Количество участников уже достигло
498
человек
Зарегистрируйтесь и Вы:

Мы перевернули карту, а там кешбэк.

Кому доступна эта услуга?
Кешбэк доступен всем владельцам премиальной карты Visa Signature.

Как воспользоваться этой услугой?
Зарегистрироваться на сайте promos.pb.ua и оплатить авиа-, ЖД- или автобусные билеты картой Visa Signature.

Какое вознаграждение получает клиент?
Возврат 5% от суммы покупки билетов на транспорт (самолет, поезд, автобус) при условии покупки картой Visa Signature.

Получайте 5% от стоимости билетов на транспорт при оплате картой
Visa Signature*.

* Максимум 500 грн за одну покупку.

 Часто задаваемые вопросы

 
 
 
 
 

1. Терміни та загальні положення Правил.
1.1. Цими офіційними Правилами акції для картки Visa Signature «Ми перевернули картку, а там кешбек» (надалі – «Акція»), організатором якої є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (надалі – «Організатор»), визначається порядок та умови її проведення.
Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції: Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., № 254-VIII).
1.3. Період проведення Акції: з 24.07.2019 до 30.11.2019 включно.
1.4. Заохочення: детальніше – у розділі 4 цих Правил (надалі – «Заохочення»).
1.5. Учасники Акції: фізичні особи, які є громадянами України з ІПН, власники картки Visa Signature, які протягом періоду Акції придбали квитки на транспорт (в Акції приймають участь авіа, залізничні та автобусні квитки) з гривневої картки Visa Signature.
1.6. Організатор має право змінити або припинити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції.

2. Учасники Акції.
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.1.4. зазначати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
2.2. Учасник, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та свою повну й безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У разі порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції.
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом періоду проведення Акції:
● зареєструватися в Акції на сайті https://promos.privatbank.ua/ua/signature;
● придбати квитки на транспорт (в Акції приймають участь авіа, залізничні та автобусні квитки) з гривневої картки Visa Signature.

4. Заохочення Акції та порядок його отримання.
4.1. Організатор нараховує кешбек у розмірі 5% від суми покупки, але не більше 500 грн. за одну покупку без урахуванням податку, за купівлю квитків на транспорт (в Акції приймають участь авіа, залізничні та автобусні квитки) з гривневої картки Visa Signature та кошти зараховуються на гривневу картку Visa Signature Клієнта (надалі – «Заохочення Акції»).
4.2. Загальна сума нарахувань грошових коштів (Заохочення Акції) одному Учаснику Акції в місяць – не більше ніж 2000 грн. без урахування податку.
4.3. Виплати винагород проводяться кожну п’ятницю місяця.
4.4. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків, зокрема ПДФО та військового збору, із Заохочень Акції здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.
4.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.6. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

5. Обмеження.
5.1. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха; пожежа; повінь; воєнні дії будь-якого характеру; блокади; зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України; оголошення про мобілізацію; введення воєнного чи надзвичайного стану; інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

6. Персональні дані
6.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно й самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов’язаних із можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.

7. Додаткові умови:
7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua.
7.2. Партнер і залучені ним треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха; пожежа; повінь; воєнні дії будь-якого характеру; блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції; інші непідвладні контролю з боку Організатора та залучених ним третіх осіб обставини, унаслідок яких Участь в Акції стає неможливою. 7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
7.5. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються згідно з чинним законодавством України.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «Мы перевернули карту, а там кешбэк. » в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.