«Стоп касcа»

с 1 марта 2018 по 30 апреля 2018

Акция завершена!

Акция завершена!

Кто может участвовать в акции?
Вы из Черкасской области и постоянно оплачиваете услуги в кассе? Тогда эта акция для вас. Но при условии, что вам уже есть 18 лет.

Как принять участие в акции?
Регистрируйтесь и оплачивайте покупки картой «Универсальная» или «Универсальная Gold». Все ваши траты от 100 грн участвуют в розыгрыше призов.

Какие подарки ждут участников акции?
Среди самых активных разыграем 3 смартфона, 50 Power Bank и 50 фирменных зонтов.

Не стоит тратить время на оплату квитанций в кассе. Скажите «Стоп касса»!

Регистрируйтесь в акции и оплачивайте любые покупки картой «Универсальная». Все ваши траты от 100 грн, осуществленные в течение 30 дней с момента регистрации, участвуют в розыгрыше призов.

Что делать?

Не теряйте времени! Больше транзакций – больше шансов получить подарок!

Частые вопросы

 
 
 
 
 
 

Офіційні правила та умови акції «Стоп каса».

1. Організатор акції.
Замовником акції «Стоп каса» (далі – Акція) є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 17/52А, оф. 404А, м. Київ, Україна, 01030 (далі – Замовник).
Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», яке розташоване за адресою: вул. Кирилівська, 13Б, оф. 2, м. Київ, Україна, 04080, ЄДРПОУ 41346403 (далі – Виконавець). Партнером Акції є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 14360570 (далі – Партнер).

2. Строки та територія проведення акції.
Акція проходить з 01.03.2018 до 30.04.2018 включно (далі – період проведення акції) на території Черкаської області.

3. Учасники акції.
До участі в акції допускаються клієнти ПриватБанку (фізичні особи), які досягли 18 років (далі – учасники), а також:
- проживають у Черкаській області (за пропискою або фактичним місцем проживання);
- здійснили платіж у касі протягом останніх 30 днів;
- зареєструвались для участі в акції на сторінці stopcashbox.pb.ua.

4. Умови участі в акції.
4.1. Відповідати умовам, зазначеним у пункті 3 «Учасники акції» (урегульовуються на
стороні Партнера).
4.2. Виконання учасником п. 4.1 цих правил свідчить про його згоду з умовами та
правилами акції.
4.3. В акції беруть участь клієнти, що виконали такі умови:
- досягли 18 років;
- проживають у Черкаській області (за пропискою або фактичним місцем проживання);
- мають картку «Універсальна» або «Універсальна Gold» від ПриватБанку;
- зареєструвались у період проведення акції для участі на сторінці stopcashbox.pb.ua;
- протягом 30 днів від реєстрації здійснили одну або більше транзакцій з картки «Універсальна» або «Універсальна Gold» на суму від 100 грн одним платежем за рахунок власних або кредитних коштів (враховуються витрати в магазинах, Інтернеті, перекази з картки або зняття готівки в банкоматі);
- протягом 30 днів від реєстрації відсутні платежі в касі банку.

5. Подарунковий фонд акції.
Подарунковий фонд акції включає:
- 3 смартфони;
- 50 парасольок із логотипами Mastercard і ПриватБанку;
- 50 портативних зарядних пристроїв із логотипами Mastercard і ПриватБанку.
Подарунок надається Виконавцем визначеному переможцю.

6. Порядок визначення переможців.
6.1. Визначення переможців акції буде проведено 11.06.2018.
6.2. Переможців буде визначено за допомогою сервісуwww.random.org.
6.3. У розіграші беруть участь усі транзакції учасників акції, які виконали умови в п. 4.3 цих умов та правил. Таким чином, клієнт може бути в списку від одного до необмеженої кількості разів.
6.4. Один клієнт може отримати лише один подарунок.
6.5. Усі учасники акції отримають листа на електронну адресу з підсумками акції.

7. Персональні дані.
7.1. Для проведення цієї акції (у т. ч. й для отримання призу) учасник має надати Організаторам інформацію (у т. ч. особисту інформацію), визначену цими правилами. Фактом участі в акції учасник підтверджує правильність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це визначено правилами.
7.2. Особисті дані зберігаються та опрацьовуються з метою реалізації статутної господарської діяльності Організатора. Збір інформації згідно з п. 7.1 також дозволить Організатору якнайшвидше передати призи переможцям, а також краще розуміти потреби споживачів і надавати їм найбільш повні відомості, а також послуги й продукти найвищої якості.
7.3. Організатор під час збору та подальшого використання отриманої інформації буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України про захист персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації та надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, і в порядку, що визначений чинним законодавством України. Партнер має право на передачу персональних даних учасників своїм партнерам у рекламних цілях із дотриманням вимог, зазначених у положеннях Закону України «Про захист персональних даних».
7.4. Беручи участь в акції, кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання Організатором наданої ним інформації, методами, що не порушують чинного законодавства України, зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю, фото і текстового матеріалу або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у т. ч. право публікації (у т. ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, у мережі Інтернет, інтерв’ю ЗМІ, у разі отримання призу, а також для надсилання (передачі) інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Таке використання (передача) жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та в розумінні ч. 1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297 від 01.06.2010 р. зі змінами та доповненнями.

8. Відповідальність.
8.1. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та електронної адреси).
8.2. Учасник розуміє та приймає на себе всю відповідальність та можливий ризик будь-якого роду, що може виникнути у зв’язку із порушенням умов, викладених у цих правилах.
8.3. Учасники погоджуються, що Організатор, його посадові особи, керівництво, співробітники, представники й агенти не несуть відповідальності та звільняються від будь-яких претензій у разі збитків або будь-якого роду витрат, понесених частково або повністю, прямо або опосередковано в результаті прийняття, розпорядження, використання або невикористання призу та/або участі в акції, і не вступають в будь-які суперечки, що виникли у зв’язку із цим.
8.4. Організатор не несе відповідальності у разі настання таких форс-мажорних обставин: стихійне лихо; пожежа; повінь; військові дії будь-якого характеру; блокада; суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення акції; інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

8.5. Відповідальність Партнера/Виконавця не виходить за межі вартості подарунків, зазначених у цих правилах та не несуть відповідальності за:
- за роботу/будь-які помилки операторів зв’язку, Інтернет провайдерів, внаслідок яких повідомлення Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасники не були повідомлені чи були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Заохочення Акції. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.
- Партнер/Виконавець не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати Заохочення чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Партнера/Виконавця, зокрема у зв’язку з відсутністю в Переможця необхідних документів, тощо.
5.3. Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочення, де Заохочення або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.
5.4. У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
8.6. Відповідальність Партнера/Виконавця обмежується вартістю та кількістю заохочень Акції.
8.7. Зобов’язання з оподаткування вартості заохочення Акції забезпечується Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.
8.8. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Партнером/Замовником протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у разі їх затвердження Партнером/Замовником та їх оприлюднення в тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов. Партнер/Замовник не несуть відповідальності, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені з такими змінами.
8.8. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
8.8.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
8.8.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
8.8.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
8.8.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
8.9. Надання Учасником невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Партнера/Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.
8.10. Партнер/Виконавець не зобов’язаний перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників.
8.11. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставлення відповідної відмітки у реєстраційній формі як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

9. Застереження.
9.1. Учасник підтверджує, що на додачу до умов цих правил він/вона ознайомлений(-а) з умовами використання та іншими угодами/правилами, на які є посилання в цій угоді, та погоджується з викладеними в них умовами.
9.2. Приймаючи умови цих правил, учасник підтверджує, що він/вона прочитав(-ла) і зрозумів(-ла) всі умови цих правил та всі інші нижчеперелічені супутні угоди/правила, розміщені на сайті stopcashbox.pb.ua, і приймає всі умови й положення зазначених угод/правил.
9.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор/Виконавець Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора/Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
9.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
9.5. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного законодавства України.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции ««Стоп касcа»» в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.