Акция завершена!

Кто может участвовать в акции?
Клиенты - держатели карт ПриватБанка с технологией бесконтактных оплат Visa.

Как принять участие в акции?
Оплачивайте картой ПриватБанка с технологией бесконтактных оплат Visa поездки в Киевском метрополитене.

Какое поощрение ждет участников акции?
Банк оплачивает стоимость одной поездки в день в течение акции.

С 4 декабря 2017 года до 4 февраля 2018 оплачивайте картой ПриватБанка с технологией бесконтактных оплат Visa поездки в Киевском метрополитене (на турникетах, где есть возможность рассчитаться картой (платежным средством) с бесконтактной технологией Visa и есть обозначение бесконтактной оплаты) и возращайте стоимость одной поездки ежедневно в течение акции!

Частые вопросы

 
 
 
 
 
 

1. Організатор Акції – ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – «Організатор»).

2. Територія та період проведення Акції.
Акція проводиться у Київській області (Україна) на території Київського метрополітену в період з 04.12.2017 р. до 04.02.2018 р. включно (далі – «Період Акції»).

3. Учасники Акції (надалі«Учасник(и)»).
Держателі платіжних засобів ПриватБанку з безконтактною технологією Visa (надалі всі разом - «Безконтактна(і) Картка(ки) Visa від ПриватБанку»), незалежно від дати їх відкриття, які розраховуються Безконтактною Карткою Visa від ПриватБанку за проїзд у Київському метрополітені.
Безконтактна Картка Visa від ПриватБанку включає:
• платіжну картку Visa payWave від ПриватБанку;
• смартфон, на якому встановлено спеціальний платіжний додаток з цифровою карткою Visa від ПриватБанку;

4. Механіка Акції:
4.1. Для участі в Акції, у Учасника має бути Безконтактна(і) Картка(ки) Visa від ПриватБанку .
4.2. Учасник має розрахуватися Безконтактною Карткою(ками) Visa від ПриватБанку за поїздку в Київському метрополітені (на турнікетах , де є можливість розрахуватися карткою (платіжним засобом) з безконтактною технологією Visa та є позначка безконтактної оплати).

5. Заохочення Акції.
За умови виконання дій, необхідних для участі в Акції та дотримання умов цих Правил Умов, кожна перша поїздка, оплачена однією Безконтактною Карткою Visa від ПриватБанку протягом 1 (однієї) доби, буде безкоштовною для Учасника.
Під «безкоштовною» Поїздкою для цілей Акції розуміється, що Організатор відшкодовує кошти на картковий рахунок у розмірі сплаченої вартості проїзду у порядку, зазначеному у п.6. цих Правил.

6. Умови виплати Заохочення.
6.1. Заохочення зараховується Учасникам, які виконали умови п. 4 цих правил.
6.2. В Акції бере участь перша оплата Учасником проїзду щодня будь-якою з власних Безконтактних Карток Visa від ПриватБанку .
6.3. Заохочення повертається на рахунок картки, з якої проведено оплату проїзду, не пізніше 15 числа місяця, наступного за минулим.
6.4. У разі оплати Безконтактною Карткою Visa від ПриватБанку в іноземній валюті, кошти повертаються на будь-яку іншу власну картку ПриватБанку в гривні Учасника.
6.5. У разі відсутності в Учасника активної картки з валютою рахунку у гривні ,Учаснику необхідно звернутися до будь-якого зручного відділення ПриватБанку для її оформлення та через співробітника подати заявку на компенсацію проїзду.

7. Інші умови Акції.
7.1. Участь в Акції безкоштовна.
7.2. Акція не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику, азартною грою.
7.3. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із проведенням Акції, є остаточним і поширюється на всіх Учасників.
7.4. Організатор має право змінити умови та Період Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на сторінці promos.pb.ua Організатор не несе відповідальності за неознайомлення Учасників із такими змінами.
7.5..Беручи участь в Акції та виконуючи дії, необхідні для участі в Акції, Учасник безумовно погоджується з цими Правилами та зобов’язується їх дотримуватись.
7.6. Інформаційний супровід Акції здійснюється Організатором. Відповіді на запитання/зауваження чи пропозиції та інша інформація за відповідним запитом, що стосується Акції, надається Організатором по телефону 3700.
7.7. У разі ситуацій та запитань, що не врегульовані цими Правилами, або таких, що допускають неоднозначне тлумачення цих Умов, остаточне рішення приймається Організатором.

8. Форс-мажор.
Організатор звільняється від обов’язку дотримуватися Правил у разі настання обставин непереборної сили: воєнні дії; стихійні лиха; техногенні катастрофи; революції; страйки; заборонні заходи держави тощо.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «Вы путешествуете по городу. Мы сохраняем Ваше время.» в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.