«Стоп касcа»

с 1 марта 2018 по 30 марта 2018

Разыгрываем 3 смартфона за транзакцию с карты «Универсальная» или «Универсальная Gold»

Количество участников уже достигло
481
человек
Зарегистрируйтесь и Вы:

Разыгрываем 3 смартфона за транзакцию с карты «Универсальная» или «Универсальная Gold»

Кто может участвовать в акции?
Вы из Черкасской области и постоянно оплачиваете услуги в кассе? Тогда эта акция для вас. Но при условии, что вам уже есть 18 лет.

Как принять участие в акции?
Регистрируйтесь и оплачивайте покупки картой «Универсальная» или «Универсальная Gold». Все ваши траты от 100 грн участвуют в розыгрыше призов.

Какие подарки ждут участников акции?
Среди самых активных разыграем 3 смартфона, 50 Power Bank и 50 фирменных зонтов.

Не стоит тратить время на оплату квитанций в кассе. Скажите «Стоп касса»!

Регистрируйтесь в акции и оплачивайте любые покупки картой «Универсальная». Все ваши траты от 100 грн, осуществленные в течение 30 дней с момента регистрации, участвуют в розыгрыше призов.

Что делать?

Не теряйте времени! Больше транзакций – больше шансов получить подарок!

Частые вопросы

 
 
 
 
 
 

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ.
Організатором акції «Стоп каса» (далі – акція) є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Організатор).

2. СТРОКИ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.
Акція проходить з 01.03.2018 до 30.03.2018 включно (далі – період проведення акції) на території Черкаської області.

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.
До участі в акції допускаються клієнти ПриватБанку (фіз. особи), які досягли 18 років (далі – учасники акції), а також:
мешкають у Черкаській області (за пропискою або фактичне місце проживання);
здійснили платіж у касі протягом останніх 30 днів;
зареєструвались для участі в акції на сторінці – stopcashbox.pb.ua.

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.
4.1. Відповідати умовам, зазначеним у пункті 3.“Учасники акції” (врегульовуються на стороні Організатора).
4.2. Виконання учасником п. 4.1 цих правил свідчить про його згоду з умовами та правилами акції.
4.3. В Акції приймають участь клієнті, що виконали наступні умови:
досягли 18 років;
мешкають у Черкаській області (за пропискою або фактичне місце проживання);
мають карту «Універсальна» або «Універсальна Gold» від ПриватБанку.
зареєструвались у період проведення акції для участі на сторінці – stopcashbox.pb.ua;
протягом 30 днів від реєстрації здійснили одну або більше транзакцій з картки «Універсальна» або «Універсальна Gold» на суму від 100 грн одним платежем за рахунок власних або кредитних коштів (враховуються витрати в магазинах, інтернеті, перекази з картки або зняття готівки в банкоматі);
протягом 30 днів від реєстрації відсутні платежі в касі банку.

5. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД АКЦІЇ.
Подарунковий фонд акції включає:
3 смартфони;
50 парасольок із логотипом Mastercard та ПриватБанку;
50 портативних зарядних пристроїв із логотипом Mastercard та ПриватБанку.
Подарунок надається Організатором визначеному переможцю.

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
6.1. Визначення переможців акції буде проведено 10.05.2018.
6.2. Переможців буде визначено за допомогою сервісу www.random.org.
6.3 В розіграші беруть участь всі транзакції участників акції, які виконали умови в п.4.3 даних Умови та Правил. Таким чином клієнт може бути у списку від одного до необмеженої кількості раз.
6.4. Один клієнт може отримати лише один подарунок.
6.5 Всі учасники акції отримають листа на електронну адресу з підсумками акції.

7. Персональні дані.
7.1. Для проведення цього Конкурсу (у т. ч. й для отримання призу) учасник має надати Організатору Конкурсу інформацію (у т. ч. особисту інформацію), визначену цими правилами. Фактом участі в конкурсі учасник підтверджує правильність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це визначено правилами.
7.2. Особисті дані зберігаються та опрацьовуються з метою реалізації статутної господарської діяльності Організатора Конкурсу. Збір інформації згідно з п. 7.1 також дозволить Організатору Конкурсу якнайшвидше передати призи переможцям, а також краще розуміти потреби споживачів і надавати їм найбільш повні відомості, а також послуги і продукти найвищої якості.
7.3. Організатор Конкурсу під час збору та подальшого використання отриманої інформації буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України про захист персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації та надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави й у порядку, що визначений чинним законодавством України. Організатор має право на передачу персональних даних учасників своїм партнерам у рекламних цілях із дотриманням вимог, зазначених у положеннях Закону України «Про захист персональних даних».
7.4. Беручи участь у Конкурсі, кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання Організатором Конкурсу наданої ним інформації, методами, що не порушують чинне законодавство України, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю, фото і текстового матеріалу або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у т. ч. право публікації (у т. ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, у мережі Інтернет, інтерв’ю ЗМІ, у випадку отримання призу, а також для надсилання (передачі) інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Таке використання (передача) жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Конкурсу. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та в розумінні ч. 1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297 від 01.06.2010 р. зі змінами та доповненнями.

8. Відповідальність
8.1. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та електронної адреси).
8.2. Учасник розуміє та приймає на себе всю відповідальність та можливий ризик будь-якого роду, що може виникнути у зв’язку із порушенням умов, викладених у цих правилах.
8.3. Учасники погоджуються, що Організатор Конкурсу, його посадові особи, керівництво, співробітники, представники й агенти не несуть відповідальності та звільняються від будь-яких претензій у разі збитків або будь-якого роду витрат, понесених частково або повністю, прямо або опосередковано в результаті прийняття, розпорядження, використання або невикористання призу та/або участі в Конкурсі, і не вступають в будь-які суперечки, що виникли у зв’язку із цим.
8.4. Організатор Конкурсу не несе відповідальності у разі настання таких форс-мажорних обставин: стихійне лихо; пожежа; повінь; військові дії будь-якого характеру; блокада; суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу; інші непідвладні контролю з боку Організатора Конкурсу обставини.
8.5. Відповідальність Організатора Конкурсу не виходить за межі вартості подарунків, зазначених у цих правилах.

9. Застереження.
9.1. Учасник підтверджує, що на додачу до умов цих правил він/вона ознайомлений(-а) з умовами використання та іншими угодами/правилами, на які є посилання в цій угоді, та погоджується з викладеними в них умовами.
9.2. Приймаючи умови цих правил, учасник підтверджує, що він/вона прочитав(-ла) і зрозумів(-ла) всі умови цих правил та всі інші нижчеперелічені супутні угоди/правила, розміщені на веб-сайті stopcashbox.pb.ua, і приймає всі умови й положення зазначених угод/правил.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции ««Стоп касcа»» в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.