заохочення Акції у разі неможливості вручення та/або відмови від нього Учасника Акції, який був визначений, як Переможець Акції, що отримає Заохочення Акції.
7.5. Визначення Переможця Акції, який отримає Заохочення Акції, та Резервних переможців відбувається у присутності уповноваженої Комісії, що складається з 3 осіб (представників Замовника та/або представників Виконавця) (далі – Комісія). Про результати визначення Переможця Акції, який отримає Заохочення Акції, Комісія складає протокол, що має містити підписи усіх членів Комісії (надалі – Протокол).
7.6. Партнер або уповноважені ним особи проводять інформування Учасника Акції про факт його визначення Переможцем Акції, який отримає Заохочення Акції шляхом відправлення СМС – повідомлення, що містить дані про Унікальний номер Транзакції, на номер телефону, який був використаний під час відкриття Картки та повідомляє йому контактні дані Виконавця, за якими він протягом 2-х (двох) робочих днів має зв’язатися шляхом телефонного дзвінка за номером телефону +380 44 581 11 71 або за допомогою електронної пошти шляхом надсилання листа на адресу: info@adsapience.com та повідомити Унікальний номер Транзакції для отримання Заохочення Акції.
7.7. У разі невиконання відповідним Учасником Акції вищевказаних умов, Замовник/Виконавець, з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника, не сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій, пов'язаних з таким порушенням Правил. У такому випадку право отримати Заохочення Акції перейде до відповідного Резервного переможця з Резервного Списку.
7.8. Результати визначення Переможця Акції, який отримає Заохочення Акції, після отримання ним Заохочення Акції вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню.

8. УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ
8.1. Вручення Заохочення Акції Учаснику Акції, який був визначений Переможцем Акції, здійснюється Виконавцем або залученими ним третіми особами за адресою, яку Сторони погодять під час телефонної розмови , згідно пп. 7.6. Правил, протягом 5-ти робочих днів з дати отримання від Переможця Акції документів, передбачених п. 8.2. Правил.
8.2. Для отримання Заохочення Акції Переможцю Акції необхідно протягом 2 (двох) робочих днів від дня, коли Партнер Акції або уповноважені ним особи зв’яжуться з Переможцем Акції на умовах п. 7.6. Правил, надіслати Виконавцю або залученим ним третім особам скан-копії наступних документів (своїх) та супроводжуючої особи на електронну адресу info@adsapience.com;
- паспорта громадянина України (всіх сторінок, де є записи);
- реєстраційного номеру облікової картки платника податків (довідки про присвоєння податкового номеру);
- копію закордонного паспорта громадянина України з відкритою візою шенгенської зони (залишковий термін дії має бути не меншим від одного календарного півріччя) або копію біометричного паспорта для виїзду за кордон;
- ксерокопії інших документів, необxiдних для отримання Заохочення Акції, визначених Замовником/Виконавцем.
8.3. У разі вiдсутностi у Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Заохочення Акції з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника, Виконавець /Замовник не сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю використання/отримання Заохочення Акції. У такому випадку право отримати Заохочення Акції перейде до відповідного Резервного переможця з Резервного Списку, згідно з п.7.4. Правил.
8.4. У разі вiдсутностi у відповідного Резервного переможця, до якого перейшло право отримати Заохочення Акції, згідно умов цих Правил, можливості/бажання використати/отримати Заохочення Акції з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника (у тому числі відсутність відкритої візи шенгенської зони у такого Учасника Акції та супроводжуючій особі), Виконавець/Замовник не сплачують відповідному Резервному переможцю жодних компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю використання/отримання Заохочення Акції. У такому випадку право отримати Заохочення Акції перейде до наступного відповідного Резервного переможця з Резервного Списку.

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними офіційними правилами Акції. Порушення Учасником Акції/Переможцем Акції цих Правил або відмова Учасника Акції/Переможця Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції/Переможця Акції від участі в Акції та отримання Заохочення Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.
9.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам Акції повідомляється:
9.2.1. Володільцем персональних даних Переможців Акції та їх супроводжуючих осіб є Виконавець;
9.2.2. персональні дані Переможця Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
9.2.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 9.2.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти ідентифікаційний код, адреса реєстрації;
9.2.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
9.2.5. Розпорядником персональних даних Переможців Акції та їх супроводжуючих осіб є будь-які залучені Виконавцем треті особи, йому/їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;
9.2.6. персональні дані Переможців Акції та їх супроводжуючих осіб без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 9.2.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Переможців Акції та їх супроводжуючих осіб без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
9.2.7. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Переможців Акції та їх супроводжуючих осіб будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 9.2.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
9.2.8. Переможці Акції та їх супроводжуючі особи можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочення Акції.
9.2.9. Переможці Акції володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону.
9.3. Беручи участь у цій Акції кожен Учасник Акції/Переможці Акції та супроводжуючі особи тим самим надають згоду Виконавцю на обробку його/їх персональних даних в об’ємі та на умовах, які вказані у п.9.2. цих Правил.
9.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником. При цьому рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.
9.5. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Акції з причин, незалежних від Виконавця або Замовника Заохочень Акції.
9.6. У разі відмови Переможця Акції від отримання ним Заохочення Акції будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Замовником/Виконавцем.
9.7. Переможець Акції отримує Заохочення Акції відповідно до умов цих Правил лише після надання Виконавцю або залученим ним третім особам всіх документів, зазначених у п. 8.2. цих Правил.
9.8. Виконавець та Замовник не несуть відповідальності за:
- неотримання Переможцем Акції Заохочень Акції з вини самого Переможця Акції;
- за відмову Переможця Акції від одержання Заохочень Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей.
9.9. Номери телефонів, IP адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників Акції, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому випадку Замовник/Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акцій приймається самостійно Замовником/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Заохочень Акції), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій від Замовника/Виконавця.
9.10. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Виконавець та/або Замовник не зобов’язані вести переписку з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців Акції на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо даної Акції.
9.11. Проїзд до місця отримання Заохочення Акції і в зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати пов’язані з отриманням Заохочення Акції та будь-які інші витрати Переможця Акції оплачуються Переможцем Акції, компенсації чи поверненню не підлягають.
9.12. Замовник/Виконавець Акції мають право внести зміни до умов даних Правил шляхом розміщення нової редакції правил на Сайті.
9.13. Правила затверджені Замовником Акції та діють протягом тривалості Акції.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Подорож на Berlinale від Mastercard та ПриватБанк» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.