Мови

  • Русский

Акцію завершено!

Хто бере участь в акції?

Будь-який клієнт ПриватБанку з ІПН, у якого є смартфон із підтримкою Apple Pay чи Google Pay.

Як стати учасником акції?

Зареєструйтеся та оплачуйте покупки з Apple Pay чи Google Pay карткою Visa від ПриватБанку.

Які подарунки?

5 переможцям повертаємо суму коштів, витрачених на покупки з Apple Pay чи Google Pay в період акції. Максимальний кешбек одному переможцю за період акції – 25 000 грн.

До 02.03.2020 зареєструйтесь та здійснюйте будь-які купівлі карткою Visa з Apple Pay чи Google Pay.

Наприкінці акції ми випадковим чином оберемо 5 переможців, яким повернемо 100% коштів, витрачених на покупки в період акції.

 Поширені запитання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційні Правила проведення Акції
«100% кешбек»

1. Терміни та загальні положення Правил.
1.1. Цими Офіційними правилами акції «100% кешбек» (далі – Акція) організатором якої є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Організатор)» визначаються порядок та умови її проведення.
Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції:.
Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).
1.3. «Період проведення Акції»: з 31.01.2020 до 02.03.2020 (включно) .
1.4. «Заохочення Акції» - детальніше в розділі 4 цих Правил (надалі – «Заохочення Акції»).
1.5. «Учасник Акції» фізичні особи – громадяни України, у яких є смартфон на базі IOS або Android з можливістю безконтактної оплати (наявність модуля NFC) та ІПН, які протягом періоду акції зареєструються та після цього здійснюватимуть свої купівлі з Apple Pay чи з Google Pay карткою Visa від ПриватБанку. (надалі - «Учасник» та/або «Учасники»).
1.6. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції.

2. Учасники Акції.
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
2.2. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставлення відповідної відмітки у реєстраційній формі як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення Акції та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції.
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення Акції, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:

- провести реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону за формою на сторінці акції https://promos.privatbank.ua/ , визначеною Організатором.
- Після реєстрації здійснювати свої купівлі через POS-термінали у магазинах з допомогою Apple Pay чи з Google Pay карткою Visa від ПриватБанку.

4. Заохочення Акції та порядок його отримання.
4.1. Заохочення Акції (далі – Заохочення Акції) складається з:

100% кешбек* - 5 шт.
* 100% кешбек - витрати клієнта, які були здійснені в період акції після реєстрації через Apple Pay чи через Google Pay карткою Visa від ПриватБанку (далі – Заохочення Акції).

4.2. Загальна сума повернень грошових коштів (Заохочень Акції) одному Учаснику за весь період Акції – не більше ніж 31 055,90 грн без урахування податку. З урахуванням податку за весь період акції Учасник не може отримати більше 25 000 грн.
4.3. П’ять переможців будуть визначені за допомогою random.org.
4.4. Заміна Заохочення Акції будь-яким іншим благом не допускається.
4.5. Визначення переможців відбудеться після закінчення акції - до 05.03.2020. Результати розіграшу будуть опубліковані на сторінці акції.
4.6. Для одного переможця передбачено тільки один подарунок за весь період акції.
4.7. Подарунки у вигляді кешбеків будуть зараховані до 13.03.2020.
4.8. Кількість Заохочень Акції, що зазначені в п. 4.1 Правил, обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі дострокового вичерпання Заохочень Акції, зазначених в п. 4.1 Правил.
4.9. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, Акції здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.
4.10. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення Акції.
4.11. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення Акції.

5. Обмеження.
5.1. Отримання Заохочення Акції допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення Акції. До участі в акції не допускаються співробітники Організатора та особи які не мають особистого ідентифікаційного податкового номеру України.

5.2. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.3. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

6. Умови виплати Заохочення Акції.
6.1. Заохочення Акції зараховується п’яти Учасникам Акції, які виконали умови п. 3 цих Правил, та випадковим чином були обрані Переможцями.
6.2. Заохочення Акції повертається на основний рахунок гривневої картки Visa, з якої були здійсненні купівлі, відповідно до розділу 4.
Пріоритет виплати — Картка для виплат.
6.3. У разі відсутності активної гривневої Картки для виплат Visa, в Учасника Акції, виплата Заохочення Акції проводиться на Картку Visa “Універсальна”.

7. Персональні дані
7.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення Акції.
7.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організатору на збирання, зберігання та обробку наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного номера платника податку, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення Акції (надалі — «Персональні дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцю.
Кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Організатору пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
7.3. Переможець на вимогу Організатора зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються винятково з метою проведення Акції.
7.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.

8. Додаткові умови:
8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua/ .
8.2. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора, а також залучених ними третіх осіб, обставини, внаслідок яких Участь у Акції стає неможливою.
8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
8.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
8.5. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного законодавства України.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «100% кешбек» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.