Мови

10 000 грн на купівлі у Varus

з 1 листопада 2019 до 31 січня 2020

Акцію завершено!

Акцію завершено!

Хто бере участь в акції?

Клієнти, які отримали від нас повідомлення про акцію.

Як стати учасником акції?

Крок 1. Зареєструйтеся в програмі винагород Mastercard.
Крок 2. Оплачуйте купівлі на суму від 1 000 грн карткою «Універсальна Gold».

Якою карткою необхідно здійснювати купівлі?

Карткою «Універсальна Gold» від ПриватБанку.

Який приз чекає на учасників акції?

Щомісяця в акції розігруємо сертифікати у Varus еквівалентом: 10 000 грн – 3 шт., 1 000 – 3 шт., 200 грн – 20 шт.

1. Визначення, наведені в Правилах Акції:

1.1. «Бали» – бали, які Учасники Програми винагород накопичують в рамках її проведення, та за відповідну кількість яких мають змогу придбати одну одиницю Спеціальної пропозиції та автоматично стати учасниками цієї Акції.
1.2. «Акція» – ця Акція, яка проходить в рамках Програми винагород Mastercard.
1.3. «Учасник Програми винагород» (в усіх відмінках) – держатель Картки Mastercard® емітованої на території України АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та зареєстрований для участі у Програмі винагород Mastercard на підставі своєї згоди.
1.4. «Учасник Акції» (в усіх відмінках) – дієздатна фізична особа, яка є Учасником Програми винагород та держателем Картки Mastercard, замовила одну Спеціальну пропозицію, на момент участі в Акції виповнилося 18 років, має документ, що посвідчує особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків, яка здійснила замовлення Спеціальної пропозиції вартістю 0 (нуль) балів та виконала усі умови Правил. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник та/або Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції: особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років; особи, які не виконали умови цих Правил; особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником та/або Виконавцем; чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба).
1.5. «Картка Mastercard» – зареєстрована у Програмі платіжна картка Золота картка Універсальна World, емітована на території України ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» під брендом Mastercard.
1.6. «Держатель картки Mastercard» – це фізична особа, що володіє або уповноважена використовувати Картку Mastercard та якій видано Картку Mastercard та/або PIN для ініціювання операцій.
1.7. «Правила» – ці правила Акції, разом з будь-якими можливими змінами та доповненнями, затвердженими Партнером та опублікованими у встановленому цими Правилами порядку.
1.8. «Програма винагород» – програма лояльності на основі балів, що нараховуються за розрахунки Карткою Учасника, організована Mastercard, в якій Учасники зареєструвалися шляхом надання згоди на участь в Програмі.
1.9. «Резервний список» (за результатами кожного Етапу Акції) – список, який формується шляхом випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org з списку Учасників Акції, які виконали всі умови даних Правил. Список складається з десяти осіб (порядкові номера з тридцять третього по сорок другий), які обов’язкові відображаються у Протоколі Комісії за результатами комп’ютерного вибору Учасників Акції, які можуть здобути право на отримання Головного заохочення відповідного Етапу Акції.
1.10. «Переможець Акції» (за результатами кожного Етапу Акції) – Учасники Акції під порядковими номерами з першого по тридцять другий у списку, який сформований за допомогою випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org, та здобувають право на отримання Головного Заохочення відповідного Етапу Акції.

2. Замовник, Виконавець та Партнер Акції, місце та строки проведення Акції
2.1. Замовником Акції є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Замовник). Місцезнаходження Замовника: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.
2.2. Виконавцем Акції є ТОВ “Проспектс Україна” “Prospects Ukraine” (надалі – «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 04053, м. Київ, пров. Бехтеревський, 4В.
2.3. Партнером Акції є Masterсard Europe SA (далі — Партнер), юридична адреса: шосе де Тервюрен 198а, 1410 Ватерлоо, Бельгія, через її Представництво в Україні, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404а.
2.4. Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та зони проведення ООС, починаючи з 01 листопада 2019 р. по 31 січня 2019 р. включно (далі по тексту – «Період проведення Акції») у три етапи:
1. з «01» листопада 2019 року по «30» листопада 2019 року (надалі – перший етап);
2. з «01» грудня 2019 по «31» грудня 2019 року (надалі – другий етап);
3. з «01» січня 2019 року по «31» січня 2020 року (надалі – третій етап).
3. Порядок та умови участі в Акції

3.1. Участь в Акції означає повну згоду Учасника Акції з усіма умовами цієї Акції.
3.2. Для участі в Акції необхідно:
- отримати спеціальну комунікацію від Замовника та зареєструватися у Програмі шляхом входу в особистий кабінет Учасників Програми;
- в Період проведення Акції в рамках Програми після реєстрації Учасник Програми має здійснити транзакції з використанням Картки на суму 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.) та більше;
 - чітко дотримуватись умов даних Правил.
3.3. Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на сайті: https://promos.privatbank.ua/ua/10-000-grn-na-kupivli-u-varus та за телефоном Гарячої лінії: 0-800-33-24-12 – для Учасників Акції (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні, дзвінки з мобільних – згідно тарифів мобільного оператора). Лінії працюють в період проведення Акції кожен день (окрім державних свят) з 09:00 до 21:00.
3.4. Учасник Акції автоматично реєструється при виконанні умов, визначених у п.3.2., та вноситься до бази Даних (надалі – «База Акції»).
3.5. Результати Акції будуть оголошені не пізніше «07» грудня 2019 року, «10» січня 2020 року та «10» лютого 2020 року шляхом опублікування на сайті https://promos.privatbank.ua/ua/10-000-grn-na-kupivli-u-
varus
3.6. Замовник/Виконавець/Партнер не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь- яких осіб Учасниками Акції. Замовник/Виконавець/Партнер не беруть на себе відповідальності за
визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

4. Фонд Заохочень Акції
4.1. Головними Заохоченнями Акції кожного етапу є:
- 3 (три) Сертифікатів «Varus» номіналом 10 000,00 (десять тисяч гривень 00 коп.), кожен з яких складається з 20 (двадцяти) сертифікатів номіналом 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.);
- 3 (три) Сертифікатів «Varus» номіналом 1000,00 (одна тисяча гривень 00 коп.);
- 6 (шість) Сертифікатів «Varus» номіналом 500,00 (п’ятсот гривень 00 коп.);
- 20 (двадцять) Сертифікатів «Varus» номіналом 200,00 (двісті гривень 00 коп.);
4.1.1. Учасники Акції під порядковими номерами з першого по третій у списку, який сформований за допомогою випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org за результатами відповідного етапу Акції отримає по одному подарунку, а саме: по 20 (двадцять) сертифікати мережі магазинів «Varus» номіналом 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.) на загальну суму 10 000,00 (десять тисяч гривень 00 коп.).
4.1.2. Учасники Акції під порядковими номерами з четвертого по шостий у списку, який сформований за допомогою випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org за результатами відповідного етапу Акції отримає по одному подарунку, а саме: один сертифікат мережі магазинів «Varus» номіналом 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.).
4.1.3. Учасники Акції під порядковими номерами з сьомого по дванадцятий у списку, який сформований за допомогою випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org за результатами відповідного етапу Акції отримає по одному подарунку, а саме: один сертифікат мережі магазинів «Varus» номіналом 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.).
4.1.4. Учасники Акції під порядковими номерами з тринадцятого по тридцять другий у списку, який сформований за допомогою випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org за результатами відповідного етапу Акції отримає по одному подарунку, а саме: один сертифікат мережі магазинів «Varus» номіналом 200,00 грн. (двісті гривень 00 коп.).
4.2. Фонд Заохочень Акції обмежений і становить кількість та вартість:
- 9 (дев’ять) Сертифікатів «Varus» номіналом 10 000,00 (десять тисяч гривень 00 коп.), кожен з яких складається з 20 (двадцяти) сертифікатів номіналом 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.);
- 9 (дев’ять) Сертифікатів «Varus» номіналом 1000,00 (одна тисяча гривень 00 коп.);
- 18 (вісімнадцять) Сертифікатів «Varus» номіналом 500,00 (п’ятсот гривень 00 коп.);
- 60 (шістдесят) Сертифікатів «Varus» номіналом 200,00 (двісті гривень 00 коп.).
Відповідальність Виконавця/Замовника/Партнера обмежується вартістю та кількістю Фонду Заохочень Акції, передбаченого цими Правилами. Замовник/Виконавець/Партнер не збільшують Фонд
Заохочень Акції.
4.3. Виконавець/Замовник/Партнер не несуть жодної відповідальності щодо подальшого використання Головного Заохочення Акції після його одержання, за неможливість Переможця Акції скористатись ними з будь-яких причин, а також за можливі наслідки їх використання.
4.4. Якщо Учасник Акції не має можливості/бажання отримати Головне Заохочення Акції з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника/Партнера, Виконавець/Замовник/Партнер не сплачують такому Учаснику Акції жодних компенсацій, в тому числі грошових, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Головного Заохочення Акції.
4.5. У випадку відмови Переможця Акції від отримання Головного Заохочення Акції з будь-яких причин вважається, що він відмовляється від будь-якого права на його отримання. У такому випадку Переможець Акції не має права вимагати від Замовника/Виконавця/Партнера Акції будь-якої компенсації. Грошовий еквівалент Головного Заохочення Акції не видається. У такому випадку право отримати Головне Заохочення Акції переходить до Резервного Переможця Акції, який йде наступним у Списку, який сформований за допомогою випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org, тобто учасника під номером тридцять три. Такий Резервний Переможець стає Переможцем Акції і до нього застосовуються вимоги цих Правил.
4.6. Наступний Резервний Переможець (від номеру тридцять четвертого по номер сорок другий в порядку черговості), згідно протоколу (п.5.1 цих Правил)) стає Переможцем Акції і до нього застосовуються усі положення цих правил (у тому числі, але не виключно, п. 4.4, п.4.5. цих Правил).
4.7. Заміна Головного Заохочення Акції будь-яким іншим не допускається. Головне Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає. При цьому Учасник Акції не має права на одержання від Замовника/Виконавця/Партнера Акції будь-якої компенсації.
4.8. Переможець Акції може передавати право на отримання Головного Заохочення Акції іншим особам на підставах, передбачених чинним законодавством України.
4.9. Результати визначення Переможців Акції, які здобувають право на отримання Головного Заохочення Акції, є остаточними й оскарженню не підлягають.
4.10. Зобов’язання з оподаткування вартості Головного Заохочення Акції забезпечується Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.

5. Умови визначення Переможця Акції
5.1. Визначення Учасників Акції, які можуть здобути право на отримання Головного Заохочення Акції відповідного етапу, проводиться Виконавцем серед усіх Учасників Акції, які виконали умови участі в Акції, не пізніше «07» грудня 2019 року, «10» січня 2020 року та «10» лютого 2020 року на основі Бази Акції, у відповідності до п.3.4. цих Правил, у присутності уповноваженої Комісії, що складається з представників Замовника та/або представників Виконавця (далі – Комісія), шляхом випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org з переліку Учасників Акції. Про результати визначення Переможця Акції відповідного етапу, який отримає Головне Заохочення Акції, Комісія складає протокол, що має містити підписи усіх членів
Комісії (надалі – Протокол).
5.2. Під час визначення Переможця Акції відповідного етапу, який отримує Головне Заохочення Акції, на умовах цих Правил, формується резервний список (з порядковими номерами з тридцять третього по сорок другий) з 10 (десяти) Учасників Акції (надалі за текстом – «Резервні переможці»), що прийняли участь у Акції та виконали умови зазначені в цих Правилах, які матимуть право отримати Головне Заохочення Акції відповідного етапу Акції у разі неможливості вручення та/або відмови від нього Учасника Акції, який був визначений, як Переможець Акції відповідного етапу Акції, що отримає Головне Заохочення Акції, відповідно до порядку, визначеного Розділом 4 даних Правил.
5.3. Учасники Акції під порядковими номерами з першого по тридцять другий у списку, сформованому random.org, стають Переможцями Акції відповідного етапу та здобувають право на отримання Головного Заохочення Акції, зазначеного за правилами в п. 4.1.1-4.1.4. цих Правил.
5.4. Протягом 2 (двох) робочих днів з дати визначення Переможців Акції відповідного етапу, Виконавець Акції зв’язується з кожним Переможцем Акції за номером контактного телефону, вказаним при здійсненні замовлення Спеціальної пропозиції, та надає детальне роз’яснення з приводу
отримання Головного Заохочення Акції.
5.5. Якщо, використовуючи дані Учасника, Замовник /Виконавець протягом 2 (двох) робочих днів не змогли зв’язатися з таким Переможцем Акції, що здобуває право на отримання Головного Заохочення Акції, Виконавець зв’язується з Резервним Переможцем Акції, який іде наступним у Списку, який сформований за допомогою випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org, тобто учасником під номером 33 (тридцять третій) та надалі наступним Учасником Акції в порядку черговості, зазначеними у Протоколі в порядку п. 5.1. даних
Правил.
5.6. Якщо Учасник, який отримав право на отримання Головного заохочення Акції, не виконав всіх умов цих Правил, він вважається таким, який втратив статус Переможця Акції та не має права на отримання Головного Заохочення Акції.
5.7. У випадку відмови Переможця Акції від отримання Головного Заохочення Акції з будь-яких причин, позбавлення права на отримання Головного Заохочення Акції, вважається, що Переможець Акції відмовляється від будь-якого права на його отримання. У такому випадку Переможець Акції не має права вимагати від Замовника/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
5.8. Замовник Акції залишає за собою право перенести дату визначення Переможця Акції, повідомивши Учасників Акції про це.
5.9. Передача Замовником Головного Заохочення Акції відбудеться шляхом відправлення Головного заохочення Акції на адресу електронної пошти Переможця Акції.
5.10. Передача Головного Заохочення Акції Переможцю Акції, який набув на це право, здійснюється за умови надання таких документів:
- документу, що посвідчує особу та реєстраційного номера облікової картки платника податків.
5.11. Відмова від надання документів, зазначених в п. 5.10. цих Правил, або надання їх пізніше вказаного терміну, або надання інформації, що має ознаки фальсифікації, позбавляє такого Переможця Акції права на отримання Головного Заохочення Акції та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Головного Заохочення Акції. У такому випадку Головне Заохочення Акції переходить до Резервного Переможця Акції, який йде наступним у Списку, який сформований за допомогою випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org. Такий Резервний Переможець стає Переможцем Акції і до нього застосовуються вимоги цих Правил.

6. Інші умови
6.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника Акції з даними офіційними правилами Акції. Порушення Учасником Акції/Переможцем Акції цих Правил або відмова Учасника Акції/Переможця Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції/Переможця Акції від участі в Акції та отримання Головного Заохочення Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.
6.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам Акції повідомляється:
6.2.1. володільцем персональних даних Учасників Акції/Переможця Акції є Виконавець;
6.2.2. персональні дані Учасників Акції/Переможця Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
6.2.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 6.2.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса реєстрації;
6.2.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
6.2.5. розпорядником персональних даних Учасників Акції/Переможця Акції є Партнер, йому надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;
6.2.6. персональні дані Учасників Акції/ Переможця Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 6.2.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції/Переможця без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених
Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
6.2.7. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені Виконавцем у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Переможців Акції будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 6.2.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;
6.2.8. учасники Акції/Переможець Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних письмово надіславши Володільцю персональних даних запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Головного Заохочення Акції;
6.2.9. учасники Акції/Переможець Акції володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
6.3. Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції/Переможець Акції надає згоду Виконавцю на обробку його персональних даних в об’ємі та на умовах, які вказані у п.6.2. цих Правил.
6.4. Замовник/Виконавець/Партнер Акції не несуть відповідальності у разі настання обставин непереборної сили, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/ Виконавця/Партнера обставини.
6.5. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється в порядку, передбаченому п. 3.3. даних Правил.
6.6. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Партнером Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Партнера Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
6.7. Замовник/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Головного Заохочення Акції з причин, незалежних від Замовника/Виконавця/Партнера.
6.8. У разі відмови Переможця Акції від отримання ним Головного Заохочення Акції будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Замовником/Виконавцем/Партнером.
6.9. Переможець Акції отримує Головне Заохочення Акції відповідно до умов цих Правил лише після виконання всіх умов цих правил.
6.10. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за:
- неотримання Переможцем Акції Головного Заохочення Акції з вини самого Переможця Акції;
- за неможливість Переможця Акції скористатися Головним Заохоченням Акції з особистих причин Переможця Акції.
6.11. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Замовник/Виконавець/Партнер не зобов’язані вести переписку з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців Акції на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо даної Акції.
6.12. Партнер Акції має право внести зміни до умов даних Правил шляхом розміщення нової редакції правил на Сайті Акції. Правила затверджені Партнером Акції діють протягом Періоду проведення Акції.
6.13. Виконавець має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «10 000 грн на купівлі у Varus» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.