Умови реєстрації в акціях

 • 1. Під час реєстрації в акції Клієнт дає свою згоду на опрацювання банком його персональних даних без обмеження обсягу таких даних і термінів їх опрацювання банком. Клієнт підтверджує своє повідомлення про права, пов'язані зі зберіганням та опрацюванням своїх персональних даних, визначених чинним законодавством, осіб, яким передаються персональні дані, мету збору даних, а саме:
  • - забезпечення реалізації відносин у сфері надання банківських послуг і дотримання вимог чинного законодавства України;
  • - проведення статистичних досліджень, результати яких можуть бути опубліковані будь-яким способом, а також передані третім особам без розкриття даних щодо особи клієнта, і застосовані в інших комерційних цілях;
  • - досягнення інших цілей, позначених в правилах надання банківських послуг, розміщених на сайті www.privatbank.ua.
 • 2. Клієнт, згідно із Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», Законом України «Про захист персональних даних» з метою формування його кредитної історії дає згоду на збір, зберігання, використання, поширення інформації про себе в ТОВ «Українське бюро кредитних історій», адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д (далі – Бюро), а також на передачу/отримання Банком/іншими суб'єктами господарювання, з якими Клієнт уклав кредитні угоди, у/від Бюро такої інформації. До інформації про Клієнта, зокрема (але не обмежуючись цим), належать:
  • 1) відомості, що ідентифікують особу Клієнта: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; паспортні дані, місце проживання; ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів (у разі наявності), відомості про поточну трудову діяльність, сімейний стан і кількість осіб, які перебувають на його утриманні; дата і номер державної реєстрації, про орган державної реєстрації та основний предмет господарської діяльності (для фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності);
  • 2) відомості про грошові зобов'язання Клієнта: відомості про кредитну угоду та зміни до неї (номер і дата укладання угоди, сторони, вид угоди); сума зобов'язання за кредитною угодою; вид валюти зобов'язання, строк і порядок виконання кредитної угоди; відомості про розмір погашеної суми та остаточну суму зобов'язання за кредитною угодою; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитною угодою, її розмір і стадія погашення; відомості про припинення кредитної угоди та спосіб її припинення (у тому числі за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом т. п.), відомості про визнання кредитної угоди недійсною та підстави такого визнання. Під кредитною угодою сторони мають на увазі угоди, за якими виникають, змінюються або припиняються обов'язки Клієнта щодо оплати коштів протягом певного часу в майбутньому Банку та/або іншим суб'єктам господарювання, у тому числі постачальникам житлово-комунальних послуг (електро-, газо-, водо-, теплопостачання, водовідведення та ін).
 • 3. Клієнт надає Банку згоду на доступ до своєї кредитної історії Клієнта.
 • 4. Ця згода є безумовним, безвідкличним і не обмеженим терміном дії.